Monday, April 24, 2017

JAVA EUROPIANE E VAKSINIMIT , 24-30 Prill 2017

Java Europiane e Vaksinimit ofron njё mundёsi qё, nё vende tё ndryshme nё prill të çdo viti, tё promovohet rёndёsia dhe pёrfitimet qё Shёndeti Publik ka nga vaksinat. Qё në fillimet e saj nё vitin 2005, Java Europiane e Vaksinimit ka arritur tё bёhet njё ngjarje e rёndёsishme me shtrirje tё gjerё nё rajon, duke pёrfshirё qindra iniciativa qё rrisin ndёrgjegjёsimin mbi kёtё çёshtje.
Zbatimi i gjerё i programeve tё vaksinimit gjatё 30 viteve tё fundit ka çuar nё njё rёnie drastike tё sёmundshёrisё dhe vdekshmёrisё, tё shkaktuara nga sёmundjet qё parandalohen nga vaksinat.
Java Europiane e Vaksinimit pёrcjell mesazhin kryesor qё, vaksinimi i çdo fёmije ёshtё i rëndësishëm pёr tё parandaluar sёmundjet dhe për të mbrojtur jetёn. Ky mesazh pёrçohet nё gjithё rajonin me anё tё sloganit “Parandaloni, Mbroni, Vaksinoni”, i cili synon tё arrijё rritjen e mbulesёs vaksinale duke rritur ndёrgjegjёsimin mbi rёndёsinё e vaksinimit te prindёrit, kujdestarёt, profesionistёt e shёndetit, polikё-bёrёsit dhe media.
Tema e kёtij viti ёshtё :
Vaksinat veprojnё
Vaksina mbron shёndetin nё çdo fazё tё jetёs
Vendi ynë vazhdon të gëzojë mbulim tё lartë vaksinal pёr periudhёn e fёmijёrisё, dhe po përparon drejt synimeve të Planit tё Veprimit Europian mbi Vaksinimin duke synuar eliminimin e fruthit dhe rubeolës. Megjithatë, mbeten akoma individё tё pavaksinuar, tё cilёt shёrbejnё si burim infeksioni dhe shkaktues tё sёmundjeve apo vdekjeve tё cilat mund tё parandalohen nёpёrmjet vaksimit.
Shumё adoleshentё dhe individё tё rritur që kanё rrezik pёr t’u sёmurur, nuk janë të vetëdijshëm për sëmundjet që kërcënojnë shëndetin e tyre, si dhe pёr vaksinat që ata kanë nevojë për të siguruar mbrojtje të vazhdueshme.
Kjo fushatё thekson rёndёsinё e vaksinimit dhe promovimit tё saj gjatё gjithë fazave tё jetёs sё individit, si njё mёnyrё e sigurt pёr tё parandaluar sёmundjet e transmetueshme dhe pёr tё arritur objektivat e Planit tё Veprimit Europian mbi Vaksinimin.
Share:

Shqiperia JO Duhanit