Sunday, December 25, 2016

Shpjegimet e specialiteteve

Specialiteti
 
Përshkrimi

Alergologji
 
Degë e mjekësisë e cila studion dhe trajton shkaqet dhe mënyrat e trajtimit të alergjive.
Andrologji
 
Andrologjia eshte dege e mjekesise e cila studion shendetin e mashkullit, ne vecanti ato qe lidhen me sistemin e riprodhimit dhe problemet urologjike te cilat jane unike tek meshkujt.
Anesteziologji
 
Dega e mjekësisë qe merret me anestezi dhe anestetiket, qetësim dhe vënien në gjumë të pacientëve me qetësues të ndryshëm.
Bakteriologji
 
Degë e mjekësisë e cila merret me studimin e bakterieve dhe ndikimin e tyre në shendetin e njerëzve
Biokimi mjekësore
 
Është degë e shkencës e cila merret me proceset kimike dhe fiziokimike që ndodhin në organizmat e gjallë.
Dermatologji
 
Është degë e mjekësisë e cila merret me diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të lëkurës.
Embriologji Klinike
 
Eshte ajo dege e mjekesise qe merret me studimin dhe ndjekjen e formimit dhe zhvillimit te embrioneve humane me ane te teknikave te riprodhimit te asistuar.
Endokrinologji
 
Është degë e mjekësisë dhe fiziologjisë e cila merret me gjëndrat endokrine(me prodhim të brendshëm)dhe hormonet.
Farmakologji
 
Është degë e shkencës së ilaçeve dhe përdorimi klinik i tyre. Ajo ka një hapësirë te gjere ,nga zbulimi i molekulave të reja ne efektet dhe përdorimin e medikamenteve ne gjithë popullatën.
Fizioterapi
 
Është një degë e mjekësisë që ka për qëllim për të rritur dhe për të rivendosur aftësinë funksionale dhe për te përmirësuar cilësinë e jetës për ata me dëmtime fizike ose aftësi të kufizuara.
Gastrohepatologji
 
Degë e mjekësisë që merret me sëmundjet që prekin traktin (tretës) gastro-intestinal përfshijnë te gjitha organet prej gojës tek anusi, përgjatë kanalit ushqimor, janë te fokusuara ne ketë specialitet.
Geriartri
 
Pjesë e mjkësisë e cila fokusohet tek të moshuarit.
Gjinekologji
 
Specialitete kirurgjika mjekësore që merret me organet riprodhuese të femrës
Hematologji
 
Hematologjia është pjesë e mjekësisë dhe kërkimeve mjekësore e cila merret me studimin dhe analizimin e fizionomisë dhe përbërjes së gjakut.
Histopatologji
 
Degë e mjekësisë, që studion shkaqet, shenjat e lindjes dhe të zhvillimit të sëmundjeve, si edhe ndryshimet që rrjedhin në organizëm nga këto sëmundje.
Imazheri
 
Është teknika ose procesi i përdorur për të krijuar imazhe të trupit të njeriut. Shërben për të diagnostikuar ose egzaminuar sëmundje të ndryshme.
Imunologji
 
Studion sëmundjet te shkaktuara prej sistemit imunitar(mbrojtës) te trupit(dështimin e funksioneve te tij, veprimet jo normale dhe rritjet malinje te elementeve qelizore te sistemit) Gjithashtu, imunologjia përfshin sëmundjet e sistemeve te tjera ku reagimi imunitar bën pjese ne karakteristikat e sëmundjes. Sëmundjet e shkaktuara nga çrregullimet e sistemit imunitar ndahen ne dy kategori: a.imunodeficenca(mungesë te imunitetit) ,ne te cilët sistemi imunitar dështon për tu për
Kardilogji Pediatrike
 
Merret me studimin dhe diagnostikimin e sëmundjeve të zemres tek fëmijët.
Kardio Kirurgji
 
Trajton komplikacione të sëmundjeve të zemres dhe merret me ndërhyrjen kirurgjikale për korrigjimin e problemeve të saj.
Kardiologji
 
Është specialitet mjekësor që merret me çrregullimet e zemrës. Kjo fushe përfshin diagnostikimin dhe trajtimin e defekteve te lindura te zemrës, sëmundjeve arteriokoronare(enëve te zemrës) mosfunksionim te mire te zemrës dhe sëmundjeve valvulare te zemrës dhe me elektrofiziologjine e saj(EKG)
Kirurgji e përgjithshme
 
Është specialitet që i referohet kirurgjisë se organeve barkut(abdominale) ku përfshihen: zorrën e trashe duke përfshire dhe ezofagun, stomakut, zorrën e holle, mëlçinë, pankreasin, fshikëzën e tëmthit dhe shpesh dhe tiroidet. Gjithashtu ky specialitet përfshin lëkuren, gjoksin, indet e buta dhe hernien.
Kirurgji ortopedike
 
Merret me kirurgjitë e sistemet skeletal (skeletit). Ortopedia përdor te dyja metodat kirurgjikale dhe jo kirurgjikale për te trajtuar traumat muskulore dhe skeletore, dëmtimet sportive, sëmundjet degjeneruese, infeksionet ,tumoret dhe çrregullimet e lindura.
Kirurgji Pediatrike
 
Degë e Kirurgjisë së Përgjithshme e cila merret me kirurgji tek fëmijët.
Kirurgji torakale
 
Është fushe e mjekësisë qe merret me trajtimin kirurgjikal te sëmundjeve te organeve qe i pikasin kraharorit si : mushkërive, dërrasës se kraharorit dhe diafragmës. Zakonisht kjo kirurgji klasifikohet ne kirurgjinë kardiake dhe quhet kardio-torakale.
Mjekësi e brendshme
 
Degë e mjekësisë e cila merret me sëmundjet e brendshme
Mjekësi e familjes
 
Mjeku i familjes është mjeku i cili kujdeset per shëndetin themelor te gjithë pjesëtareve te familjes
Mjekësi e urgjencës
 
Është specialitet i mjekësisë në të cilën mjeku kujdeset për pacientet me sëmundje ose dëmtime akute te cilat kërkojnë ndërhyrje te shpejte Duke qene se zakonisht nuk merren me kujdesje te vazhdueshme ose te zgjatur ne kohe mjeku i urgjencës diagnostikon një sere sëmundjesh te ndryshme duke ndërmarrë ndërhyrje te shpejta për te stabilizuar gjendjen e pacientit.
Mjekësi Ligjore
 
Është dege e patologjisë e cila merret me diagnostikimin e shkakut e vdekjes duke ekzaminuar te gjithë organet e trupit(autopsia).
Mjekësia laboratorike
 
Kjo mjekësi kryhet në laboratorin klinik i cili është laboratori ku behën testet për te marre sa me shume informacion rreth shëndetit te pacientit ne drejtim te diagnozës, trajtimin dhe parandalimin e sëmundjes
Nefrologji
 
Është dege e mjekësisë e cila merret me fiziologjinë dhe sëmundjet e veshkave.
Neonatologji
 
Neonatologjia merret me trajtimin e të porsalindurve gjatë muajit të pare të jetës.
Neurokirurgji
 
Është specialitet mjekësor qe merret me parandalimin, diagnostikimin, trajtimin dhe rehabilitimin e çrregullimeve të cilat prekin çdo pjesë të sistemit nervor ku përfshihen; truri, shtylla kurrizore, nervat periferik dhe sistemin vaskular të trurit jashtë kraniumit(kafkës)
Neuropatologji
 
Neuropatologjia merret studimi e indeve të sistemit nervor zakonisht në formën e pjesëve të vogla të marra ne kirurgji ose biopsi te komplet trurit. Neuropatologjia është nën specialitet i anatomisë patologjike, neurologjisë dhe neurokirurgjisë. Nuk mund të ngatërrohet me neuropatin e cila i referohet çrregullimeve te nervave.
Obstetrike
 
Obstetrika është dege e mjekësisë e cila merret me lindjen e fëmijëve dhe kujdesin e grave para dhe gjatë lindjes.
Obstetrike-Gjinekologji
 
Obstetrika dhe gjinekologjia janë dy specialitete kirurgjikale mjekësore qe merren me organet riprodhuese te femrës ne statusin jo shtatzëna
Oftalmologji
 
Studion dhe trajton çrregullimet dhe sëmundjet e syve
Okulistikë
 
Degë e mjekësisë e cila merret me anatominë dhe semundjet e syrit.
Onkologji
 
Specialitet i mjekësisë që merret me diagnostikimin dhe trajtimin e tumoreve dhe kancereve.
ORL (Otolaringologji)
 
Degë e mjkësisë e cila merret me sëmundjet e hundës, veshit dhe te fytit
Ortopedi
 
Dege e mjekesise e cila merret me parandalimin dhe korrigjimin e demtimeve ose çrregullimeve te sistemit skeletal dhe muskujt e lidhur me to, kycet dhe ligamentet.
Pediatri
 
Degë e mjekësisë qe merret me kujdeset mjekësore të te porsalindurve, fëmijëve dhe adoleshenteve.
Pneumologji
 
Pjesë e mjekësisë e cila merret me studimin dhe diagnostikimin e sëmundjeve të aparatit të frymëmarrjes
Psikiatri
 
Studion dhe trajton sëmundjet mendore, çrregullimet emocionale dhe sjelljet jonormale.
Reumatologji
 
Studion reumatizmin, artritin dhe çrregullime te tjera te artikulacioneve, muskujve dhe ligamenteve.
Semundjet Infektive
 
Pjesë e mjekësisë e cila merret me studimin dhe parandalimin e sëmundjeve infektive.
Stomatologji
 
Është specialitet i mjekësisë që merret me dhëmbët dhe sëmundjet e dhëmbëve.
Urologji
 
Është dega e mjekësisë që ka të bëjë me organet urinare ose urogjenitale
Venerologji
 
Venerologjia eshte dege e mjekesise qe merret me studimin dhe trajtimin e semundjeve seksualisht te transmetueshme. Ky specialitet shpesh kombinohet me dermatologjine.
Share:

Shqiperia JO Duhanit