• Medikamente

    1.Cfare eshte X medikamente ? 2.Efektet anesore te mundshme 3.Ruajtja dhe afati i perdorimit 4.Informacione shtese

  • SEMUNDJE

    Informacion i detajuar rreth nje semundjeje. Simptomat , Shkaktaret , Parandalimi , Keshilla , Diagnostikimi , Trajtimi

  • Kontrollo shëndetin Pa Pagesë

    #CHECKUP #FALAS parandalon sëmundje, shpëton jetë!

Sunday, November 27, 2016

Tobrastill (solucion)

Përbërja:
100 ml solucion përmban:
Principi aktiv: tobramicinë 0.3 gr.
Shtesat: tyloxapol, acid borik, sodë sulfat anhidrike, klorur sodike, klorur benzalkoniumi, ujë i distiluar.

Forma farmaceutike dhe përmbajtja:
5 ml kolir solucion me pika.

Kategoria farmakoterapeutike:
Antibiotik.

Indikacionet terapeutike:
Preparati rekomandohet për trajtimin e infeksioneve të syrit dhe anekseve të tij, të shkaktuara nga mikrobet e ndjeshme ndaj Tobramicines: Konjuktivite katarrale akute, subakute dhe kronike; Blefaritë; Keratitë bakteriale; Dakrocystite; Profilaksi pre dhe post operatore në ndërhyrjet e segmentit anterior.

Kundërindikimet:
Hipersensibilitet ndaj përbërësve të produktit dhe të ndonjë substance të afërt kimikisht me të.

Kujdesje për përdorimin:
Si të gjithë antibiotikët përdorimi i gjatë mund të shkaktojë rritje të mikroorganizmave resistent,përfshirë funget.
Në rastet kur antibiotikët aminogluzid merren me rrugë sistemike së bashku me Tobramicinen lokalisht duhet të kontrollohet përqëndrimi total i antibiotikut në serum.

Ndërveprimet:
Tyloksapoli është i papajtueshëm me tetraciklinën.

KËSHILLA SPECIALE

Shtatzënia dhe gjidhënia:
Në shtatëzëni dhe gjidhënie preparati duhet të jepet vetëm në raste shumë të nevojshme dhe nën kontrollin e rreptë të mjekut.
Preparati nuk duhet të përdoret gjate gjidhënies.
Ushqimi me gji duhet të ndërpritet në rastet kur mjeku gjykon që trajtimi është i domosdoshëm.

Dozimi, mënyra dhe frekuenca e përdorimit:
Hidhni 2 pika në qesen konjuktivale 4 herë në dite në rastet akute,dhe 3 herë në ditë në format kronike,në përputhje me këshillën e mjekut.
Mos e rrisni dozën dhe periudhën e trajtimit pa u konsultuar me mjekun.

Mbidozimi:
Nuk njihen raste të mbidozimit.

Efektet anësore:
Si të gjithë antibiotikët aminogluzid me përdorim lokal okular,preparati mund te shkaktojë reaksione alergjike ose hipersensibilitet lokal si kruarje, enjtje të kapakut të syrit ose skuqje të konjuktivës.Këto fenomene janë vërejtur në më pak se 3 % e pacientëve të trajtur. Ndjekia e këtyre këshillave ul riskun e efekteve të padëshiruara. Këshillohen pacientët të konsultohen me mjekun ose farmacistin për çdo efekt anësor që nuk është i përshkruar në fletën illustrative.

Skadenca dhe ruajtja:
Kontrollo datën e skadencës të shënuar në paketim.
Data e skadencës tregon që preparati është ruajtur dhe paketuar në mënyrë korrekte.

Paralajmërim:
Mos përdoni medikamentin pas datës së skadencës të shënuar në paketim.
Ruajeni preparatin në temperaturë jo më lartë se 25°C.
Preparati duhet të përdoret deri në 30 ditë pas hapjes së parë.

Share:

Tetramil (solucion)

Përbërja:
Flakoni multidozë: 100 ml përmbajnë:
Principi aktiv: Tetrizolinë klorhidrat 0.05 gr Feniraminë maleat 0.30 gr.
Shtesat: Acid borik, Boraks, Sodë etilmerkursalicilat, Sodë karboksimetilcelulozë, ujë për përgatitjen e injeksioneve.

Flakon monodozë: 100 ml përmbajnë:
Princip aktiv: Tetrizolinë klorhidrat 0.05 gr, Feniraminë maleat 0.30 gr.
Shtesat: Acid borik, Boraks, Ujë për përgatitjen e injeksioneve.

Forma farmacuetike dhe përmbajtja:
Kolir , solucion,:Kuti nga 1 flakon 10 ml ;Kuti me nga 10 flakone të vogla monodozë 0.5 ml.

Kategoria farmakoterapeutike:
Dekongjestionant dhe antialergjik.

Indikimet:
Gjëndje alergjike dhe inflamatore të konjuktivës të shoqëruara me fotofobi, lotim, ndjenjë të trupit të huaj, dhimbje.

Kundërindikimet:
Hipersensibilitet ndaj çdo lloj përbërësi të preparatit ose substancave të tjera të përafërta nga ana kimike veçanërisht xilometazolina, tetrizolin.
Glauçoma të këndit të syrit dhe sëmundje të tjera të rënda të syrit.
Kundërindikohet tek fëmijët nën 12 vjeç.Përgjithësisht kundërindikohet tek gratë shtatëzëna dhe gjidhënia(Shiko këshilla speciale).
Kundërindikohet dhënia paralel me preparatet inhibitore të monoaminoxidazës (Tranilcipromina fenelzina pargilina).

Kujdesje gjatë përdorimit:
Produkti mund të shfaqë një përthithje të lehtë sistemike,kështu duhet të përdoret me kujdes në pacientët me hipertension, me hipertirozë, aritmi kardiake, hiperglicemi, (diabeti). Në raste të vazhdimit apo agravimit të simptomave pas një periudhe të shkurter trajtimi pacienti duhet të konsultohet me mjekun. Në çdo rast preparati nuk duhet të përdoret më shumë se 4 ditë rresht,kjo sipas përshkrimit të mjekut,sepse në rast të kundërt mund të fillojnë efektet e padëshirueshme .
Produkti nëse merret aksidentalisht me doza më të larta ose periudha më të gjata mund të shkaktojë fenomene toksike. Infeksionet, pusi, trupat e huaj në sy, dëmtimet mekanike, kimike, nga të nxehtit, kërkojnë ndërhyrjen e mjekut.

Ndërveprime me barna të tjera:
Bashkëveprimi me preparatet inibitore të monoaminooxidazës (IMAO) mund të shkaktojnë kriza të rënda hipertensive.

Këshillime speciale:
Përdorimi i gjatë i medikamentit mund të japë fenomene të sensibilitetit.
Në raste të tilla duhet ndërprerë mjekimi dhe të zëvendësohet me terapi të ngjashme. Flakoni multidozë përmban mertiolat si konservant i cili mund të jetë origjina e një reaksioni sensibiliteti dhe nuk duhet të aplikohet kur vendosen lentet e kontaktit(në rastet e pacientëve që mbajne lente,vendosini ato 15 minuta pas përdorimit të preparatit). Në këto raste mund të përdoren flakoni monodozë që nuk përmban konservantë.

Përdorimi në shtatëzëni dhe gjidhënie:
Në shtatëzëni dhe gjatë gjidhënies përdoret vetëm në rastet teper të nevojshme dhe nën kontrollin e mjekut.

Mbajeni në vende të paarritshme nga fëmijët tuaj.

Doza, mënyra e koha e përdorimit të barit:
Hidhni në syrin e sëmurë 1-2 pika të kolirit, 2 ose 3 herë në ditë.
Mos i kaloni dozat e këshilluara .Mbajuni rigorozisht dozave të përcaktuara.
Një dozim më i madh i preparatit megjithëse i marrë me rrugë lokale dhe në periudha të shkurtra kohe mund të japë efekte të rënda sistemike.

Instruksione për përdorimin e flakonit monodozë.
1) Ndani flakonin nga të tjerët.
2) Hapni flakonin duke e rrotulluar dhe tërhequr kapakun.
3) Përdoreni menjëherë pas hapjes:pas përdorimit flakoni duhet hedhur edhe pse është përdorur pjesërisht.

Instruksione për përdorimin e flakonit multidozë.
Për ta hapur kutinë e preparatit merrni kapsulën mbyllëse dhe zhvidhoseni me kujdes atë.
Pas përdorimit mbylleni tapën me kujdes.

Mbidozimi:
Preparati i përdorur për një kohë të gjatë apo me doza të larta i marrë aksidentalisht mund të japë fenomene toksike .
Marrja aksidentale e preparatit sidomos tek fëmijët mund të shkaktojë depresion të sistemit nervor qëndror:sedacion të shprehur (somnolencë të shprehur),komë.
Nëse kjo ndodh drejtohuni menjëherë pranë qëndres mjekësore më të afërt.

Efekte të padëshiruara:
Përdorimi i këtij preparati mund të japë ndonjëherë dilatacion të pupilës,efekte sistemike të përthithjes(hipertension ,çrregullime kardiake,hiperglicemi).
Rritje të presionit okular, nauzea,dhimbje koke.Te fëmijët nëse merret aksidentalisht preparati mund të japë dremitje,ndonjëherë të thellë dhe hipotoni.

Rrallë mund të manifestojnë fenomene hipersensibiliteti.
Në raste të tilla ndërprisni trajtimin,konsultoheni me mjekun dhe në qoftë se është e nevojshme ndryshoni terapinë
.Respektimi i instruksioneve të paraqitura në fletën ilustrative ulin riskun e efekteve anësore.
Këshillohet pacienti të komunikojë me mjekun ose farmacistin për çdo efekt të padëshiruar jo të përshkruar në fletën illustrative.

Skadenca dhe ruajtja: Shikoni datën e skadencës, të treguar në kuti. Kjo tregon që preparati në konfeksion është plotësisht i rregullt dhe brenda parametrave.

Vëmendje:
Mos e përdorni preparatin pas datës së skadencës të treguar në kuti.
Flakoni multidozë nuk duhet përdorur mbi 30 ditë pas hapjes së parë të flakonit.

Flakoni monodozë nuk përmban konservantë:pas përdorimit flakoni duhet hedhur edhe pse është përdorur pjesërisht.
Share:

TESTO – ENANT

PËRBËRJA: Një ampulë përmban:
Lëndë vepruese : Enantat testosteroni 100 mg ose 250 mg.
Lëndë jo vepruese : vaj susami.

FORMA FARMACEUTIKE DHE PËRMBAJTJA
Ampulë për injektim i.m. Kuti me 1 ampulë.

KATEGORIA FARMAKOTERAPEUTIKE
Terapi hormonale me androgjenë.

MBAJTËSI I AUTORIZIMIT TE HEDHJES NË TREG DHE KONTROLLUESI
GEYMONAT S.p.A Via S. Anna,2-ANAGNI ( Frosinone ) .

INDIKIMET
Kastrim, eunokoidizëm, hipogonadizëm, kriptorkidizëm, çrregullime të fuqisë seksuale, oligospermi; metropati, fibromiomatozë uterine dhe forma të caktuara të karcinomës së gjirit tek gratë, si mjekim ndihmës.

KUNDËRINDIKIMET
Shtatzënia.
Mbindjeshmëria e njohur ndaj hormoneve androgjenë.
Testo-Enant kundërindikohet tek meshkujt që vuajnë nga karcinoma e prostatës ose e mammelave, në pacientët e moshuar tek të cilët është mirë të evitohet një hiperstimulim, në rastet e hipertrofisë beninje të prostatës me obstruksion veziko – uretrale.
Androgjenët janë të kundërindikuara edhe tek pacientët që vuajnë nga nefroza ose nga nefriti në fazë nefrotike, nga hipertensioni dhe nga çrregullime të rënda të funksionit hepatik.
Nuk këshillohet përdorimi tek fëmijët prematurë dhe të porsalindur.

PËRKUJDESJET DHE NDËRVEPRIMET GJATË PËRDORIMIT
Nëse vërehet hiperkalcemi simptomatike duhet ndërprerë trajtimi me androgjenë dhe duhet të merren masat e përshtatshme.
Tek pacientët kardiakë dhe tek subjektet me sëmundje renale ose hepatike mund të shfaqen edema, që mund të rëndohen më tej nga marrja e njëkohshme e kortikosteroidëve ose ACTH.
Si të gjithë steroidët anabolizantë Testo-Enanti mund të shtojë përgjigjen ndaj antikoagulantëve gjë që mund te kërkojë pakësimin e dozës se tyre me qëllim që koha e protrombinës të mbahet në nivelin e dëshiruar.
Pacientët diabetikë duhet të ndiqen me kujdes dhe doza e hipoglicemiantëve të rregullohet sipas nevojës.
Për shkak të veprimit rritës të nivelit të kolesterolit duhet treguar kujdes kur Testo-Enant përdoret tek pacientët që kanë kaluar infarkt ose vuajnë nga sëmundje të arterieve koronare.
Kur bari i merret në doza më të larta se ato të këshilluara në terapinë zëvendësuese tek burrat me hipogonadizëm, mund të vërehet një frenim i funksionit testikular dhe pakësim i vëllimit të ejakulatit ( spermës ).
Për këtë arësye këshillohet që cikli i trajtimit të vazhdojë katër javë dhe më pas të ndiqet nga e njëjta periudhë pushimi ( pa bar ).

KËSHILLA TË VEÇANTA
Nëse përdoret  tek fëmijët e vegjël mund të shkaktojë çrregullime të rënda të rritjes dhe zhvillimit seksual.
Tek gratë mund të shfaqet hirsutizëm ( rritje e qimeve ) dhe ndryshim i zërit, ndonjëherë të parikthyeshme.
Për ata që merren me aktivitet sportiv: përdorimi i barit jo për nevoja terapeutike përbën doping dhe kështu mund të japë rezultate pozitive ndaj testit anti-doping.
Bari të mbahet në vende të paarritshme nga fëmijët.

DOZIMI DHE MËNYRA E PËRDORIMIT
Një ampulë, çdo 3 – 4 javë, në injeksion intramuskular të thellë.
Në përgjithësi, përjashto rastet kur mjeku e përshkruan ndryshe, këshillohet:
Në hipogonadizëm mashkullor: 1 ampulë Testo – Enant 250 mg çdo 3 javë.
Në oligospermi: 1 ampulë Testo-Enant 100 mg çdo 4 javë.

EFEKTET E PADËSHIRUARA
Tek meshkujt e rritur janë vënë re efekte të padëshiruara të mëposhtme:
frenim të funksionit testikular, atrofi testikulare dhe oligospermi, impotencë, priapizëm kronik, gjinekomasti, epididimit, irritim i fshikëzës së urinës.
Gjithashtu janë të njohura efektet e padëshiruara si rezultat i përdorimit të anabolizantëve steroidë, si: rritje ose ulje të epshit, hiperemi e lëkurës, akne, varësi ndaj barit, eksitim ose përgjumje, rrëqethje, leukopeni dhe, tek pacientët që trajtohen njëkohësisht me antikoagulantë, hemoragji.
Urtikaria, infiltrimet në vendin e injektimit dhe furunkuloza gjithashtu mund të shfaqen gjatë injektimit i.m. të tyre.

Mund të vihen re ndryshime të vlerave të provave laboratorike të mëposhtme:
testi i metirapone, glicemia esëll dhe pas ngrënies, provat e funksionit të tiroides ( ulje të P.B.J. të fuqisë lidhëse të tiroksinës dhe të rikapjes së jodit radioaktiv; rritje të rikapjes së T 3 nga ana e eritrociteve ose rezinës; nivelet e tiroksinës së lirë mbeten normale.
Vlerat e ndryshuara mbeten të tilla, në përgjithësi, edhe 2-3 javë mbas ndërprerjes së terapisë me anabolizantë ),
elektrolitët, provat e koagulimit ( rritje e faktorëve të koagulimit Il, V, VII, X ), si dhe ulje të eksretimit të kreatininës dhe kreatinës deri në dy javë pas ndërprerjes së trajtimit, si dhe rritje të 17 – ketosteroidëve.
Çdo efekt i padëshiruar, i pa përshkruar në fletëudhëzues, duhet ti njoftohet menjëherë mjekut ose farmacistit.
Të përdoret brenda datës së skadencës të shënuar në paketim.

RUAJTJA
Bari duhet të ruhet në kushte normale të mjedisit.                                    GEYMONAT S.p.A.
Share:

Terbinafine Axapharm (tableta)

Çfarë është Terbinafin Axapharm dhe kur përdoret?
Tabletat Terbinafin Axapharm merren për trajtimin e mikozave të lëkurës, qimeve dhe thonjëve me recetë të mjekut.

Çfarë duhet të vihet re gjatë kësaj?
Për trajtimin e suksesshëm të mikozës do të duhej t’i respektoni disa rregulla:
Në pjesët e rrobave që kanë rënë në kontakt me lëkurën e sëmurë mund të mesin të ngjitura shkaktarët e mikozave. Prandaj duhet që këto rroba t’i ndërroni çdo ditë.
Lëkura normale dhe para së gjithash e thatë është mbrojtja më e mirë nga mikozat. Për këtë arsye në pjesët e infektuara të lëkurës duhet të shmangen rrobat e ngushta apo rrobat që lejojnë vetëm pak depërtimin e ajrit. Po ashtu duhet që pas larjes të thahet me kujdes pjesa e infektuar e lëkurës. Peshqirët duhet të ndërrohen çdo ditë.
Nëse vuani nga një mikozë e këmbës, nuk do të duhej të ecni këmbëzbathur.
Kështu pengoni bartjen e mëtejshme të mikozave.

Kur nuk duhet të përdoret Terbinafin Axapharm?
Terbinafin Axapharm nuk duhet të përdoret, nëse gjatë trajtimeve të mëparshme me Terbinafin Axapharm apo preparate të ngjashme janë shfaqur alergji.
Ngaqë deri tani ekzistojnë pak përvoja me Terbinafin Axapharm gjatë trajtimit të mikozave tek fëmijët nën 5 vjeç (pesha trupore nën 20 kg), këta nuk duhet të marrin Terbinafin Axapharm.

Kur është i nevojshëm kujdesi gjatë marrjes së Terbinafin Axapharm?
Nëse vuani nga funksioni i kufizuar i veshkës, duhet t’i tregoni për këtë mjekut tuaj para marrjes së Terbinafin Axapharm.
Ju lutemi t’i tregoni mjekut tuaj menjëherë, kur tek ju konstatoni simptome si të pështjellët e vazhdueshëm, mungesë e oreksit, lodhje, vjellje, dhimbje në pjesën e sipërme të djathtë të stomakut, verdhëz, ngjyrosje e errët e urinës apo jashtëqitje me ngjyrë të çelur, ngaqë këto mund të jenë shenja për një çrregullim të rëndë të mëlçisë. Po ashtu është i rëndësishëm informimi i mjekut, nëse duhet të merrni veç kësaj edhe ilaçe për trajtimin e sëmundjeve të stomakut apo sëmundje infektive.
Nuk preferohet marrja e Terbinafin Axapharm tek pacientët me sëmundje kronike apo aktive të mëlçisë.
Informojeni mjekun apo farmacistin tuaj nëse vuani nga sëmundje të tjera, keni alergji apo merrni apo përdorni nga jashtë ilaçe të tjera, posaçërisht disa ilaçe kundër depresioneve ose sëmundjeve të tjera neurologjike (të ashtuquajtur antidepresivë triciklikë, inhibitorë selektivë kundër ripranimit të serotoninës apo MAO-inhibitorë të tipit B) si dhe disa ilaçe kundër tensionit të lartë të gjakut (të ashtuquajtur betabllokues) ose kundër çrregullimeve të ritmit të zemrës ose edhe ilaçe të blera vetë.

A duhet të përdoret Terbinafin Axapharm gjatë shtatzënisë apo në kohën e dhënies së gjirit?
Gjatë shtatzënisë Terbinafin Axapharm mund të merret vetëm me udhëzimin e theksuar të mjekut.
Terbinafin Axapharm depërton në qumështin e nënës.
Prandaj nënat që marrin Terbinafin Axapharm nuk duhet të japin gji.

Si ta përdorni Terbinafin Axapharm?
Nëse nuk është udhëzuar ndryshe nga mjeku, dozimi i zakonshëm për të rritur është një tabletë prej 250 mg në ditë.
Dozimi për fëmijë sipas udhëzimit të mjekut.Tabletat duhet të merren të palluara me lëngje. Efikasiteti i Terbinafin Axapharm nuk pengohet nga marrja e njëkohshme e ushqimit, kështu që ai mund të merret gjatë ushqimit. Mjeku do të vendosë rreth kohëzgjatjes së terapisë. Marrja e rregullt e Terbinafin Axapharm është vendimtare për suksesin e trajtimit.Mos e ndryshoni vetvetiu dozimin e udhëzuar. Nëse besoni se ilaçi po ndikon tepër dobët apo tepër fort, atëherë flisni me mjekun apo farmacistin tuaj.

Cilat efekte anësore mund t’i ketë Terbinafin Axapharm?
Gjatë marrjes së Terbinafin Axapharm mund të shfaqet këto efekte anësore:
Më së shpeshti u raportua për ankesa në stomak dhe zorrë (ndjenja e ngopjes, humbja e oreksit, të pështjellë, djegësirë stomaku, dhimbje të lehta të stomakut, bark), urtikaria, dhimbje të muskujve dhe nyjave si dhe dhimbje të kokës. Informojeni mjekun nëse shfaqet njëra prej ankesave të përmendura.
Rrallë u vërejtën çrregullime të shqisave të shijimit (deri tek humbja e ndjenjës së shijimit), të cilat zhduken pas ndërprerjes së Terbinafin Axapharm, sipas rregullit pas disa javësh pas përfundimit të trajtimit.
Në raste të rralla është e mundur që trajtimi me Terbinafin Axapharm të sjellë çrregullime të rënda të mëlçisë, të cilat shprehen me simptome si të pështjellë që zgjatë dhe nuk sqarohet, dhimbje të stomakut, humbje e oreksit, lodhje e pazakonshme, vjellje, dhimbje në pjesën e sipërme të djathtë të stomakut, verdhëz (ngjyrosje e verdhë e syve ose e lëkurës), ngjyrosje e errët e urinës ose jashtëqitje me ngjyrë të çelur, që mund të shpie deri në zvogëlimin e tipave të caktuara të qelizave të gjakut, të cilat shprehen me simptome si dhimbje të fytit me temperaturë/ethe, gjakderdhje të pazakonshme, hematome, ose deri në rrebulla të rënda të lëkurës si dhe me paraqitjen më të hershme apo më të fortë të Lupus erythemones kutan ose Lupus erythemones sistematik (një sëmundje autoimune që sulmon vende të shumta të trupit).
Informoje mjekun apo menjëherë po qe se shfaqet njëra nga ankesat e përmendura.
Nëse gjatë trajtimit shfaqet një ngjyrosje e verdhë e lëkurës apo e syve ose një ngjyrosje e pazakonshme e errët e urinës ose jashtëqitje me ngjyrë të çelur, atëherë duhet të ndërpritet trajtimi dhe të lajmërohet menjëherë mjeku.
Në rastet shumë të rralla u vërejt rënie e flokëve, edhe pse deri tani nuk mund të sqarohej një lidhshmëri me Terbinafin Axapharm.
Shumë rrallë u vërejtën raste të tejndjeshmërisë ndaj dritës dhe përkeqësim i një psoriaze. Një lidhshmëri me marrjen e Terbinafin Axapharm nuk mund të tregohej deri më tani.
Nëse vëreni ndikime anësore që nuk janë përshkruar këtu, do të duhej ta informoni mjekun apo farmacistin tuaj.

Çfarë duhet të vini re përveç kësaj?
Ilaçi duhet të përdoret vetëm deri në datën e shënuar në paketim me „EXP.“.
Ilaçi duhet të ruhet në vende që nuk mund t’i mbërrijnë fëmijët, në temperaturë të dhomës (15 – 25°C) i mbrojtur nga drita në paketimin origjinal.
Informata të mëtejme ju jep mjeku apo farmacisti juaj.
Këta persona kanë informata të hollësishme profesionale.

Çfarë përmban Terbinafin Axapharm?

Tabletat Terbinafin Axapharm 125: 1 tabletë përmban 125 mg terbinafinë si substancë aktive dhe substanca ndihmëse.

Tabletat Terbinafin Axapharm 250: 1 tabletë përmban 250 mg terbinafinë si substancë aktive dhe substanca ndihmëse.

Ku mund të merrni Terbinafin Axapharm?
Cilat paketime ekzistojnë?
Në farmaci vetëm me recetë të mjekut.

Tabletat Terbinafin Axapharm me 125 mg (për përdorim tek fëmijët): paketime me 14 tableta (të ndashme).

Tabletat Terbinafin Axapharm me 250 mg: paketime me 14 dhe 28 tableta (të ndashme).
Share:

TENSIONORME

Produkt kardiologjik antihipertensiv me përberje reserpine (0,1 mg) dhe diuretiku bendroflumetazid (0,25 mg ).

MENYRA ADMINISTRIMIT

Administrohet 1-2 herë në ditë në varësi të këshillës së mjekut.
Share:

Taurovit Junior (flakon)

Taurina është një nga aminoacidet që gjendet me shumicë në qumështin e gruas në të cilin përfaqëson 13 % të sasisë totale të aminoacideve në gjëndje të lirë.
Te njerëzit është thelbësore sepse vetëm 40 % vjen nga sinteza e brendshme duke u nisur nga metionina ose nga cisteina në prezencë të vitaminës B , ndërsa pjesa tjeter 60 % vjen nga ushqimi, kryesisht nga mishi dhe peshku.
Për shkak të strukturës kimike të veçantë të saj nuk merr pjesë në sintezën proteinike por qëndron e lirë ku merr pjesë në funksione të rëndësishme biologjike.

Në nivelin qelizor rregullon flukset jonike dhe të ujit nëpërmjet membranës qelizore duke evituar rritje të rrezikshme të presionit osmotik që do të mund ta rrezikontë qelizën duke provokuar vdekjen e saj. Taurina gjithashtu ka aftësinë të neutralizojë acidin hipoklorik, një lloj reaktivi të oksigjenit të prodhuar nga fagocitet i cili mund të rrezikojë membranën qelizore.

Në nivelin hepatobiliar është në gjëndje të konjugohet me acidet biliare ose me disa substanca toksike të huaja për organizmin duke neutralizuar toksicitetin. Në nivelin retinik mbron funksionin dhe integritetin e fotoreceptorëve. Për këto funksione të saj taurina konsiderohet si një dezintoksikues qelizor. Marrja suplementare e taurinës, duke qënë e limituar sinteza endogjene, indikohet veçanërisht të të sapolindurit në fund të ushqyerjes me qumësht artificial, në fëmijët e moshës parashkollore dhe para pubertetit dieta e të cilëve të jetë e pasur me qumësht dhe karbohidrate dhe e varfër me produkte të mishit. Taurina edhe në doza shumë të rritura nuk paraqet asnjë lloj toksiciteti.

Në TAUROVIT JUNIOR janë gjithashtu prezente:
Zinku, oligoelement esencial sepse merr pjesë në shumë aktivitete enzimatike dhe si i tillë lidhet ngushtë me aktivitetin e taurinës.

Magnezi, i cili është i pranishem edhe në qumështin matern, është një përbërës i rëndësishëm i shumë enzimave. Vitaminat E dhe C zhvillojnë aktivitet antioksidant duke neutralizuar radikalet e lira. Vitamina B6 e cila është e domosdoshme në sintezën endogjene të taurinës.

Dozimi:
Në moshën parashkollore dhe shkollore këshillohet marrja e një flakoni në ditë direkt ose i tretur në qumësht ose në pije të tjera. Ne adoleshentë dhe të rritur merren 2(dy) flakonë në ditë gjatë vakteve, direkt ose të tretur në çdo lloj pijeje.

Mënyra e përdorimit:
Për të nxjerr pluhurin që gjëndet në tapë e rrotullojmë deri në fund tapën derisa të këputet rrethi , pastaj e tundim mirë flakonin dhe përzierja duhet pirë menjëherë.
Share:

Tasectan Pedriatik (bustina)

Mënyra e përdorimit
Përmbajtja e 1 bustine 250 mg hidhet në një gotë ujë.
Përzihet mirë deri në tretjen e plotë të produktit dhe pihet.
Partneri juaj ideal për trajtimin korrekt të diarrese akute tek fëmijët.
Rivendos funksionin fiziologjik te paretit intestinal

Indikacionet
Tasectan është një preparat që përdoret për të rivendosur funksionin fiziologjik të paretit të zorrës.  Tasectan  është formuluar në mënyrë të veçantë për të kontrolluar dhe reduktuar simptomat e lidhura me diarrete me origjine te ndryshme, te tilla si distendimi abdominal dhe defekimi i shpeshtë. Ai është efektiv brenda 12 orëve. Tasectan përbëhet nga kompleksi acid tonik dhe xhelatinë i cili vepron mekanikisht duke mbrojtur mukozën e inflamuar të zorrës, në sajë të aftësisë për të formuar një shtresë (film) mbrojtëse proteinike muko-adezive e cila lidhet me mukoproteinat përgjegjëse të inflamacionit lokal dhe nxit precipitimin dhe eleminimin e tyre në fece. Kompleksi acid tonik dhe xhelatinë që përbën produktin nuk alterohet në stomak dhe vepron përmes formimit të një shtrese (filmi) e cila mbron mukozën e zorrës, duke reduktuar frekuencën dhe kohëzgjatjen e episodeve të diarresë. Tasectan është i pranishëm në formën e kapsulave për përdorim tek të rriturit dhe pluhurit i cili rekomandohet që të përdoret tek fëmijët.

Paketimi
Bustina 250 mg x 20 (për përdorim tek fëmijët).
Kapsula 250 mg x 15 në 1 blister (për përdorim tek të rriturit).

Instruksionet e përdorimit
Kapsulat: Kapsula gëlltitet me një gotë me ujë.
Pluhuri: Përmbajtja e një bustine tretet në një gotë me ujë dhe pihet nga goja.

Dozimi
Të rriturit : 1-2 kapsula, çdo 4-6 orë deri në eleminimin e simptomave.
Doza mund të rritet në varësi të nevojave individuale, dhe në çdo rast, gjithmonë vetëm pas konsultës me mjekun tuaj.
Fëmijët deri në tre vjeç : 1 bustinë 250 mg, çdo 6 orë, deri në eleminimin e simptomave.
Fëmijët 3-14 vjeç : 1-2 bustina 250 mg, çdo 6 orë, deri në eleminimin e simptomave.

Paralajmërime të veçanta dhe masat e kujdesit gjatë përdorimit
Tek fëmijët, konsultohuni përpara përdorimit me mjekun ose farmacistin tuaj. Mos e përdorni produktin pas datës së skadencës të printuar mbi kutinë e paketimit. Mos e përdorni produktin nëse blisteri i paketimit të kapsulave është i hapur ose i dëmtuar, ose nëse bustina e pluhurit është e hapur ose e dëmtuar. Megjithëse nuk njihen  efektet anësore të produktit, rekomandohet që të mos përdoret gjatë shtatzanisë ose periudhës së hershme të ushqyerjes me gji. Në çdo rast, gjithmonë, konsultohuni më përpara me mjekun tuaj. Gjithmone konsultohuni me mjekun tuaj nëse irritimi i murit të zorrës ose diarrea vazhdon. Duhet të ruhet në temperaturën e mjedisit, larg prej burimeve të nxehtësisë.  Të mos ngrihet në frigorifer. Të ruhet larg vendeve të arritshme nga fëmijët.

Efektet anësore dhe kundërindikacionet
Tasectan nuk shkakton efekte anësore, e për pasojë nuk ka asnjë kundërindikacion për përdorimin e tij.
Tasectan (acid tonik + xhelatin). Vepron mbi mekanizmin fizpatologjik të diarresë. Tasectan është trajtim fiziologjik me efikasitet të provuar tek të sapolindurit dhe fëmijët. Tasectan vepron në mënyrë efektive duke reduktuar frekuencën dhe kohëzgjatjen e episodeve të diarresë akute me origjinë të ndryshme. Është efektiv brenda 12 orëve. Është trajtim fiziologjik i sigurtë pa ndikim mbi peristaltikën intestinale dhe florën normale të traktit tretës, pa efekte anësore në SNQ. Është trajtim fiziologjik që mund të administrohet me ose pa rehidrim oral. Rivendos funksionin fiziologjik të paretit intestinal. Tasectan plotëson kërkesat tuaja.

Çfarë kërkojnë mjekët nga një trajtim ideal me antidiarreikë tek fëmijët ?
Terapia e zgjedhur për trajtimin e diarresë akute tek fëmijët duhet të parashikojë:
- Rehidrimin e fëmijës
- Ushqyerjen e hershme me gji
- Regjimin e duhur dietik
- Rivendosjen e funksionit fiziologjik të paretit intestinal
Molekula ideale (Opsionet e tjera terapeutike) e përdorur në mbështëtje të rehidrimit oral, duhet që:
- Të veprojë mbi mekanizmin fizpatologjik të sëmundjes së diarresë
- Të jetë efektive dhe e provuar
- Të jetë e sigurt ( pa efekte anësore & kundërindikacione )
- Të veprojë sa më shpejt që të jetë e mundur
- Rehidrim oral
- Rivendosje e funksionit fiziologjik të paretit intestinal
- Vepron mbi mekanizmin Fizpatologjik të sëmundjes së diarresë
Mekanizem i dyfishtë veprimi në nivelin intestinal

Mbron
- Duke formuar një shtresë (film) e cila mbron muret e zorrës.
- Duke rritur rezistencën e mukozës së zorrës ndaj proteinave pro-inflamatore.

Neutralizon
Duke formuar një kompleks me mukoproteinat pro-inflamatore, përgjegjëse të inflamacionit lokal.
Duke ndihmuar në reduktimin e inflamacionit të mukozës së zorrës.

Eleminon
- Si pasojë muko proteinat pro-inflamatore ekskretohen së bashku me feçet.
- Tasectan redukton frekuencën dhe kohëzgjatjen e episodeve diarreike.
- Tasectan përmirëson në mënyrë të rëndësishme simptomat / shenjat e lidhura me diarrenë (dhimbjen abdominale, feçet e ujshme, të vjellat).
Rivendos funksionin fiziologjik te paretit intestinal.

Një problem mbarë botëror me ndikim social dhe ekonimik
Diarreja akute është një nga shkaqet kryesore të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë se fëmijëve në të gjithë botën. Incidenca e rrezikut të vdekshmerise nga sëmundja diarreike është më e shpështë tek fëmijët nën moshën 1 vjeç. Në vendet në zhvillim fëmijët deri në 5 vjeç kanë një mesatare prej 3 episodesh diarreike në vit. Në vendet e zhvilluara një numër relativisht i vogël pacientësh vdesin nga diarrea, megjithatë ajo vazhdon të mbetet një shkak i rëndësishëm i sëmundshmërie dhe kostove të konsiderueshme të kujdesit shëndetësor.

Një problem i nënvlerësuar
Episodet e zgjatura të diarresë akute frenojnë rritjen dhe shtojnë rrezikun e diarresë tek fëmijët.
Nëse diarrea persiton ekziston rreziku i dëmtimit të mukozës intestinale me pasoja të lidhura me malabsorbimin dhe kequshqyerjen. Ka të dhëna të reja që infeksionet intestinale akute mund të nxisin shfaqen e sindromës së zorrës së irritueshme (SZI) me predominim të diarresë.  Ka të dhëna të reja që anomalitë e qelizave epiteliale, të tilla si humbja e funksionit barrierë të epitelit të zorrës, mund të ndikojnë në mënyrë të rëndësishme në fizpatologjinë e sëmundjes inflamatore të zorrës (SIZ).
Përfaqëson një çrregullim të ekuilibrit fiziologjik në mes përthithjes dhe sekrecionit të ujit dhe elektroliteve në zorrë.
80% – 90% e ujit absorbohet në zorrën e hollë.
7-10 litra ujë vijnë çdo ditë në zorrën e hollë.
1-5 litra nga ushqimet
1-1.5 litra nga pështyma
2-3 litra nga sekrecionet e stomakut
2-3 litra nga lëngjet e zorreve
0.5-1 litra nga sekrecioni biliare
1.5 litra nga sekrecionet pankreatike
Jo më shumë se 1.5 litra/ditë në ileumin terminal

Faktoret Çekuilibrues
- Bakteret
- Parazitët
- Virusët
- Intoksikacionet ushqimore
- Inflamacionet me origjinë të ndryshme
- Barnat e ndryshme (antibiotikët, kolkicina, etj)
Share:

Tasectan (bustina, kapsula)

Indikacionet
Tasectan është një bar që përdoret për të rivendosur funksionin fiziologjik të paretit të zorrës. Tascetan është formuluar në mënyrë të veçantë për të kontrolluar dhe reduktuar siptomat e lidhura me diarretë me origjinë të ndryshme, të tilla si distendimi abdominal dhe defekimi i shpejtë. Ai është efektiv brenda 12 orëve. Tasectan përbëhet nga kompleksi acid tanik dhe xhelatin i cili vepron mekanikisht duke mbrojtur mukozën e inflamuar të zorrës, në sajë të aftësisë për të formuar një shtresë (film) mbrojtëse proteinike muko-adezive e cila lidhet me mukoproteinat përgjegjëse të inflamacionit lokal dhe nxit precipitimin dhe eleminimin e tyre në feçe. Kompleksi acid tanik dhe xhelatin që përbën produktin nuk alternohet në stomak dhe vepron përmes formimit të një shtrese (filmi) e cila mbron mukozën e zorrës, duke reduktuar frekuencën dhe kohëzgjatjen e episodeve të diarresë. Tasectan është i pranishëm në formën e kapsulave për përdorim tek të rriturit dhe pluhurit i cili rekomandohet që të përdoret tek fëmijët.

Paketimi
Bustina 250 mg x 20 (për përdorim tek fëmijët).
Kapsula 500 mg x 15 ne 1 blister (për përdorim tek të rriturit).

Instruksionet e përdorimit

Kapsula: Kapsula gëlltitet me një gotë me ujë.

Pluhuri: Përmbajtja e 1 bustine tretet në një gotë me ujë dhe pihet.

Dozimi
Të rriturit: 1-2 kapsula, çdo 4-6, orë deri në eleminimin e simptomave.
Doza mund të rritet në varësi të nevojave individuale, dhe në çdo rast, gjithmonë vetëm pas konsultës me mjekun tuaj.
Fëmijët deri në 3 vjeç: 1 bustinë 250 mg, çdo 6 orë deri në eleminimin e simptomave.
Fëmijët 3–14 vjeç: 1-2 bustina 250 mg, çdo 6 ore deri ne eleminimin e simptomave.

Paralajmërime të veçanta dhe masat e kujdesit gjatë përdorimit
Tek fëmijët, konsultohuni përpara përdorimit me mjekun ose farmacistin tuaj.
Mos e përdorni produktin pas datës së skadencës të shënuar mbi kutinë e paketimit. Mos e përdorni produktin nëse blisteri i paketimit të kapsulave është i hapur ose i dëmtuar, ose nëse bustina e pluhurit është e hapur ose e dëmtuar. Megjithatë nuk njihen efekte anësore të produktit, rekomandohet që të mos përdoret gjatë shtatëzanisë ose periudhës së hershme të ushqyerjes me gji. Në çdo rast, gjithmonë konsultohuni më përpara me mjekun tuaj.
- Gjithmonë konsultohuni me mjekun tuaj nëse irritimi i murit të zorrës ose diarrea vazhdon.
- Duhet të ruhet në temperaturën e mjedisit, larg prej burimeve të nxehtësisë.
- Të mos ngrihet në frigorifer.
- Të ruhet larg vendeve të arritshme nga fëmijët.

Efektet anësore dhe kundërindikacionet
Tasectan nuk shkakton efekte anësore, e për pasojë nuk ka asnjë kundërindikacion për përdorimin e tij. Vepron mbi mekanizmin fizpatologjik të diarresë. Tasectan është trajtim fiziologjik i sigurt me efikasitet të provuar tek të rriturit. Tasectan vepron në mënyrë efektive  duke reduktuar frekuencën dhe kohëzgjatjen e episodeve të diarrese akute me origjinë të ndryshme. Është efektiv brenda 12 orëve. Është trajtim fiziologjik që mund të administrohet me ose pa rehidrim oral. Partneri juaj ideal për trajtimin korrekt të diarresë akute tek të rriturit.

Rivendos funksionin fiziologjik të paretit intestinal
Është efektiv dhe redukton numrin e defekimeve 12 orë pas fillimit të trajtimit.
Redukton në mënyrë të rëndësishme frekuencën e të vjellave 12 orë pas fillimit të trajtimit krahasuar me gjëndjen fillestare. Në gjëndjen fillestare 50 % e pacientëve kishin të vjella, ndërsa 12 orë pas fillimit të trajnimit vetëm 2.3% e pacientëve paraqesin të vjella. Diarrea u përmirësua në mënyre të rëndësishme 12 orë pas fillimit të trajtimit  në grupin e pacientëve me kombinim Rehidrim Oral (Ro) + Tasectan. Trajtim i sigurt me efikasitet të provuar te të rriturit.

Çfarë kërkojnë mjekët nga një trajtim ideal me anti-diarreike tek të rriturit ?
- Të veprojë mbi mekanizmin fizpatologjik të sëmundjes së diarresë.
- Të jetë efektive dhe i provuar.
- Të jetë i sigurt ( pa efekte anësore & kundërindikacione ).
- Te veproje sa me shpejt qe te jete e mundur
- Të Rivendosjë e funksionit fiziologjik të paretit intestinal
Vepron mbi mekanizmin Fizpatologjik të sëmundjes së diarresë
Mekanizëm i dyfishtë veprimi në nivelin intestinal.

Mbron
Duke formuar një shtresë (film) e cila mbron muret e zorrës.
Duke rritur rezistencën e mukozës së zorrës ndaj proteinave pro-inflamatore.

Neutralizon
Duke formuar një kompleks me mukoproteinat pro-inflamatore, përgjegjëse të inflamacionit lokal.
Duke ndihmuar në reduktimin e inflamacionit të mukozës së zorrës.

Eleminon
Si pasojë muko proteinat pro-inflamatore ekskretohen së bashku me feçet. Tasectan redukton frekuencën dhe kohëzgjatjen e episodeve diarreike. Tasectan përmireson në mënyrë të rëndësishme simptomat / shenjat e lidhura me diarrenë ( dhimbjen abdominale, feçet e ujshme, të vjellat). Rivendos funksionin fiziologjik të paretit intestinal.

Një problem mbarë botëror me ndikim social dhe ekonimik
Në vitin 2000 sëmundja e diarresë ka prekur rreth 1.4-2.5 milion njerëz. Diarreja akute është një nga shkaqet kryesore të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë tek fëmijët tek vendet në zhvillim.Incidenca dhe  rreziku i vdekshmërisë nga sëmundja diarresë  janë më të mëdha tek fëmijët nën moshën 1 vjeç, pas kësaj moshe kjo shkallë zbret në mënyrë progresive. Pasoja të tjera të sëmundjes së diarresë tek fëmijët në vendet e pazhvilluara janë malnutricioni, frenimi i rritjes dhe dëmtimi i funksionit njohës.Në vendet e zhvilluara një numër relativisht i vogël pacientësh vdesin nga diarrea, megjithatë ajo vazhdon të mbetet një shkak i rëndësishëm i sëmundshmërisë dhe kostove të konsiderueshme të kujdesit shëndetësor.
Përfaqëson një çrregullim të ekulibrit fiziologjik në mes përthithjes dhe sekrecionit të ujit dhe elektrolitëve në zorrë.
80% – 90% e ujit absorbohet në zorrën e hollë.
7-10 litra ujë vijnë çdo ditë në zorrën e hollë.
1-5 litra nga ushqimet
1-1.5 litra nga pështyma
2-3 litra nga sekrecionet e stomakut
2-3 litra nga lëngjet e zorreve
0.5-1 litra nga sekrecioni biliare
1.5 litra nga sekrecionet pankreatike
Jo më shumë se 1.5 litra/ditë në ileumin terminal

Faktorët Cekuilibrues
- Bakteret
- Parazitet
- Viruset
- Intoksikacionet ushqimore
- Inflamacionet me origjinë të ndryshme
- Barnat e ndryshme (antibiotiket, kolkicina, etj).
Share:

TANTUM ROSA 500mg (bustina)

Çfarë është Tantum Rosa 500mg?
Tantum Rosa  përmban benzidaminë klorhidrat, një antiinflamator josteroid me veti kundra dhimbjes dhe antiesudative.
Kur përdoret për arsye gjinekologjike benzidamina ka veti disifektuese dhe veti anestezike të sipërfaqes.

Përse përdoret Tantum Rosa 500mg?
Tantum Rosa përdoret në përdorimin lokal të vulvovaginitit, të çfarëdo origjine dhe natyre, e karakterizuar nga rrjedhje të vogla vaginale, prurit, irritim, djegie dhe dhimbje vulvare ( gjenitale jashtme ).
Tantum Rosa indikohet në higjenën gjatë periudhës mbas shtatzënisë, periudhë që shtrihet pas lindjes dhe rifillimit të aktivitetin normal të vezoreve.

Kur nuk duhet të përdoret?
Ipersensibilitet nga principi aktiv ose cilido nga substancat ndihmëse.

Kujdesi para përdorimit
Tantum rosa duhet përdorur për përdorim të jashtëm të organeve gjenitale femërore.

Mos e pini.
Në rast se e merrni preparatin gabimisht duke e pirë atë paraqituni në qëndrën shëndetësore më të afërt.
Përdorimi i Tantum Rosa për periudha të gjata mund të bëjë që produkti të mos ta japë efektin në mënyre të duhur sepse ju mund të fitoni imunitet nga preparati.
Në qoftë se ndodh kjo atëhere duhet të ndryshoni terapi dhe të konsultoheni me mjekun tuaj.
Në rast të gjakderdhjeve vaginale  ose ngjyrësi e bardhë mos vazhdoni ta përdorni produktin dhe flisni me mjekun tuaj.

Ndërveprime me medikamente të tjera.
Deri tani nuk janë vërejtur asnjë ndërveprim me medikamente të tjera të cilët janë marrë si terapi shtesë me Tantum rosa.
Megjithatë tregojini  mjekut tuaj për të gjitha medikamentet që keni marrë ose keni ndërment të merrni gjatë kohës që përdorni Tantum Rosa.

Është e rëndësishme të dini që:
Mbas disa ditëve trajtim ( maksimum 7) pa rezultate të dukshme, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj.

Ndikimi në ngarjen e makinës apo punës me makineri.
Tantum Rosa nuk ndikon në ngarjen e makinës apo punës me makineri.

Të dhëna për edukim shëndetësor
Termi vulvite ose vulvovaginite janë terma që përdoren për të treguar gjendjet e inflamuara të pjesëve më të poshtme të organit gjenital femëror.
Ndonëse inflamacioni mund të nisë në pjesën e jashtme e organit gjenital (vulvite)  ai mund të përhapet shumë shpejt edhe në pjesën e brendshme (vulvovaginite).
Gjendjet e inflamuara të organil gjenital femëror mund të shkaktohen nga gjëndje të ndryshme si higjenë e pamjaftueshme ose trasmetimit nga partneri të infeksionit në rrugë seksuale.
Gjendjet e inflamuara të organit gjenital femëror kur karakterizohen nga ngjyre si e bardhë ose me erë të keqe ose rikthimi i gjendjes së inflamuar kërkojnë ndërhyrjen e një mjeku dhe rishikim të terapisë.

Mënyra e përdorimit të Tantum Rosa
Përdoreni për larjen e organeve gjenitale femërore dy herë në ditë.

Kujdes:
mos e kaloni dozën ditore.

Kur dhe përsa kohë
Mos e përdorni më shumë se 7 (shtatë) ditë.
Nëse pas shtatë ditësh nuk keni përmirësime konsultohuni me mjekun tuaj.

Si përgatitet Tantum Rosa
Hidhni përmbajtjen e 1-2 bustinave ose 1-2 flakoneve në një litër ujë për ta përdorur për larje të jashtme.
Përdoreni dy herë në ditë.
Mos e pini.

Nëse merni ose pini një dozë më të madhe të Tantum Rosa
Nëse merni ose pini një dozë më të madhe të Tantum Rosa njoftoni menjëherë mjekun tuaj ose drejtojuni qëndrës më të afërt shëndetësore.

Efektet e padëshiruara
Si të gjitha medikamentet edhe Tantum Rosa mund të ketë efekte të padëshirueshme por ato paraqiten shumë rradhë.
Më të zakonshmet janë irritimet e lëkurës.
Këto efekte të padëshirueshme kalojnë shpejt.
Ndjekja në mënyrë të duhur të udhëzimeve në këtë fletëudhëzuese ul rrezikun e efektetve anësore.
Nëse ndonjë nga efektet anësore bëhet më i rëndë ose vëreni efekte anësore që nuk janë përmendur këtu ju lutemi të informoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Ruajtaja
Të ruhet në temperaturë nën 30 Gradë Celcius.
Të ruhet në vend të thatë e të freskët larg arritshmërisë së fëmijëve.

Përbërja
Bustina për tu shrirë në ujë për përdorim të jashtëm.

Principi aktiv: benzidamin klorhidrat 500mg (I barabartë me 447,3mg benzidamin.)

shtesat: trimetilcetilamoni-p-toluensulfonat, parfum roze, ujë i distiluar.

Forma:
kuti me 10 bustina.
kuti me 10 flakone.

ANGELINI.
Share:

Tamiflu (pluhur, vaksinë)

Është një medikament antiviral që mendohet se përveç gripit A dhe B do të kete efekt edhe ndaj gripit të pulës, kur ai kalon tek njeriu. Ai i përket grupit të medikamenteve që frenojnë neuraminidazën. Historia e zhvillimit Zhvillimi i një medikamenti të efektshëm kundër gripit ka filluar me tepër se 14 vjet më parë.
Shkencetaret e Monash University in Parkville, Australi, paraqiten në 14 tetor 1992 në një kongres mbi sëmundjet infektive në Los Angeles një lënde të efektshme kundër gripit tek mijtë. Ishte një pararendës i antiviralit Relenza. Mënyra e veprimit ishte e njëjta si ajo e Tamiflu. Megjithatë ai duhej të inhalohej përmes mushkërive. Norbert Bischofberger i firmës bioteknologjike amerikane Gilead në Foster City pranë San Francisco tentoi të zhvillonte një medikament, i cili vepron sipas të njëjtit parim, por në formë tablete. Pas zhvillimit, filloi një bashkëpunim me firmën Roche dhe nëntor 1996 filluan testet për lejimin e medikamentit. Në dhjetor 2000 Tamiflu merr liçensën si medikament kundër gripit në SHBA dhe në Japoni. Në qershor 2002 Tamiflu lejohet edhe nga BE . Mekanizmi i veprimit Tamiflu resorbohet shpejt në më tepër së 75%, në traktin tretës të organizmit dhe transformohet pothuajse i tëri nga enzimat speciale të mëlçisë (esterazat hepatike) në një produkt aktiv të metabolizmit të quajtur Oseltamivircarboxylat .Ky princip aktiv i formuar në kete mënyrë frenon në mënyrë selektive neuraminidazat e virusit të gripit. Këto neuraminidaza janë glykoproteina, të cilat ndodhen në sipërfaqen e virionit (një virus i cili nuk ka depërtuar ende në qelizë) Nuraminidaza i shërben viruseve të gripit që të tresin acidin sialinik, e cili vesh qelizat a strehuesit. Kështu virusi çlirohet nga një ngjitje që i ndodh tek qeliza kur do të dalë prej saj për të pushtuar qeliza të tjera.. Neuraminidazat e virusit, të cilat frenohen nga medikamenti, normalisht kanë një aktivitet enzimatik, i cili është vendimtar për çlirimin e viruseve të tjerë të sapokrijuar nga qelizat e infektuara dhe kështu edhe për përhapjen e mëtejshme të viruseve në organizëm.

Indikacionet e përdorimit
Për trajtim
Në mënyrë që të jetë i efektshëm medikamenti duhet të jepet sa më shpejt që të jetë e mundur pas fillimit të shenjave të sëmundjes. Optimalja do të kishte qënë brënda 36 orëve nga fillimi shenjave, por jo më vonë se dy ditë. Sa më herët të fillojë trajtimi aq me mirë. Tamiflu mund të merret bashkë me Paracetamol, Ibuprofen ose Acetylsalicylsäure (Aspirin), Në këtë rast ka një pakësimin të efektit të këtyre medikamenteve.

Për profilaksi
Tamiflu indikohet edhe në profilaksinë e gripit tek të rriturit dhe adoleshentët mbi 13 vjeç e sipër.
Tamiflu nuk indikohet në fëmijët nën 1 vjeç.
Në studimet e profilaksisë , efektet e papëlqyeshme janë shumë të ngjashëm me ato gjatë trajtimit. Efektet më të shpeshta janë dhimbja e kokës, lodhje dhe nauze.
Dozimi Për mjekim 2 x 75 mg në ditë per 5 dite.
Për profilaksi çdo ditë 1 x 75 mg per 7 dite Efektet anësore Përgjithësisht tolerohet mirë. Në 10 vetë, një mund të ketë nauzea ose të vjella.
Duke e marrë atë me bukë, këto simptoma mund të reduktohen.
Efekte të tjera anësore më të paktë mund të jenë bronkiti, pagjumësia dhe marrjamendia, dhimbje, reaksione alergjike, bronkit , konjuktivit, dermatit, diarre etj.

Kundërindikacionet:
Ka situata ku Tamiflu nuk duhet përdorur ose duhet përdorur me kujdes të veçantë.

Kontraakeptivet orale:
Nuk dihet nëse ai duhet perdorur kur merren tableta kontra-akeptive.
Është mirë të diskutohet me mjekun që lëshon recetën.

Shtatzënia:
Nëse jeni shtatëzënë ose keni ndemend të mbeteni, mos e përdorni. Pyesni mjekun.

Ushqyerja me gji:
Nuk dihet nëse Tamiflu kalon tek femija përmes qumështit të gjirit.

Alegji:
Nëse jeni alergjik ju duhet të kontrolloni nëse Tamiflu perban substancat që iu bëjnë alergji.

Ngarja e makines ose puna më makineri:
Duket së Tamuflu nuk ka ndonjë efekt mbi aftësinë tuaj për të ngarë makinën apo për të punuar me makineri.

Alkoli:
Nuk dihet nëse alkoli ka ndonjë efekt mbi Tamiflu.
Megjithë është mirë të mos pihet alkol kur merret Tamiflu.

Ushqimi:
Nuk ka të dhëna që Tamiflu mund të cënohet nga ndonjë lloj ushqimi.

Dozë forma:
Forma e zakonshme është si kapsulë (gri lehtësisht e verdhë) përmban 75 mg të medikamentit aktiv dhe duhet të merret nga goja. Ndërsa medikamenti prodhohet nga Roche, ai është zhvilluar Gilead Sciences Inc. e cila posedon të drejtën e patentës, por që prodhimin ia ka kaluar Roche me tepër së 10 vjet më parë. Tamiflu është i liçensuar në më tepër së 50 vende. Ekziston dhe në formë të suspensionit oral prej 12mg/ml. Ofrohet si një pluhur i bardhë për bërjen e një suspensioni. I disponueshëm në shishe qelqi që përmban 25 ml suspension Ruajtja Kapsula dhe pluhri i bardhë për suspension duhen ruajtur në 25ºC Paketimi Tableta 75 mg vendosen në kuti dhjeteshe.

Përshkrimi:
Tamiflu lëshohet me recetë.

Si duhet marrë:
Është mirë që tableta të kapërdihet me një gote të mbushur me ujë.
Ju mund të merrni edhe nje gote tjetër uji mbas të parës nëse doni.

Çfarë ndodh nëse merret tepër?
Nëse ju merrni vetëm një dozë të tepër të Tamiflu ose e merrni atë me heret, nuk ka të ngjarë që të shkaktojë probleme . Por me tepër së një dozë mund të jetë e rrezikshme.

Po nëse nuk e marr një doze çfarë ndodh?
Nëse nuk e merrni në kohë, mund t’a merrni kur të kujtoheni , por pastaj vazhdoni me ritmin e rregullt . Por nëse dozes i vjen radha për dy orë atëherë merreni menjëherë dhe mos merrni atë të radhës dhe pastaj ktheuni tek ritmi normal.

Mos merrni dy doza në të njejtën kohë.

Mund të ndryshohet doza?
Për këto duhet të flitet me mjekun tuaj.

Mund të ndalohet marrja?
Nuk duhet ndaluar deri në fund të kurës sepse po të keni grip, ai do të vazhdojë.

Permbajta kimike e TAMUFLU:

Kapsula e Tamiflu 75mg përmban:
Oksid hekur (i zi)(E172)
Croscarmellose Sodium
FD and C Blue 2 (indigo carmine, E132)
Gelatin
Oseltamivir
Povidone
Niseshte misiri e xhelatinuar që me parë
Oksid hekuri (i kuq) (E172)
Shellac
Sodium Stearyl Fumarate
Talc
Titanium dioxide (E171)
Oksid hekuri ( i verdhë) (E172)

Suspensioni oral i Tamiflu 12mg/ml përmban:
Oseltamivir
Saccharin sodium (E954)
Sodium benzoate (E211)
Sodium dihydrogen citrate (E331 (a))
Sorbitol (E420)
Titanium dioxide (E171)
Arome Tutti Frutti
Maltodextrins (maize)
Propylene glycol
Gome arabike (E414)
Substanca identike me substancat natyrore (kryesisht prej bananesh, ananasi dhe pjeshke Xantham gum (E415)
Share:

Siofor 500 (tableta)

1. ÇFARË ËSHTË SIOFOR® 500 DHE PËR ÇFARË PËRDORET?
Siofor® 500 i përket një grupi barnash që përdoren për trajtimin e diabetit jo insulinovartës (diabeti melit tipi 2) në të rritur dhe fëmijë me moshë mbi 10 vjeç. Siofor® 500 është një bar që shërben për të ulur nivelet e larta të glukozës në gjak, që vërehen në pacientët me diabet (diabetit të sheqerit tipi 2), sidomos në ata me mbipeshë, kur dieta dhe aktiviteti fizik nuk mjaftojnë për të kontrolluar në mënyrë të përshtatshme nivelin e glukozës në gjak.

Të rriturit
Mjeku mund të përshkruajë për ju vetëm Siofor® 500 (monoterapi) ose Siofor® 500 të shoqëruar me barna të tjerë që përdoren nga goja dhe që ulin nivelin e glukozës në gjak ose insulinë.

Fëmijët dhe të rinjtë
Në fëmijët mbi 10 vjeç dhe në të rinjtë, mjeku mund të përshkruajë vetëm Siofor® 500 si monoterapi ose Siofor® 500 të shoqëruar me insulinë. Është demonstruar që nëpërmjet trajtimit me metforminë, si trajtim i zgjedhjes së parë, tek pacientët e rritur dhe mbipeshë me diabet (diabet melit tipi 2), tek të cilët trajtimi dietetik ka dështuar, shpeshtësia e ndërlikimeve të lidhura me diabetit pakësohet.

2. PËRPARA SE TË PËRDORNI SIOFOR® 500
Mos përdorni Siofor® 500 në rast se:
-Jeni të mbindjeshëm (alergjik) ndaj metforminës ose përbërësve të tjerë të Siofor® 500;
-Vuani nga acidifikimi i tejskajshëm i gjakut si pasojë e ketoacidozës diabetike, ose keni vlera tepër të larta (kërcënuese) të nivelit të glukozës në gjak si p.sh.në gjendjet që paraprijnë komën diabetike;
-Vuani nga insufiçienca renale ose dëmtimi i funksionit të veshkave;
-Vuani aktualisht nga gjendjet patologjike akute, të cilat shkaktojnë dëmtim të funksionit të veshkave, si p.sh
-humbje e lëngjeve nga të vjellat e vazhdueshme ose diarrea e theksuar (dehidratimi)
-infeksionet e formës së rëndë
-insufiçienca cirkulatore (gjendjet e shokut)
-Jeni në pritje të ekzaminimeve gjatë të cilave do të administrohen në gjakun tuaj lëndë kontrasti të cilat përmbajnë jod. Siofor® 500 duhet të ndërpritet 48 orë përpara dhe të mos merret edhe 48 orë pas kryerjes së ekzaminimit;
-Vuani nga sëmundje akute ose kronike të cilat dëmtojnë oksigjenimin e indeve të trupit (hypoksi indore), të tilla si
-insufiçiencë kardiake ose ose çrregullime të funksionit respirator
-infarkt miokardi i para pak kohëve
-insufiçiencë cirkulatore (gjendje shoku)
-Vuani nga dëmtimi i funksionit të mëlçisë, helmimi akut nga alkooli ose vuani nga alkoolizmi kronik;
-Jeni duke ushqyer fëmijën me gji

Tregoni kujdes të veçantë me Siofor® 500 në rast se:
– Vuani nga çrregullime të funksionit të mëlçisë;
– Njoftoni mjekun në rast se keni marrë ndonjë infeksion bakterial ose viral (p.sh gripi, infeksione të rrugëve të frymëmarrjes, infeksione të rrugëve urinare);
– Në situata të caktuara të cilat mund të çrregullojnë funksionin e veshkave (p.sh kur fillohet trajtimi me barna kundër presionit të rritur të gjakut ose kundër sëmundjeve reumatizmale).
Rreziku që bari të grumbullohet në mënyrë të padëshirueshme në organizëm dhe për pasojë edhe rreziku i acidifikimit të tejskajshëm të gjakut prej grumbullimit të acidit laktik (acidoza laktike) përcaktohet kryesisht nga funksioni i veshkave.
Kjo është arsyeja pse verifikimi i funksionit normal të veshkave është kusht paraprak për fillimin e trajtimit me Siofor® 500.
Vlerësimi i funksionit të veshkave, i cili kryhet duke përcaktuar nivelin e kreatininës në gjakun tuaj, duhet të përsëritet në intervale një vjeçare dhe kur është e mundur, edhe më shpesh. Në rast se niveli i kreatininës është në kufirin e sipërm të normës, kontrolli i funksionit të veshkave duhet të kryhet të paktën dy deri katër herë në vit. Duhet mbajtur parasysh që, sidomos në personat e moshuar, vetëm niveli i kreatininës mund të mos jetë vlerësues i besueshëm i funksionit të veshkave. Në këto raste, përpara fillimit të trajtimit funksioni i veshkave duhet të vlerësohet nëpërmjet klirensit të kreatininës.
Ekzaminimet, gjatë të cilave aplikohen në enën e gjakut lëndë kontrasti që përmbajnë jod, mbartin një rrezik të rritur për insufiçiencë renale.
Për këtë arsye, trajtimi me Siofor® 500 duhet të ndërpritet dy ditë përpara kryerjes së ekzaminit dhe duhet të rifillohet pas dy ditësh, vetëm nëse pas vlerësimit, funksioni i veshkave është normal.
Në rast se keni planifikuar që t’i nënshtroheni një ndërhyrjeje kirurgjikale nën anestezi të përgjithshme apo me anestezi spinale, trajtimi me Siofor® 500 duhet të ndërpritet dy ditë përpara kryerjes së ndërhyrjes dhe duhet të rifillohet pas dy ditësh, vetëm nëse pas vlerësimit, funksioni i veshkave është normal.

Fëmijët dhe të rinjtë:
Përpara se të fillohet trajtimi me Siofor® 500 duhet që mjeku të verifikojë diagnozën e diabetit tipi 2.
Në studimet klinike njëvjeçare nuk është vënë re ndonjë ndikim i metforminës mbi rritjen apo pubertetin, por nuk duhet harruar që të dhënat nga studimet afatgjata mungojnë.
Duke qenë se në studimet klinike numri i fëmijëve me moshë 10 deri 12 vjeç ka qenë i kufizuar (i vogël), nevojitet kujdes i veçantë kur Siofor® 500 duhet të përdorur në këtë grup-moshë.

Të moshuarit
Duke qenë se dëmtimi i funksionit të veshkave është i zakonshëm në pacientët e moshuar, dozimi i Siofor® 500 duhet të përshtatet me funksionin renal.
Kjo është arsyeja pse mjeku mund t’ju udhëzojë që të kontrolloni rregullisht vlerat e funksionit të veshkave.

Paralajmërime të veçanta
Në rast të grumbullimit (akumulimit) të padëshiruar, metformina mund të lehtësojë shfaqjen ose të precipitojë acidifikimin e tejskajshëm të gjakut (acidozën laktike), i cili është një ndërlikim që në rast se nuk trajtohet në mënyrë të menjëhershme, mund të marrë përmasa kërcënuese për jetën (p.sh. koma).
Përveç mbidozimit, shkaqe të tjera të acidifikimit të tejskajshëm të gjakut me acidozë laktike, mund të jetë mos marrja në konsideratë e pranisë ose shfaqja ndërkohë e kundërindikimeve.
Për këtë arsye, kundërindikimet duhet të respektohen me rigorozitet (shiko “Mos përdorni Siofor® 500 në rast se:”).
Shenjat e fillimit të acidifikimit të tejskajshëm të gjakut dhe acidozës laktike mund të ngjasojnë me efektet e padëshiruara të metforminës në traktin gastrointestinal: të përziera, të vjella, diarre dhe dhimbje abdominale (barku). Kuadri i plotë klinik, me krampe dhe dhimbje muskulare, shtim të frymëmarrjes, mjegullim të ndërgjegjes dhe komë, mund të zhvillohet brenda pak orëve, duke bërë kështu të domosdoshëm trajtimin e menjëhershëm në spital.

Përdorimi i barnave të tjerë
Jeni të lutur të njoftoni mjekun ose farmacistin në rast se jeni duke përdorur, ose para pak kohësh keni përdorur, barna të tjerë, përfshi edhe ato që merren pa recetë. Gjatë trajtimit afatgjatë me Siofor® 500, duhet mbajtur parasysh që fillimi apo ndërprerja e barnave të tjerë mund të ndikojë në kontrollin e nivelit të glukozës në gjak.

Efekti i Siofor® 500 ndikohet si më poshtë:
Shtojnë efektin deri në rritjen e rrezikut për shfaqjen e efekteve të padëshiruara Disa barna që përdoren për trajtimin e presionit të rritur të gjakut (ACE inhibitorët), lëndët e kontrastit që përmbajnë jod dhe produktet mjekësore që përmbajnë alkool.

Pakësojnë (dobësojnë) efektin
Produktet mjekësore që përmbajnë kortizon (kortikosteroidë), disa barna për trajtimin e astmës bronkiale (ß-simpatomimetikët), barnat që shtojnë sasinë e urinës (diuretikët).

Përdorimi i Siofor® 500 me ushqimin dhe pijet
Gjatë trajtimit me Siofor® 500 duhet të vazhdohet të respektohet dieta, duke bërë kujdes që marrja e karbohidrateve të shpërndahet në mënyrë të barabartë përgjatë ditës. Në rast se jeni mbipeshë duhet të ndiqni dietën nën kujdesin e mjekut.
Gjatë trajtimit me Siofor® 500 ju duhet të mos përdorni pije ose ushqime që përmbajnë alkool pasi konsumimi i sasive të mëdha të alkoolit përbën një rrezik për shfaqjen e hipoglicemisë (rënia e nivelit të sheqerit në gjak) dhe të efekteve të padëshiruara të rënda (acidozës laktike).

Shtatzënia dhe ushqyerja me gji
Këshillohuni me mjekun ose farmacistin përpara se të përdorni ndonjë bar.

Shtatzënia
Pacientet diabetike, të cilat janë ose dëshirojnë të mbeten shtatzana, nuk duhet të trajtohen me Siofor® 500. Në këto raste, niveli i glukozës në gjak mund të mbahet në vlera normale duke përdorur insulinë. Njoftoni mjekun me qëllim që ai t’ju fillojë trajtimin me insulinë.

Ushqyerja me gji
Ju nuk duhet të përdorni Siofor® 500 gjatë periudhës së ushqyerjes së fëmijës me gji.

Drejtimi i automjeteve dhe përdorimi i makinerive
Trajtimi vetëm me Siofor® 500 nuk shkakton ulje të nivelit të sheqerit në gjak dhe për pasojë nuk ndikon në aftësinë për të drejtuar automjetet dhe për të përdorur makineritë.
Në rastet kur Siofor® 500 shoqërohet me barna të tjerë që kanë veprim ulës në nivelin e sheqerit në gjak (p.sh.sulfanilure, insulinë) aftësia juaj për të drejtuar automjetet, për të përdorur makineritë apo për të punuar pa një mbështetje të mirë mund të dëmtohet si pasojë e uljes së nivelit të sheqerit në gjak.

3. SI PËRDORET SIOFOR® 500
Gjithmonë përdoreni Siofor® 500 saktësisht si jua ka këshilluar mjeku.
Në rast se nuk jeni plotësisht të sigurtë pyesni mjekun ose farmacistin.
Dozimi i Siofor® 500 përcaktohet nga mjeku në mënyrë individuale për çdo pacient, në varësi të nivelit të sheqerit në gjak.
Trajtimi duhet të mbikqyret rregullisht nga mjeku.
Gjithashtu, në farmaci gjenden tableta të veshura me film të cilat përmbajnë 500 mg metforminë dhe tableta të veshura me film që përmbajnë 1000 mg metforminë, të cilat mund të ndahen përgjysmë dhe mund të jenë të vlefshme për përshtatjen e dozës mbajtëse me nevojat individuale të secilit pacient.

Doza e zakonshme është:
Të rriturit
Të rriturit 1 tabletë e veshur me film (e barabartë me 500 mg metforminë hidroklorike) 2 – 3 tableta të veshura me film (të barabarta me 1700 – 2550 mg metforminë hidroklorike); Doza maksimale 3 tableta të veshura me film (të barabarta me 2550 mg metforminë hidroklorike)
Fëmijët mbi 10 vjeç dhe të rinjtë Trajtim vetëm me Siofor (monoterapi) ose terapi e shoqëruar me insulinë.
Fëmijët mbi 10 vjeç dhe të rinjtë 1 tabletë e veshur me film (e barabartë me 500 mg metforminë hidroklorike) Fillimisht 1 tabletë e veshur me film; doza mund të rritet deri në një maksimum prej 2 tableta të veshura me film (të barabarta me 1700 mg metforminë hidroklorike)
Tabletat duhen gëlltitur pa u përtypur, përgjatë ose pas vaktit ushqimor, të shoqëruara me një sasi të mjaftueshme lëngu (mundësisht me një gotë ujë të pijshëm [200 ml]).
Nëse është e nevojshme të përdoren dy ose më shumë tableta, ato duhet të merren të shpërndara përgjatë ditës, p.sh një tabletë në vaktin e mëngjesit dhe një në vaktin e darkës.
Njoftoni mjekun në rast se gjykoni që veprimi i Siofor® 500 është i mangët ose i tepërt.

Në rast se merrni Siofor® 500 më tepër nga ç’duhet
Njoftoni menjëherë mjekun në rast se merrni një sasi Siofor® 500 më të madhe nga ajo e këshilluar. Mbidozimi me Siofor® 500 nuk paraqet rrezik për rënien e theksuar të nivelit të sheqerit në gjak (hipoglicemi), por mbart rrezikun e acidifikimit të tejskajshëm të gjakut dhe shfaqjen e acidozës laktike.
Shenjat e fillimit të acidifikimit të tejskajshëm të gjakut dhe acidozës laktike mund të ngjasojnë me efektet e padëshiruara të metforminës në traktin gastrointestinal: të përziera, të vjella, heqje barku (diarre) dhe dhimbje abdominale (barku). Kuadri i plotë klinik, me krampe dhe dhimbje muskulare, shtim të frymëmarrjes, mjegullim të ndërgjegjes dhe komë, mund të zhvillohet brenda pak orëve, duke bërë kështu të domosdoshëm trajtimin e menjëhershëm në spital.

Në rast se harroni të merrni Siofor® 500:
Në rast se harroni të merrni dozën e Siofor® 500, mos ndërmerrni asnjë veprim por vetëm merrni dozën e rradhës dhe përpiquni të zbatoni këshillat e mjekut në të ardhmen. Në asnjë mënyrë dhe për asnjë shkak mos u përpiqni që të zëvendësoni dozën e harruar duke marrë njëkohësisht disa tableta.

Në rast se ndërprisni trajtimin me Siofor® 500
Në rast se e ndërprisni trajtimin me Siofor® 500 pa u këshilluar më parë me mjekun, duhet të mbani mirë parasysh se niveli i sheqerit në gjak mund të rritet në mënyrë të pakontrolluar dhe se me kalimin e kohës, do të shfaqen ndërlikimet e mëvonshme të diabetit të tilla si dëmtimi i syve, veshkave dhe enëve të gjakut.

4. EFEKTET E PADËSHIRUARA TË MUNDSHME
Si të gjithë barnat, Siofor® 500 mund të shkaktojë efekte të padëshiruara, ndonëse ato nuk shfaqen në të gjithë personat që e përdorin.
Vlerësimi i efekteve të padëshiruara është bërë sipas shpeshtësisë së më poshtme:
Shumë të zakonshme: Më shumë se 1 në 10 pacientë të trajtuar
Të zakonshme: Më pak se 1 në 10 por më shumë se 1 në 100 pacientë të trajtuar
Jo të zakonshme: Më pak se 1 në 100 por më shumë se 1 në 1,000 pacientë të trajtuar
Të rralla: Më pak se 1 në 1,000 por më shumë se 1 në 10,000 pacientë të trajtuar
Shumë të rralla: Më pak se 1 në 10,000 pacientë të trajtuar, e panjohur (e pamundur të vlerësohet nga të dhënat që disponohen)
Efekte të padëshiruara dhe shenja të rëndësishme, ndaj të cilave duhet të tregohet vëmendje dhe duhet të merren masa në rast se shfaqen:
Në rast se ju shfaqet ndonjë nga efektet e padëshiruara të shënuara më poshtë, mos përdorni Siofor® 500 dhe njoftoni menjëherë mjekun në rast se është e mundur.
Shumë të rralla
Çrregullime të metabolizmit dhe të ushqyerjes
Çrregullime të rënda metabolike, në trajtën e acidifikimit të tejskajshëm të gjakut (acidozës laktike). Shenjat e kësaj gjendje mund të jenë të vjellat dhe dhimbjet e barkut, të shoqëruara me dhimbje dhe krampe (ngërçe) muskulare ose lodhje të përgjithshme të theksuar (shih “Paralajmërime të veçanta“).
Çrregullime të lëkurës dhe indit nënlëkurë
Reaksione të lëkurës të tilla si eritemë, të kruara dhe urtikari.
Çrregullime hepatobiliare
Çrregullime të vlerave të provave funksionale të mëlçisë ose inflamacion i mëlçisë (hepatit), që janë të rikthyeshme pas ndërprerjes së trajtimit me Siofor® 500.
Efekte të padëshiruara të tjera të mundshme
Shumë të zakonshme
Çrregullime gastrointestinale
Të përziera, të vjella dhe heqje barku, dhimbje barku, humbje oreksi. Këto zakonisht shfaqen në fillim të trajtimit dhe në shumicën e rasteve, zhduken vetvetiu.
Me qëllim që të parandalohet shfaqja e këtyre efekteve të padëshiruara, këshillohet që metformina të merret pas ushqimit dhe doza ditore të ndahet në 2-3 marrje. Në rast se këto shqetësime vazhdojnë për një kohë të gjatë, ndërprisni marrjen e Siofor® 500 dhe pyesni mjekun për veprimet e mëtejshme.
Të zakonshme
Sistemi nervor qendror
Shije metalike
Shumë të rralla

Çrregullime të metabolizmit dhe të ushqyerjes
Në pacientët e trajtuar për një kohë të gjatë me metforminë është vënë re një pakësim i përthithjes së vitaminës B12 që shoqërohet me pakësim të përqendrimit në serum të saj. Ky efekt i padëshiruar duhet të merret në konsideratë si shkak i mundshëm në pacientët me anemi megaloblastike.
Në rast se ndonjëri nga efektet e padëshiruara bëhet serioz ose në rast se ju shfaqen efekte të padëshiruara të cilat nuk janë shënuar në këtë fletë-udhëzuese, njoftoni mjekun ose farmacistin.

5. SI DUHET RUAJTUR SIOFOR® 500?
Mbajeni barin në vende që nuk shihen dhe nuk arrihen nga fëmijët.
Mos e përdorni Siofor® 500 pas kalimit të datës së skadencës të shënuar në kuti dhe në blister, pas EXP.
Data e skadencës i referohet ditës së fundit të muajit të shënuar.

6. INFORMACIONE TË TJERA
Çfarë përmban Siofor® 500
Tableta të veshura me film/
Lënda vepruese është metformina hidroklorike.
1 tabletë e veshur me film përmban 500 mg metforminë hidroklorike.
Lëndë të tjera (ingredientë) janë hipromeloza, povidoni K 25, stearati i magnezit, (Ph. Eur.), makrogol 6000, dioksidi i titanit (E 171).
Si paraqitet Siofor® 500 dhe përmbajtja e paketimit
Tableta të bardha, me formë të zgjatur, të veshura me film, me shenjën e ndarjes në të dyja anët dhe të futura në blister PVC/alumin ose PVC/PVDC/alumin.
Shenja e ndarjes shërben për të ndihmuar ndarjen e tabletës me qëllim që të lehtësohet gëlltitja e saj dhe jo për të ndarë tabletën në dy pjesë me doza të barabarta.
Paketime me 10 tableta të veshura me film,
Paketime me 30 tableta të veshura me film,
Paketime me 60 tableta të veshura me film,
Paketime me 90 tableta të veshura me film,
Paketime me 120 tableta të veshura me film.
Share:

SIEVERT 1gr solubile

SIEVERT 1gr solubile
(Amoxicillin 1gr solubile)

SIEVERT përdoret për trajtimin një shumëllojshmërie të gjerë të infeksioneve bakteriale.
Përdorim i panevojshme ose keqkombinimi me ndonjë antibiotik tjetër mund të çojë në uljen e efektshmërisë së tij.
Ky medikament mund të përdoret nga personat para dhe pas proçedurave stomatologjike .

Si të përdorni SIEVERT 1gr
Merreni këtë mjekim nga goja çdo 12 orë me ose pa ushqim siç është udhëzuar nga mjeku juaj.
Doza është e bazuar në gjendjen tuaj shëndetësore dhe përgjigjes ndaj trajtimit.
Antibiotikët kane efekt më te mirë kur përqëndrimi i barit në trupin tuaj është mbajtur në një nivel konstant. Prandaj, marreni këtë medikament në intervale të barabartë.
Ndalimi i marrjes se barit shumë shpejt mund të lejojë që bakteret të vazhdojnë të rriten gjë që mund të rezultojnë në një rikthim të infeksionit.

Indikacionet e përdorimit
• Infeksione akute si :Tonsillitis/Pharyngitis/Sinusitis/Otitis Media.
• Infeksion bakterial i Rrugëve të Sipërme Ajrore:/Bronchitis/ Pneumonia
• Infeksion i Traktit Genito-Urinar
• Infeksion i Lekures për shkak të Streptococcus,E. Coli etj
• Chronic Bronchitis nga Haemophilus Influenzae
• Infeksion Genito- Urinar shkaktuar nga Chlamydia
• Infeksione nga:E. Coli ,Proteus ,Enterococcus
• Infeksion i Sistemit Limfatik
• Ulçer Peptike nga Helicobacter Pylori

Dozimi:
2-3 herë nga 1 tabletë në ditë ,të gëlltitet ose e tretur në ujë.
SIEVERT i tretur ne ujë është unik se ka aromë Luleshtrydhe.

EFEKTET ANESORE TE SIEVERT
Mjekimi me SIEVERT rrallë mund të të shkaktojë diarre .
Kjo gjendje mund të ndodh gjatë trajtimit të zgjatur me javë ose muaj .
Një reagim shumë serioz alergjik ndaj këtij medikamenti është i rrallë.
Megjithatë duhet të marret ndihmë mjekësore menjëherë, nëse vëreni ndonjë nga simptomat e një reaksioni alergjik të rëndë, duke përfshirë : skuqje,
kruajtje / ënjtje (sidomos e fytyrës / gjuhës e fytit), vështirësi në frymëmarrje .
Prandaj, merrni ndihmë mjekësore menjëherë nëse keni zhvilluar ndonjë skuqje të lëkurës.
Kjo nuk është një listë të plotë e efekteve anësore të mundshme.
Nëse ju vëreni ndikime të tjera jo të listuara më sipër, kontaktoni mjekun apo farmacistin tuaj.
Share:

Setorilin (tableta)

ÇFARË ËSHTË SETORILIN DHE PËR ÇFARË PËRDORET
Setorilin është një HMG-CoA reduktaze inhibitor.Setorilin është treguar si një ndihmës për dietë për trajtimin e hiperkolesterolit parësor apo të kombinuar, hiperlipidemia apo kur masat e tjera jo-farmakologjike(humbja e peshës,ushtrimet) janë jo-adekuate.

Forma farmaceutike dhe përmbajtja:
Film tableta të mbështjellura,dhe një film tabletë e 10mg përmban 10 mg simvastatin ,një film tabletë e 20mg përmban 20mg simvastatin dhe një film tabletë e 40mg përmban 40mg simvastatin.

Paketimi
Setorilin 10mg vjen në paketim prej 20 film tabletave të mbështjellura.
Setorilin 20mg vjen në paketim prej 10&28 film tabletave të mbështjellura.
Setorilin 40mg vjen në paketim prej 10&28 film tabletave të mbështjellura.

SI VEPRON SETORILIN
Simvastatin ka treguar efekt në zvogëlimin e përqëndrimit si normal ashtu dhe të ngritur të LDL- kolesterolit. Apolipoprotein B gjithashtu bie ndjeshëm gjatë trajtimit me simvastatin. Përveç kësaj, simvastatin moderuar rrit HDL kolesterolin dhe redukton plazma trigliceridet. Si rezultat i këtyre ndryshimeve raportet e përgjithshme të kolesterolit total HDL dhe LDL të HDL kolesterolit janë ulur.

Parandalimin kardiovaskularë
Reduktimin e vdekshmërisë dhe morbiditetit kardiovaskular tek pacientët me sëmundje kardiovaskulare qartë atherosklerotike ose diabeti mellitus, nivelet e kolesterolit, normal ose të rritura, si një zëvendësues për trajtimin e faktorëve të rrezikut të tjera dhe terapi të tjera mbrojtëse të zemrës (shih 5.1).

KUR PËRDORET SETORILIN
Setorilin është një bar për trajtimin e hiperkolesterolit dhe hiperlipidemisë. SETORILIN është treguar gjithashtu si një zëvendësues për dietë për trajtimin e hiperkolesterolit familjarë dhe si një zëvendësues për trajtimin e uljes së lipideve tjera (p.sh. LDL -apheresis) kur përgjigjja ndaj këtyre masave është e papërshtatshme.

2. ÇFARË DUHET TË DINI PARA SE TË PËRDORNI SETORILIN
Informoni mjekun nëse vuani nga ndonjë sëmundje kronike, çrregullim metabolik, nëse e dini që jeni alergjik ose nëse jeni duke marrë barna të tjera.

KUR NUK DUHET TË PËRDORNI SETORILIN
Setorilin nuk duhet të përdoret nëse jeni:
• Hipersensitiv në simvastatin apo në çfarëdo nga eksipientët e tij.
• Keni sëmundje aktive të mëlçisë ose pikat më të pashpjegueshme të vazhdueshme të serum transaminazave.
• Shtatzënia dhe gjidhënia.
•Trajtimi shoqërues me CYP3A4 frenues i fuqishëm (siç është itrakonazol, ketoconazole protease frenuesit HIV, erythromycin, clarithromycin, telithromycin dhe nefazodone) PËRKUJDESJET
Miopati / rhabdomiolizë
Simvastatin, si inhibitorët e tjera të HMG-CoA reduktaze, herë pas here shkaktojnë myopathy, e cila manifestohet me dhimbje të muskujve , ndjeshmëri ose dobësi lidhur me kreatine kinase (CK) më shumë se 10 herë mbi kufirin e sipërm të normales. Miopatia është shpallur ndonjëherë si rhabdomiolizë me ose pa dështime akute renale të mesme të mioglobinurisë, dhe shumë rrallë janë raportuar vdekje.
Rreziku i miopatisë është rritur me nivele të larta të HMG-CoA frenues në veprimtarinë e plazma reduktazës .
Në një bazë të dhënash të hulumtimeve klinike, ku 41.050 pacientë janë trajtuar me simvastatin, me 24.747 pacientë (rreth 60%) të trajtuar për të paktën 4 vjet, rastet e miopatisë janë rreth 0,02%, 0,08% dhe 0,53% në 20, 40 dhe 80 mg / ditë, respektivisht.
Në këto gjykime, pacientët janë monitoruar me kujdes dhe disa produkte medicinale që bashkëveprojnë janë të përjashtuara. Kontrolli i kreatine kinazës.
Nivelet e kreatin kinazës (CK) nuk duhet të kontrollohen pas ushtrimeve të mundimshme ose në rast të ndonjë arsye të dukshme të ndryshme për rritjen e saj, pasi kjo e komplikon vlerësimin e tij.
Nëse nivelet CK janë rritur ndjeshëm që nga fillimi i trajtimit (> 5x ULN), ato duhet ri-matur 5-7 ditë më vonë për verifikimin e rezultateve.
Para trajtimit
Pacientët që fillojnë terapinë me simvastatin duhet të këshillohen për rrezikun e miopatisë dhe ju kërkohet të raportojnë menjëherë dhimbje të muskujve të pashpjegueshme të ndjeshme apo të dobëta.
Bari duhet të përdoret me kujdes në pacientët me faktorë të para-vendosjes për rhabdomiolizë. Në mënyrë që të krijohet një normë fillestare të referencës, CK duhet të maten para fillimit të trajtimit në rastet e mëposhtme:
• Të moshuarit (> 70 vjeç)
• Pamjaftueshmëri renale
• Hipotiroide jo të kontrolluara
• Individuale apo histori familjare të çrregullimeve të trashëguara muskulare
• Histori e kaluar e toksicitetit të muskujve në vijim të administrimit me statin ose fibrate
• Abuzimi me alkooli
Në këto raste, rrezikut dhe përfitimi potencial i terapisë duhet të peshohen, dhe vëzhgimi klinik është i rekomanduar.Nëse një pacient ka treguar më parë çrregullim të muskujve për shkak të administrimit të një statin ose një fibrate, terapi me një medikament të ndryshme të së njëjtës klasë duhet të administrohet me kujdes. Nëse nivelet CK janë ngritur sidomos para fillimit të terapisë (> 5x ULN), trajtimi me SETORILIN nuk duhet të fillojë.

Gjatë trajtimit
Nëse dhimbje të muskujve, dobësi apo ngërçe do të ndodhin gjatë trajtimit me një statin, nivelet CK duhet të maten. Në rast se këto nivele janë veçanërisht të larta (> 5x ULN) gjatë mungesës së ushtrimeve të vështira, terapia duhet të ndërpritet. Nëse simptomet muskulare janë më të rënda dhe shkaktojnë parehati të përditshme, madje edhe për nivelet e CK <5x ULN, ndërprerja e terapisë duhet të merret në konsideratë. Nëse ekziston dyshimi i miopatisë për çfarëdo arsye, terapia duhet të ndërpritet.
Nëse simptomet ndalen dhe CK nivelet të kthehet në normale, trajtimi me një statin duhet të rifillohet ose duhet të fillojnë trajtimin me statin të ndryshme në një dozë të ulët të mundshme dhe nën vëzhgim të afërt klinik.
Trajtimi me simvastatin duhet të ndërpritet për disa ditë para një operacioni të rëndë kirurgjik selektive dhe para çdo gjendje të mëdha mjekësore ose kirurgjikale.
Nëse terapia me itrakonazol ,ketoconazole, erithromycin clarithromicin,, telithromicin nuk mund të shmanget, trajtim me simvastatin duhet të ndërpritet. Për më tepër, përdorimi i njëkohshëm i inhibitorëve CYP3A4 më pak të fuqishëm (cilosporin ,verapamil, diltiazem) duhet të administrohet me kujdes. Përdorim shoqërues i simvastatin dhe lëng qitros duhet të shmanget. Në pacientë duke marrë ciclosporin shoqërues, gemfibrozil, ose uljen e lipideve me doza niacin (> 1 g / ditë), doza e simvastatin nuk duhet të tejkalojë 10 mg / ditë. Përdorimi i njëkohshëm i simvastatin me gemfibrozil duhet të shmanget nëse përfitimi nga terapia e kombinuar tejkalon rrezikun në rritje. Përfitimi i terapisë të kombinuar prej 10 mg simvastatin / ditë me fibrate të tjera (përveç fenofibrate), niacin ose ciclosporin duhet të peshohen me kujdes ndaj rrezikut potencial.
Administrimi shoqërues i simvastatin dhe fenofibrate duhet të bëhet me kujdes, që të dy këto barna mund të shkaktojnë miopati kur administrohen vetëm.
Administrimi i njëkohshëm i simvastatin në doza> 20 mg / ditë me amiodarone ose verapamil duhet të shmanget nëse dobia klinike është më e rëndësishme se rritja e rrezikut të miopatisë.

Efektet hepatik:
Në studimet klinike, është raportuar një rritje e vazhdueshme (> 3x ULN) e niveleve të serum transaminazave në disa pacientë të rritur të cilët kanë marrë simvastatin. Kur simvastatin u është ndërprerë, nivelet e transaminazave ngadalë kthehen në ato të vëzhguara para terapisë. Është e rekomanduar që testet e funksionit të mëlçisë të kryhen para se të filloj trajtimi, dhe periodikisht pas kësaj në qoftë se ajo është e rekomanduar. Pacientët e titruar në 80 mg dozë duhet të marrin një test shtesë para titrimit, 3 muaj pas titrim në doza 80 mg dhe periodikisht pas kësaj (p.sh. dy herë në vit) për vitin e parë të trajtimit. Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet për pacientët të cilët zhvillojnë nivele të larta të serum transaminazave, dhe te këta pacientë matjet duhet të përsëriten menjëherë dhe pastaj të kryhen më shpesh. Nëse nivelet e transaminazave tregojnë dëshmi të përparimit, veçanërisht nëse ato rriten në tre herë mbi kufirin e sipërm të normales dhe janë të vazhdueshme, bari duhet të ndërpritet. Kujdes produkti përmban laktozë: Pacientët me probleme të rralla të trashëguara të intolerancës galaktozë, mangësi Lapp laktaze ose glukozë-galaktozë malabsorbim nuk duhet të merret ky bar.

MARRJA E BARIT SETORILIN ME USHQIM DHE PIJE
Nuk ka të dhëna për përdorimin e barit Setorilin me ushqim ose pije .

SHTATZËNIA DHE USHQYERJA ME GJI
Këshillohuni me mjekun ose farmacistin para se të filloni të merrni ndonjë bar.
SETORILIN është bar që nuk rekomandohen gjatë shtatzanisë .
Siguria e SETORILIN në gratë shtatzëna nuk është themeluar.Nuk ka studime klinike të kontrolluara me simvastatin në gratë shtatzëna. Ka pasur raporte të rralla të anomalive kongjenitale pas ekspozimit endometrik të HMG-CoA frenuesit reduktaze.Megjithatë, në një përmbledhje prej rreth 200 shtatzënive të përcjellura në mënyrë prospektive në femra të ekspozuara gjatë 3 muajve të parë të shtatzënisë me SETORILIN ose në një tjetër lidhje strukturore HMG-CoA frenues reduktasë, incidenca në anomali kongjenitale nuk e tejkalon atë që do të pritet në popullatën e përgjithshme. Ky numër i shtatëzanive është statistikisht i mjaftueshëm për të përjashtuar një rritje në anomali kongjenitale mbi 2,5 herë të incidencës fillestare. Nuk ka asnjë dëshmi se rastet e anomalitë kongjenitale te fëmijët, prindërit e të cilëve marrin SETORILIN ose në një tjetër lidhje strukturore HMG-CoA frenues reduktaze, është i ndryshëm se ai i vërejtur në popullatën e përgjithshme. Megjithatë, trajtimi i nënës me SETORILIN mund të reduktojë nivelet e fetusit të komponimeve mevalonike, të cilat janë prekursorëve të biosintezës së kolesterolit.
Ateroskleroza është një proces kronik dhe ndërprerja e barnave për uljen e lipideve gjatë shtatzënisë duhet të ketë pak ndikim mbi rezultatin e terapisë afat-gjatë të hiperkolesterolemisë primare. Për këtë arsye, SETORILIN nuk duhet të jetë i administruar në gratë shtatzëna dhe për gratë që planifikojnë një gjë të tillë apo dyshojnë të jenë shtatzënë.Terapia me Setorilin duhet të ndërpritet gjatë shtatzënisë apo sa më shpejt që është e njohur shtatzënia.

Ushqim me gji:
Nuk është e njohur nëse simvastatin apo metabolitët e saj janë eskretuar në qumështin e nënës. Për shkak se disa barna të tjera janë eskretuar në qumështin e njeriut dhe për shkak të mundësisë të efekteve serioze anësore, gratë që marrin Setorilin nuk duhet të ushqyer me gji fëmijët e tyre .

EFEKTET MBI AFTËSINË PËR TË DREJTUAR AUTOMJETIN DHE PËR TË PËRDORUR MAKINERI
SETORILIN ka një efekt të parëndësishëm ose aspak në aftësinë për të drejtuar automjet dhe përdorur makineri. Megjithatë, kur drejtoni automjet ose duke përdorur makineri, nuk duhet të merren në konsideratë disa raporte të rralla të marramendjes nga përvoja e pas- marketingut të barit.

NË ÇFARË DUHET PATUR KUJDES NËSE PËRDORNI BARNA TË TJERA
Informoni mjekun ose farmacistin nëse jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit barna të tjera, qoftë edhe ato pa përshkrimin e mjekut. Të keni parasysh se këto informacione mund ti përkasin barnave të cilat më nuk i pini, si dhe barnat të cilat planifikoni ti merrni në të ardhmen.
Ndërveprimet farmakodinamike Ndërveprimet me barna për uljen e lipideve të cilët mund të shkaktojnë miopati kur administrohen vetëm.
Rreziku i miopatisë, duke përfshirë rhabdomyolizën, rritet nga administrimi shoqërues i fibrateve dhe niacinës (acid nikotine) (> 1 g / ditë). Për më tepër, ka një ndërveprim farmakokinetik me gemfibrozil, e cila çon në rritjen e niveleve të plazmës të simvastatin Nuk ka asnjë tregues që, gjatë administratës së njëkohshme të simvastatin dhe fenofibrate, rreziku i miopatisë tejkalon rreziqet e përgjithshme të çdo bari në mënyrë individuale.
Efektet e barnave të tjera në simvastatin Ndërveprimet në lidhje me CYP3A4 Simvastatin është një substrat për 3A4 P450 citokrome. Frenuesit fuqishëm e të rritur P450 3A4 rrisin rrezikun e miopatisë dhe rabdomiolizës duke rritur nivelet plazmatike të HMG-CoA aktivitetit të reduktazës frenuese gjatë terapisë me simvastatin. Këto përfshijnë frenuesit itrakonazol, ketokonazole, protease frenuesit HIV, erythromycin, clarithromycin telithromycin, dhe nefazodone.Administrimi i njëkohshëm me itrakonazol rritë acidin e simvastatin (metabolitit aktiv p-hidroksi) më shumë se 10 herë. Telithromicin rrit acidin e simvastatin për njëherë . Për këtë arsye, kombinimi me, itrakonazol ketoconazole, protease frenuesit HIV, erythromycin, clarithromycin telithromycin, dhe nefazodone është që nuk rekomandohen.
Ciclosporine Rreziku i miopatisë dhe rhabdomiolizës rritet me administrimin shoqërues të ciclosporin sidomos me doza të mëdha të simvastatin. Prandaj, në pacientët duke marrë ciclosporin, doza e përditshme e simvastatin nuk duhet të tejkalojë 10 mg. Megjithëse mekanizmi nuk është plotësisht i kuptueshëm, cyclosporine rrit AUC e acidit simvastatin-së, pjesërisht për shkak të frenuesit CYP3A4.
Danazol: Rreziku i miopatisë dhe rabdomiolizës është rritur nga administrimi shoqërues i danazol me doza të larta të simvastatin.
Gemfibrozil Gemfibrozil rrit AUC e acidit simvastatin 1,9 herë ndoshta për shkak të inhibimit të reaksioneve glycouronike.
Amiodarone dhe verapamil Rreziku i miopatisë dhe rhabdomiolizës rritet nga administrimi shoqërues i amiodarone ose verapamil me doza të mëdha të simvastatinës. Nga një studim në vazhdim, incidenca e miopatisë është raportuar në 6% të pacientëve duke marrë 80 mg simvastatin dhe amiodarone. Për këtë arsye, në pacientë që marrin trajtim shoqërues me amiodarone ose verapamil, doza ditore e simvastatin nuk duhet të kalojë 20 mg përveç nëse dobia klinike duket të jenë më e madhe se rreziku nga miopatia dhe rhabdomioliza.
Diltiazem Një analizë e të dhënave nga studimet klinike kanë treguar rastet e 1% të miopatisë në pacientët që marrin 80 mg simvastatin dhe diltiazem. Rreziku i miopatisë në pacientët që marrin 40 mg nuk rritet nga administrimi shoqërues i diltiazem.Pacientët që marrin trajtim shoqërues me diltiazem, doza e përditshme e simvastatin nuk duhet të kalojë 40 mg përveç nëse dobia klinike është më e madhe se rreziku për miopati dhe rabdomiolizë.
Lëng qitros Lëngu i Grejpfrutit pengon cytochrome P4503A4. Përdorimi i njëkohshëm i sasive të mëdha (mbi 1L në ditë) lëngu i qitros dhe simvastatin rritë 7 herë ekspozimin e acid të simvastatinës. Konsum prej 240 ml lëng qitros në mëngjes dhe në mbrëmje me simvastatin udhëhoqi gjithashtu të një rritje 1,9 herë. Konsumi i lëngut të qitros gjatë terapisë me simvastatin duhet të shmanget.

3. SI PËRDORET SETORILIN
Nëse vëreni se efekti i barit është shumë i fortë ose shumë i dobët këshillohuni me mjekun ose farmacistin.
Kufiri i dozës është 5-80 mg në ditë në doza të vetme të marra gjatë natës. Rregullimi i dozimit, nëse kërkohet, duhet të bëhet në intervale jo më pak se katër javë deri në një maksimum prej 80 mg / ditë që merren gjatë natës në doza të vetme. Doza prej 80 mg është indikuar vetëm për pacientët me hiperkolesterolemi të rëndë dhe në qoftë se ka rrezik të lartë të sëmundjeve koronare të zemrës. Hiperholesterolemia: Pacienti duhet të vendoset në një dietë standarde për uljen e kolesterolit-para marrjes së SETORILIN dhe duhet të vazhdojnë me këtë dietë, gjatë trajtimit me bar. Doza e rekomanduar e fillimit është 10-20 mg një herë në ditë çdo mbrëmje. Në rast se një ulje më e madhe e niveleve të LDL-C është e nevojshme (> 45%), doza e rekomanduar e fillimit është 20-40 mg një herë në
mbrëmje dhe merret çdo ditë. Rregullimi i dozës, nëse kërkohet, duhet të specifikohet si më sipër. Hiperkolesterolemia familjare: Bazuar në rezultatet e një studimi të kontrolluar klinik, doza e rekomanduar është 40 mg Setorilin / ditë merret si një dozë e vetme në mbrëmje, ose 80 mg / ditë në tri doza të ndara nga 20 mg, 20 mg dhe një dozë 40 mg e marrë në mbrëmje. SETORILIN duhet të përdoret si një zëvendësues për trajtimin e uljes së lipideve tjera (p.sh. LDL apheresis-) në këta pacientë, ose në qoftë se trajtime të tilla nuk janë në dispozicion. Parandalimin e sëmundjeve koronare të zemrës: Për pacientët me rrezik të lartë të sëmundjeve koronare të zemrës (CHD, me ose pa hiperlipidemi), doza e zakonshme e rekomanduar e Setorilin është 20-40 mg / dite dhe merret si një dozë e vetme në mbrëmje.
Trajtimin me bar duhet të fillojë në të njëjtën kohë me dietë dhe ushtrime. Rregullimi i dozimit, nëse kërkohet, duhet të bëhet sipas specifikave si më sipër. Terapia shoqëruese: SETORILIN është efektiv vetëm apo në kombinim me acid-biliarë. Bari duhet të administrohet 2 orë para ose 4 orë pas administrimit të acidit biliar. Në pacientë duke marrë ciclosporin, danazol, gemfibrozil ose fibrate të tjera (përveç fenofibrate) ose uljen e lipideve me doza të niacin (lg> / ditë) njëkohësisht me SETORILIN, doza maksimale e rekomanduar është 10 mg / ditë. Në pacientë duke marrë amiodarone ose verapamil njëkohësisht me Setorilin, doza maksimale e rekomanduar është 20 mg / ditë. Dozimi në pamjaftueshmëri renale: Modifikimi i dozës nuk duhet të jetë i nevojshëm në pacientët me pamjaftueshmëri renale të moderuar. Në pacientët me pamjaftueshmëri të rëndë të veshkave (pastrimi i kreatininës <30 ml / min), doza më sipër 10 mg / ditë duhet të konsiderohen me kujdes dhe, nëse është e nevojshme duhet, të zbatohet me kujdes. Përdorim në të moshuarit: Nuk ka rregullim të dozimit nuk është i nevojshme. Fëmijët dhe të rinjtë: Siguria dhe efikasiteti i barit për fëmijët dhe adoleshentët nuk është themeluar. Prandaj Setorilin nuk rekomandohet për përdorim në fëmijë.

NËSE PËRDORNI SETORILIN MË SHUMË SE SA DUHET
Nëse keni marrë një mbidozë, këshillohuni menjëherë me mjekun ose farmacistin !
Disa raste të mbidozimit janë raportuar. Doza maksimale e marrë është 3,6 g. Të gjithë pacientët janë shëruar pa pasoja. Nuk ka asnjë trajtim të veçantë në rastin e mbidozimit. Në këtë rast, masat e trajtimit simptomatik, si dhe masat mbështetëse duhet të miratohen.

NËSE HARONI TË MERRNI SETORILIN
Kurrë mos merrni dozë të dyfishuar për të zëvendësuar dozën e harruar.
Mos përdorni një dozë të dyfishtë për të zëvendësuar një dozë të harruar.

EFEKTET E NDËRPRERJES SË TRAJTIMIT ME SETORILIN
Nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme në përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun apo farmacistin tuaj.

4. EFEKTET ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjitha barnat e tjera, edhe Setorilin mund të shkaktojë efekte anësore.
Incidenca e efekteve anësore në vijim, që janë raportuar gjatë studimeve klinike dhe / ose me përvojë pas marketingut të barit, janë kategorizuar nga shkalla e shfaqjes së tyre afat gjatë, të kontrolluar nga studime klinike placebo të cilat përfshijnë studimin HPS dhe studim 4S në 20.536 dhe 4.444 pacientë. Gjatë studimit, vetëm efekte anësore serioze, si dhimbje në muskuj dhe rritje të serum transaminazave dhe të CK, u raportuan. Gjatë studimit 4S të gjitha efektet anësore janë raportuar. Nëse incidentet me simvastatin ishin më të ulëta ose të barabartë me placebo në këto studime, dhe ka pasur raporte relevante të etiologji të ngjashme, këto efekte anësore janë kategorizuar si “të rralla”.
Në studimin e HPS për mbrojtjen e zemrës, e cila përfshinte 20.536 pacientë që marrin 40 mg / ditë simvastatin (n = 10.269) ose placebo (n = 10.267), profilet e sigurisë ishin të krahasueshme ndërmjet pacientëve që marrin 40 mg simvastatin dhe pacientët duke marrë placebo gjatë 5 viteve, mesatarja e studimit.Shkalla e ndërprerjes për shkak të efekteve anësore ishte e krahasueshme (4.8% në pacientët marrin simvastatin 40 mg në krahasim me 5,1% në ata që marrin placebo). Incidenca e miopatisë ishte <0,1% në pacientët që marrin SETORILIN 40 mg. Rritja e nivelit transaminase (> 3x ULN ishin themeluar nga testet e përsëritur) ka ndodhur në 0,21% (n = 21) e pacientëve që marrin simvastatin krahasuar me 0,09% (n = 9) e atyre që marrin placebo.
Incidenca e efekteve anësore është kategorizuar si më poshtë:
Shumë e shpeshtë (> 1 / 10), të shpeshta (> 1 / 100, <1 / 10), jo të shpeshta> 1 / 1000, <1 / 100), të rralla ( <1 / 10, 000, <1 / 1,000), Shumë të rralla (<1 /10,000), duke përfshirë raportet individuale.
Çrregullime të gjakut dhe limfatike
Të rralla: anemi
Çrregullime të sistemit nervor
Të rralla: dhimbje koke, paraesthesia, neuropati periferike, marramendje
Çrregullime të tretjes
Të rralla: kapsllëk, dhimbje barku, fryrje, mostretje, diarre, pështirosje, vjellje, pankreatitis
Çrregullime Hepatike dhe biliare
Të rralla: hepatit, verdhëz
Çrregullime të lëkurës
Të rralla: skuqje, kruarje, alopecia
Çrregullime në sistemin mioskeletal i indeve të detyrueshme dhe eshtrat
Të rralla: miopati,rhabdomioliza, dhimbje në muskuj, spazma e muskujve
Çrregullime të përgjithshme dhe gjendja e rrugëve të administrimit
Të rralla: dobësi e përgjithshme
Një sindrom hipersensitiviteti është raportuar shumë rrallë e cila ka përfshirë disa nga karakteristikat e mëposhtme: angioedema, sindromi lupus-si, rheumatica polimialgia, vasculitis, trombocitopenia, eosinophilia, artrit, arthralgia, urtikarie, fotosensitiviteti, ethe, dyspnoea, dhe gjendja e keqe .
Testet e gjetjeve laboratorike:
Të rralla: rritje e serum transaminazave (aminotransferazë alanine, aminotransferazë aspartike, transpeptidase y-glutamyl) phosphatase alkaline të larta dhe nivele të larta të CK serumit.
Nëse vëreni ndonjë nga efektet anësore të renditura më sipër ose ndonjë efekt anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhezim, ju lutemi informoni mjekun ose farmacistin .

5. RUAJTJA DHE AFATI I PËRDORIMIT
RUAJTJA
Mbajeni larg fëmijëve dhe syve!
Të ruhet në temperaturë nën 25°C.

AFATI I PËRDORIMIT
Bari nuk duhet përdorur pas kalimit të afatit të përdorimit të shënuar në paketim.
Mos përdorni Setorilin pas datës së skadimit e cila është deklaruar në paketim.

MËNYRA E DHËNIES SË BARIT
Bari mirret me përshkrim të mjekut.

MASAT E VEÇANTA PËR ASGJËSIMIN E BARIT TË PAPËRDORUR OSE BARIT TË MBETUR
Bari i papërdorur shkatërrohet sipas rregullave në fuqi.
Bari nuk duhet të hidhet nëpërmjet ujërave të zeza apo mbeturinave shtëpiake. Pyetni farmacistin tuaj si të shkatërrohen barnat që nuk nevojiten. Këto masa do të ndihmojnë në mbrojtjen e mjedisit.
Share:

SEPTOLETE PLUS

1.ÇFARE ËSHTË SEPTOLET PLUS  MJALTË  DHE LIMON JESHIL DHE PËRSE PËRDORET
Tabletat për tu mbajtur në gojë Septolete plus mjaltë dhe limon jeshil shfaqin efekt lokal analgjezik dhe antimikrobial.
Ato përmbajnë antiseptikun klorur cetilpiridiniumi, i cili shkatërron shumë baktere dhe funge dhe ndalon gjithashtu rritjen virale deri diku.
Tabletat për tu mbajtur në gojë dezinfektojnë gojën dhe fytin dhe për rrjedhojë lehtësojnë dhimbjen dhe ndjesinë e diskonfortit të shoqëruar me inflamacion të gojës dhe fytit, dhe mbi të gjitha parandalojnë zhvillimin e inflamacioneve bakteriale më të rënda.
Për shkak të cilësive të mira lagështuese dhe reduktimit të tensionit sipërfaqësor, kloruri i cetilpiridiniumit penetron gjithashtu në membranën mukoze të gojës dhe fytit që janë vështirë për tu arritur dhe për të ndaluar rritjen bakteriale.
Benzokaina është një anestezik lokal i përshtatshëm për lehtësimin e dhimbjes në gëlltitje, e cila shoqëron shpesh inflamacionet e gojës dhe fytit.
Tabletat për tu mbajtur në gojë Septolete plus mjaltë dhe limon jeshil rekomandohen për lehtësimin simptomatik të dhimbjes, ndjesisë së djegies dhe kruajtjes së fytit:

në infeksionet e lehta të gojës dhe fytit (faringit, laringit),
në inflamacionin e membranës mukoze të gojës (stomatit, gingivit), dhe
në të ftohurit dhe grip.
2.PËRPARA SE TË MERRNI SEPTOLETE PLUS MJALTË DHE LIMON JESHIL
Mos merrni Septolete plus mjaltë dhe limon jeshil

nëse jeni alergjik (i mbindjeshëm) ndaj benzokainës, klorurit të cetilpiridiniumit ose ndaj ndonjërit prej përbërësve të tjerë të Septolete plus mjaltë dite limon jeshil.
Tregoni kujdes të veçantë me Septolete plus mjaltë dhe limon jeshil

Tabletat për tu mbajtur në gojë Septolete plus mjaltë dhe limon jeshil nuk rekomandohen për fëmijët nën 6 vjeç.
Nëse keni dëmtim të hapur në gojë (p.sh. pas heqjes së dhëmbit, heqjes kirurgjikale të tonsilave, ëtj.) sepse kloruri i cetilpiridiniumit ngadalëson shërimin e plagëve.
Nëse keni një infeksion të rëndë të shoqëruar me temperaturë të lartë, dhimbje koke dhe të vjella, shkoni tek mjeku, veçanërisht nëse simptomat tuaja nuk përmirësohen pas 3 ditësh.
Nëse jeni diabetik, ju duhet të dini se çdo tabletë për tu mbajtur në gojë përmban 1g maltitol. Për shkak të hidrolizës dhe absorbimit të ngadaltë në traktin gastrointestinal, maltitoli ka pak ndikim në nivelin e sheqerit në gjak.
Nuk rekomandohen doza më të larta se ato të përshkruara.

Marrja e barnave të tjera
Ju lutem njoftoni mjekun ose farmacistin nëse jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit ndonjë bar tjetër, përfshirë dhe ato pa përshkrimin e mjekut.
Tabletat për tu mbajtur në gojë Septolete plus mjaltë dhe limon jeshil nuk dihet të influencojnë në efektet e barnave të tjera.

Marrja e Septolete plus mjaltë dhe limon jeshil me ushqim dhe pije
Mos e merrni Septolete plus mjaltë dhe limon jeshil bashkë me qumësht sepse qumështi redukton efikasitetin e tij.
Mos e merrni Septolete plus mjaltë dhe limon jeshil përpara ose gjatë ngrënjes.
Mos hani ose pini për të paktën një orë pasi të keni marrë Septolete plus mjaltë dhe limon jeshil.

Shatzënia dhe ushqyerja me gji
Pyesni mjekun ose farmacistin për këshilla përpara se të merrni çdo lloj bari.
Bari nuk rekomandohet për përdorim gjatë shtatzënisë dhe ushqyerjes me gji për shkak të mugesës së të dhënave mbi efektet anësore.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Tabletat për tu mbajtur në gojë Septolete plus mjaltë dhe limon jeshil nuk është raportuar të kenë ndikim në aftësinë për të drejtuar automjetin dhe për të përdorur makineri.

Informacion i rëndësishëm mbi disa prej përbërësve të Septolete plus mjaltë dhe limon jeshil
Septolete plus mjaltë dhe limon jeshil përmban maltitol dhe likid maltitoli.
Nëse ju është thënë nga mjeku se keni intolerancë ndaj disa sheqernave, kontaktoni mjekun përpara se të merrni këtë produkt mjekësor.
Septolete plus mjaltë dhe limon jeshil përmban ngjyrues të kuq AC (E129), i cili mund të shkaktojë reaksione alergjike.
Propilen glikoli (E1250) mund të shkaktojë irritim të lëkurës.

3.SI TA MERRNI SEPTOLETE PLUS MJALTË DHE LIMONI JESHIL
Merreni gjithmonë Septolete plus mjaltë dhe limon jeshil ekzaktësisht si ju ka thënë mjeku.
Nëse nuk jeni i sigurt pyesni mjekun ose farmacistin.
Të rriturit dhe fëmijë mbi 12 vjec.
Tresni në gojë një tabletë për tu mbajtur në gojë çdo 2 deri 3 ore.
Doza e rekomanduar është deri në 8 tableta për tu mbajtur në gojë në ditë.
Fëmijët 6 deri 12 vjeç
Tretni në gojë një tabletë për tu mbajtur në gojë çdo 4 orë.
Doza e rekomanduar është deri në 4 tableta për tu mbajtur në gojë në ditë.
Tabletat për tu mbajtur në gojë Septolete plus mjaltë dhe limon jeshil nuk rekomandohen për fëmijët nën 6 vjeç.
Mos merrni Septolete plus mjaltë dhe limon jeshil menjëherë pas ose gjatë ngrënies.
Mos hani ose pini për të paktën një orë pas ngrënies ose pirjes.

Nëse merrni më shumë se duhet Septolete plus mjaltë dhe limon jeshil
Me sasinë e caktuar të substancës aktive në çdo tabletë për tu mbajtur në gojë, risku për mbidozim është minimal.
Marrja e një numri të madh tabletash për tu mbajtur në gojë, mund të çojë në probleme gastrointestinale, të tilla si të përziera, të vjella dhe diarre.
Në të tilla raste, ndaloni marrjen e barit, pini shumë ujë ose qumësht dhe kontaktoni mjekun ose farmacistin.

Nëse harroni të merrni Septolete plus mjaltë dhe limon jeshil
Mos merrni dozë dyfishe për të zëvendësuar dozën e humbur.
Nëse keni pyetje të mëtejshme për përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin.

4. EFEKTET E MUNDSHME ANËSORE
Si të gjitha barnat, Septolete plus mjaltë dhe limon jeshil mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo çdokush mund t’i provojë ato.
Efektet anësore klasifikohen në grupet e mëposhtme sipas frekuencës:

Shumë të shpeshta Prekin më shumë se 1 përdorues në 10
Të shpeshta Prekin 1 deri 10 përdorues në 100
Jo të shpeshta Prekin 1 deri 10 përdorues në 1,000
Të rralla Prekin 1 deri 10 përdorues në 10,000
Shumë të rralla Prekin më pak se 1 përdorues në 10,000
Te panjohura Frekuenca nuk mund të vlerësohet nga të dhënat e disponueshme
Të rralla
Probleme gastrointestinale të tilla si të përziera, të vjella, dhe diarre.
Jo të shpeshta
Reaksione hiperndjeshmërie të cilat mund të manifestohen si rash në lëkurë, të kruajtura, enjtje e fytyrës, vështirësi në frymëmarrje, vertigo dhe ulje e presionit të gjakut.
Reaksionet e mbindjeshmërisë së dermatiteve të kontaktit shfacien në më pak se 1% të pacientëve.
Nëse jeni i mbindjeshëm ndaj benzokainës (e njohur gjithashtu me emrin kimik ester 4-acid aminobenzoik), ka mundësi që të jeni i ndjeshëm gjithashtu ndaj anestetikëve të tjerë lokal të së njëjtës klasë, p.sh. prokainë, tetrakainë.
Nëse ndonjë efekt anësor bëhet serioz, ose vini re ndonjë efekt tjetër që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutem njoftoni mjekun ose farmacistin.

5. SI TË RUHET SEPTOLETE PLUS MJALTË DHE LIMON JESHIL
Mbajeni larg arritjes dhe shikimit të fëmijëve.
Mos e përdorni Septolete plus mjaltë dhe limon jeshil pas datës së skadencës së shënuar në paketim.
Data e skadencës i referohet ditës së fundit të muajit.
Mbajeni nën 25°C.
Ruajeni paketimin origjinal për ta mbrojtur nga lagështira dhe drita.
Barnat nuk duhet të hidhen në lavaman ose në plehërat e shtëpisë.
Pyesni farmacistin si të hidhen barnat që nuk përdoren për një kohë të gjatë.
Këto masa na ndihmojnë që të ruajmë ambientin.

6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Septolete plus mjaltë dhe limon jeshil

Substancat aktive janë benzokainë dhe klorur cetilpiridiniumi. Cdo tabletë për tu mbajtur në gojë përmban 5 mg benzokainë dhe 1 mg klorur cetilpiridiniumi.
Përbërësit e tjerë janë shije limon jeshil, levomentol, manitol (E421), silicë anhidër koloidale, stearat magnezi (E572), maltitol (E965), dioksid titaniumi (F171), ngjyrues kinolon i verdhë (E104), ngjyrë karamel (E150a), ngjyrë e kuqe AC (E129), povidon K25, shije mjalti (propilen glikol (E1520)), vaj esencial mente, likuid maltitoli, glicerol (E422), vaj i pastër ricini dhe dyllra farmaceutikë (dyll blete i bardhë (E901), dyll karnauba (E903), llak (F904)).
Si duket Septolete plus mjaltë dhe limon jeshil dhe përmbajtja e paketimit
Tabletat për tu mbajtur në gojë janë me ngjyrë të verdhë të errët, të rrumbullakta, të buta, bikonvekse.
Tabletat per tu mbajtur në gojë ja në të disponueshme në kuti me 18 tableta për tu mbajtur në gojë në pako blister.
Një pako blister përmban 9 tableta për tu mbajtur në gojë.

Informacion mbi mënyrën e përshkrimit
Merret pa përshkrimin e mjekut në farmaci ose dyqane të specializuara.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive