• Medikamente

    1.Cfare eshte X medikamente ? 2.Efektet anesore te mundshme 3.Ruajtja dhe afati i perdorimit 4.Informacione shtese

  • SEMUNDJE

    Informacion i detajuar rreth nje semundjeje. Simptomat , Shkaktaret , Parandalimi , Keshilla , Diagnostikimi , Trajtimi

  • Kontrollo shëndetin Pa Pagesë

    #CHECKUP #FALAS parandalon sëmundje, shpëton jetë!

Thursday, October 27, 2016

AmBisome (flakon)

Lënda vepruese:
1 fl përmban  50 mg amphotericin (50,000 units) te inkapsuluar në liposome. Pas tretjes përmbajtja do të jetë 4 mg/mL amphotericine B.

Indikacionet:
AmBisome është e indikuar në:

Trajtimin e mykozes sistemike të rënde, ku amphotericina B e zakonshme (e cila karakterizohet nga toksiciteti/nefrotoksiciteti) është e kundërindikuar.
Trajtimin e leishmaniosis visceralis në pacientë të rritur dhe në fëmijë.
Trajtimin e infeksioneve të supozuara empirike fungale në pacientët febrile neutropenike, ku ethet kanë dështuar t’i përgjigjen antibiotikëve me spektër të gjerë dhe hetimet përkatëse kanë dështuar për të përcaktuar një shkak bakteriale apo virale.
Infeksionet që trajtohen me sukses me AmBisome përfshijnë: kandidoze, aspergillosis, mucormycosis, mycetoma kronike, meningjitit  cryptococcal dhe leishmanioze viscerale.
AmBisome nuk duhet të përdoren për të trajtuar format e zakonshme e të lehta klinike të infeksioneve fungale.
Dozimin, mёnyrёn dhe kohёzgjatjen e pёrdorimit
AmBisome duhet të administrohet në infuzion intravenoz më shumë se një 30-60pika/minutë.
Doza më e madhe se 5mg/kg/dite, infuzioni intravenoz duhet të vazhdojë për një periudhë 2 orë. (shih seksionin 4.4). Përqëndrimi i rekomanduar për infuzion intravenoz është 0,20 mg / ml për 2,00 mg / ml amphotericin B AmBisome. Terapia me AmBisome duhet administruar për një kohë rreth tre muaj, me një dozë kumulative e 16,8 g të amphotericin B AmBisome pa toksicitetit të rëndësishem.
Te të riturit:
Trajtimi i mukozes: Terapia jepet vetëm një dozë ditore 1,0 mg / kg /peshë trupore, dhe rritet gradualisht deri 3,0 mg / kg. Të dhënat janë aktualisht të pamjaftueshme për të përcaktuar kërkesat e përgjithshme, doza dhe kohëzgjatja e trajtimit të nevojshem për zgjidhjen e mycoses.

Megjithatë, një dozë kumulative e 1,0-3,0 g amphotericin B AmBisome në 3 – 4 javë ka qenë tipike. Doza e amphotericines B AmBisome duhet të përshtatet me kërkesat specifike të secilit pacient.Trajtimi i leishmaniozes viscerale. Një dozë e përgjithshme  21,0-30,0 mg / kg /peshë trupore të dhënë më shumë se 10-21 ditë mund të përdoret në trajtimin e leishmaniozes viscerale. Të dhënat për dozim optimal dhe zhvillimin eventual të rezistencës janë ende të paplota. Produkti duhet të administrohet nën mbikëqyrje të rreptë mjekësore.
Trajtimi empirik të pacienteve me neutropeni:Doza e rekomanduar ditore është 3 mg / kg/ peshë trupore në ditë. Trajtimi duhet të vazhdojë deri sa temperatura e regjistruar është normalizuar për 3 ditë rresht. Në çdo rast, trajtimi duhet të ndërpritet pas një maksimum prej 42 ditësh.

Pacientët pediatrike: Të dyja infeksionet fungale sistemike në fëmijët dhe infeksionet fungale të supozuara në fëmijët me neutropenia febril janë trajtuar me sukses me AmBisome, pa raporte të ngjarjeve të jashtëzakonshme negative. Pacientët pediatrike kanë marrë AmBisome në doza të krahasueshme me ato të përdorura në të rriturit në një bazë për kilogram peshë.

AmBisome nuk rekomandohet për përdorim në fëmijët nën 1 muaj për shkak të mungesës së të dhënave mbi sigurinë dhe efikasitetin.

Pacientët e moshuar: Nuk ka ndryshim në dozë, ose frekuenca e dozimin është e nevojshme.
Dëmtimi renal: AmBisome ka qenë e administruar me sukses në një numër të madh të pacientëve me demtime renale para-ekzistuese në doza duke filluar që nga 1-3 mg / kg / ditë dhe rritja e dozes dhe frekuenca e dhënies duhet te lidhet me aspektin klinik.

Kunderindikacionet
AmBisome është i kundërindikuar te pacientët të cilët kanë treguar mbindjeshmëri ndaj substancës aktive, ose në ndonjë nga ekscipientëve nëse, sipas mendimit të mjekut, gjendja është kërcënuese për jetën dhe  kërkon trajtim adekuat.

Efektet anësore dhe masat që duhen të ndërmerren
Në infuzione te shpeshta te administrimit te AmBisome mund te ndodhin ethe dhe frisione. Më pak të shpeshta të lidhura me reaksionet nga infuzioni mund të jenë një ose më shumë nga simptomat e mëposhtme: Dhimbje gjoksi dhe ndjenje shtrëngimi të tij, dispne, bronkospasme, takikardi, hipotension. Këto efekte shmangen me ndalimin e infuzionit ose me ngadalësimin e fluksit te tij, (mbi 2 orë). Megjithatë, reaksione të rënda që lidhen me infuzionin e medikamentit  mund të kërkojë ndërprerjen e përhershëm të AmBisome.
Share:

ALVEN krem, xhel

Përbërja
1 g krem përmban 300 Ul heparin natriumi, 3 mg alantoin dhe 4 mg iekspantenol.
1 g krem përmban 500 Ul heparin natriumi, 3 mg alantoin dhe 4 mg iekspantenol.
1 g xhel përmban 300 Ul heparin natriumi, 2,5 mg alantoin dhe 2,5 mg dekspantenol.
1 g xhel përmban 500 Ul heparin natriumi, 2,5 mg alantoin dhe 2,5 mg dekspantenol.

Të dhëna farmakologjike
Heparina, përbërja kryesore në preparat, gjendet edhe në organizmin e njeriut dhe zotëron efekte antikoaguluese që janë rrjedhojë e veprimit inhibues mbi disa faktorë të koagulimit.
Ka gjithashtu dhe efekte antitrombotike për shkak të vetise që ka për tu lidhur me qelizat endoteliale të enëve të gjakut. Heparina gjithashtu kundërshton direkt veprimet e disa trasmetuesve endogjenë si histamina, serotonina, acetilkolina, prej nga rrjedh edhe efekti i saj antiinflamator, antiedmatoz, spazmolitik i lehtë dhe antialergjik.
Përdorimi lokal inhibon enzimat të cilat hidrolizojnë mukopolisaharidet e indit lidhor, duke e mirësuar strukturën të indit lidhor që shpesh mund të jetë dëmtuar gjatë venopative me prejardhje të ndryshme, veti që rregullon raportet midis qelizave të indit lidhor dhe substancave bazë dhe sjell si rezultat normalizimin e trugorit, lehtësimin e tensionit dhe dhimbjes.
Kombinimi me dekspantenol dhe alantoin mundëson absorbim më të mirë të heparies.
Dekspantenoli është analogu alkoolik i acidit d-pantotenik (vitamin B5), me efekt antiinflamator shtesë ndaj atij të heparinës. Dekspantenoli stimulon gjithashtu granulimin dhe epitelizimin, rrit rezistencën e lëkurës ndaj infeksioineve dhe ka efekte dhe në shërimin e dëmtimeve të lëkurës.
Alantoina kur përdoret në përqëndrime të vogla, si edhe te ky preparat, shfaq efekte keratoplastike, stimulon poliferimin qelizor, epitelizimin e lëkurës së dëmtuar dhe proçeset metabolike të qelizave indit lidhor në lëkurë.

Indikacionet
Profilaksi dhe trajtim të çrregullimeve me prejardhje venoze, siç janë: ornboflebiti sipërfaqësor dhe flebotromboza, flebiti pas injeksioneve të aplikuara në vena, sindromi post-trombotik, vena varikoze, ulçera e kërcirit ( ulcus cruris ), dhimbjet nga edemat si pasojë e insufiçences venoze.
Mjekim i edemës ose hematomave pas kontuzioneve, distorsioneve, luksacioneve ose frakturave të kockave të cilat mund të jenë rezultat i traumave aksidentale ose gjatë aktiviteteve sportive.
Shërim i përshpejtuar i plagëve postoperatore dhe mjekim ndihmës për cikatricet. Mjekim i tendovaginitit, bursitit, epikondilitit.

Kundërindikacionet
Mbindjeshmëri ndaj njërës prej substancave aktive ose ndonjërit nga përbërësit ndihmës.
Ulçeracione gjakrrjedhëse të lëkurës së anësive, plagë të hapura ose lëkurë e dëmtuar.
Të mos përdoret në qoftë se sipërfaqja e lëkurës është e infektuar.

Masa paralajmëruese
Në veçanti duhet të kihet kujdes që preparati të mos ketë kontakt me sytë, mukozat ose plagët e hapura.
Lëkura ku do të aplikohet duhet të jetë e pastër pa substanca të tjera.
Nuk duhet të fërkohet vendi i aplikimit.

Shtatzania dhe ushqimi me gji:
Pas përdorimit lokal, vetëm një pjesë e vogël e heparinës hyn në qarkullimin sistematik. Heparina nuk kalon nëpër placentë dhe nuk kalon në qumështin e nënës.
Megjithatë, është i nevojshëm kujdes gjatë përdorimit për një kohë të gjatë.

Ndërveprime
Deri tani nuk janë vërejtur ndërveprime gjatë përdorimit lokal të preparatit.

Efekte anësore
Rallë shfaqen efekte anësore. Si edhe me preparate të tjera të ngjashme, mund të shfaqen reaksione alergjike me kruarje, skuqje dhe djegie. Në raste të tilla ndërpritet përdorimi i preparatit.

Dozimi dhe mënyra e përdorimit
Preparati aplikohet në lëkurë mbi vendin e prekur, 2-3 herë në ditë, dhe fërkohet ngadalë. Kur vendoset në pjesën e kërcirit, fërkohet në drejtim nga poshtë lart. Rekomandohet të nxirren 5 cm të preparatit, jo njëkohësisht, por në pjesë të vogla të cilat fërkohen lehtë pas vendosjes.
Në rast të dëmtimeve ulçerative të lëkurës së këmbës, preparati vendoset në afërsi të dëmtimit ku ekzistojnë çrregullime të qarkullimit.
Gjatë flebotrombozës ose tromboflebitit, preparati vendoset në trashësi prej 1-2 mm dhe nuk fërkohet, por përdoret fasho okluzive.
Pas vendosjes së kremit, mund të formohet një shtresë e bardhë e hollë që zhduket me fërkim pasi kremi hyn në lëkurë.
Kremi nuk lë shenja dhe mund të lahet me ujë.
Preparati është i përshtatshëm ndhe për përdorim të gjatë.

Mbidozimi
Deri  tani nuk ka të dhëna për mbidozim gjatë përdorimit lokal të preparatit.

Paketimi
Alven” krem 30 000, tubet me 40 g.
Alven” krem 50 000, tubet me 40 g.
Alven” xhel 30 000, tubet me 40 g.
Alven” xhel 30 000, tubet me 40 g.

Kushtet e ruajtjes së medikamentit
Mbajeni  larg  femijëve!
Mos e përdorni pas datës së skadencës, e cila është e shënuar në paketim.
Mos e ruani në temperaturë mbi 25°C!
Ruajeni  barin në paketimin origjinal dhe mbrojeni atë nga drita dhe lageshtia!
Share:

Altergen (krem, garza)

Paketimi: Krem tubet 25 g, përmban acid hialuronik, kripë sodike 0.2 gr, sulfadiazine argjendi 1.0 g.
Përbërësit: polietilenglikol 400 monostearat, estere të acidit oleic, glycerol, sorbitol 70%, ujë i distiluar.

Garza me krem
Cdo garze permban 4 gr krem me përbërsit e mëposhtëm:
Principi aktiv: acidi hialuronik, kripë sodike 2ml, sulfadiazine argjendi 40 mg, dhe përbërësit: polietilen glikol 4000, glycerol, ujë i distiluar.

Ambalazhi
Nje tub përmban 25 gr krem.
Kutia përmban 15 garza me krem.
Kategoria farmakoterapeutike: Cikatrizant (mbyllja e plageve) dhe dezinfektant.

Indikacionet terapeutike
Profilaksi ne trajtimin lokal te plageve, ulcerave (edhe atyre varikoze) dhe abrazioneve.

Kundërindikacionet
Hipersensibilitet ndaj ndonjë përbërësi të caktuar të garzës.

Kujdes
Në gratë shtatzëna dhe gjate periudhës së laktacionit produkti duhet përdorur në rastet vërtet të nevojshme dhe nën kujdesin e rreptë të mjekut. Altergen duhet përdorur me kujdes në prani të insuficiences hepatike. Të mbahet larg fëmijëve.

Doza, koha dhe mënyra e përdorimit
Kremi: të vendoset një shtresë uniforme të shpërndarë prej 3ml, 1-2 herë në ditë.
Garza: të vendosen një ose më shume garza të mbushura me krem 2 ose më shumë here në ditë sipas gravitetit të lezionit. Aplikimi duhet të vazhdojë pa ndërprerje, deri në cikatrizimin e plotë.

Efektet e padëshiruara
Altergeni tolerohet shumë mirë. Në rastet e trajtimit te pjesëve të ndryshme të trupit me Altergen, nuk mund të përjashtohen efektet e padëshiruara sistemike klasike të prepareteve sulfamidik (insuficience renale, leukopeni dhe erosion kutan).
Share:

Alpino (lëng, pomadë)

Alpino (lëng)
Solucion për heqjen e kallove
Përmbajtja
Acid salicilik, koloidon, eter, vaj ricini.

Alpino Pomade
Pomade për heqjen e kallove
Përmbajtja:
Acid salicilik, vazeline, lanolin, acid laktik

Alpino Ankerplast
Ankerplast per heqjen e kallove
Përmbajtja:
Acid salicilik

Indikacionet
Alpino Lëng, Pomade dhe Ankerplast përdoren për eliminimin e kallove të lokalizuara në pjesë të ndryshme të këmbëve.

Mënyra e përdorimit
Këmba lahet dhe thahet mirë. Në zonën e kallos aplikohet Alpino Leng, Pomade ose Ankerplast ne varësi të lokalizimit dhe përmasave të kallos. Trajtimi vazhdon deri në eliminimin e plotë të kallos.
Share:

ALORA SHURUP

FORMULA
Çdo 5 ml shurup përmban 694.444 mg ekstrakt të lëngut të Pasiflorës; nipaginë dhe nipazol si lëndë konservuese; sheqer kristalor si ëmbëltues dhe alkool etilik.

VETIT Ë FARMAKOLOGJIKE
Ekstrakti i pasiflorës, i cili përftohet nga bima passiflora incarnata, është një bar me veti sedative (qetësuese).
Përbërës veprues të ekstraktit janë disa alkaloidë, si p.sh harmina dhe aribina, si edhe disa flavonoidë, si p.sh viteksina dhe orientina.

INDIKIMET
Alora shurup indikohet për trajtimin simptomatik të gjendjeve të mëposhtme:

Ankth ;
Çrregullime të gjumit ;
Nervozizëm ;
Agjitim i përgjithshëm ;
Pagjumësi ;
Nervozizëm gjatë periudhës së menstruacioneve dhe gjatë menopauzës .
PËRKUJDESJE / PARALAJMËRIME
Vetitë frenuese mbi sistemin nervor qëndror të barit duhet të mbahen parasysh, veçanërisht nga njerëzit të cilët drejtojnë automjete ose përdorin makineri të cilat kanë nevojë për vëmendje.
Gratë shtatzëna mund ta përdorin barin vetëm pasi mjeku të ketë vleresuar me kujdes situatën.

EFEKTET E PADËSHIRUARA
Në kushtet kur bari përdoret sipas udhëzimeve dhe me dozat terapeutike të këshilluara nuk vërehen efekte të padëshiruara apo rreziqe të tjera për shëndetin.

KËSHILLOHUNI ME MJEKUN NË RAST SE JU SHFAQET NDONJË EFEKT I PADËSHIRUAR

NDËRVEPRIMET ME BARNA TË TJERË
Përdorimi i njëkohshëm i Alora shurup dhe barnave që frenojnë sistemin nervor qendror (si p.sh alkooli, barbituratet, barnat qetësues) mund të fuqizojë efektin sedativ (qetësues) dhe hipnotik (gjumëdhënës).
Përdorimi i njëkohshëm me disulfiramin duhet të shmanget.
Në njerëzit që njëkohësisht përdorin aspartame mund të shfaqen sedimente urinare (fenilketonuri).

DOZA DHE MËNYRA E PËRDORIMIT

Të rriturit
Me qëllim që të merret një efekt sedativ gjatë gjithë ditës është e nevojshme që  të merren 5-10 ml shurup (1-2 lugë çaji) përpara vakteve ushqimore.
Për trajtimin e çrregullimeve të gjumit këshillohen 10 ml shurup (2 lugë çaji) përpara gjumit.

Fëmijët (mbi 3 vjeç):
Këshillohuni me mjekun.
Në çdo rast nuk duhet të përdoren doza të njëhershme më të mëdha se ½  lugë çaji (2.5 ml).

KUSHTET E RUAJTJES
Të ruhet në një vend të mbrojtur nga drita, me temperaturë 25°C. në paketimin origjinal.

PAKETIMI:

Alora shurup:
Kuti, me shishe me ngjyrë të verdhë në kafe, që përmbajnë 100 ml, si edhe një lugë matëse 5 ml.

ZOTËRUES I LEJES SË TREGËTIMIT:
NOBEL ILAÇ SANAYII ve TICARET A.S.
Inkilap Mah. Akçakoca Sok, No: 10 Umraniye 34768 Istanbul Türkiye .

Nevojitet këshillimi me mjekun përpara fillimit të marrjes së barit.
Bari duhet të mbahet në vende të paarritshme për fëmijët.
Bari jepet vetëm me recetë nga mjeku.
Share:

ALORA 100mg (tableta te veshura me film)

PËRMBAJTJA
Çdo tabletë e veshur me film ALORA përmban 100 mg ekstrakt të Iules së sahatit – Passiflore incarnata- (përmban 3.5% flavonoide si Vitexin) dhe oksid hekuri të kuq red (E172) si agjent ngjyrosës.

VETITË FARMAKOLOGJIKE

Grupi farmakoterapeutik: Sedativ.

Kodl ATC: N/A

Ekstrakti i Lule sahatit është një bar sedativ, i cili përftohet nga bima natyrale e quajtur lulja e sahati ose Passiflora incarnata.
Ndër lëndët vepruese që përmban ekstrakti i lule sahatit përmenden një grup alkaloidesh të tillë si harman, harmol, harmalinë (hallucinogjen), herminë, harmalol dhe aribinë, dhe disa flavonoide si viteksina dhe orientina.
Ekstrakti gjithashtu përmban apigeninë e cila është përgjegjëse për veprimin antispazmodik.
Këto lëndë kanë një veprim kompleks mbi sistemin nervor dhe shkaktojnë efekte sedative (qetësuese), hipnotike (gjumëdhënëse), analgjezike (kundërshtojnë dhimbjen), anksiolitike (heqin ankthin) dhe antispazmodike (Iëshojnë spazmat).
Me qenë se ekstrakti natyral i Iule sahatit nuk shkakton varësi dhe efekte të padëshiruara, ai është më i sigurtë se qetësuesit dhe barbituratet.

INDIKIMET

ALORA tableta e veshur me film indikohet për trajtimin simptomatik të gjëndjeve të mëposhtme:

gjendje ankthi, çrregullime të gjumit, nervozizëm, distress, depresion i formës së lehtë (minimal);
çrregullime gastrointestinale dhe kardiovaskulare me natyrë nervore;
hipertension për shkak të hiperaktivitetit simpatik;
gjendje nervozizmi dhe agjitimi të gjeneralizuara ;
gjendje nervozizmit që shoqërojnë menstruacionet dhe menopauzën.
KUNDËRINDIKIMET
Mbindjeshmëria ndaj lëndëve vepruese dhe përberëse.

PARALAJMËRIME /  PËRKUJDESJE
Me qenë se siguria dhe efikasiteti në fëmijët me moshë nën 3 vjeç nuk është përcaktuar, përdorimi i këtij produkti mjekësor në këtë grup-moshë nuk është i këshilluar.
Përdorimi në fëmijë me moshë 3 deri 12 vjeç, lejohet vetëm me këshillën e mjekut.
Për ketë grup-moshë është më i përshtatshëm shurupi ALORA.
Në pacientët e moshuar, trajtimi duhet të fillohet me dozën më të vogël (minimale).

Përdorimi gjatë shtatzanisë dhe në gratë që ushqejnë fëmijët me gji
ALORA tableta të veshura me film mund të përdoret vetëm në rastet që është qartësisht e indikuar (e nevojshme).

Ndikimi mbi aftësinë për të drejtuar automjete dhe përdorur makineri
Veçanërisht personat që drejtojnë automjete dhe përdorin makineri duhet të mbajnë mirë parasysh se ky produkt mjekësor frenon sistemin nervor qëndror dhe, për këtë arsye, duhet të tregojnë kujdesin e nevojshëm.

EFEKTET ANËSORE DHE NGJARJET E PADËSHIRUARA
Në kushtet e përdorimit të këtij produkti mjekësor sipas dozave terapeutike të këshilluara nuk vërehen rreziqe për shëndetin apo efekte të padëshiruara.
Kur përdoren doza shumë të larta mund të vërehen konvulsione, frenim i sistemit nervor qëndror, hipotension, hipotermi dhe paraliza.

KËSHILLOHUNI ME MJEKUN NË RAST SE JU SHFAQEN EFEKTE TË PADËSHIRUARA.

NDËRVEPRIMET ME BARNAT E TJERË
Megjithëse ekstrakti i Iule sahatit është në përgjithësi i sigurt dhe nuk është vërejtur ndonjë ndërveprim negativ me barnat e tjerë, përdorimi i njëkohshëm me barna të tjerë që frenojnë sistemin nervor qëndror (Si p.sh. alkooli, barbituratet, barnat trankuilizues) mund të fuqizojë efektet sedative dhe gjumëdhënës.
Përdorimi i njëkohshëm me disulfiram duhet të shmanget.
Përdorimi i njëkohshëm i ALORA tableta të veshura me film dhe barnave antidepresante të grupit të frenuesve të MAO duhet të shmanget.

DOZIMI DHE MËNYRA E PËRDORIMIT

Të rriturit dhe të rinjtë me moshë mbi 12 vjeç:

Për efekte sedative përgjatë gjithë ditës, këshillohet marrja nga goja e një doze 100mg, tre herë në ditë, përpara vakteve ushqimore.
Për trajtimin e çrregullimeve të gjumit, këshillohet marrja nga goja e një dozë 200-300mg, një herë në ditë, një orë përpara gjumit.
Kohëzgjatja e përdorimit:
Në rast se, megjithë përdorimin e këtij produkti mjekësor, simptomat vazhdojnë ose persistojnë, këshillohuni me mjekun.

MBIDOZIMI
Nuk janë raportuar raste mbidozimi.

KUSHTET E RUAJTJES
Të ruhet në vende me temperaturë nën 25°C, në paketimin origjinal.
Të mbahet në vende që nuk shihen dhe nuk arrihen nga fëmijët.

SI GJENDET/PARAQITET
ALORA 100 mg tableta të veshura me film gjendet në kuti me blister që përmbajnë 28 ose 84 tableta të veshura me film.

Alora 100 mg Tableta të Veshura me Film; gjendet në kuti me blistera të bardhë opak PVC/TE/PVDC/AI me 20, 30 ose 50 tableta te veshura me film.

FORMËDOZA TË TJERA FARMACEUTIKE
Alora Shurup; gjendet në shishe qelqi 100 ml, me agjyre qelibari, me kapak plastik dhe një lugë matëse 5 ml origjinale.

Zotëruesi i Lejes së Tregëtimit:
NOBEL ILAÇ SANAYII va TICARET A.S.
Inkilap Mah. Akçakoca Sok. No:10 Ümraniye 34768 Istanbul Turqi

Data dhe numri i Lejes se Tregëtimit:
Përpara se të përdorni këtë produkt mjekësor këshillohuni me mjekun.
Share:

ALMETEX

Përbërja
Një ampulë me 2 ml tretësirë përmban 10 mg karbazokrom sulfonat natriumi trihidrat.
Një tabletë përmban 25 mg karbazokrom sulfonat natriumi trihidrat.

Të dhëna farmakologjike
Almeteksi ka efekt të fortë hemostatik. Ndikon direkt në enët e gjakut duke rritur rezistencën e tyre dhe nuk shkakton asnjë destabilizim të mekanizmave natyrorë të koagulimit të gjakut.
Në dallim nga hemostatikët e tjerë vaskularë, Almeteksi nuk ka efekte vazokonstriktore,nuk e rrit tensionin arterial dhe nuk ndikon mbi punën e zemrës dhe frymëmarrje.
Efekti hemostatik shfaqet veçanërisht në hemorragjitë kapilare dhe ka efekt të mirë në hemorragjitë e formave të ndryshme të diatezës hemoragjike, zvogëlon difuzionin nga kapilaret e gjakut gjatë manifestimeve alergjike, zvogëlon hemorragjitë spontane, operatore dhe postoperatore si dhe humbjet e plazmës në raste djegiesh.
Efekti i Almeteksit shfaqet shpejt, maksimumi arrihet pas një ore dhe vazhdon rreth 6 orë.
Medikamenti në përgjithësi metabolizohet, një e katërta ekskretohet i pandryshuar me urinë.

Indikacionet
Profilaksi dhe terapi gjatë hemorragjive spontane me prejardhje të ndryshme.
Hemorragjitë operatore dhe postoperatore.
Forma të ndryshme të purpurave hemoragjike.
Terapi për djegiet e shkallës së dytë dhe të tretë.

Kundërindikacione
mbindjeshmëri ndaj substancave aktive ose ndaj përbërësve ndihmës.

Masa paralajmëruese
Përdorimi i njëkohshëm i Almeteksit dhe antihistaminikëve mund të ulë efektin antihistaminik. Almeteksi nuk duhet të përzihet me preparate që përmbajnë acid askorbik.
Nuk ka të dhëna për përdorimin gjatë shtatzanisë megjithatë rekomandohet përdorimj gjatë shtatzanisë kur nuk ka alternative të tjera më të sigurta.

Efekte anësore
Mund të shfaqet reaksion alergjik në lëkurë nga përdorimi i  karbazokromit.
Përdorimi i Almeteksit nuk shoqërohet me trombozë.

Dozimi dhe mënyra e përdorimit
Në raste të lehta përdoret 1 tabletë  në cdo 4-6 orë. Terapia orale është e përshtatshme edhe si terapi parandaluese.
Në raste të moderuara përdoren injeksionet intravenoze ose intramuskulare me dozë nga 25 deri 50 mg cdo 4-6 orë ndërsa çdo 2 deri 4 orë te rastet e rënda.
Te pacientët me hemorragji të rënda kirurgjikale ose spontane Almeteksi jepet si suplement bashkë me plazmën ose tretësirën  fiziologjike.

Mënyra e ruajtjes
Injeksjonet: Të mbahen në temperature 8-15 gradë celcius.
Tabletat: Të mbahen në temperaturë 15-25 gradë celcius.

Paketimi
Kuti me 30 ampula nga 10mg/2ml.
Kuti me 20 tableta nga 25 mg.
Share:

Almacin 500 mg

1. ÇFARË ËSHTË ALMACIN  DHE PËR ÇKA PËRDORET
 Përmbajtja:
Një kapsulë përmban 588.2 mg  amoksicilin trihidrat (ekuivalent me 500 mg amoksicilinë)
Forma farmaceutike:
Kapsulat Almacin janë me ngjyrë rozë të mbyllur e kuqe e errët, kapsula të forta xhelatinoze, të mbushura me pluhur të bardhë dhe gati në të bardhë.
Paketimi:
Kapsulat janë të paketuara në blister të presuar (AL/PVC), e cila përmban 8 kapsula në blister.
Kutia e kartonit përmban 16 kapsula (2 blister), dhe fletudhëzimin në brendësi të pakos.

Si vepron Almacin?
Kapsulat Almacin të 500 mg janë antibiotikë. Kapsulat përmbajnë barin e quajtur amoksicilin. Ky bar i përket grupit të “penicilinave”.

Kur përdoret Almacin?

Almacin përdoret për trajtimin e infeksioneve në pjesë të ndryshme të trupit të shkaktuara nga bakteriet.
Përdoret gjithashtu për të parandaluar infeksionet me rastin e nxjerrjes së dhëmbëve ose me rastin e ndërhyrjeve kirurgjike.
Almacin mund të kombinohet edhe me barna të tjera për trajtimin e ulcerës në stomak.
2. ÇFARË DUHET TË DINI PARA SE TË PËRDORNI ALMACIN?

Informoni mjekun nëse vuani nga ndonjë sëmundje kronike, çrregullim metabolik, nëse e dini që jeni alergjik ose nëse jeni duke marrë barna të tjera.

Kur nuk duhet të përdorni Almacin?
• Nëse jeni alergjik (hipersensitiv) në penicilina ose në cefalosporina, ose në cilindo përbërës tjetër të Almacin-ës të përmendur më parë.

Përkujdesje të veçanta me Almacin:

Nëse ju jeni alergjik në ampicilin, penicilina, cefalosporina (ose në ndonjë antibiotik tjetër) ose në cilindo përbërës të këtij bari;
Nëse ju keni pasur ndonjëherë skuqje të lëkurës, enjtje të fytyrës ose qafës me rastin e marrjes së ndonjë antibiotiku;
Nëse ju keni ethe nga gjëndrrat (mononucleosis infectiva);
Nëse ju keni sëmundje të gjakut (leukemi limfatike);
Nëse ju keni probleme me veshka ose nëse nuk urinoni rregullisht;
Nëse keni çrregullime gastrointestinale sidomos nëse keni kolit.
Nëse ju bëni testimin e glukozës në urinë ose testimet e gjakut për funksionet e mëlçisë, informojeni mjekun se jeni duke marrur Almacin. Kjo është e nevojshme sepse Almacin-a mund të ndikojë në rezultatet e këtyre testeve.

Përdorimi i Almacin-ës me ushqime dhe pije
Almacin-a mund të merret me ose pa ushqim.

Shtatzënia dhe gjidhënia
Para se të merrni çfardo bari konsultohuni me mjekun tuaj ose farmacistin.
Almacin-a mund të merret gjatë shtatzënisë vetëm nëse realisht ka nevojë për këte.
Duhet kujdes i shtuar gjatë gjidhënies.

Efekti mbi aftësinë për të drejtuar automjete dhe për të përdorur makineri
Nuk janë raportuar efekte të padëshiruara në aftësitë psikofizike për ngarje të makinës apo për perdorim me makineri të rrezikshme.

Informata të rëndësishme lidhur me disa përbërës të Almacin-ës
Almacin-a përmban monohidrat laktoze. Nëse mjeku i juaj ju ka thenë se ju nuk i toleroni disa sheqerna, para se ta merrni këtë bar duhet të kontaktoni me mjekun tuaj.
Kapsulat Almacin përmbajnë  E122 dhe E124 të cilat mund të shkaktojnë reaksione alergjike.

Në çfarë duhet patur kujdes nëse përdorni barna të tjera
Tregoni mjekut tuaj ose farmacistit nëse jeni duke marrur barna tjera ose nëse i keni marrur në të kaluarën e afërt, duke i futur edhe ato që merren pa recetë mjekësore.
Është me rëndësi të veçantё ti tregoni mjekut tuaj nëse në ndërkohë jeni duke marrur barnat në vijim:

Barna për trajtimin e podagrës (alopurinol, probenecid)
Barna kundër koagulimit të gjakut (si varfarinë)
Antibiotikë bakteriostatik (kloramfenikol, eritromicinë, sulfonamide dhe tetraciklina)
Metotreksat (bar citotoksik)
Nifedipinë dhe H2 antagonistë (cimetidinë, ranitidinë, famotidinë, dhe nizatidinë)
Aminoglikozide (barna për trajtimin e infeksioneve bakteriale)
Kontraceptivë oralë (të cilat përmbajnë estrogjene). Almacin-a mund ta pamundësojë veprimin kontraceptiv të këtyre barnave
3. SI TË MERRET ALMACIN-a?

Nëse vëreni se efekti i  barit është shumë i fortë ose shumë i dobët këshillohuni me mjekun ose farmacistin

Dozimi dhe mënyra e përdorimit
Këtë bar duhet ta merrni saktësisht sipas rekomandimeve të mjekut tuaj. Mos e ndryshoni dozën, ose ta ndërpreni marrjen e mëtejme pa konsultim paraprak me mjekun tuaj.
Mjeku juaj do ta përcaktojë dozimin dhe kohëzgjatjen e mjekimit.
Kapsulat të gëlltiten të tëra me një gotë ujë.

Dozimi i zakonshëm është:
Fëmijët me peshë trupore më pak se 40 kg të cilët kanë aftësi ti gëlltitin kapsulat:
Dozimi do të varet nga pesha trupore e fëmijës.
Mjeku i juaj do të ju këshillojë se sa Almacin duhet të marrë fëmija juaj.
Zakonisht fëmija duhet të marrë nga 40 mg deri në 90 mg për kilogram peshë trupore në ditë e ndarë në dy ose tri doza.
Zakonisht për fëmijë rekomandohet suspenzioni i Almacin-ës.

Të rriturit, të moshuarit dhe fëmijët mbi 40 kg peshë trupore:
Për trajtimin e infeksioneve të lehta dhe mesatare dozimi i zakonshëm i amoksicilinës është 1 kapsulë (500 mg) çdo 12 orë. Doza e 1 kapsule (500 mg) çdo 8 orë duhet të merret për trajtimin e infeksioneve të rënda.
Doza prej 6 kapsulave (3 g) dy herë në ditë  rekomandohet për trajtimin e rasteve të përshtatshme me infeksione të rënda purulente (me qelb) rekurente (që përsëriten) të sistemit të frymëmarrjes (doza maksimale e rekomanduar orale për të rritur është 6 g në ditë në doza të ndara).
Infeksionet e traktit urinar: dy doza nga 3 gram (6 x 500 mg kapsula) në inerval kohor mes dozave 10-12 orë.
Abscesi dental (infeksion nën mishin e dhëmbëve dhe nën dhëmbë):dy doza nga 3 gram (6 x 500 mg kapsula) në interval kohor mes dozave 8 orë.
Gonoreja (sëmundje infektive që përcillet me marrëdhënie seksuale): doza e vetme prej 3 g (6 x 500 mg kapsula).
Sëmundja e hershme Lyme (eritema migrans e izoluar): 50 mg/kg/në ditë e ndarë në 3 doza, në interval kohor 14- 21 ditë.
Për çrrënjosjen e infeksionit me Helicobacter pylori te sëmundja ulceroze peptike (duodenale dhe gastrike): Almacin-a rekomandohet në lidhmëri me inhibitorët e pompës protonike dhe me barna tjera antimikrobike: doza e zakonshme është 1000 mg çdo 12 orë, dhe dozimi i zakonshëm te fëmijët është 50 mg/kg në ditë e ndarë në doza çdo 12 orë.
Për parandalimin e infeksionit gjatë trajtimeve kirurgjike
Për të rriturit (duke i futur edhe të moshuarit) doza e rekomanduar është 3 g oral 1 orë pas procedurës kirurgjike. Doza e dytë duhet të jepet pas 6 orëve, nëse mjeku e konsideron të domosdoshme. Barnat e tjera mund të jepen në të njejten kohë. Më tepër informata mund të ju jap mjeku juaj ose farmacisti.

Problemet me veshka
Nëse ju keni probleme me veshka, mjeku juaj do ta zvoglojë dozën. mjeku juaj do të ju jap informata të detajuara shtesë në rast se ju jeni në dializë.

Nëse përdorni Almacin  më shumë sesa duhet
Në rast të marrjes të sasive më të mëdha të Alamacin-ës  sesa që preferohet, duhet të kontaktoni sa më parë me mjekun tuaj ose farmacistin.
Me vete duhet të keni edhe barin ose paketimin e barit, në mënyrë që mjeku ta dijë sa çfarë keni marrë. Ai do ti përcaktojë masat që duhet të ndërmerren, në vartësi nga ashpërsia e intoksikimit/mbidozimit.
Shenjat e intoksikimit mund të jenë fryrja e barkut (nauze, vjellje, ose dijarre) ose formimi i kristaleve në urinë, që mund të përcillet me turbullim të urinës, ose me probleme të urinimit. Bisedoni me mjekun sa më parë që mundeni.

Nëse keni harruar ta merrni Almacin
Mos e dyfishoni dozën.
Nëse keni harruar ta merrni këtë bar, ju duhet ta merrni këtë sa më parë që ju kujtohet. Nëse është koha për aplikimin e radhës, vazhdoni sipas orarit, ashtu si është përshkruar nga mjeku i juaj.

Nëse e ndërpreni marrjen e Almacin-ës
Barin merreni sipas rekomandimeve të mjekut tuaj.
Mjeku juaj do të ju tregojë për kohëzgjatjen e marrjes së barit.
Në rast të ndërprerjes mund të rikthehen simptomat e sëmundjes tuaj.

Nëse keni ndonjë pyetje, ose nëse keni diçka të paqartë, pyeteni mjekun tuaj ose farmacistin.

4.  EFEKTET ANËSORE TË MUNDSHME
 Si të gjitha barnat tjera, edhe Alamacin-a  mund të ketë efekte të padëshiruara, por nuk do të thotë se këto do ti ketë secili pacient.
Efektet e padëshiruara janë kategorizuar në bazë të frekuencës së tyre.

Menjëherë ndërprejeni marrjen e mëtejme të barit dhe  informojeni mjekun tuaj ose shkoni në qendrën emergjente nëse do të keni ndonjerin nga simptomat në vijim pas marrjes së këtij bari, sepse mund të jetë e nevojshme trajtimi emergjent:
Këto efekte të padëshiruara janë të rralla (shfaqen te më pak se 1 në 10.000 pacientë të trajtuar):
- reaksione alergjike ku mund të shfaqen këto shenja: kruarje e lëkurës dhe skuqje, enjtje e fytyrës, buzëve, gjuhës, e trupit dhe vështirësi me frymëmarrje. Këto mund të jenë të rrezikshme dhe mund të pasojë vdekja.
- gjakderdhje nënlëkurore dhe mavijosje. Kjo është për shkak të inflamacionit të murit të enëve të gjakut për shkak të reaksionit alergjik. Kjo mund të jetë në lidhmëri me dhembje të nyjeve (artritis) dhe me probleme me veshka.
- Reaksioni i vonshëm alergjik zakonisht mund të shfaqet 7 deri në 12 ditë pas marrjes së Almacin-ës, disa nga shenjat me të cilat mund të manifestohet janë: skuqja, ethet, dhembjet e nyjeve dhe rritja e gjëndrrave limfatike sidomos në nënsqetulla.
- Reaksioni i lëkurës i njohur si ‘eritema multiforme’ e cila mund të manifestohet me: shirita me pika të kuqe të cilat kruhen në lëkurë sidomos në shuplakat e duarve ose në shputat e këmbëve, ‘të ngjashme me urtikat’ enjte të caktuara në lëkurë, fusha të ndjeshme në sipërfaqen e gojës, syve dhe gjenitaleve. Ju mund të keni ethe dhe të ndjeheni shumë i lodhur.
- Reaksione tjera të rёnda mund të jenë: ndryshime në ngjyrën e lëkurës, gunga nën lëkurë, pustula, qërimi i lëkurës, skuqje, dhembje, kruarje. Këto mund të lidhen me ethe, kokëdhembje dhe me dhembje të trupit.
- Temperaturë e lartë  (ethe), pezmatim i fytit dhe shenja të një infeksioni, ose mavijosje të lehta. Këto mund të jenë shenja për probleme me qelizat e gjakut.
- Inflamacion i zorrës së trashё (kolonit) të përcjellura nganjëherë me dijarre me përmbajtje gjaku, dhembje dhe ethe.
- Efekte të padëshiruara serioze në mëlçi të cilat të shumtën e herave janë reversibile. Ju duhet ta informoni mjekun menjëherë nëse do të keni: dijarre të rënda të gjakosura; fshika, skuqje ose mavijosje të lëkurës; ngjyrë të zezë të urinës ose ngjyrë e hapur e fecesit, zverdhje e lëkurës dhe e syve (verdhzë).
Këto mund të ndodhin disa javë pas marrjes së barit.
Nganjëherë ju mund të keni reaksione më të lehta të lëkurës:
- skuqje e lehtë e lëkurës (njolla me ngjyrë rozë të kuqe), ‘të ngjashme me urtika’ enjtje të duarve, këmbëve, shuplakave dhe shputave. Këto janë të pazakonshme (shfaqen te më pak se 1 në 100 pacientë të trajtuar).

Nëse ndodhin ndonjera nga këto shenja bisedoni me mjekun tuaj sepse Almacina do të duhej të ndërprehet.

Efektet e tjera të padëshiruara janë:
Efektet e padëshiruara të zakonshme (shfaqen te më pak se 1 në 10 pacientë të trajtuar, por më shumë se 1 në 100 pacientë të trajtuar): nauze ose dijarre dhe skuqje e lëkurës.
Efektet e padëshiruara të pazakonshme (shfaqen te më pak se 1 në 100 pacientë të trajtuar, por më shumë se 1 në 1000 pacientë të trajtuar): vjellje.
Efektet e padëshiruara të rralla (shfaqen te më pak se 1 në 10,000 pacientë të trajtuar, por më shumë se 1 në 100,000 pacientë të trajtuar):
- Mikoza  (infeksione mikotike të vaginës, gojës, ose lëkurës)
- Probleme me veshka
- Konvulsione, te pacientët e trajtuar me doza të larta ose me probleme veshkore, marramendje, hiperaktivitet
- Kristale në urinë, të cilat mund të shihen me urinën e turbullt, ose me vështirësi në urinim. Ju duhet të merrni sasi të mjafueshme të lëngjeve në mënyrë që të mos i keni këto simptoma
- Dhëmbët mund të njollosen, zakonisht kthehen në normale me fërkim me furcë dhëmbësh (kjo është raportuar te fëmijët)
- Gjuha mund të ngjyroset me ngjyrë të verdhë, ngjyrë kafeje, ose e zezë dhe ka pamje të qimeve
- Zvoglimi jashtzakonisht i madh i eritrociteve duke shkaktuar anemi. Shenjat mund të jenë: lodhja, kokëdhembja, zënja e frymës, marramendja, zbehje dhe zverdhje e lëkurës dhe e syve
- Gjaku mund të koagulohet për kohë më të gjatë sesa normalisht. Kjo mund të shihet me gjakderdhje nga hundët ose në rast të lëndimit ku do të keni gjakosje më të gjatë.

Ju lutemi që të konsultoheni me mjekun tuaj ose me farmacistin nëse do të keni ndonjerin nga këto efekte të padëshiruara, ose ndonjë i cili nuk është shënuar në këtë fletudhëzim.

5. RUAJTJA DHE AFATI I PËRDORIMIT
Ruajtja:
te ruhet larg kontaktit nga fëmijët!

Afati i përdorimit:
Ky bar duhet të ruhet në temperaturë nën 25°C.
Të mos shfrytëzohet pas kalimit të afatit të përdorimit të shtypur në pako.
Data i referohet ditës së fundit të muajit të shënuar.

Mënyra e marrjes së këtij bari:
Ky bar merret vetëm me recetë të mjekut

Masat speciale të shkatërrimit të barit të papërdorur:
Barnat nuk duhet të hidhen ne vende të papërshtatshme. Pyeteni farmacistin për shkatërrimin e barnave të cilat nuk ju nevoiten. Kjo masë do të ndihmojë në ruajtjen e ambientit.
Share:

Almacin 250mg/5ml (pluhur për suspension oral)

1.      ÇFARË ËSHTË ALMACIN  DHE PËR ÇFARË PËRDORET
 Përmbajtja:5ml (1lugë) e suspenzionit të përgatitur përmban 250 mg amoksicilinë në formë të amoksicilin trihidrat.
Forma farmaceutike:Almacin pluhuri për suspension oral është pluhur i granuluar rozë cirk me aromë të këndshme mjedre.
Paketimi:Pluhuri për suspension oral është i paketuar ne shishe ngjyrë kafe të errët nga qelqi neutral dhe kapaku i plastikës.Paketimi përmban një shishe qelqi (100ml suspension) dhe lugë dozimi 2.5-5ml,dhe fletudhëzimin brenda.

Si vepron Almacin?
Almacin pluhuri për suspenzion oral është antibiotik. Pluhuri përmban barin e quajtur amoksicilin. Ky bar i përket grupit të “penicilinave”.

Kur përdoret Almacin?
Almacin përdoret për trajtimin e infeksioneve në pjesë të ndryshme të trupit të shkaktuara nga bakteriet. Përdoret gjithashtu për të parandaluar infeksionet me rastin e nxjerrjes së dhëmbëve ose me rastin e ndërhyrjeve kirurgjike.

2.     ÇFARË DUHET TË DINI PARA SE TË PËRDORNI ALMACIN?
Informoni mjekun nëse vuani nga ndonjë sëmundje kronike, çrregullim metabolik, nëse e dini që jeni alergjik ose nëse jeni duke marrë barna të tjera.
Kur nuk duhet të përdorni Almacin?
Nëse jeni alergjik (hipersensitiv) në penicilina ose në cefalosporina, ose në cilindo përbërës tjetër të Almacin-ës të përmendur më parë.

Përkujdesje të veçanta me Almacin:
Nëse ju jeni alergjik në ampicilin, penicilina, cefalosporina (ose në ndonjë antibiotik tjetër) ose në cilindo përbërës të këtij bari; nëse ju keni pasur ndonjëherë skuqje të lëkurës, enjtje të fytyrës ose qafës me rastin e marrjes së ndonjë antibiotiku;nëse ju keni ethe nga gjëndrrat (mononucleosis infectiva); nëse ju keni sëmundje të gjakut (leukemi limfatike); nëse ju keni probleme me veshka ose nëse nuk urinoni rregullisht; nëse keni çrregullime gastrointestinale sidomos nëse keni kolit.
Nëse ju bëni testimin e glukozës në urinë ose testimet e gjakut për funksionet e mëlçisë, informoni mjekun se jeni duke marrë Almacin. Kjo është e nevojshme sepse Almacin-a mund të ndikojë në rezultatet e këtyre testeve.

Përdorimi i Almacin-ës me ushqime dhe pije
Almacin-a mund të merret me ose pa ushqim.

Shtatzënia dhe ushqyerja me gji
Këshillohuni me mjekun tuaj ose farmacistin para se të filloni të merrni çfarëdo lloj bari.
Almacin-a mund të merret gjatë shtatzënisë vetëm nëse realisht ka nevojë për këte.
Duhet kujdes i shtuar gjatë gjidhënies.

Efekti mbi aftësinë për të drejtuar automjete dhe për të përdorur makineri
Nuk janë raportuar efekte të padëshiruara në aftësitë psikofizike për ngarje të veturës apo për operim me makineri të rrezikshme.

Informata të rëndësishme lidhur me disa përbërës të Almacin-ës:
Nëse mjeku i juaj ju ka thenë se ju nuk i toleroni disa sheqerna, para se ta merrni këtë bar duhet të kontaktoni me mjekun tuaj. Almacin pluhuri për suspension oral përmban 1687,50mg sakarozë në 5ml suspenzion të përgatitur. Për atë duhet pasur kujdes te pacientët që vuajnë nga diabeti.

Në çfare duhet patur kujdes nëse përdorni barna të tjera:
Tregoni mjekut tuaj ose farmacistit nëse jeni duke marrur barna tjera ose nëse i keni marrur në të kaluarën e afërt, duke i futur edhe ato që merren pa recetë mjekësore.
Është me rëndësi të veçantё ti tregoni mjekut tuaj nëse në ndërkohë jeni duke marrë barnat në vijim:

Barna për trajtimin e podagrës (alopurinol, probenecid);
Barna kundër koagulimit të gjakut (si varfarinë);
Antibiotikë bakteriostatik (kloramfenikol, eritromicinë, sulfonamide dhe tetraciklina);
Metotreksat (bar citotoksik);
Nifedipinë dhe H2 antagonistë (cimetidinë, ranitidinë, famotidinë, dhe nizatidinë);
Aminoglikozide (barna për trajtimin e infeksioneve bakteriale).
Kontraceptivë oralë (të cilat përmbajnë estrogjene). Almacin-a mund ta pamundësojë veprimin kontraceptiv të këtyre barnave
3.     SI TË MERRET ALMACIN-a?
Nëse vëreni se efekti i  barit është shumë i fortë ose shumë i dobët këshillohuni me mjekun ose farmacistin

Dozimi dhe mënyra e përdorimit
Këtë bar duhet ta merrni saktësisht sipas rekomandimeve të mjekut tuaj. Mos e ndryshoni dozën, ose ta ndërpreni marrjen e mëtejme pa konsultim paraprak me mjekun tuaj.Mjeku i juaj do ta përcaktojë dozimin dhe kohëzgjatjen e mjekimit.
Dozimi i zakonshëm është:
Fëmijët me peshë trupore më pak se 40 kg
Dozimi do të varet nga pesha trupore e fëmijës.
Mjeku i juaj do të ju këshillojë se sa Almacin duhet të merr fëmija juaj.
Zakonisht fëmija duhet të marrë nga 40 mg deri në 90 mg për kilogram peshë trupore në ditë e ndarë në dy ose tri doza.

Të rriturit, të moshuarit dhe fëmijët mbi 40 kg peshë trupore:
Për trajtimin e infeksioneve të lehta dhe mesatare dozimi i zakonshëm i amoksicilinës është 10ml suspension oral (500 mg) çdo 12 orë ose 5ml suspension oral (250 mg) çdo 8 orë.Doza prej 10ml suspension oral (500mg) çdo 8 orë duhet të aplikohet për trajtimin e infeksioneve të rënda. Doza prej 3 g dy herë në ditë  rekomandohet për trajtimin e rasteve të përshtatshme me infeksione të rënda purulente (me qelb) rekurente (që përsëriten) të sistemit të frymëmarrjes (doza maksimale e rekomanduar orale për të rritur është 6 g në ditë në doza të ndara).Infeksionet e traktit urinar: dy doza nga 3 gram në inerval kohor mes dozave 10-12 orë.Abscesi dental (infeksion nën mishin e dhëmbëve dhe nën dhëmbë):dy doza nga 3 gram  në interval kohor mes dozave 8 orë.
Gonoreja (sëmundje infektive që përcillet me marrëdhënie seksuale): doza e vetme prej 3 g
Sëmundja e hershme Lyme (eritema migrans e izoluar): 50 mg/kg/në ditë e ndarë në 3 doza, në interval kohor 14- 21 ditë.
Për çrrënjosjen e infeksionit me Helicobacter pylori te sëmundja ulceroze peptike (duodenale dhe gastrike): Almacin-a rekomandohet në lidhmëri me inhibitorët e pompës protonike dhe me barna tjera antimikrobike: doza e zakonshme është 1000 mg çdo 12 orë, dhe dozimi i zakonshëm te fëmijët është 50 mg/kg në ditë e ndarë në doza çdo 12 orë.

Për parandalimin e infeksionit gjatë trajtimeve kirurgjike
Nëse fëmija juaj merr Almacin për parandalimin e infeksioneve, doza e zakonshme është 50mg për çdo kilogram në një dozë,një orë para procedurës kirurgjike.Për të rriturit (duke i futur edhe të moshuarit) doza e rekomanduar është 3 g oral 1 orë pas procedurës kirurgjike. Doza e dytë duhet të jepet pas 6 orëve, nëse mjeku e konsideron të domosdoshme. Barnat e tjera mund të jepen në të njejten kohë. Më tepër informata mund të ju jap mjeku i juaj ose farmacisti,.
Problemet me veshka
Nëse ju keni probleme me veshka, mjeku i juaj do ta zvoglojë dozën. mjeku i juaj do tju japë informata të detajuara shtesë në rast se ju jeni në dializë.

Përgatitja e suspenzionit oral
Almacin suspenzioni oral duhet të pregatitet nga farmacisti, para përdorimit. Para përdorimit, shtohet ujë i destiluar përafërsisht deri te gjysma e shishes, dhe tundet mirë që të shpërndahet pluhuri, pritet rreth 5 minuta, përsëri shtohet ujë deri te shenja në shishe (100ml) dhe përsëri përzihet mirë derisa të përfitohet suspenzion uniform. Suspenzioni i pregatitur ka ngjyrë të zbehtë roze me aromë të këndshme mjedre.
Të përzihet mirë para përdorimit!

Nëse përdorni Almacin  më shumë sesa duhet
Në rast të marrjes të sasive më të mëdha të Alamacin-ës  sesa që preferohet, duhet të kontaktoni sa më parë me mjekun tuaj ose farmacistin.
Me vete duhet të keni edhe barin ose paketimin e barit, në mënyrë që mjeku ta dijë sa çfarë keni marrë. Ai do ti përcaktojë masat që duhet të ndërmerren, në vartësi nga ashpërsia e intoksikimit/mbidozimit.Shenjat e intoksikimit mund të jenë fryrja e barkut (nauze, vjellje, ose dijarre) ose formimi i kristaleve në urinë, që mund të përcillet me turbullim të urinës, ose me probleme të urinimit. Bisedoni me mjekun sa më parë që mundeni.

Nëse keni harruar ta merrni Almacin
Mos e dyfishoni dozën. Nëse keni harruar ta merrni këtë bar, ju duhet ta merrni këtë sa më parë që ju kujtohet. Nëse është koha për aplikimin e radhës, vazhdoni sipas orarit, ashtu si është përshkruar nga mjeku juaj.

Nëse e ndërpreni marrjen e Almacin-ës
Barin merreni sipas rekomandimeve të mjekut tuaj. Mjeku juaj do të ju tregojë për kohëzgjatjen e marrjes së barit. Në rast të ndërprerjes mund të rikthehen simptomat e sëmundjes tuaj.
Nëse keni ndonjë pyetje, ose nëse keni diçka të paqartë, pyeteni mjekun tuaj ose farmacistin.

4.    EFEKTET ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjitha barnat tjera, edhe Alamacin-a  mund të ketë efekte të padëshiruara, por nuk do të thotë se këto do ti ketë secili pacient.
Efektet e padëshiruara janë kategorizuar në bazë të frekuencës së tyre.
Menjëherë ndërprejeni marrjen e mëtejme të barit dhe  informojeni mjekun tuaj ose shkoni në qendrën emergjente nëse do të keni ndonjerin nga simptomat në vijim pas marrjes së këtij bari, sepse mund të jetë e nevojshme trajtimi emergjent:
Këto efekte të padëshiruara janë të rralla (shfaqen te më pak se 1 në 10.000 pacientë të trajtuar):
- reaksione alergjike ku mund të shfaqen këto shenja: kruarje e lëkurës dhe skuqje, enjtje e fytyrës, buzëve, gjuhës, e trupit dhe vështirësi me frymëmarrje. Këto mund të jenë të rrezikshme dhe mund të pasojë vdekja.
- gjakderdhje nënlëkurore dhe mavijosje. Kjo është për shkak të inflamacionit të murit të enëve të gjakut për shkak të reaksionit alergjik. Kjo mund të jetë në lidhmëri me dhembje të nyjeve (artritis) dhe me probleme me veshka.
- Reaksioni i vonshëm alergjik zakonisht mund të shfaqet 7 deri në 12 ditë pas marrjes së Almacin-ës, disa nga shenjat me të cilat mund të manifestohet janë: skuqja, ethet, dhembjet e nyjeve dhe rritja e gjëndrrave limfatike sidomos në nënsqetulla.
- Reaksioni i lëkurës i njohur si ‘eritema multiforme’ e cila mund të manifestohet me: shirita me pika të kuqe të cilat kruhen në lëkurë sidomos në shuplakat e duarve ose në shputat e këmbëve, ‘të ngjashme me urtikat’ enjte të caktuara në lëkurë, fusha të ndjeshme në sipërfaqen e gojës, syve dhe gjenitaleve. Ju mund të keni ethe dhe të ndjeheni shumë i lodhur.
- Reaksione tjera të rёnda mund të jenë: ndryshime në ngjyrën e lëkurës, gunga nën lëkurë, pustula, qërimi i lëkurës, skuqje, dhembje, kruarje. Këto mund të lidhen me ethe, kokëdhembje dhe me dhembje të trupit.
- Temperaturë e lartë  (ethe), pezmatim i fytit dhe shenja të një infeksioni, ose mavijosje të lehta. Këto mund të jenë shenja për probleme me qelizat e gjakut.
- Iinflamacion i zorrës së trashё (kolonit) të përcjellura nganjëherë me dijarre me përmbajtje gjaku, dhembje dhe ethe.
- Efekte të padëshiruara serioze në mëlçi të cilat të shumtën e herëve janë reversibile. Ju duhet ta informoni mjekun menjëherë nëse do të keni: dijarre të rënda të gjakosura; fshika, skuqje ose mavijosje të lëkurës; ngjyrë të zezë të urinës ose ngjyrë e hapur e fecesit, zverdhje e lëkurës dhe e syve (verdhzë).
Këto mund të ndodhin disa javë pas marrjes së barit.
Nganjëherë ju mund të keni reaksione më të lehta të lëkurës:
- skuqje e lehtë e lëkurës (njolla me ngjyrë rozë të kuqe), ‘të ngjashme me urtika’ enjtje të duarve, këmbëve, shuplakave dhe shputave. Këto janë të pazakonshme (shfaqen te më pak se 1 në 100 pacientë të trajtuar).
Nëse ndodhin ndonjera nga këto shenja bisedoni me mjekun tuaj sepse Almacina do të duhej të ndërprehet.

Efektet e tjera të padëshiruara janë:
Efektet e padëshiruara të zakonshme (shfaqen te më pak se 1 në 10 pacientë të trajtuar, por më shumë se 1 në 100 pacientë të trajtuar): nauze ose dijarre dhe skuqje e lëkurës.
Efektet e padëshiruara të pazakonshme (shfaqen te më pak se 1 në 100 pacientë të trajtuar, por më shumë se 1 në 1000 pacientë të trajtuar): vjellje.
Efektet e padëshiruara të rralla (shfaqen te më pak se 1 në 10,000 pacientë të trajtuar, por më shumë se 1 në 100,000 pacientë të trajtuar):
- Mikoza  (infeksione mikotike të vaginës, gojës, ose lëkurës)
- Probleme me veshka
- Konvulsione, te pacientët e trajtuar me doza të larta ose me probleme veshkore, marramendje, hiperaktivitet
- Kristale në urinë, të cilat mund të shihen me urinën e turbullt, ose me vështirësi në urinim. Ju duhet të merrni sasi të mjafueshme të lëngjeve në mënyrë që të mos i keni këto simptoma
- Dhëmbët mund të njollosen, zakonisht kthehen në normale me fërkim me brushë (kjo është raportuar te fëmijët)
- Gjuha mund të ngjyroset me ngjyrë të verdhë, ngjyrë kafeje, ose e zezë dhe ka pamje të qimeve
- Zvoglimi jashtzakonisht i madh i eritrociteve duke shkaktuar anemi. Shenjat mund të jenë: lodhja, kokëdhembja, zënja e frymës, marramendja, zbehje dhe zverdhje e lëkurës dhe e syve
- Gjaku mund të koagulohet për kohë më të gjatë sesa normalisht. Kjo mund të shihet me gjakderdhje nga hundët ose në rast të lëndimit ku do të keni gjakosje më të gjatë.

Ju lutemi që të konsultoheni me mjekun tuaj ose me farmacistin nëse do të keni ndonjerin nga këto efekte të padëshiruara, ose ndonjë i cili nuk është shënuar në këtë fletudhëzim.

5. RUAJTJA DHE AFATI I PËRDORIMIT
Ruajtja
Mbajeni larg fëmijëve!
Ky bar duhet të ruhet në temperaturë nën 25°C. Suspenzioni të ruhet në frigorifer  (2-8°C) për  14 ditë ose në temperaturë të  dhomës (nën 25°C) për  7 ditë.Pas kësaj, të hudhet sasia e papërdorur e suspenzionit.Mos të ngrihet.

Afati i përdorimit
Të ruhet në pako origjinale.
Të mos shfrytëzohet pas kalimit të afatit të përdorimit të shtypur në pako.
Data i referohet ditës së fundit të muajit të shënuar.

Mënyra e marrjes së këtij bari
Ky bar merret vetëm me recetë të mjekut

Masat speciale të shkatërrimit të barit të papërdorur
Barnat nuk duhet të hidhen në vende të papërshtatshme. Pyeteni farmacistin për shkatërrimin e barnave të cilat nuk ju nevojiten. Kjo masë do të ndihmojë në ruajtjen e ambientit.
Share:

Alkornin

Përbërja
1 tabletë përmban 4,5 mg dihidroergotoksin metansulfonat.
1ml tretësirë për përdorim oral (20 pika) përmban 1 mg dihydroergotoxin metansulfonat.

Të dhëna farmakologjike
Dihidroergotoksina është derivat i hidratuar i alkaloideve Secale cornutum. Eshtë një përzierje prej katër alkaloideve të hidratuara të ergotoksinës: dihidroergokristin, dihidroergokornin, alfa-dihidroergokriptin, beta-dihidroergokriptin në raport 3:3:2:1.
Preparati është agonist i receptorëve të  dopaminës dhe serotoninës në sistemin nervor qëndror dhe antagortist i receptorëve alfa 2 presinaptikë dhe alfa 1 postsinaptikë.Në sistemin nervor qëndror, rrit aktivitetin metabolik të qelizave ganglionare, ul rezistencën e enëve të gjakut duke frenuar qëndrën vazomotore, përmirëson qarkullimin e trurit dhe rrit përdorimin e oksigjenit.
Në periferi ka efekt vazodilatator, ul tensionin arterial përmirëson furnizimin e qelizave me oksigjen.

Indikacionet terapeutike
Reduktim dhe përmirësim i simptomave të demencës primare progresive, demencës Alzheimer, demencës senile, demencës nga infraktet e shumta, uljes idiopatike të aftësive mendore të shkaktuara nga ndyshime arteriosklerotike te pacientët e moshuar (mbi moshën 60 vjeç) dhe gjendje që vijnë pas dëmtimeve traumatike të sistemit nervor qëndror nga shkaqe të ndryshme.
Mjekim i angiopative periferike të provokuara nga proceset arteriosklerotike te personat e moshuar. Mjekim plotësues i hipertensionit arterial te personat e moshuar, duke e përdorur njëkohësisht me medikamente të tjera.

Kundërindikacione
Mbindjeshmëri ndaj medikamentit;
Psikoza akute ose kronike, pavarësisht nga etiologjia e tyre.

Masa paralajmëruëse
Dihidroergotoksin metansulfonati duhet të administrohet vetëm në rastet që kanë rënie simptomatike të aftësive mendore.
Nqs gjatë terapisë me Alkornin shfaqet hipotension ose bradikardi, menjëherë duhet të ndërpritet marrja e medikamentit.

Ndërveprimet
Dihidroergotoksina ka efekt sinergjik me rezerpinën dhe diuretikët (hidroklortiazid, klopamid) në uljen e tensionit arterial, kështu që shpesh përdoret njëkohësisht me to si terapi e kombinuar.
Për shkak të reagimeve të zgjatura vazospastike, është i kundërindikuar përdorimi i naratriptanit, rizatriptanit dhe zolmitriptanit për një periudhë prej 24 orësh nga dhënia e dihidroergotoksin mesilat-it ose ergot-alkaloideve të tjera .

Efekte të padëshirueshme
Gjatë përdorimit të Alkorninës edhe për një periudhë të gjatë kohe, nuk janë konstatuar efekte anësore të rënda.
Efektet anësore më të shpeshta janë nauzeja tranzitore, çrregullime gastrike, hipotension ortostatik, bradikardi sinuale, anoreksi, çrregullime të pamjes. Alkornina nuk ka efektet vazokonstriktore të ergot alkaloideve natyrale.

Dozimi dhe mënyra e përdorimit
Alkornina në formë tabletash dhe tretësire, përdoret si mjekim nga goja.
Tabletat:
Doza e zakonshme terapeutike është 1 tabletë (4,5 mg) në ditë.
Tretësira për përdorim oral:
Doza e zakonshme terapeutike është 3 herë në ditë nga 20-30 pika (1-1,5 mg) në ditë.
Për rasta më të rënda mund të merren edhe doza më të mëdha.
Medikamenti duhet të merret me ushqim ose qumësht që të zvogëlohet mundësia për irritim të stomakut.
Përmirësimi i simptomave gjatë përdorimit të Alkorninës shfaqet ngadalë dhe efektet e para duhet të priten pas 3-4 javësh.

Mbidozimi
Nuk janë njohur raste të mbidozimit me Alkornin.
Si simptoma të mundshme të helmimit me dihidroergotoksin mund të kemi:
humbje oreksi, të vjellja, dhimbje barku, bllokim të hundës, dhimbje koke, marrje mendsh, vështirësi në shikim, shkëlqime para syve.
Terapia në rast mbidozimi është simptomatike. Nuk ekziston antidot specifik.

Paketimi :
Shishe me 20 tableta nga 4,5 mg.
Tretësirë për përdorim oral me 50 ml solucion.

Kushtet e ruajtjes së medikamentit
Mbajeni  larg  femijëve!
Mos e përdorni pas datës së skadencës, e cila është e shënuar në paketim.
Mos e ruani në temperaturë mbi 25°C!
Ruajeni  barin në paketimin origjinal dhe mbrojeni atë nga drita dhe lageshtia!
Share:

Alkadil (tableta)

Përbërja
Një tabletë përmban 12,5 mg kaptopril.
Një tabletë përmban 25 mg kaptopril.

Të dhëna farmakologjike

Kaptoprili është inhibues specifik enzimës së konvertimit te angiotenzinës I në angiotenzin Il. Efektiviteti në hipertension e insufiçencë kardiake, është kryesisht rezultat i frenimit të sistemit renin-anglotenzin-aldesteron.
Ul efektin direkt të angiotenzinës II mbi vazat, eleminion sasi Na dhe lëngjesh.
Efekte të tjera vinë si rezultat i pengimit të degradimit të bradikininës që rrit efektet vazodepresore te Alkadilit. Pas përdorimit oral, përqëndrimi plazmatik maksimal arrihet pas një ore.
Prania e ushqimeve në traktin gastrointestinal e zvogëlon përthithjen e tij. Gjysëmjeta e eliminimit është rreth 2 ore, ndërsa te te sëmurit me funksionim të dëmtuar të veshkave eliminimi është i zgjatur.
Rreth 95% e medikamentit eleminohet me urine.
Indikacionet terapeutike

Hipertensioni

Kaptoprili përfaqëson medikament fillestar për mjekimin e pacientëve me hipertension të lehtë deri të moderuar, ndërsa duhet përdorur me kujdes te format e rënda të hipertensionit.
Si edhe ACE-inhibitorët e tjerë, ka efekt në hipertensionin e shoqëruar me insutencë kongjestive të zemrës ose diabet me proteinuri.
Eshtë efektiv kur përdoret vetëm ose në kombinim me medikamente të tjera antihipertensive, veçanërisht me diuretikët tiazidikë.
Gjithashtu përdoret me efekt edhe për trajtimin e krizave hipertensive.
Insufiçenca kongjestive kardiake
Për trajtimin e insufiçencës kardiake kongjestive përdoret në kombinim me diuretikë dhe digitalikë.

Dëmtime të zemrës pas infarktit të miokardit
Kaptoprifi indikohet pas infarktit të miokardit dhe çon ne rritjen e jetëgjatësise dhe cilësisë së jetës, duke lehtësuar punën e zemrës dhe duke rritur fraksionin e ejeksionit në pacientë me disfunksion të ventrikulit të majtë.

Nefropatia diabetike
Kaptopili indikohet për mjekimin e nefropatisë diabetike ne pacientë inë diabet melitus dhe retinopati. Kaptoprili ul shkallën e progresionit të insufiçencës renale dhe zhvillimin e pasojave të mëvonshme klinike.

Kundërindikacione
Mbindjeshmëria ndaj kaptoprilit ose ACE- inhibitorve të tjerë, shtatëzënia dhe ushqimi me gji, hipertensioni renovaskular – stenoza bilaterale e arteries renale ose te pacientët me një veshkë, stenoze aorte, obstruksione të istmusit aortal, porfiria.

Kujdesi  gjatë përdorimit

Janë vënë re morbiditet edhe mortalitet i fetusit në qoftë se përdoret në tremujorin e dytë ose të tretë të shtatëzanisë. Prandaj gjatë determinimit të shtatëzanisë dhe gjatë kohës së dhënjes gji rekomandohet që terapia me ACE-inhibitorë të ndërpritet.
Te pacientët që kanë probleme me funksionimin normal të veshkave, ,doza duhet të ulet ose intervalet e dhënies të zgjaten.
Një vëmëndje e veçantë duhet tu jepet të sëmurëve me kolagjenoza ose pacientëve që marrin medikamente të tjera të cilat ndikojne në rruazat e bardha të gjakut, pasi kaptoprili shkakton agranulocitozë voçanërisht neutropeni, sidomos te ata të cilët kanë dëmtime të funksionit normal të veshkave.
Kujdes duhet edhe te të sëmurit e dehidruar me hiponatriemi dhe ata me insuficiencë kardiake. Hipotensioni, neutropenia, proteinuria, sindromi neurotik dhe kolla e thatë mund të shfaqen gjatë terapisë me kaptopril, ndërsa me ndërprerjen e tij eleminohen.
Efekti hipotensiv mund të ulet me ndërprerjen e diuretikëve (nqs merren), kur rritet sasa e kripës së marrë me dietë rreth 1 javë para fillimit të terapisë me kaptopril ose kur fillohet me doza të vogla para se të gjendet doza e përshtatshme.
Pacientët duhet të ndiqen me kujdes në dy javët e para te trajtimit  gjithmonë kur doza e kaptoprilit dhe/ose e diuretikut zmadhohet.
Ndërveprimet

Përdorimi i njëkohëshëm i kaptoprilit me diuretikët dhe beta-bllokuesit sjell efekt antihipertensiv shtesë. Diuretikët mbrojtës të kaliumit si spironolaktoni, triamtereni dhe amiloridi bashkë me kaptoprilin, rrisin sasinë e kaliumit në organizëm.
Inmetacina dhe antiinflamatorë e tjere josteroidë, ulin efektin antihipertensiv të kaptoprilit. Përdorimi i kaptoprilit për kontrollin e tensionit arterial te pacientët të cilët konsumojnë ciklofosfamid, azatioprin dhe citostatikë të tjerë mund të çojë në anemi të rëndë ose leukopeni.
Alopurinoli i dhënë bashkë me ACE-inhibitorët, me diuretikët ose gjatë funksionit të dëmtuar renal shpesh çon në reaksion mbindjeshmerie.
Cimetidina dhe kaptoprili çojnë në neuropati.
Kaptoprili te pacientët që kanë funksion jonormal të veshkave, rrit përqëndrimin e digoksinës në serum. Digoksina dhe kaptoprili mund të përdoren pa problem te pacientët me funksion normal të veshkave. Nuk rekomandohet përdorimi i njëkohëshëm i kaptoprilit me antiacidët, me vazodilatatorët dhe litiumin.
Kaptoprili mund të japë rezultate fals-pozitive të acetonit në urinë.
Masa paralajmëruese

Gjatë terapisë me kaptopril duhet të kontrollohet tensioni arterial, kalçiumi në serum, kreatinina, numri i leukociteve dhe proteinat në urine.
Terapia me kaptopril duhet të ndërpritet nëse shfaqet stridor laringeal,angioedeme në fytyrë, gjuhë ose glotis.
Medikamenti duhet të ndërpritet me shfaqjen e çdo shenje, që flet për neutropeni, shfaqje të kollës joproduktive, proteinurisë, sindromit nefrotik ose ikterit kolestatik.
Kaptoprili te personat nën 15 vjeç mund të jepet vetëm në raste kur masat e tjera për kontrollin e tensionit arterial nuk janë efektive dhe vetëm nën kontroll mjekësor të vazhdueshëm.
Efekte të padëshiruara

Në përgjithësi kaptoprili tolerohet mirë. Efektet më të shpeshta të padëshiraua janë shfaqet jonormale në lëkurë, ndyshime në shije dhe kolla e thatë jo produktive.
Hipotensioni mund të shfaqet te pacientët që marrin kripë në sasi të reduktuara ose kanë hipovoleml dhe persona me insufiçencë kardiake. Në 1% te pacientëve mund t paraqitet takikardi, dhimbje gjoksi, palpitacione dhe proteinuri.
Rrallë paraqitet neutropeni ose agranulocitozë.
Dozimi dhe mënyra e përdorimit
Medikamenti patjetër duhet të merret 1 orë para ose 2 orë ushqimit.

Hipertension

Doza e zakonshme fillestare është 25 mg 2-3 herë ne ditë, megjthëse mund të fillohet edhe me 12,5 mg nga 2 herë në ditë. Në qofte se për 1- 2 javë nuk arrihet ulja e tensonit arterial, mund të jepen 50 mg 2-3 here në ditë. Në qofte se nuk arrihen rezultate pas 1-2 javësh kombinohet me diuretik (veçanërisht tiazidikë).
Në qofte se është e nevojshme ulja e tensionit arterial edhe më tej, doza mund te rritet në 100 mg 2-3 herë në ditë dhe pastaj deri 150mg 2-3 herë ne dite, nëse është e nevojshme.
Te hipertensioni renovaskular dozat janë të njejta dhe nuk duhet të kalojnë 150 mg në ditë.
Te krizat hipertensive rekomandohet doza nga 6,25 mg deri 50 mg.
Efekti maksimal antihipertensiv arrihet për 15 deri 30 minuta pas  aplikimit sublingual.

Insuficencë kardiake

Doza fillestare është 25 mg në ditë. Dozat më të ulëta 6,25-12,5 mg 3 here në ditë mund ti minimizojnë efektet hipotensive te pacientët me tension normal ose të ulët dhe ata që kanë hiponatremi dhe/ose hipovolemi.
Dozat mbajtëse janë 12,5 mg-25 mg 3 herë në ditë, por jo më shumë se 50 mg 3 herë në ditë për të paktën 2 javë sa të vlerësohet efekti.
Nefropatia diabetike
Te diabetikët e varur nga insuline, doza ditore e kaptoprilit është 75-100mg në doza të ndara.

Infarkti i miokardit
Fillohet jo më herët se dita e tretë pas infarktit. Doza fillestare jepet si doze testuese 6,25 mg, nqs tolerohet pastaj fillohet me 12,5 mg 3 herë në ditë dhe gradualisht rritet pas disa javësh maksimalisht deri 50mg, 3 herë në ditë si dozë mbajtëse.

Pacientë me insufiencë renale
Ulja e dozës ose zgjatja e intervalit mes dozave rekomandohet te pacientët me çrregullime të funksionit renal, sepse kaptoprili eliminohet kryesisht nëpërmjet veshkave. Te pacientët me insufiçencë renale të rëndë (klirens të kreatininës më të vogël se 30 ml/min.) doza fillestare duhet të jetë 12,5 mg 2 herë ne ditë.

Nëse është e nevojshme marrja e diuretikëve, furosemidit ose ndonjë diuretik tjetër i cili ndikon në ansën Henle mund të merret, dhe të shmangen tiazidikët. Kaptoprili eleminohet me hemodializë.

Mbidozimi
Mund të shfaqet hipotensioni rëndë, hiperkalemi, sindrom neurot dhe proteinuri mund të priten nga mbidozimi me kaptopril.

Duhet të kontrollohet tensioni arterial, funksioni veshkave dhe kalciumi plazmatik. Për eleminimin e kaptoprilit nga trakti gastrointestint rekomandohet lavazh i stomakut dhe përdorimi karbonit aktiv. Korrigjimi i hipotensionit mund të jetë nevojë primare. Infuzioni me tretësirë fiziologjike është terapi e zgjedhur. Nëse është e nevojshme kaptoprili eleminohet me hemodializë.

Paketimi

Kuti me 40 tableta nga 12,5 mg
Kuti me 40 tableta nga 25 mg
Kuti me 40 tableta nga 50 mg
Mënyra e ruajtjes: të ruhet në ambient të freskët me temperaturë nën 25 gradë celcius.
Share:

Algolider (pluhur)

Indikacionet terapeutike:
Trajtimi i dhimbjes akute.
Trajtimi simptomatik i osteoartritit me dhimbje.
Dismenorea primare.

Përmbajtja:
Pluhur për suspenzion oral: nimesulid 100 mg

Paketimi:
Algolider 100 mg pluhur për suspenzion oral: 30 qese.

Dozimi:
2 x 1 qese në ditë
Produkti mund të merret drejtpërdrejt ose të tretet në një gotë ujë.
Produkti është mirë të merret pas ushqimit.
Share:

Alges-X forte (tableta)

Çfarë është Alges-X/Alges-X forte dhe kur përdoret?
Alges-X/Alges-X forte përmban substancën aktive ibuprofen. Kjo ka cilësi të zbusë dhimbjen, të ulë temperaturën dhe të ndal pezmatimin. Ndikimi fillon pas afro 30 minutave dhe zgjat afro 6 orë.

Alges-X/Alges-X forte është i përshtatshëm për trajtim për kohë të shkurtër, d.m.th. për trajtim që zgjat maksimalisht 3 ditë për:

Dhimbje në pjesën e kyçeve dhe ligamenteve;
Dhimbje të kurrizit;
Dhimbje të kokës;
Dhimbje të dhëmbëve;
Dhimbjeve gjatë menstruacioneve;
Dhimbjeve pas lëndimeve;
Temperaturë gjatë sëmundjeve me grip.
Kur nuk duhet të përdoret Alges-X/Alges-X forte?

Nëse jeni alergjik ndaj substancës aktive ibuprofen ose ndaj inhibitorëve të tjerë të pezmatimeve (mjete kundër reumatizmit), mjeteve kundër dhimbjeve apo temepraturës (p.sh. acidi acetilsalicilik, aspirina). Një alergji e tillë shprehet p.sh. përmes astmës, gulçisë, ankesave të qarkullimit të gjakut, ënjtjeve të lëkurës dhe mukozave ose rrebullit të lëkurës (urtikaria).
Nëse jeni shtatzënë ose jepni gji (shiko edhe kreun „A guxon të përdoret Alges-X/Alges-X forte gjatë shtatzënisë apo në kohën e dhënies së gjirit?”).
Nëse vuani nga ndonjë ulcerë e stomakut apo zorrës dymbëdhjetëgishtore apo keni gjakderdhje në lukth dhe zorrë.
Gjatë sëmundjeve të pezmatimit të zorrëve si sëmundja e Crohn-it ose Colitis ulcerosa.
Gjatë kufizimeve të rënda të funksionit të zemrës, të mëlçisë ose të veshkës.
Për trajtimin e dhimbjeve pas një operacioni koronar by-pass në zemër (resp. përdorimi i një makine për zemër dhe mushkri)
Tek fëmijët nën 12 vjeç. Alges-X/Alges-X forte nuk u provua për përdorim tek fëmijët nën 12 vjeç.
Kur është i nevojshëm kujdesi gjatë pirjes së Alges-X/Alges-X forte?
Në situatat vijuese Alges-X/Alges-X forte duhet ta pini vetëm me udhëzim të mjekut ose nën mbikëqyrjen mjekësore:

Nëse aktualisht jeni në trajtim mjekësor për shkak të një sëmundjeje serioze.
Nëse më parë jeni sëmurë nga ndonjë ulcerë të stomakut apo zorrës dymbëdhjetëgishtore.
Nëse keni ndonjë sëmundje të veshkave apo një sëmundje të mëlçisë.
Nëse trajtoheni për shkak të një sëmundjeje të zemrës, veçanërisht për shkak të dobësisë së zemrës apo tensionit të lartë gjakut; nëse pini të ashtuquajtur ACE-inhibitorë.
Nëse trajtoheni me ilaçe që ndalin koagulimin e gjakut (hollues të gjakut, antikoagulant) ose vuani nga një çrregullim në koagulimin e gjakut.
Nëse vuani nga astma.
Nëse pini mjete kundër reumatizmit apo mjete të tjera kundër dhimbjeve (p.sh. acid acetilsalicilik, aspirinë).
Nëse pini ilaçe për trajtimin e sëmundjes së sheqerit (me përjashtim të insulinës), ilaçe për rritjen e jashtëqitjes së urinës (mjete nxitëse për urinim), ilaçe për trajtimin e infektimeve (antibiotikët me kinolone) ose ilaçe me njërën prej këtyre substancave: litium, digoksinë, metotreksat, baklofen, fenitionë, probenecid ose sulfinpirazon.
Informojeni mjekun tuaj ose  farmacistin, nëse vuani nga sëmundje të tjera, keni alergji apo përdorni ilaçe të tjera (edhe të blera vetë!).
Alges-X /Alges-X forte mund të pengojë aftësinë e reagimit dhe aftësinë për të punuar me vegla ose makina.

A duhet të përdoret Alges-X/Alges-X forte gjatë shtatzënisë apo në kohën e dhënies së gjirit?
Gjatë shtatzënisë dhe në kohën e dhënies së gjirit Alges-X/Alges-X forte nuk duhet të pihet, me përjashtim kur jepet me recetë të qartë mjekësore.
Me rëndësi: Në tremujorin e fundit të shtatzënisë Alges-X/Alges-X forte nuk guxon të pihet parimisht.

Si ta përdorni Alges-X/Alges-X forte?
Të rriturit dhe të rinjtë mbi 12 vjet
Alges-X
1 deri 2 tableta filmi Alges-X pihen me lëngje të mjaftueshme.
Para pirjes së ardhshme duhet të përmbahet një distancë kohore prej 6 orësh.
Doza maksimale ditore: Mos pini më shumë se 6 tableta filmi Alges-X brenda 24 orëve, me përjashtim me recetë mjeku.
Alges-X forte
1 tabletë filmi Alges-X forte pihet me lëngje të mjaftueshme.
Para pirjes së ardhshme duhet të përmbahet një distancë kohore prej 6 orësh.
Doza maksimale ditore: Mos pini më shumë se 3 tableta filmi Alges-X forte brenda 24 orëve, me përjashtim me recetë mjeku.
Në rast të dhimbjeve gjatë menstruacioneve preferohet që trajtimi të fillohet qysh me shenjat e para të ankesave.
Mos e përdorni Alges-X/Alges-X forte më gjatë se 3 ditë dhe vetëm për trajtimin e ankesave të përmendura.
Nëse edhe përkundër përdorimit të Alges-X/Alges-X forte ankesat rriten ose nëse vendi i dhimbjes skuqet apo ënjtet, atëherë konsultojeni mjekun tuaj gjegjësisht mjeken tuaj. Shkak mund të jetë një sëmundje serioze.
Edhe kur ankesat nuk përmirësohen  brenda 3 ditësh, do të duhej të konsultoni mjekun tuaj, në mënyrë që të sqarohet arsyeja.

Fëmijët nën 12 vjeç
Alges-X/Alges-X forte nuk guxon të përdoret tek fëmijët nën 12 vjeç. Përdorimi dhe siguria e Alges-X/Alges-X forte tek fëmijët nën 12 vjey deri tani nuk është provuar.

Pacientët më të vjetër
Pacientët më të vjetër mund të reagojnë më ndjeshëm ndaj ilaçit sesa të rriturit e rinj. Është posaçërisht e rëndësishme që pacientët e vjetër t’ia lajmërojnë menjëherë ndikimet eventuale anësore mjekut tuaj.
Përmbajuni dozimit të shënuar në fletën e udhëzimit për pacientë apo të udhëzuar nga mjeku apo mjekja. Nëse besoni se ilaçi po ndikon tepër dobët apo tepër fort, atëherë flisni me mjekun tuaj ose farmacistin.

Cilat efekte anësore mund t’i ketë Alges-X/Alges-X forte?
Gjatë pirjes së Alges-X/Alges-X forte mund të shfaqen këto ndikime anësore, të cilat nën rrethana të caktuara duhet të trajtohen nga mjeku:
Ju lutemi, informojeni menjëherë mjekun tuaj, nëse tek Ju shfaqen njëra apo disa nga dukuritë vijuese dhe mos e pini më tej Alges-X/Alges-X forte:

Bark, gazra në stomak, dhimbje të stomakut, urth ose dhimbje epigastrike, vjellje, neveri.
Vjellje e gjakut, ngjyrosje e zezë e jashtëqitjes.
Lodhje e pazakonshme, marramendje, dhimbje të forta të kokës, gjendje hutimi.
Dukuri në lëkurë si rrebull, kruajtje.
Ënjtje në fytyrë, në këmbë.
Frymëmarrje gulçuese, gulçim.
Dhimbje në kraharor dhe kollitje.
Gjak në urinë.
Nëse vëreni ndikime anësore që nuk janë përshkruar këtu, do të duhej ta informoni mjekun tuaj ose farmacistin.

Çfarë duhet të vini re përveç kësaj?
Të ruhet në temperaturë të dhomës (15-25°C). Ilaçi të ruhet në vende që nuk mund t’i mbërrijnë fëmijët. Ilaçi duhet të përdoret vetëm deri në datën e shënuar me „EXP.” në paketim.
Informata të mëtejme ju jep mjeku juaj apo farmacisti.
Këta persona zotërojnë informata të hollësishme profesionale.

Çka përmban Alges-X/Alges-X forte?
1 tabletë filmi Alges-X përmban 200 mg ibuprofen, mjetin konservues acid sorbik (E 200) si dhe substanca ndihmëse.
1 tabletë filmi Alges-X forte përmban 400 mg ibuprofen, mjetin konservues acid sorbik (E 200) si dhe substanca ndihmëse.

Ku mund të merrni Alges-X/Alges-X forte?
Cilat paketime ekzistojnë?
Në barnatore dhe drogeri pa recetë të mjekut.
Alges-X : Paketime me 10 dhe 20 tableta filmi.
Alges-X forte: Paketime me 10 tableta filmi.
Share:

Alges-X (tableta)

Çfarë është Alges-X/Alges-X forte dhe kur përdoret?
Alges-X/Alges-X forte përmban substancën aktive ibuprofen. Kjo ka cilësi të zbusë dhimbjen, të ulë temperaturën dhe të ndal pezmatimin. Ndikimi fillon pas afro 30 minutave dhe zgjat afro 6 orë. Alges-X/Alges-X forte është i përshtatshëm për trajtim për kohë të shkurtër, d.m.th. për trajtim që zgjat maksimalisht 3 ditë për:

Dhimbje në pjesën e kyçeve dhe ligamenteve
Dhimbje të kurrizit
Dhimbje të kokës
Dhimbje të dhëmbëve
Dhimbjeve gjatë menstruacioneve
Dhimbjeve pas lëndimeve
Temperaturë gjatë sëmundjeve me grip
Kur nuk duhet të përdoret Alges-X/Alges-X forte?

Nëse jeni alergjik ndaj substancës aktive ibuprofen ose ndaj inhibitorëve të tjerë të pezmatimeve (mjete kundër reumatizmit), mjeteve kundër dhimbjeve apo temepraturës (p.sh. acidi acetilsalicilik, aspirina). Një alergji e tillë shprehet p.sh. përmes astmës, gulçisë, ankesave të qarkullimit të gjakut, ënjtjeve të lëkurës dhe mukozave ose rrebullit të lëkurës (urtikaria).
Nëse jeni shtatzënë ose jepni gji (shiko edhe kreun „A guxon të përdoret Alges-X/Alges-X forte gjatë shtatzënisë apo në kohën  e dhënies së gjirit?”).
Nëse vuani nga ndonjë ulcerë e stomakut apo zorrës dymbëdhjetëgishtore apo keni gjakderdhje në stomak dhe zorrë.
Gjatë sëmundjeve të pezmatimit (inflamacionit) të zorrëve si sëmundja e Crohn-it ose Colitis ulcerosa.
Gjatë kufizimeve të rënda të funksionit të zemrës, të mëlçisë ose të veshkës.
Për trajtimin e dhimbjeve pas një operacioni koronar by-pass në zemër (resp. përdorimi i një makine për zemër dhe mushkri)
Tek fëmijët nën 12 vjeç. Alges-X/Alges-X forte nuk u provua për përdorim tek fëmijët nën 12 vjeç.
Kur është i nevojshëm kujdesi gjatë pirjes së Alges-X/Alges-X forte?

Në situatat vijuese Alges-X/Alges-X forte guxoni ta pini vetëm me udhëzim të mjekut ose nën mbikëqyrjen mjekësore:
Nëse aktualisht jeni në trajtim mjekësor për shkak të një sëmundjeje serioze.
Nëse më parë jeni sëmurë nga ndonjë ulcerë të stomakut apo zorrës dymbëdhjetëgishtore.
Nëse keni ndonjë sëmundje të veshkave apo një sëmundje të mëlçisë.
Nëse trajtoheni për shkak të një sëmundjeje të zemrës, veçanërisht për shkak të dobësisë së zemrës apo tensionit të lartë gjakut; nëse pini të ashtuquajtur ACE-inhibitorë.
Nëse trajtoheni me ilaçe që ndalin koagulimin e gjakut (hollues të gjakut, antikoagulant) ose vuani nga një çrregullim në koagulimin e gjakut.
Nëse vuani nga astma.
Nëse pini mjete kundër reumatizmit apo mjete të tjera kundër dhimbjeve (p.sh. acid acetilsalicilik, aspirinë).
Nëse pini ilaçe për trajtimin e sëmundjes së sheqerit (me përjashtim të insulinës), ilaçe për rritjen e jashtëqitjes së urinës (mjete nxitëse për urinim), ilaçe për trajtimin e infektimeve (antibiotikët me kinolone) ose ilaçe me njërën prej këtyre substancave: litium, digoksinë, metotreksat, baklofen, fenitionë, probenecid ose sulfinpirazon.
Informojeni mjekun tuaj ose farmacistin  nëse vuani nga sëmundje të tjera, keni alergji apo përdorni ilaçe të tjera (edhe të blera vetë!).
Alges-X /Alges-X forte mund të pengojë aftësinë e reagimit dhe aftësinë për të punuar me vegla ose makina.

A duhet të përdoret Alges-X/Alges-X forte gjatë shtatzënisë apo në kohën e dhënies së gjirit?
Gjatë shtatzënisë dhe në kohën e dhënies së gjirit Alges-X/Alges-X forte nuk duhet të pihet, me përjashtim kur jepet me recetë të qartë mjekësore.
Me rëndësi: Në tremujorin e fundit të shtatzënisë Alges-X/Alges-X forte nuk duhet të pihet parimisht.

Si ta përdorni Alges-X/Alges-X forte?
Të rriturit dhe të rinjtë mbi 12 vjet
Alges-X
1 deri 2 tableta filmi Alges-X pihen me lëngje të mjaftueshme.
Para pirjes së ardhshme duhet të përmbahet një distancë kohore prej 6 orësh.
Doza maksimale ditore: Mos pini më shumë se 6 tableta filmi Alges-X brenda 24 orëve, me përjashtim me recetë mjeku.
Alges-X forte
1 tabletë filmi Alges-X forte pihet me lëngje të mjaftueshme.
Para pirjes së ardhshme duhet të përmbahet një distancë kohore prej 6 orësh.
Doza maksimale ditore: Mos pini më shumë se 3 tableta filmi Alges-X forte brenda 24 orëve, me përjashtim me recetë mjeku.
Në rast të dhimbjeve gjatë menstruacioneve preferohet që trajtimi të fillohet qysh me shenjat e para të ankesave.
Mos e përdorni Alges-X/Alges-X forte më gjatë se 3 ditë dhe vetëm për trajtimin e ankesave të përmendura.
Nëse edhe përkundër përdorimit të Alges-X/Alges-X forte ankesat rriten ose nëse vendi i dhimbjes skuqet apo ënjtet, atëherë konsultohuni me mjekun tuaj. Shkak mund të jetë një sëmundje serioze.
Edhe kur ankesat nuk përmirësohen më vonë se brenda 3 ditësh, do të duhej ta konsultoni mjekun tuaj në mënyrë që të sqarohet arsyeja.

Fëmijët nën 12 vjeç
Alges-X/Alges-X forte nuk duhet të përdoret tek fëmijët nën 12 vjeç. Përdorimi dhe siguria e Alges-X/Alges-X forte tek fëmijët nën 12 vjeç deri tani nuk është provuar.

Pacientët më të vjetër
Pacientët më të vjetër mund të reagojnë më ndjeshëm ndaj ilaçit sesa të rriturit e rinj. Është posaçërisht e rëndësishme që pacientët e vjetër t’ia lajmërojnë menjëherë ndikimet eventuale anësore mjekut tuaj gjegjësisht mjekes suaj.
Përmbajuni dozimit të shënuar në fletën e udhëzimit për pacientë apo të udhëzuar nga mjeku. Nëse besoni se ilaçi po ndikon tepër dobët apo tepër fort, atëherë flisni me mjekun tuaj ose farmacistin.

Cilat efekte anësore mund t’i ketë Alges-X/Alges-X forte?
Gjatë pirjes së Alges-X/Alges-X forte mund të shfaqen këto efekte anësore, të cilat nën rrethana të caktuara duhet të trajtohen nga mjeku:
Ju lutemi, informojeni menjëherë mjekun tuaj nëse tek Ju shfaqen njëra apo disa nga dukuritë vijuese dhe mos e pini më tej Alges-X/Alges-X forte:
Bark, gazra në stomak, dhimbje të stomakut, urth ose dhimbje epigastrike, vjellje, neveri.
Vjellje e gjakut, ngjyrosje e zezë e jashtëqitjes.
Lodhje e pazakonshme, marramendje, dhimbje të forta të kokës, gjendje hutimi.
Dukuri në lëkurë si rrebull, kruajtje.
Ënjtje në fytyrë, në këmbë.
Frymëmarrje gulçuese, gulçim.
Dhimbje në kraharor dhe kollitje.
Gjak në urinë.
Nëse vëreni ndikime anësore që nuk janë përshkruar këtu, do të duhej ta informoni mjekun tuaj ose farmacistin.

Çfarë duhet të keni parasysh përveç kësaj?
Të ruhet në temperaturë të dhomës (15-25°C). Ilaçi të ruhet në vende që nuk mund t’i arrijnë fëmijët. Ilaçi duhet të përdoret vetëm deri në datën e shënuar me „EXP.” në paketim.
Informata të mëtejme ju jep mjeku juaj ose farmacisti .
Këta persona zotërojnë informata të hollësishme profesionale.

Çfarë përmban Alges-X/Alges-X forte?
1 tabletë filmi Alges-X përmban 200 mg ibuprofen, mjetin konservues acid sorbik (E 200) si dhe substanca ndihmëse.
1 tabletë filmi Alges-X forte përmban 400 mg ibuprofen, mjetin konservues acid sorbik (E 200) si dhe substanca ndihmëse.

Ku mund të merrni Alges-X/Alges-X forte?Cilat paketime ekzistojnë?
Në farmaci pa recetë të mjekut.
Alges-X : Paketime me 10 dhe 20 tableta filmi.
Alges-X forte: Paketime me 10 tableta filmi.
Share:

Alfuzosin-CIMEX 10 (tableta)

Çfarë është Alfuzosin-CIMEX dhe kur përdoret?
Në rast të hiperplasisë beninje (ënjtjes) së prostatës çrregullimet e funksionit nuk janë të shkaktuara vetëm nga gjëndra e zmadhuar e prostatës , por edhe nga një simulim i nervave, i cili në anën e tij e shkakton rritjen e tendosjes së muskulaturës së rrafshët të traktit të poshtëm urinar dhe përmes kësaj shpie deri te ankesat gjatë urinimit.
Përmes bllokimit të transmetimit të këtij acarimi të nervave në regjionin e prostatës, alfuzosinhidrokloridi ndikon në zbutjen e acarimit dhe lehtëson kështu zbrazjen e urinës.
Alfuzosin-CIMEX 10 mund të përdoret për trajtimin e simptomave të hiperplasisë së prostatës, por vetëm me përshkrimin e mjekut apo të mjekes.

Kur nuk duhet të merret Alfuzosin-CIMEX?
Vetëm mjeku juaj mund të vlerësojë se kur mund të udhëzohet ky trajtim. Ju nuk do të duhej ta merrni ilaçin, nëse: jeni alergjik ndaj substancës aktive ose ndaj njërit prej substancave të përmbajtura; tek Ju tashmë janë shfaqur shenja të një uljeje të tensionit të gjakut nën vlerat normale; jeni i sëmurë nga mëlçia.

Kur është i nevojshëm kujdesi gjatë marrjes së Alfuzosin-CIMEX?
Ndikimet anësore kardiovaskulare
Disa persona shfaqin ndjeshmëri të posaçme ndaj
Alfuzosin-CIMEX 10, e cila vërehet përmes uljes së tensionit të gjakut gjatë qëndrimit në këmbë. Kjo dukuri që mund të shfaqet në orët e para pas marrjes së ilaçit, paraprihet nga marramendja, djersitja dhe shfaqja e plogështisë, të cilat mund të shkojnë deri në humbjen e vetëdijes. Nëse tek Ju shfaqet ky rast, do të duhej të shtriheni me këmbë të shtrira pak më lartë, derisa kjo dukuri kalimtare të jetë zhdukur krejtësisht. Duhet domosdo ta lajmëroni mjekun tuaj, nëse merrni ilaçi për zemër apo kundër hipertensionit arterial.
Kini kujdes të madh gjatë drejtimit të automjetit ose gjatë shërbimit të një makine, sepse aftësia juaj e reagimit, para së gjithash në fillim të trajtimit në lidhje me marramendjet dhe rënien e tensionit, mund të jetë e penguar! Informojeni mjekun apo farmacistin tuaj nëse vuani nga sëmundje të tjera, keni alergji apo përdorni ilaçe të tjera (edhe të blera vetë!).

A duhet të përdoret Alfuzosin-CIMEX gjatë shtatzënisë apo në kohën e dhënies së gjirit?
Për shkak të përdorimit të Alfuzosin-CIMEX 10 kjo pyetje nuk parashtrohet.

Si ta përdorni Alfuzosin-CIMEX 10?
Ju lutemi t’u përmbaheni rreptësisht të dhënave të mjekut tuaj.
Gjatë trajtimit të simptomave të hiperplasisë së prostatës:
Parimisht një tabletë retarde duhet të merret çdo ditë pas ushqimit, më së miri para shkuarjes në shtrat.
Mos e ndryshoni vetvetiu dozën e përcaktuar. Nëse besoni se ilaçi po ndikon tepër dobët apo tepër fort, atëherë flisni me mjekun apo farmacistin tuaj.

Cilat efekte anësore mund t’i ketë Alfuzosin-CIMEX 10?
Gjatë marrjes së Alfuzosin-CIMEX mund të shfaqen këto ndikime anësore: marramendje, trullosje, dhimbje koke; më rrallë: çrregullime në tretje (pështirosje, diarre); rrallë: tharje e gojës.
Informojeni menjëherë mjekun tuaj përkatësisht mjeken tuaj për çdo ndikim tjetër të pazakonshëm gjatë trajtimit, si p.sh. përgjumësi, plogështi, kruajtje, shfaqjen e puçrrave, rrahje të zemrës, dhimbje në gjoks, ënjtje të krahëve dhe të këmbëve, rënie e tensionit gjatë ngritjes në këmbë, alivanosje.
Nëse vëreni ndikime anësore që nuk janë përshkruar këtu, do të duhej ta informoni mjekun apo farmacistin tuaj përkatësisht mjeken apo farmacisten tuaj.

Çfarë duhet të vini re përveç kësaj?
Ilaçi duhet të përdoret vetëm deri në datën e shënuar me «EXP» në paketim.
Tabletat retarde të ruhen në temperaturë të dhomës (15–25 °C).
Informata të mëtejme ju jep mjeku apo farmacisti juaj. Këta persona zotërojnë informata të hollësishme profesionale.
Ruajeni ilaçin në vende që nuk mund t’i arrijnë fëmijët!

Çfarë përmban Alfuzosin-CIMEX 10?
1 tabletë retarde përmban: 10 mg alfuzosinhidroklorid.
Substanca ndihmëse: monohidrat laktoze, hipromelozë (E464), povidon K25, stearat magnezi (E470b).

Ku mund të merrni Alfuzosin-CIMEX?
Cilat paketime ekzistojnë?
Në farmaci vetëm me recetë të mjekut.
Tableta retarde prej 10 mg: Paketime prej 10, 30 dhe 90 tabletave retarde.
Share:

Alfuzosin Axapharm (tableta)

Çfarë është Alfuzosin Axapharm dhe kur përdoret?
Në rast të hiperplasisë beninje (ënjtjes) së prostatës çrregullimet e funksionit nuk janë të shkaktuara vetëm nga gjëndra e zmadhuar e prostatës , por edhe nga një simulim i nervave, i cili në anën e tij e shkakton rritjen e tendosjes së muskulaturës së rrafshët të traktit të poshtëm urinar dhe përmes kësaj shpie deri te ankesat gjatë urinimit.
Përmes bllokimit të transmetimit të këtij acarimi të nervave në regjionin e prostatës, alfuzosinhidrokloridi ndikon në zbutjen e acarimit dhe lehtëson kështu zbrazjen e urinës.
Alfuzosin Axapharm mund të përdoret për trajtimin e simptomave të hiperplasisë së prostatës, por vetëm me përshkrimin e mjekut.

Kur nuk duhet të merret Alfuzosin Axapharm?
Vetëm mjeku juaj mund të vlerësojë se kur mund të udhëzohet ky trajtim. Ju nuk do të duhej ta merrni ilaçin, nëse: jeni alergjik ndaj substancës aktive ose ndaj njërit prej substancave të përmbajtura; tek Ju tashmë janë shfaqur shenja të një uljeje të tensionit të gjakut nën vlerat normale; jeni i sëmurë nga mëlçia.

Kur është i nevojshëm kujdesi gjatë marrjes së Alfuzosin Axapharm?
Ndikimet anësore kardiovaskulare
Disa persona shfaqin ndjeshmëri të posaçme ndaj
Alfuzosin Axapharm, e cila vërehet përmes uljes së tensionit të gjakut gjatë qëndrimit në këmbë. Kjo dukuri që mund të shfaqet në orët e para pas marrjes së ilaçit, paraprihet nga marramendja, djersitja dhe shfaqja e plogështisë, të cilat mund të shkojnë deri në humbjen e vetëdijes. Nëse tek Ju shfaqet ky rast, do të duhej të shtriheni me këmbë të shtrira pak më lartë, derisa kjo dukuri kalimtare të jetë zhdukur krejtësisht.
Duhet domosdo ta lajmëroni mjekun tuaj nëse merrni ilaçi për zemër apo kundër hipertensionit arterial.
Kini kujdes të madh gjatë drejtimit të automjetit ose gjatë shërbimit të një makine, sepse aftësia juaj e reagimit, para së gjithash në fillim të trajtimit në lidhje me marramendjet dhe rënien e tensionit, mund të jetë e penguar!
Informojeni mjekun apo farmacistin tuaj, nëse vuani nga sëmundje të tjera, keni alergji apo përdorni ilaçe të tjera (edhe të blera vetë!).

A duhet të përdoret Alfuzosin Axapharm gjatë shtatzënisë apo në kohën e dhënies së gjirit?
Për shkak të përdorimit të Alfuzosin Axapharm kjo pyetje nuk parashtrohet.

Si ta përdorni Alfuzosin Axapharm?
Ju lutemi t’u përmbaheni rreptësisht të dhënave të mjekut tuaj.
Gjatë trajtimit të simptomave të hiperplasisë së prostatës: Parimisht një tabletë retarde duhet të merret çdo ditë pas ushqimit, më së miri para shkuarjes në shtrat. Mos e ndryshoni vetvetiu dozën e përcaktuar. Nëse besoni se ilaçi po ndikon tepër dobët apo tepër fort, atëherë flisni me mjekun apo farmacistin tuaj.

Cilat efekte anësore mund t’i ketë Alfuzosin Axapharm?
Gjatë marrjes së Alfuzosin Axapharm mund të shfaqen këto efekte anësore: marramendje, trullosje, dhimbje koke; më rrallë: çrregullime në tretje (pështirosje, diarre); rrallë: tharje e gojës.
Informojeni menjëherë mjekun tuaj për çdo ndikim tjetër të pazakonshëm gjatë trajtimit, si p.sh. përgjumësi, plogështi, kruajtje, shfaqjen e puçrrave, rrahje të zemrës, dhimbje në gjoks, ënjtje të krahëve dhe të këmbëve, rënie e tensionit gjatë ngritjes në këmbë, alivanosje.
Nëse vëreni ndikime anësore që nuk janë përshkruar këtu, do të duhej ta informoni mjekun apo farmacistin tuaj.

Çfarë duhet të vini re përveç kësaj?
Ilaçi guxon të përdoret vetëm deri në datën e shënuar me «EXP» në paketim.
Tabletat retarde të ruhen në temperaturë të dhomës (15–25 °C).
Informata të mëtejme ju jep mjeku apo farmacisti juaj. Këta persona zotërojnë informata të hollësishme profesionale.
Ruajeni ilaçin në vende që nuk mund t’i arrijnë fëmijët!

Çfarë përmban Alfuzosin Axapharm?
1 tabletë retarde përmban: 10 mg alfuzosinhidroklorid.
Substanca ndihmëse: monohidrat laktoze, hipromelozë (E464), povidon K25, stearat magnezi (E470b).

Ku mund të merrni Alfuzosin Axapharm?
Cilat paketime ekzistojnë?
Në farmaci vetëm me recetë të mjekut.
Tableta retarde prej 10 mg.
Paketime prej 10, 30 dhe 90 tabletave retarde.
Share:

ALFATIL

Lënda aktive:

Cefaklor monohidrat.

Forma farmaceutike dhe doza:

250 mg/5 ml suspension oral ; Flakon- 60 ml;

125 mg/ 5m1 suspension oral; Flakon- 60 ml;

500 mg- kapsula.

Indikimet:

Në infeksione ORL,
të rrugëve të frymëmarrjes,
infeksionet dytësore të bronkitit akut,
të traktit urinar etj.
Dozimi:

Te të rriturit- Doza ditore: 250 mg çdo tetë orë ose 750 mg / ditë.

Në infeksione më të rënda: 500 mg çdo tetë orë, ose 1.5 g / ditë.

Te fëmijët- Doza ditore: 20 mg / kg / ditë ( jepet një dozë në çdo tetë orë ).

Në infeksione më të rënda: 40 mg / kg / ditë ndarë në tri doza.

Doza maksimale: 1 g / ditë.
Share:

Aldizem (tableta)

1. ÇFARË ËSHTË ALDIZEM-i  DHE PËR ÇFARË PËRDORET

Përmbajtja:
Aldizem 60 mg tableta me lirim të ngadalsuar.Një tabletë përmban 60 mg diltiazem hidroklorid.
Aldizem 90 mg tableta me lirim të ngadalsuar.Një tabletë përmban 90 mg diltiazem hidroklorid.
Forma farmaceutike
Aldizem tableta me lirim të ngadalsuar janë të bardha, të rrumbullakta, bikonvekse me vinë e ndarjes në njerën anë.
Paketimi
Tabletat janë të paketuara në blister nga Aluminium/PVC, ku secili blister përmban nga 10 tableta.
Kutia e kartonit përmban 30 tableta (3 blister) me nga 60 mg dhe fletëudhëzimin.
Kutia e kartonit përmban 30 tableta (3 blister) me nga 90 mg dhe fletëudhëzimin.

Si vepron Aldizem-i?
Aldizem-i përmban barin e quajtur diltiazem. Ky i përket grupit të barnave të quajtura “bllokues të kanaleve të kalciumit”. Këto barna veprojnë duke i zgjeruar enët e gjakut dhe duke e zbritur tensionin e lartë të gjakut (hipertensionin). Ky bar gjithashtu e lehtëson punën e zemrës që të pompojë gjakun në organizëm. Ky ndihmon në parandalimin e dhembjeve në gjoks të shkaktuara nga angina. Aldizem-i gjithashtu e ulë frekuencën e zemrës.

Kur përdoret Aldizem-i?
• Aldizem-i përdoret për trajtimin e tensionit të lartë të gjakut (në hipertension).
• Aldizem përdoret për terapinë e çrregullimit të ritmit të zemrës dhe pas sulmit të zemrës.

2.     ÇFARË DUHET TË DINI PARA SE TË PËRDORNI ALDIZEM?

Informoni mjekun nëse vuani nga ndonjë sëmundje kronike, çrregullim metabolik, nëse e dini që jeni alergjik ose nëse jeni duke marrë barna të tjera.

Kur nuk duhet të përdorni Aldizem?

Nëse jeni alergjik (hipersensitiv) në diltiazem hidroklorid. ose në cilindo përbërës tjetër të Aldizem-it. të përmendur më parë. Shenjat e reaksionit alergjik janë: skuqja, probleme me frymëmarrje dhe me gëlltitje, enjtje e fytyrës, buzëve, gjuhës dhe fytit.
Nëse jeni alergjik (hipersensitiv) në cilindo përbërës tjetër të Aldizem-it të përmendur më pare.
Nëse ju keni ndonjë problem tjetër serioz me zemër. Këtu futen çrregullimi i frekuencës (me përjashtim nëse ju keni pacemaker)
Nëse ju merrni Dantrolen (me infuzion) i cili merret te spazmat e fuqishme muskulare ose te ethet e rënda (e quajtur ‘hipertermia malinje’)
Nëse ju keni pamjaftueshmëri të zemrës dhe problem me qarkullimin e gjakut në mushkëri. Me këto gjendje ju mund të ndjeheni pa frymë dhe të keni enjtje të anësive
Nëse keni tension të ulët të gjakut (më të ulët se 90 mm Hg)
Nëse keni frekuencë shumë të ulët të zemrës – më të ulët se 50 rrahje në minutë
Nëse jeni shtatzënë, apo nëse mund të jeni shtatzënë, apo nëse mendoni se jeni shtatzënë
Nëse jeni gjidhënëse, apo nëse planifikoni për gjidhënie.
Përkujdesje të veçanta me Aldizem

Nëse ju keni problem me zemrën tuaj, përveç anginës ose të atyre të përshkruara në seksionin e mëparshëm
Nëse ju duhet ti nënshtroheni ndonjë operacioni kirurgjik
Mjeku i juaj do të ju mbikqyrë në mënyrë më të përafërt sidomos në fillim të trajtimit nëse:

Jeni më i moshuar se 65 vjeç
Nëse keni problem me veshka dhe me mëlçi
Mjeku juaj duhet ti bëjë testimet e rregullta derisa ju jeni duke e marrur këtë bar. Kjo mund të nënkuptojë mbikqyrjen e punës së zemrës dhe testimet e gjakut për funksionimin e veshkave dhe të mëlçisë.

Përdorimi i Aldizem-it me ushqime dhe pije
Aldizem-i mund të merret me ose pa ushqim. Nuk duhet të merrni lëng të grapefruitit ose alkool derisa jeni në këtë terapi.

Shtatzënia dhe gjidhënia
Para se të merrni çfardo bari konsultohuni me mjekun tuaj ose farmacistin.
Nëse jeni shtatzënë apo nëse mund të jeni shtatzënë, apo nëse mendoni se jeni shtatzënë  nuk duhet ta merrni këtë bar, sepse ky bar mund të krijojë probleme me frytin.
Derisa jeni në terapi me diltiazem nuk duhet ta ushqeni beben me qumësht gjiri, sepse sasi të vogla të këtij bari ekskretohen në qumështin e gjirit.
Nëse jeni gjidhënëse, apo nëse planifikoni për gjidhënie para se ta merrni këtë bar duhet të bisedoni me mjekun tuaj ose me farmacistin.

Efekti mbi aftësinë për të drejtuar automjete dhe për të përdorur makineri
Derisa e merrni këtë bar ju mund të keni marramendje. Nëse ju ndodhë kjo, nuk duhet të ngisni makinën ose të operoni me makineri të rrezikshme.

Informata të rëndësishme lidhur me disa përbërës të Aldizem-it
Aldizem-i përmban monohidrat të laktozës. Nëse mjeku i juaj ju ka thenë se ju nuk i toleroni disa sheqerna, para se ta merrni këtë bar duhet të kontaktoni me mjekun tuaj.

Në çfarë duhet patur kujdes nëse përdorni barna të tjera
Informoni mjekun ose farmacistin nëse jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit barna të tjera, qoftë edhe ato pa përshkrimin e mjekut. Të keni parasysh se këto informacione mund ti përkasin barnave të cilat më nuk i pini, si dhe barnat të cilat planifikoni ti merrni në të ardhmen.

Në veçanti nuk duhet ta merrni këtë bar dhe menjëherë duhet të bisedoni me mjekun tuaj Nëse jeni duke e marrur Dantrolenin (me infuzion) i cili merret te spazmat e fuqishme muskulare ose te ethet e rënda (e quajtur ‘hipertermia malinje’).
Diltiazem-i mund ti fuqizojë veprimet e barnave në vijim:

Barnat për tensionin e lartë të gjakut si doksazosinë, tamsulosinë, atenolol, propranolol ose acebutolol
Barnat të cilat merren për probleme tjera të zemrës si çrregullimi i ritmit si amiodaron dhe digoksinë
Barnat për trajtimin e anginës si gliceril trinitrati ose isosorbid trinitrati
Barnat që shfrytëzohen për trajtimin e nivelit të lartë të kolesterolit si simvastatina, fluvastatina dhe pravastatina
Ciklosporina e cila shfrytëzohet për parandalimin e hudhjes së tranplantatit
Karbamazepina për trajtimin e epilepsiesë
Teofilina për trajtimin e problemeve me frymëmarrje
Litiumi për disa tipa të sëmundjeve mentale
Diltiazem-i mund ta zvoglojë efektin e rifampicinës për trajtimin e tuberkulozit.
Barnat për trajtimin e ulcerës në stomak si cimetidina dhe ranitidina mund ta rritin efektin e diltiazemit.

Gjithashtu, ju duhet ta informoni mjekun tuaj nëse në ndërkohë jeni duke i marrur edhe këto barna:

Benzodiazepina (midazolam, triazolam)
Metilprednizolon (kortikosteroide)
3.     SI TË MERRET ALDIZEM-i?

Nëse vëreni se efekti i  barit është shumë i fortë ose shumë i dobët këshillohuni me mjekun ose farmacistin

Dozimi dhe mënyra e përdorimit
Këtë bar duhet ta merrni saktësisht sipas rekomandimeve të mjekut tuaj. Mos e ndryshoni dozën, ose ta ndërpreni marrjen e mëtejme pa konsultim paraprak me mjekun tuaj.
Mjeku i juaj do ta përcaktojë dozimin dhe kohëzgjatjen e mjekimit. Doza individuale varet nga gjendja juaj e cila duhet të trajtohet dhe nga ajo nëse ju në ndërkohë merrni edhe barnat të tjera.Tabletat duhet të merren të tëra dhe nuk duhet të thehen ose të përtypen apo thithen.
Dhembjet e gjoksit të shkaktuara nga angina, çrregullimi i ritmit të zemrës- diapazoni optimal i dozimit oral të Aldizem-it është 180-360 mg/në ditë, e ndarë në 2 ose 3 doza.Ngritja e tensionit të gjakut (hipertensioni) – dozimi i zakonshëm optimal për Aldizem është 180-360 mg/në ditë, e ndarë në 2 ose 3 doza.
Tabletat Aldizem 60 mg:Dozimi i zakonshëm është 1 tabletë e 60 mg tri herë në ditë, me mundësi të rritjes së dozës në 2 tableta tri herë në ditë.
Tabletat Aldizem 90 mg:Dozimi i zakonshëm ditor është 1 tabletë e 90 mg dy here në ditë  me mundësi të rritjes së dozës në 2 tableta dy herë në ditë.
Doza maksimale është 360 mg.
Pacientët e moshuar dhe pacientët që vuajnë nga pamjaftueshmëria e veshkave apo e mëlçisë:Dozimi fillestar i rekomanduar është një tabletë e 60 mg dy here në ditë e cila mund të rritet ngadalë. Doza nuk duhet të rritet nëse frekuenca e zemrës zvoglohet nën 50 rrahje në minutë.

Fëmijët: Aldizem-i nuk duhet të jepet te fëmijët.

Nëse përdorni Aldizem  më shumë sesa duhet
Në rast të marrjes të sasive më të mëdha të Aldizem-it  sesa që preferohet, duhet të kontaktoni sa më parë me mjekun tuaj ose farmacistin. Me vete duhet të keni edhe barin ose paketimin e barit, në mënyrë që mjeku ta dijë sa çfarë keni marrur. Ai do ti përcaktojë masat që duhet të ndërmerren, në vartësi nga ashpërsia e intoksikimit/mbidozimit.
Efektet që mund të ndodhin nga mbidozimi janë: ndjenja e marramendjes dhe dobësisë, turbullimi i të parit, dhembje në kraharor, zënie e frymës, alivanosje, shpejtim ose ngadalsim i pazakonshëm i ritmit të zemrës, koma, të folur të përçartë dhe konfuzion.

Nëse keni harruar ta merrni Aldizem-in
Mos e dyfishoni dozën. Nëse keni harruar ta merrni këtë bar, ju duhet ta merrni këtë sa më parë që ju kujtohet. Nëse është koha për aplikimin e radhës, vazhdoni sipas orarit, ashtu si është përshkruar nga mjeku i juaj.

Nëse e ndërpreni marrjen e Aldizem-it
Barin merreni sipas rekomandimeve të mjekut tuaj. Mos e ndërpreni marrjen e barit edhe nëse ndjeheni më mirë. Në rast të ndërprerjes mund të rikthehen simptomat e sëmundjes tuaj.

Nëse keni ndonjë pyetje, ose nëse keni diçka të paqartë, pyeteni mjekun tuaj ose farmacistin.

4.  EFEKTET ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjitha barnat e tjera, edhe Aldizem-i  mund të ketë efekte të padëshiruara, por nuk do të thotë se këto do ti ketë secili pacient.
Efektet e padëshiruara janë dhënë në vijim në bazë të frekuencës së tyre:

shumë të zakonshme :shfaqen te më tepër se 1 në 10 pacientë
të zakonshme:  shfaqen te më pak se 1 në 10 pacientë, por më tepër se 1 në 100 pacientë të trajtuar
të pazakonshme:  shfaqen te më pak se 1 në 100 pacientë, por më tepër se 1 në 1000 pacientë të trajtuar
të rralla:  shfaqen te më pak se 1 në 1000 pacientë, por më tepër se 1 në 10.000 pacientë të trajtuar
shumë të rralla:  shfaqen te më pak se 1 në 10.000 pacientë, por më tepër se 1 në 100.000 pacientë të trajtuar
të panjohura: nuk mund të bëhet vlerësimi i tyre në bazë të të dhënave të disponueshme.
Ju duhet ta ndërpreni trajtimin e mëtejshëm dhe menjëherë të shkoni në spital në këto raste:
Të panjohura
• Nëse ju do të keni ndonjë reaksion alergjik. Shenjat mund të jenë:skuqja, probleme me frymëmarrje dhe me gëlltitje, enjtje e fytyrës, buzëve, gjuhës dhe fytit.
• Nëse ju do të keni qërim të lëkurës për rreth buzëve, syve, gojës, hundës dhe gjenitaleve simptoma të ngjashme me ethet dhe ftohjen. Kjo sëmundje quhet ‘Sindroma Stevens-Johnson’
• Nëse ju do të keni skuqje me qërim të lëkurës me çrast mund të heqen shtresat e lëkurës dhe të mbeten të ekspozuara pjesë të mëdha të trupit. Në përgjithësi ju mund të ndjeheni keq dhe të keni ethe, urtikarie dhe dhembje muskulare. Kjo gjendje quhet “Necroliza epidermale toksike”
• Nëse keni skuqje ose lezione të lëkurës me rrathë roze/të kuqe dhe me qendrën e zbehtë të cilat mund të kruhen, me luspa ose të mbushura me ujë. Skuqja mund të shfaqet sidomos në shuplaka dhe në shputa të këmbëve. Këto mund të jenë shenja të reaksionit alergjik të quajtur ‘eritema multiforme’
Nëse ju do të keni ndonjerën nga shenjat mjaft serioze që pasojnë duhet që menjëherë të shkoni te mjeku i juaj sepse mund të keni nevojë për trajtim emergjent:

Të zakonshme
• Ngadalsim i ritmit të zemrës
• Shpejtim, të ritmit të zemrës dhe rrahje të fuqishme (palpitacione)
• Skuqje e lëkurës e shkaktuar nga ngushtimi ose bllokimi i enëve të gjakut (quhet ‘vasculitis’)

Të panjohura
• Shkurtimi i frymëmarrjes, ndjenja e lodhjes me enjtje të anësive. Këto mund të jenë shenja të pamjaftueshmërisë së zemrës
• Lëvizje të pavullnetshme të gjuhës, spazma muskulare në fytyrë, rrath rreth syve dhe dridhje
• Rritje e temperaturës trupore, ndjenja e lodhjes, humbje e oreksit, dhembje barku, ndjenja e sëmundjes. Këto mund të jenë shenja të inflamacionit të mëlçisë (quhet ‘hepatitis’)
• Ndjeshmëria më e madhe sesa zakonisht ndaj rrezeve të diellit
• Rritja e gjinjëvet e meshkujt

Tregoni mjekut tuaj sa më parë që mundeni nëse do të keni këto efekte të padëshiruara:

Shumë të zakonshme
• Enjtja e pjesëve të poshtme të këmbëve

Të zakonshme
• Ndjenja e përgjumjes, marramendje me rastin e ngritjes në këmbë me shpejtësi (rënie e tensionit të gjakut)
• çrregullim i tretjes, dhembje barku, opstipacion, djarre dhe tharje e gojës
Të rralla
• Kruarje dhe urtikarie
Të panjohura
• Enjtje e mishit të dhëmbëve
Tregoni mjekut tuaj ose farmacistit nëse do të keni efekte të padëshiruara serioze të cilat do të zgjasin disa ditë:
Të zakonshme
• dhembje koke
• Ndjenja e të nxehtit (flash)
• Nauze dhe vjellje
• Ndjenja e përgjithme e keqe
• Dobësi dhe lodhje
• Marramendje

Të pazakonshme
• Nervozizëm më i madh sesa zakonisht
• Vështirësi me gjumë

Të panjohura
• Ndryshim i disponimit
• Mavijosje të lehta (për shkak të çrregullimit të koagulimit)
• Dhembje në nyje

Testimet e gjakut
Aldizem-i mund ti ndryshojë nivelin e enzimeve të mëlçisë të cilat shihen me testimet e gjakut. Kjo do të thotë se mëlçia nuk funksionon në rregull.

Ju lutemi që të konsultoheni me mjekun tuaj ose me farmacistin nëse do të keni ndonjerin nga këto efekte të padëshiruara, ose ndonjë i cili nuk është shënuar në këtë fletëudhëzim.

5. RUAJTJA DHE AFATI I PËRDORIMIT
Ruajtja:
Mbajeni larg fëmijëve!
Ky bar nuk kërkon kushte të veçanta për ruajtje.

Afati i përdorimit:
Të mos shfrytëzohet pas kalimit të afatit të përdorimit të shtypur në pako.
Data i referohet ditës së fundit të muajit të shënuar.

Mënyra e marrjes së këtij bari:
Ky bar merret vetëm me recetë të mjekut.

Masat speciale të shkatërrimit të barit të papërdorur:
Barnat nuk duhet të hidhen në vende të papërshtatshme. Pyeteni farmacistin për shkatërrimin e barnave të cilat nuk ju nevoiten. Kjo masë do të ndihmojë në ruajtjen e ambientit.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive