Tuesday, November 22, 2016

LOSTOP 10 mg

PËRBËRJA
Çdo tabletë LOSTOP® 10 mg përmban: Loratadinë 10,0 mg
LOSTOP® 10 mg tableta përmbajnë edhe këta eksipientë: Laktozë DC, Krospovidon, Stearat Magnezi.

FORMA FARMACEUTIKE DHE MADHËSIA E PAKETIMIT
LOSTOP 10 mg paraqitet si një tabletë, e rrumbullakët, me ngjyrë të bardhë, me sipërfaqe të lëmuar, në njërën anë të së cilës gjendet një e thelluar që lehtëson ndarjen.
LOSTOP® 10 mg tableta gjenden të paketuara në kuti që përmbajnë secila 10 tableta.

GRUPI FARMAKOTERAPEUTIK
LOSTOP® 10 mg tableta i përket një grupi barnash që veprojnë në organet e sistemit të frymëmarrjes dhe që njihen me emrin “Antihistaminikë”.
Antihistaminikët përdoren për trajtimin e simptomave të alergjisë.
EMRI DHE ADRESA E PRODHUESIT Bosnalijek, Pharmaceutical & Chemical Industry, Joint Stock Company, Sarajevo, Jukiëeva 53, Bosnie dhe Herzegovinë
REGJIMI I PËRSHKRIMIT Ky produkt mund të merret vetëm me recetë mjekësore.

1. ÇFARË ËSHTË LOSTOP® 10 mg tableta DHE PËR ÇFARË PËREDORET?
LOSTOP® tableta 10 mg në përbërjen e tyre, si përbërës aktiv (lëndë vepruese) përmbajnë loratadinë.
Alergjitë ndodhin kur sistemi imunitar i trupit reagon ndaj substancave; zakonisht të padëmshme, të cilat nuk bezdisin shumicën e njerëzve.
Ky reagim shkaktohet pjesërisht nga çlirimi i histaminës nga disa qeliza të caktuara të trupit.
Loratadina është një bar antihistaminik, që do të thotë se ajo pengon histaminën për tu lidhur me receptorët histaminikë dhe në këtë mënyrë nuk lejon që të shkaktohen simptomat e alergjisë.
Loratadina mund të përdoret për të trajtuar një larmi të simptomave alergjike, përfshi rrjedhjen e hundëve, teshtimat, kruarjet e hundës ose fytit dhe kruarjen e syve ose lotimin e shtuar të tyre.

2. ÇFARË DUHET TË DINI PËRPARA SE TË PËRDORNI LOSTOP10 mg tableta?
Paralajmëroni mjekun tuaj nëse ju jeni duke marrë barna ta tjera, vuani nga sëmundje të caktuara klinike ose çrregullime të metabolizmit, nëse jeni të mbindjeshëm ndaj barnave apo keni pasur reaksione alergjike nga disa prej tyre.

Kur nuk duhet te përdoret ky bar?
Ju nuk duhet të përdorni LOSTOP® 10 mg tableta në rast se jeni i mbindjeshëm ndaj loratadinës dhe/ose lëndëve të tjera përbërëse të tabletës.

Përkujdesjet dhe masat parandaluese

LOSTOP® 10 mg tableta duhet të përdoren me kujdes, nëse ju keni të dëmtuar funksionin e mëlçisë dhe/ose veshkave.
Ju duhet të ndaloni përdorimin e mëtejshëm të këtij bari në rast se vëreni ndonjë shenjë apo simptomë të reaksioneve alergjike.
përdorimi i LOSTOP® 10 mg tableta duhet të ndërpritet së paku 48 orë përpara kryerjes së provave të alergjisë së lëkurës, duke marrë parasysh faktin se antihistaminikët mund të bllokojë ose të pakësojnë reaksionet pozitive në rastet e mbindjeshmërisë së lëkurës.
Ky bar mjekësor përmban laktozë, dhe, për pasojë, pacientët që vuajnë nga probleme të trashëguara (të rralla) të intolerancës ndaj galaktozës, mungesa e lindur laktazës (sëmundja e Lapp) ose keqpërthithja e glukozë- galaktozës nuk duhet ta përdorin atë.
Çfarë duhet të keni kujdes në rast se përdorni njëkohësisht barna e tjerë
Mbani parasysh se ky informacion gjithashtu mund të vlejë edhe për barnat që nuk po i përdorni, si dhe për barnat që ju planifikoni të përdorni në të ardhmen.
Informoni mjekun tuaj nëse jeni duke marrë ose në rast se kohët e fundit keni marrë barna të tjera, përfshirë edhe ato pa recetë mjekësore.
Ekziston mundësia që përqëndrimet plazmatike të loratadinës të rriten kur ajo përdoret njëkohësisht me cimetidinën, eritromicinën, ketokonazolin, ritonavirin dhe amprenavirin.
Alkooli nuk i fuqizon efektet e loratadinës, megjithatë, përdorimi i tij gjatë trajtimit me loratadinë duhet të shmanget.

Përdorimi giatë shtatzënisë dhe në periudhën e ushqyerjes me  gji të foshnjës
Këshillohuni me mjekun ose farmacistin përpara se të përdorni çdo lloj bari.

Shtatzania
Nuk ka të dhëna të mjaftueshme mbi efektet e loratadinës kur përdoret gjatë shtatzanisë.
Përdorimi i loratadinës gjatë shtatzanisë nuk këshillohet, përjashto ato raste kur loratadina është vërtetë e nevojshme, apo mjeku vlerëson se përfitimet e pritshme të nënës i tejkalojnë rreziqet e mundshme të fetusit.

Ushqyerja me gji
Loratadina ekskretohet në qumështin e gjirit të gruas.
Në rast se loratadina indikohet që të përdoret në periudhën e ushqyerjes me gji të fëmijës, këshillohet që të ndërpritet ushqyerja natyrale dhe të fillohet ushqimi artificial i përshtatshëm për foshnjen.

Ndikimi në aftësinë për të drejtuar automjete ose përdorur makineri
Nuk ka të dhëna të rëndësishme që të tregojnë që loratadina, e përdorur sipas dozave të këshilluara, të ndikojë në mënyrë të rëndësishme në aftësinë për të drejtuar automjete dhe përdorur makineri.

3. SI PËRDORET LOSTOP® 10 mg tableta?
Përdoreni këtë produkt sipas udhëzimeve që jepen në fletë-udhëzues.
Në rast se gjykoni që veprimi i këtij bari i është tepër i fortë ose i pamjaftueshëm, këshillohuni me mjekun ose farmacistin tuaj.

Udhëzime lidhur me përdorimin e barit :
LOSTOP® 10 mg tableta janë të përshtatshme për tu përdorur nga goja.

Dozimi
Te rriturit dhe fëmijët mbi 6 vjec
Rhiniti alergjik: 10 mg loratadinë (1 tabletë LOSTOP®10 mg), një herë në ditë.
Urtikaria kronike idiopatike: 10 mg loratadinë (1 tabletë LOSTOP®10 mg), një herë në ditë.
Astma alergjike: 10-20 mg loratadinë (1 deri 2 tabletë LOSTOP® 10 mg) një herë në ditë, për 3 ditë deri 8 javë.

Dozimi në pacientë me dëmtim te funksioni të mëlçisë
Në pacientët me dëmtim të funksionit të mëlçisë këshillohet që loratadina të përdoret me dozë 10 mg (1 tabletë LOSTOP® 10 mg), një herë çdo dy ditë, me stomak bosh (para ushqimit).
Dozimi në pacientë me dëmtim të funksionit të veshkave.
Në pacientët me klirens të kreatininës nën 30 ml/min këshillohet që loratadina të përdoret me dozë 10 mg (1 tabletë LOSTOP® 10 mg), një herë në dy ditë.
Hemodializa nuk ndikon në parametrat farmakokinetikë të loratadinës dhe metabolitit aktiv të saj.
Dozimi në pacientët e moshuar  Në pacientët e moshuar nuk është e nevojshme që të përshtatet doza, për pasojë loratadina mund të përdoret me dozat e zakonshme .

Udhëzime të veçanta për dozimin

LOSTOP® 10 mg tableta nuk janë të përshtatshme për tu përdorur në fëmijët me moshë nën 6 vjeç.
LOSTOP® 10 mg tableta mund të merret pavarësisht nga vakti ushqimor, të shoqëruara me një gotë me ujë.
Në rast se merrni më tepër bar nga sa nevojitet
Në qoftë se keni marrë një sasi më të madhe të barit nga ajo që është përshkruar, njoftoni menjëherë mjekun apo farmacistin tuaj!
Në qoftë se keni marrë një sasi më të madhe të barit nga ajo që këshillohet në këtë fletëudhëzues, njoftoni menjëherë mjekun tuaj apo shkoni në institucionin më të afërt të kujdesit shëndetësor për ndihmë. Mos harroni të merrni me vete paketimin e barit me qëllim që stafi mjekësor të dijë se çfarë bari keni përdorur.

Në rast se harroni të përdorni barin
Në rast se keni harruar të përdorni  barin, mos merrni një dozë të dyfishtë më pas, por vazhdoni përdorim e barit sipas skemës së zakonshme.
Në rast se keni harruar të merrni një dozë, merreni atë sa më shpejt të jetë e mundur, dhe vazhdoni përdorimin e barit sipas skemës së zakonshme dhe udhëzimeve të mjekut.
Kurrë mos merrni një dozë të dyfishtë për të kompensuar dozën e harruar.

 Në rast se ndërprisni menjëherë marrjen e barit
Merreni këtë bar për aq kohë sa mjeku e ka përshkruar atë për ju.
Edhe në qoftë se filloni të ndjeheni më mirë, mos e ndërprisni përdorimin e barit duke u bazuar vetëm në vendimin tuaj, pasi ky veprim mund të përkeqësojnë gjëndjen tuaj.
Këshillohuni gjithmonë me mjekun tuaj dhe mos e ndërprisni përdorimin e barit pa udhëzimin e tij/saj.

4. EFEKTET E PADËSHIRUARA TË MUNDSHME
Ashtu si barnat e tjerë, edhe LOSTOP® 10 mg tableta mund të shkaktojë shfaqjen e efekteve të padëshiruara të caktuara.
LOSTOP 10 mg tableta, kur përdoret sipas dozave të këshilluara tolerohet mirë nga të sëmurët.
Shpeshtësia e efekteve të padëshiruara është e rrallë.
Gjatë trajtimit mund të shfaqen dhimbje koke, nervozizëm, lodhje, përgjumje dhe shtim i oreksit.
Rrallë janë raportuar të përziera, çrregullime gastrike, tharje goje, marrie mendsh, takikardi, palpitacione, çrregullime të funksionit të mëlçisë, shpërthime në lëkurë, reaksione alergjike të formave të rënda dhe rënie flokësh (alopeci).
Mos u ndjeni të shqetësuar nga lista e efekteve të padëshiruara. Shumica e njerëzve nuk përjetojnë asnjëherë ndonjë nga efektet e padëshiruara të LOSTOe 10 mg tableta.
Në rast se ndonjë nga simptomat e mësipërme bëhet problematike, ose, ne rast se ju shfaqet ndonjë simptomë që nuk është përshkruar në këtë fletë-udhëzues, jeni të lutur që të këshilloheni me mjekun tuaj. Mjeku juaj ndoshta do të vendosë të përshkruajnë një tjetër produkt mjekësor për ju.

RUAJTJA
Të ruhet në temperaturë nën 30°C.
Barnat duhet të mbahen në vende të paarritshme nga fëmijët!

AFATI I SKADENCËS
Data e skadencës është e shënuar në paketim.
Barnat nuk duhet të përdoren asnjëherë pas kalimit të afatit të skadencës. BOSNALIJEK
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive