Tuesday, November 22, 2016

Losedin 5 mg , 10 mg (tableta)

1. ÇFARË ËSHTË LOSEDIN DHE PËR ÇFARË PËRDORET
Amlodipin është një kalçibllokues i kanaleve aktive që vepron duke penguar hyrjen transmembranore e joneve kalcium në qelizat e zemrës dhe muskujve të butë fibrocelular.

Forma farmaceutike dhe përmbajtja:

Tableta:

një tabletë 5mg përmban 6.94mg amlodipin besylate ekuivalent me 5 mg bazë amlodipin;
një tabletë 10mg përmban 13.87mg amlodipine besylate dhe ekuivalent me 10mg bazë amlodipin.
Paketimi

Losedin 5mg vjen në paketim në kuti kartoni prej 28 tabletave në blister.
Losedin 10mg vjen në paketim në kuti kartoni prej 14 tabletave në blister.
SI VEPRON LOSEDIN
Amlodipin është një kalçi-bllokues i kanaleve aktive që vepron duke penguar hyrjen transmembranore e joneve kalcium në qelizat e zemrës dhe muskujve të butë fibrocelular.
Bari në fakt përdoret në kombinim me diuretikë tiazide, beta-bllokues ose angiotenzin duke konvertuar frenuesit enzimë.
Amlodipine është përdorur për trajtimin e angina pectoris në radhë të parë, në të dy rastet për shkak të stenozës, kronike (pectoris qëndrueshëm), dhe / ose shpenzimet që rezultojnë nga vasoconstrikcioni ose vasospasma koronare (angina Prinzmetal ose variant).
Amlodipinë mund të përdoret në rastet kur pasqyra klinike sugjeron një komponent të mundur vasospastike por nuk ka dëshmi të konfirmuara të kësaj situate klinike.
Amlodipine mund të përdoren vetëm apo në kombinim me medikamente tjera antianginal në pacientët me anginë të fortë për trajtimin me nitrate ose beta-bllokues.

KUR PËRDORET LOSEDIN
Losedin (amlodipine) përdoret për trajtimin e hipertensionit dhe mund të përdoret në shumicën e rasteve vetëm.
Pacientët që nuk kontrollohen në mënyrë të përshtatshme me një antihipertensiv mund të përfitojnë nga shtimi i amlodipinës.

2. ÇFARË DUHET TË DINI PARA SE TË PËRDORNI LOSEDIN
Informoni mjekun nëse vuani nga ndonjë sëmundje kronike, çrregullim metabolik, nëse e dini që jeni alergjik ose nëse jeni duke marrë barna të tjera.

KUR NUK DUHET TË PËRDORNI LOSEDIN
Losedin nuk duhet të përdoret nëse jeni:
Hipersensitiv në substancën aktive ose ndonjë prej ekscipientëve të barit.
Mungesa e të dhënave eksperimentale mbi përdorimin e sigurt të produktit gjatë, shtatzënisë dhe gjidhënies dhe në pacientët pediatrik.Nën këto kushte bari është i kundërindikuar.

PËRKUJDESJET

Përdorimi te pacientët me infarkt në zemër
Në një studim klinik afat-gjatë, eksperimentet e placebo-kontrolluar në pacientët me infarkt në zemër NYHA të klasës III dhe IV etiologji jo- ishemike, amlodipin u shoqërua me një numër më të madh të rasteve me edemë pulmonare, edhe pse nuk ka dallime të rëndësishme në krahasim me placebo në përkeqësimin e dështimit të zemrës.

Përdorimi në raste të dështimit të mëlçisë
Ashtu si me të gjithë kundërshtarët kalcium, gjysmë-jeta e amlodipin është më e madhe në pacientët me dëmtime të funksionit të mëlçisë.
Këtyre pacientëve nuk u ishin caktuar doza të veçanta.
Bari duhet të përdoret me kujdes në pacientë të tillë.

Përdorimi në raste të dështimit të veshkave.
Amlodipin mund të përdoret në këto kushte si dozë normale.
Shkalla e dëmtimit të veshkave nuk është e lidhur me ndryshimet në përqëndrimet plazmatike të amlodipin. LOSEDIN (Amlodipin) nuk është i dializuar.

Përdorimi në moshuarit
Në dozë të vazhdueshme LOSEDIN (Amlodipin) po aq mirë tolerohet në pacientët e moshuar dhe të rinj, kështu që është e rekomanduar, megjithatë, edhe në të moshuarit, që mos të tejkalohet doza e rekomanduar.
Tabletat përmbajnë laktozë, pacientët me probleme të rralla të trashëguara të intolerances në galaktozë, mangësi laktaze, ose glukozë / malabsorbim galaktozë nuk duhet të marrin këtë bar.

MARRJA E BARIT LOSEDIN ME USHQIM DHE PIJE
Nuk ka të dhëna për përdorimin e barit Losedin me ushqim ose pije.

SHTATZËNIA DHE USHQYERJA ME GJI
Këshillohuni me mjekun ose farmacistin para se të filloni të merrni ndonjë bar.
Studimet e riprodhimit të kafshëve kanë treguar se amlodipin nuk ka efekte toksike, me përjashtim të pjesëve të vonuar dhe të zgjatur në minjtë në doza 50 herë më të larta se maksimumi i rekomanduar i dozës tek njerëzit.
Megjithatë, ende nuk ka konstatime të tolerancës së amlodipinës në shtatzëna ose gratë që ushqejnë me gji, përdorimi i produktit në këto rrethana është i kundërindikuar.

EFEKTET MBI AFTËSINË PËR TË DREJTUAR AUTOMJETIN DHE PËR TË PËRDORUR MAKINERI
Amlodipine nuk ndikon në aftësinë për të drejtuar automjet apo përdorur makineri.
Sidoqoftë, pacienti duhet të informohet për efektet e mundshme, madje edhe në raste të rralla, efekte anësore si marramendje, të qenët i përgjumur ose çrregullimet vizuale.

NË ÇFARË DUHET PATUR KUJDES NËSE PËRDORNI BARNA TË TJERA
Informoni mjekun ose farmacistin nëse jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit barna të tjera, qoftë edhe ato pa përshkrimin e mjekut.
Të keni parasysh se këto informacione mund ti përkasin barnave të cilat më nuk i pini, si dhe barnat të cilat planifikoni ti merrni në të ardhmen.
Amlodipin është administruar pa ndërveprime të padëshirueshme që shfaqen, në kombinim me diuretikë tiazidë, beta-bllokues, angiotensin konvertimin e frenuesit enzimë, nitrateve gjatë gjysmë-jetës, nitroglicerin nën gjuhë, barna jo-steroidal anti-inflamator, antibiotikët dhe agjentët oral hipoglikemik.
Studimet e kryera in vitro në plazmën e njeriut tregojnë se amlodipin nuk ka ndërhyrë me proteina të detyrueshme të digoxin, fenitoin ,warfarin, dhe indometacin.

Studime bashkëveprimi: efektet e barnave të tjera në amlodipin.
Cimetidine: administrimin shoqërues i amlodipinës dhe cimetidinës nuk ka ndryshuar farmakokinetikën e amlodipinës.
Alumini / Magnezi (antacid): Ko-administrimi i një antacid që përmban alumin / magnez dhe një dozë të vetme të amlodipin nuk ka pasur efekt të rëndësishëm në farmakokinetikën e amlodipinës.
Sildenafil: Një dozë e vetme 100 mg sildenafil në pacientët me hipertension esencial nuk kishte efekt në farmakokinetikën e amlodipin. Kur amlodipin dhe sildenafil u administruan në kombinim, çdo bar vetëm ka ushtruar ndikimin e saj në uljen e presionit.

Studime bashkëveprimi: efektet e amlodipin në barna të tjera.
Atorvastatin: Koadministrimi i dozave të shumta të 10 mg Amlodipin dhe 80 mg atorvastatin nuk treguan ndryshimet e rëndësishme në parametrat farmakokinetike të atorvastatin, gjendje të qëndrueshme.
Digoxin: administrimi shoqërues i amlodipin dhe digoxin në vullnetarë të shëndetshëm, vdesin, ndikojnë në nivelet e serumit apo pastrimin e veshkave nga digoxin.
Ethanol (Alkooli): doza të vetme dhe të shumta të 10 mg amlodipin nuk kishte efekte të rëndësishme në farmakokinetikën e etanolit.
Varfarin: administrimi shoqërues i amlodipin me varfarin nuk e ka ndryshuar kohën protrombinës.
Cyctosporin: studimet e kryera me cyclosporin kanë treguar se Amlodipin nuk ndryshon farmakokinetikën e cyclosporine.
Ndërveprimi me barna dhe analizat laboratorike: nuk ka asnjë ndërveprim të njohur.

3. SI PËRDORET LOSEDIN
Nëse vëreni se efekti i barit është shumë i fortë ose shumë i dobët këshillohuni me mjekun ose farmacistin.
Më tepër për tensionin e lartë se sa për anginë, doza e rekomanduar fillestare 5 mg\ të LOSEDIN (amlodipine) një herë në ditë.
Kjo dozë mund të rritet në 10 mg / ditë në varësi të përgjigjes individuale.
Nuk nevojitet përshtatje e dozës të nevojshme në rastin e administrimit të njëkohshëm të diuretikëve tiazide, beta-bllokuesve ose angiotensin konvertues i frenuesit enzimë.
Përdorim në të moshuar. shih Përkujdesjet.
Përdorim në raste të dështimit të mëlçisë.Shih Përkujdesjet
Përdorim në raste të dështimit të veshkave shih Përkujdesjet.

NËSE PËRDORNI LOSEDIN MË SHUMË SE SA DUHET
Nëse keni marrë një mbidozë, këshillohuni menjëherë me mjekun ose farmacistin!
Të dhënat që posedojmë tregojnë se si një rezultat i mbidozimit me amlodipin kemi përvojën e vasodilatimit të fortë periferik dhe një takikardi e mundur refleks.
Është raportuar hipotension sistematik i shënuar dhe i zgjatur potencialisht duke përfshirë edhe shokun me përfundim fatal.
Është treguar se administrimi i qymyr druri për vullnetarë të shëndetshëm menjëherë ose brenda dy orëve pas marrjes 10 mg amlodipin, në mënyrë të konsiderueshme zvogëlon thithjen e amlodipin.
Lavazhi gastrik mund të jetë e dobishme në disa raste.
Klinikisht hipotension i rëndësishme për shkak të mbidozimit me amlodipin kështu që kërkohet monitorim i shpeshtë i funksionit kardiak dhe respirator, ngritjen e gjymtyrëve, futje në qarkullim të lëngjeve dhe të prodhimit të urinës.
Në restaurimin e enëve të gjakut dhe shtypjes së gjakut mund të ndihmojë një vasokonstriktor, në qoftë se nuk ka kundërindikacione për përdorimin e tij.
Administrimin intravenoz i glukonate kalciumit mund të jetë i dobishëm në ndalimin e efekteve të kanalit të bllokadës së kalciumit.
Pasi amlodipin në të shumtën është lidhës proteinash i detyruar, dializa nuk duket të jetë e dobishme.

NËSE HARRONI TË MERRNI LOSEDIN
Kurrë mos merrni dozë të dyfishuar për të zëvendësuar dozën e harruar.
Mos përdorni një dozë të dyfishtë për të zëvendësuar një dozë të harruar.

EFEKTET E NDËRPRERJES SË TRAJTIMIT ME LOSEDIN
Nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme në përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun apo farmacistin tuaj.

4. EFEKTET ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjitha barnat e tjera, edhe Losedin mund të shkaktojë efekte anësore.
Në eksperimentet placebo të kontrolluara në pacientët me hipertension apo pectoris, efektet më të shpeshta anësore të vëzhguara ishin:
Sistemit nervor autonom: skuqje dhe të nxehtë
Përgjithshme: lodhje
Kardiovaskulare: edemë
Sistemi qendror dhe nervor periferik: dhimbje koke, marramendje
Gastrointestinale: dhimbje barku, vjellje
Frekuenca dhe rrahje të zemrës: dridhje apo rrahje zemre
Simptomat psikiatrike: të qenët i përgjumur
Testet kimike në pacientët e trajtuar me amlodipin nuk kanë treguar ndryshime të rëndësishme nga vlerat standarde. Në marketingun e mëvonshme të prodhimit kanë qenë raportet e rralla të: Sistemit autonom nervor: tharje e gojës, djersitje.
Përgjithshme: dobësi e përgjithshme, dhimbje prapa, gjendje e keqe, dhimbje, rritja / humbje peshe. Kardiovaskulare: hipotension, të fikët.
Sistemi nervor qendrore dhe periferik: hipertonia, hipoesthesia / paresthesia, neuropati periferike, dridhje.
Endokrine: ginecomastia.
Gastrointestinale:ndryshim i shprehive në zorrë, mostretje (duke përfshirë edhe gastrit), hiperplasia gingivale, pancreatitis, të vjella.
Metabolike / ushqyese: hiperglikemia
Muskuloskeletal: arthralgia, dhimbje të muskujve, mialgjia.
Trombocitet / gjakderdhje / koha e koagulimit: purpura, trombocitopenia.
Simptomat psikiatrike:impotencë, pagjumësi, ndryshimet e humorit.
Sistemit të frymëmarrjes: kollë dyspnea, rinitit.
Lëkurës dhe shtesat në lëkurë: alopecia, ç’ngjyrosje e lëkurës, urtikarie.
Ndjenja speciale: çoroditje e shijes, ushtimë në veshë.
Sistemi urinar: frekuencë të rritur të rrugëve urinare, çrregullime të urinimit, nocturia.
Vaskulare (ekstrakardiak): vasculitis.
Sistemi vizual: çrregullimet vizuale.
WBC / ESR: leukopenia.
Reaksione alergjike rrallë kanë ndodhur, duke përfshirë, kruarje, skuqje ,angiodemë dhe
eritemë multiforme. Shumë rrallë ka pasur raste të verdhëzës, hepatitit dhe rrit në enzimat e mëlçisë (të lidhura në pjesë të madhe të pranisë së cholestasis).Disa incidente të rënda që kanë rezultuar në hospitalizim të pacientit ka ndodhur në bashkëpunim me përdorimin e amlodipin. Në shumë raste korrelacioni nuk është krijuar.
Si me blokuesit tjerë të kalciumit janë raportuar rrallë ngjarje të padëshirueshme për të cilat nuk mund të përjashtojë një marrëdhënie me historinë natyrore të sëmundjes themelor: infarkt miokardi, aritmi (duke përfshirë bradicardia, tahicardia ventrikulare dhe dridhje atnal) dhe dhimbje gjoksi.
Nëse vëreni ndonjë nga efektet anësore të renditura më sipër ose ndonjë efekt anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhezim, ju lutemi informoni mjekun ose farmacistin.

5. RUAJTJA DHE AFATI I PËRDORIMIT RUAJTJA
Mbajeni larg fëmijëve dhe syve!
Të ruhet në temperaturë nën 25°C.

AFATI I PËRDORIMIT
Bari nuk duhet përdorur pas kalimit të afatit të përdorimit të shënuar në paketim.
Mos përdorni Losedin pas datës së skadimit e cila është deklaruar në paketim.

MËNYRA E DHËNIES SË BARIT
Bari merret me përshkrim të mjekut.

MASAT E VEÇANTA PËR ASGJËSIMIN E BARIT TË PAPËRDORUR OSE BARIT TË MBETUR
Bari i papërdorur shkatërrohet sipas rregullave në fuqi.
Bari nuk duhet të hidhet nëpërmjet ujërave të zeza apo mbeturinave shtëpiake.
Pyetni farmacistin tuaj si të shkatërrohen barnat që më nuk nevojiten.
Këto masa do të ndihmojnë në mbrojtjen e mjedisit.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive