Thursday, January 12, 2017

Trifas® 10

1. ÇFARË ËSHTË TRIFAS 10 DHE PËR ÇFARË PËRDORET
Trifas 10 është një bar që nxit jashtëqitjen e urinës (rrit vëllimin e urinës).
Ai gjithashtu pakëson presionin e gjakut.
Torasemidi, lënda vepruese e Trifas 10, bën pjesa në grupin e barnave të njohur si “diuretikët e ansës”.

Trifas 10 përdoret për trajtimin dhe parandalimin e rishfaqjes së:

mbajtjes së lëngjeve në inde (edemave);
mbajtjes së Iëngjeve në kavitetet  e trupit (efuzioneve) që zhvillohen si pasojë e çrregullimeve funksionale të zemrës (pamjaftueshmërisë së punës së zemrës).
2. PËRPARA SE TË PËRDORNI TRIFAS 10

Mos përdorni Trifas 10

Ju nuk duhet të përdorni Trifas 10 në kushtet/ gjendjet e mëposhtme:

► Mbindjeshmëri (alergji) ndaj lëndës vepruese, torasemid;
► Mbindjeshmëri (alergji) ndaj lëndeve me strukturë kimike të ngjashme me torasemidin;
► Mbindjeshmëri (alergji) ndaj ndonjërës prej lëndëve të tjera përbërëse të Trifas 10;
►Pamjaftueshmëri e punës së veshkave (insuficiencë renale), kur shoqërohet me mungesën e prodhimit të urines (anuri);
► Çrregullime të formave të rënda të funksionit të mëlçisë, që shoqërohen me dëmtim të perceptimit (komë ose prekomë hepatike);
►Ulje të presionit të gjakut (hipotension);
► Pakësim i vëllimit (sasisë) të gjakut (hipovolemi);
► Pakësim i sasisë së natriumit ose kaliumit në gjak (hiponatremi, hipokalemi);
► Çrregullime të rëndësishme të rrjedhës së urinës (p.sh për shkak të zmadhimit të prostatës);
►Në rast se jeni duke ushqyer fëmijën me qumështin e gjirit.

Tregoni kujdes të veçantë me Trifas 10
Përvoja e trajtimit me Trifas 10 të gjëndjeve/ kushteve të mëposhtme është e pamjaftueshme.

Për këtë arsye ju nuk duhet të përdorni Trifas 10 në gjendjet/kushtet e mëposhtme:

►Podagër (gutë);
►Çrregullime të rënda të ritmit të zemrës, sidomos kur shpeshtësia e rrahjeve të zemrës është e ulur në mënyrë anormale;
►Mjekimi i njëkohshëm me litium (bar që përdoret për trajtimin e luhatjeve të humorit (gjendjes shpirtërore) dhe në disa tipe të depresionit;)
►Mjekimi i njëkohshëm me disa antibiotike të caktuar (aminoglikozide, cefalosporina), të cilët përdoren për trajtimin e infeksioneve;
►Ndryshime jo normale të përbërjes së gjakut (p.sh. pakësimi i numrit të trombociteve (qeliza që nxitin mpiksjen e gjakut) ose pakësimi i numrit të qelizave të kuqe të gjakut, në pacientë pa çrregullim të funksionit të veshkave);
►Çrregullime të funksionit të veshkave për shkak të pranisë në këtë organ të substancave toksike që dëmtojnë veshkat.

Fëmijët në 12 vjeç
Në fëmijët me moshë nën 12 vjeç nuk duhet të përdoret  Trifas 10 për shkak se mungon përvoja e nevojshme në këtë grup-moshë.

Ndikimet mbi testet e dopingut dhe keqpërdorimet për qëllime dopingu
Përdorimi Trifas 10 mund të çojë në rezultate pozitive në testet e dopingut.
Në rast se Trifas 10 keqpërdoret për qëllime dopingu  nuk është e mundur të parashikohen efektet mbi mbi shëndetin, por rreziqet mbi shëndetin nuk mund të përjashtohen.

Përdorimi i barnave të tjerë
Jeni të lutur të njoftoni mjekun ose farmacistin në rast se keni përdorur përpara pak kohësh ose jeni duke përdorur barna të tjerë, përfshi edhe ato që merren pa recetë mjekësore.
Jeni të lutur të mbani parasysh se kjo vlen edhe për barnat që keni përdorur kohët e fundit.

Trifas 10 mund të ndikojë në veprimin e barnave të mëposhtëm

►Barnave për uljen e presionit të gjakut, veçanërisht frenuesve të ACE: Në rast se jeni duke marrë njëkohësisht ose menjëherë pas trajtimit me Trifas 10 ndonjë bar të grupit të frenuesve të ACE, efekti ne uljen e presionit të gjakut mund të jetë shumë i fuqishëm. Në rast se nuk  jeni të sigurt nëse jeni duke marrë ose keni marrë ndonjë bar  të grupit të frenuesve të ACE, pyesni mjekun apo farmacistin.
►Teofilinës (bar për trajtimin e astmës): Trifas 10 mund të fuqizojë efektin e këtij bari.
►Substancave të lidhura kimikisht me kuraret: Trifas 10 mund të fuqizojë efektin relaksues mbi muskujt e skeletit.
►Antidiabetikëve (barna për trajtimin e diabetit): Trifas 10 mund të zvogëlojë efektin e këtyre barnave.
►Barnave për  trajtimin e dhimbjeve dhe reumatizmës: Gjatë përdorimit të dozave të larta të barnave për trajtimin e dhimbjeve dhe reumatizmës të grupit të salicilateve, efekti i tyre në sistemin nervor qëndror mund të rritet.
►Barnave për trajtimin e çrregullimeve të qarkullimit të  gjakut dhe shokut (p.sh. adrenalinë dhe noradrenalinë): Efekti i këtyre barnave mund të pakësohet nga Trifas 10.

Veprimi i Trifas 10 mund të ndikohet nga barnat e mëposhtëm

►Probenecidi (bar për trajtimin e podagrës): mund të pakësojë veprimin e Trifas 10 përsa i përket rritjes së vëllimit të urinës apo uljes së presionit të gjakut.
►Disa barna antiinflamatorë (p.sh. indometacina, acidi acetilsalicilik): mund të pakësojnë veprimin e Trifas 10 përsa i përket rritjes së vëllimit të urinës apo uljes së presionit të gjakut.
►Kolestiramina (bar për uljen e vlerave të rritura të yndyrave në gjak ): marrja në të njëjtën kohë e këtyre barnave mund të pakësojë përthithjen e Trifas 10 nga trakti gastrointestinal. Për pasojë, efikasiteti Trifas 10 do të pakësohet.

Veçanërisht në rastet e trajtimit me doza të larta (shih paragrafin 3), Trifas 10 mund të përkeqësojë efektet e padëshiruara të mëposhtme

►Dëmtimin e dëgjimit dhe të veshkave gjatë përdorimit të antibiotikëve të quajtur aminoglikozidë (p.sh. kanamicina, gentamicina, tobramicina) për trajtimin e infeksioneve;
►dëmtimin e dëgjimit dhe të veshkave gjatë përdorimit të barnave që përmbajnë cisplatin (një lëndë vepruese për trajtimin e kancerit);
►Dëmtimin e veshkave gjatë përdorimit të antibiotikëve të quajtur cefalosporina, për trajtimin e infeksioneve.

Ndërveprime të tjera të Trifas 10 me barna të tjerë

►Mungesa e kaliumit e shkaktuar nga Trifas 10 mund të fuqizojë efektet dhe për pasojë mund të përkeqësojë efektet e padëshiruara të barnave të grupit të digitalis (barna për trajtimin e insuficiencës kardiake) në rast se këta të fundit merren në të njejtën kohë;
►Përkeqësim i mungesës (defiçitit) së kaliumit, në rast se në të njëjtën kohë përdoren laxative;
►Përkeqësim i mungesës (defiçitit) së kaliumit, në rast se në të njëjtën kohë përdoren hormone adrenokortikoidë (p.sh mineralokortikoinë dhe glukokortikoidë, si për shembull kortizon);
►Përkeqësim i efekteve dëmtuese në zemër dhe veshka të litiumit (bar që përdoret për trajtimin e luhatjeve të humorit (gjendjes shpirtërore)  dhe në disa tipe të depresionit). Përdorimi në të njëjtën kohë i Trifas 10 dhe litiumit mund të rrisë përqëndrimet e litium në gjak.

Shtatzënia
Në rast se jeni shtatzënë, ju mund të përdorni Trifas 10 vetëm pasi të jeni këshilluar me mjekun.
Në ketë rast mund të përdoret vetëm doza më e ulët.
Nuk dihet se çfarë ndikimi ka Trifas 10 në fëmijën e palindur.
Jeni të lutur të njoftoni menjëherë mjekun në qoftë se jeni duke planifikuar të mbeteni shtatzënë ose jeni shtatzënë.
Në rast se nuk jeni të sigurt nëse jeni shtatzënë, mund të kryeni një test shtatzënie.

 Ushqyerja me gji
Nuk dihet nëse torasemidi, lënda vepruese ,e Trifas 10, kalon në qumështin gjirit të gruas.
Për këtë arsye, Trifas 10 nuk duhet të përdoret gjatë periudhës së ushqyerjes së fëmijës me qumësht gjiri.
Në rast se patjetër duhet të përdorni Trifas 10, atëhere duhet të ndërprisni ushqyerjen e fëmijës me gji.

Drejtimi i automjjetevë dhe përdorimi makinerive
Trifas 10 mund të ndryshojë mënyrën se si reagoni.
Trifas 10 mund të dëmtojë aftësinë për të drejtuar automjete aktivisht në trafikun rrugor, për të përdorur makineri, apo për të punuar pa një mbështetje të sigurtë.

Kjo vlen sidomos:

në fillim të trajtimit ;
kur rritet doza ;
kur ndyshon mjekimi ;
në fillim të trajtimit me barna të tjerë.
Alkooli mund ta fuqizojë këtë efekt.
Për këtë arsye, gjatë trajtimit me Trifas 10 nuk duhet të konsumohet alkool.

Të dhëna të rëndësishme për disa nga lëndët përbërëse të Trifas 10

Laktoza
Trifas 10 përmban Iaktozë.
Në rast se mjeku ju ka thënë se vuani nga intoleranca ndaj disa sheqernave, bisedoni me mjekun përpara se të përdorni këtë produkt  mjekësor.

3. SI PËRDORET Trifas 10
Përdoreni Trifas 10 gjithmonë ekzaktësisht sipas udhëzimeve të mjekut.
Në rast se nuk jeni të sigurt pyesni mjekun ose farmacistin.
Jeni të lutur që të zbatoni udhëzimet lidhur me përdorimin e Trifas 10 pasi, në të kundërt, ka mundësi që ai të mos veprojë siç duhet.

Dozimi
Në rast se mjeku nuk ju ka këshilluar që ta përdorni ndryshe, trajtimi fillohet me  ½   tablete Trifas 10 në ditë (sasi e barabartë me 5 mg torasemid).
Zakonisht, kjo është edhe doza mbajtëse përgjatë trajtimit.
Për këtë qëllim, gjenden edhe tableta që përmbajnë 5 mg torasemid. (Trifas Cor).
Në rast se doza prej 5 mg torasemid në ditë nuk jep një veprim të mjaftueshëm, mjeku mund të vendosë që të rrisë dozën ditore në 1 tabletë Trifas 10 (sasi e barabartë me 10 mg torasemid).
Në marrjen e një vendimi të tillë mjeku merr në konsideratë ashpërsinë (shkallën e rëndesës) e sëmundjes.
Në rastet kur është e nevojshme, doza ditore mund të rritet në 2 tableta (sasi e barabartë me 20 mg
torasemid).

Udhëzime për ndarjen e tabletave
Tabletat mund të ndahen lehtësisht në dy gjysma falë të thelluarës që ndihmon ndarjen në njëren faqe të tabletës.
Ndarja e tabletës mundëson në përshtatjen e dozës sipas kërkesave individuale.
Kapet tableta me gishtin e madh dhe gishtin tregues të të dy duarve, në mënyrë të tillë që faqja me të thelluarën që ndihmon ndarjen të jetë lart.
Ndahet tableta në dy gjysma, përgjatë të thelluarës, duke ushtruar presion në drejtimin poshtë me gishtat e mëdhenj.

Pacientët me dëmtim të funksionit të mëlçisë
Në pacientët me dëmtim të funksionit të mëlçisë nevojitet një kujdes i veçantë gjatë trajtimit me torasemid.
Përqëndrimet e toresemidit në gjak mund të jenë të rritura.

Të moshuarit
Tek të moshuarit nuk është e nevojshme përshtatja e dozës.

Mënyra e përdorimit dhe kohëzgjatja e trajtimit
Tabletat merren në mëngjes, duke u gëlltitur pa u përtypur, të shoqëruara me pak lëng.
Tabletat Trifas 10 mund të merren para, gjatë ose pas ushqimit.
Kohëzgjatja e trajtimit përcaktohet nga mjeku.
Në rast se keni përshtypjen se efekti i Trifas 10 është shumë i fortë ose i mangët këshillohuni me mjekun ose farmacistin.

Në rast se merrni më tepër Trifas 10 nga sa duhet

Marrja e sasive të madhe të Trifas 10 mund të shkaktojë shfaqjen e ankesave të mëposhtme:

ekskretim të shtuar, potencialisht të rrezikshëm, të kripës dhe ujit;
çrregullim të ndërgjegjes;
konfuzion;
rënie të presionit arterial ;
kolaps të qarkullimit të gjakut (kolaps cirkulator) ;
ankesa gastrointestinale.
Në këto raste, njoftoni menjëherë mjekun.
Mjeku do të marrë masat e nevojshme.

Në rast se harroni të merrni Trifas 10
Në rast se merrni një dozë tepër të vogël efekti barit do të pakësohet.
Në rast se harroni të merrni dozën e Trifas 10, efekti i barit gjithashtu pakësohet.

Kjo mund të shoqërohet me shfaqjen, ndërmjet te tjerave, të ankesave të mëposhtme:

shtim në peshë;
përkeqësim i mbajtjes së ujit në inde (edema).
Në këto raste ju duhet ta merrni dozën e duhur sa më shpejt të jetë e mundur.
Megjithatë, në rast se kujtoheni ndërkohë që po afron momenti për të marrë dozën tjetër nuk është e nevojshme që të merrni një dozë shtesë por thjesht merrni dozën e rradhës dhe vazhdoni mjekimin ashtu siç ju ka këshilluar mjeku.
Në asnjë rast mos dyfishoni dozën per të kompensuar dozën e harruar.

Në rast se ndërprisni përdorimin e Trifas 10
Në rast se mjekimi ndërpritet ose përfundon para kohës së duhur shqetësimet tuaja do të përkeqësohen.
Për këtë arsye, për asnjë shkak, nuk duhet të ndërprisni apo të përfundoni para kohës së duhur mjekimin me Trifas 10, pa u këshilluar më parë me mjekun.
Në rast se keni pyetje të tjera lidhur me përdorimin e këtij produkti, drejtohuni te mjeku ose farmacistit.

4. EFEKTET E PADËSHIRUARA TË MUNDSHME
Si të gjithe barnat, edhe Trifas 10 mund të shkaktojë efekte të padëshiruara, ndonëse ato nuk shfaqen tek të gjithë personat qe e përdorin atë.

Për vlerësimin e efekteve të padëshiruara janë përdorur shpeshtësitë e mëposhtme:

Shumë të zakonshme: mund të shfaqen në më tepër se 1 përdorues ndër 10
Të zakonshme: mund të shfaqen në 1 deri 10 përdorues ndër 100
Jo të zakonshme: mund të shfaqen në 1 deri 10 përdorues ndër 1000
Të rralla: mund të shfaqen në 1 deri 10 përdorues ndër 10000
Shumë të rralla: mund të shfaqen në më pak se 1 përdorues ndër 10000
Të panjohura: shpeshtësja nuk mund të përcaktohet nga të dhënat që disponohen
Çrregullime të gjakut dhe sistemit limfatik

Shumë të rralla:
Pakësim i numrit të rruazave të kuqe (eritrociteve), rruazave të bardha (leukociteve) dhe trombociteve (qelizave që nxitin mpiksjen e gjakut).

Çrregullime gastrointestinale

Të zakonshme:
Ankesa ose shqetësime gastro-intestinale (p.sh. humbje të oreksit, dhimbje të stomakut, të përziera, të vjella, heqje barku,kapsllëk), veçanërisht në fillim të trajtimit.

Shumë të rralla:
Inflamacion i pankreasit (pankreatit).

Çrregullime të veshkave dhe traktit urinar

Jo të zakonshme:
Rritje të nivelit të azotemisë dhe kreatininemisë. Në pacientët me pengesa të pranishme në rrugët urinare (p.sh. me prostatë të zmadhuar) mund të shfaqet retension i urinës. Në këtë rast urinimi është jashtëzakonisht i vështirë ose edhe i pamundur.

Çrregullirne të metabolizmit dhe ushqyerjes

Të zakonshme:
Çrregullime në ruajtjen e balancës acido/bazike në organizëm (alkalozë metabolike); krampe muskulare (veçanërisht në fillim të tretimit); rritje të përqëndrimit të acidit urik, glukozës dhe yndyrnave trigliceridet e kolesterolit) në gjak; pakësim i nivelit të kaliumit në gjak (hipokalemi),sidomos në rastet kur marrja e kaliumit me ushqime është e mangët ose kur pacienti ka të vjella, diarre, përdor me tepricë barna laksativë ose vuan nga çrregullime kronike të funksionit të mëlçisë.
Në varësi të dozës dhe kohëzgjatjes së mjekimit mund të shfaqen çrregullime të balancës së kripërave dhe ujit, sidomos humbje të lëngjeve (hipovolemi), pakësim i kaliumit dhe/ose natriumit (hipokalemi dhe/ose hiponatremi).

Çrregullime të enëve të gjakut

Shumë të rralla:
Mund të shfaqen mpiksje të gjakut  në enë të ndryshme (ndërlikime tromboembolike); gjendje konfuzionale; rënie e presionit të gjakut (hipotension); çrregullime të qarkuliimit të gjakut në muskulin e zemrës ose tru me pasojat e mëposhtme: çrregullime të ritmit të zemrës (aritmi) , ndjesi shtrëngese në zonën e gjoksit (angina pektoris), kriza akute të zemrës (infarkt miokardi) ose humbje të papritur të ndërgjegjes (sinkop).

Çrregullime të përgjithshme

Të zakonshme (veçanërisht në fillim të trajtimit):
Dhimbje koke, marrje mendsh,Iodhje,dobësi.

Jo të zakonshme:
Tharje goje, ndjesi mpirje ose të ftohti në anësi (parestezi).

 Shumë të rralla:
Çrregullime të pamjes, zhurmë në vesh (tinnitus), humbje të dëgjimit.

Çrregullime të sistemit imunitar

Shumë të rralla:
Reaksione alergjike, si p.sh të kruara (prurit), shpërthime në lëkurë (ekzantema), mbindjeshmëri ndaj dritës (fotosensibilitet), reaksione të formës së rëndë në lëkurë.

Çrregullime të mëlçisë dhe rrugëve të tëmthit

Të zakonshme:
Rritje të nivelit të disa enzimave të mëlçisë ( gamma-GT ).
Në rast se vereni shfaqjen e ndonjërit prej efekteve të padëshiruara të mësipërme njoftoni sa më shpejt, që të jetë e mundur mjekun.
Mjeku mund të vlerësojë rëndësinë e tyre dhe të marrë masat e duhura kur është e nevojshme.
Në raste kur efektet e padëshiruara shfaqen paparitur ose janë të formës së rëndë njoftoni menjëherë mjekun pasi disa prej efekteve të padëshiruara, mund të marrin përmasa kërcënuese për jetën.
Mjeku do të përcaktojë masat e mëtejshme dhe nëse mjekimi duhët të vazhdohet apo të ndërpritet.
Përdorimi i Trifas 10 duhet të ndërpritet sapo të shfaqen shenjat e para të reaksionevë mbindjeshmërisë ndaj tij (p.sh. reaksione të formave të rënde në lëkurë).

Në rast se ndonjëri prej efekteve të padëshiruara bëhet serioz, ose në rast se ju shfaqen efekte të padëshiruara të cilat nuk janë përshkruar në këtë fletë udhëzuese, njoftoni mjekun ose farmacistin.

5. SI RUHET Trifas 10
Të ruhet në vende që nuk mund të shihen dhe të arrihen nga fëmijët.
Mos e përdorni Trifas 10 pas datës së skadencës së shënuar në kuti dhe në blister.
Data e skadencës nënkupton ditën e fundit të muajit të shënuar.
Barnat nuk duhet të hidhen në mbeturinat e shtëpise.
Pyesni farmacistin tuaj për mënyrën e trajtimit të barnave të panevojshme.
Këto masa do të ndihmojnë për të mbrojtur mjedisin.

6.TË DHËNA TË TJERA

Çfarë përmban Trifas 10
Lënda vepruese është torasemidi (në modifikimin e qëndrueshëm I).
Çdo tabletë përmban 10 mg torasemid.
Lëndë të tjera (ingredientë) përbërëse janë laktozë monohidrat, amidon misri, silicë koloidale anhidër, stearat magnezi (Ph. Eur.) (vegjetal).

Si paraqitet Trifas 10 dhe përmbajtja e paketimit
Trifas 10 paraqitet në trajtën e tabletave me ngjyrë të bardhë, me tormë të rrumbullakët, me faqe të sheshta, me kënde të lëmuara, në njerën anë të së cilës gjendet një thellim që ndihmon ndarjen.
Trifas 10 gjendet në paketime (kuti) me 10, 20, 30 ose 50 tableta.
Jo të gjithë paketimet mund të gjenden në treg.

Zotërues i Lejes së Tregëtimit

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Gjermani

Kjo fletë udhëzuese është miratuar për herë të fundit më 07/2011.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive