Wednesday, November 23, 2016

Ranital® 50 mg/2 ml – Tretësirë për injeksion

1.ÇFARË ËSHTË RANITAL DHE PËR ÇFARË PËRDORET
Ranitidina i përket grupit të medikamenteve që quhen antagoniste të receptoreve histaminikë H2.
Ajo frenon sekretimin e acidit gastrik nga qelizat e membranës mukoze të stomakut.

Ranital injeksion përdoret për:

Terapi afat-shkurtër dhe mbajtëse të ulçerës duodenale akute;
Terapi afat-shkurtër dhe mbajtëse të ulçerës gastrike benignje akute ;
Refluksin e ezofagitit ;
Sindromën Zollinger-Ellison;
Profilaksinë e aspirimit të përmbajtjes  gastrike, gjatë anestezisë së përgjithshme, tek pacientët që konsiderohen në rrezik per aspirim të acidit;
Parandalimin e hemorragjisë të pjesës së sipërme të traktit gastrointestinal dhe parandalimin e rishfaqjes së hemorragjisë ulçerative (p.sh. ulçeracion stresi).
Ranital solucion për injeksion përdoret tek pacientët e hospitalizuar për arsye të prodhimt të shtuar të acidit në stomak, tek pacientet të cilët nuk mund të marrin tabletat dhe pacientët në të cilët terapia, me tableta nuk ishte efektive.

2. PËRPARA SE TË PËRDORNI  RANITAL
Para se të filloni mjekimin me Ranital, mjeku duhet të përjashtojë mundësinë e një kanceri të stomakut.

Mos përdorni Ranital nëse:

keni mbindjeshmëri ndaj ranitidinës ose ndaj ndonjërit prej antagonistëve H2-receptorëve të tjerë ose prej ndonjë nga përbërësit e tjerë të produktit mjekësor;
keni porfiri.
Tregoni kujdes të veçantë me Ranital nëse:

keni dëmtime të funksionit të mëlçisë dhe/ose të veshkave;
jeni i moshuar dhe funksioni i veshkave dhe i mëlçisë është dëmtuar;
jeni në dializë.
Ranital nuk duhet tu  jepet fëmijëve.

Përdorimi i medikamenteve të tjera:
Ju lutemi, informoni mjekun për të gjithë medikamentet që jeni duke marrë ose që keni marrë së fundmi.
Këtu përfishen edhe medikamentet bimore dhe medikamentet që mund të blihet pa recetë mjekësore.

Në veçanti,përpara  se të merrni Ranital, ju duhet të kontrolloni me mjekun tuaj nëse jeni duke marrë ndonjë nga barnat e mëposhtme:

antiacide ose sukrafate në dozë të madhe (2 g) — Ranital duhet të merret 2 orë përpara këtyre produkteve mjekësore;
produkte mjekësore absorbimi i të cilave varet nga pH (p.sh. ketokonazoli);
glipizid (bar që përdoret për të kontrolluar nivelin e  glukozës në gjak);
midazolam, triazolam (barna që përdoren si sedativë ose për trajtimin e pagjumësisë).
Pyesni mjekun nëes nuk jeni të sigurtë për veprimin e këtyre barnave.

Përdorimi i Ranital me ushqim dhe pije
Ushqimi dhe pijet nuk ndikojnë në efektin e këtij bari.

Shtatzënia dhe ushqyerja me gji
Këshillohuni me mjekun ose farmacistin tuaj përpara se të merrni ndonjë medikament.
Gratë shtatzëna dhe nënat që ushqejnë fëmijën me gji mund të marrin Ranital vetëm në raste të veçanta, kur ky produkt konsiderohet i domosdoshëm.
Duhet të informoni mjekun në rast se planifikoni një shtatzëni, nëse jeni shtatzënë ose jeni duke ushqyer fëmijën me gji.
Ai do tj’u thotë nëse mund të përdorni Ranital.

Drejtimi i automjetet dhe puna me makineri:
Ranitidina nuk ndikon mbi aftësitë psikomotore të pacientëve.
Në rast se ju shfaqet përgjumje ose marramendje, nuk duhet të drejtoni automjete apo të përdorni makineri.

MËNYRA E PËRDORIMit TË RANITAL
Mjeku do tu japë Ranital  në formë të injeksionit në venë (Intravenoz)  ose në muskul (intramuskular),
ose me infuzion, deri sa ju të jeni në gjendje të merrni tabletat Ranital nga goja.

Injeksionet intramuskulare
Tretësira e Ranital në ampulën 50 mg/2ml, duhet të injektohet çdo 6 deri 8 orë.
Hollimi i përmbajtjes së ampulës nuk është i nevojshëm.

Injeksionet intravenoze
Tretësira e Ranital në ampulën 50 mg/2ml, duhet të injektohet çdo 6 deri 8 orë.
Përbërja e ampulës duhet të tretet me solucion fiziologjik 0.9%, glukozë 5% ose ndonjë  solucion tjetër të përshtatshëm intravenoz, deri në një vëllim total prej 20 ml.
Duhet të injektohet për një kohë jo më të shkurtër se 5 minuta.

Infuzioni intermitent intravenoz
Tretësira e Ranital në ampulën 50 mg/2ml, duhet të injektohet çdo 6 deri 8 orë.
Përbërja e ampulës tretet në 50 ml (1 mg/ml) ose në 100 ml (0.5 mg/ml) solucion fiziologjik 0.9%, glukozë 5% ose ndonjë solucion tjetër të përshtatshëm intravenoz.
Injektohet për një kohë prej 15 deri 20 minutash.
Mund të jepen 25 mg ranitidinë në një orë.
Tek disa pacientë mund të jetë e nevojshme rritja e dozës.
Doza maksimale ditore nuk duhet të jetë më e lartë se 400 mg.
Kur i sëmuri fillion të ushqehet normalisht, mjekimt vazhdohet me tableta Ranital.

Infuzioni intavenoz i zgjatur
150 mg ranitidinë duhet të treten në 250 ml solucion fiziologjik 0.9%, glukozë 5% ose ndonjë solucion tjetër të përshtatshëm intravenoz.
Kohëzgjatja e infuzionit është 24 orë.
6.25mg ranitidinë mund të merren në një orë.
Dozimi i ranitidinës mund të përshtatet duke u bazuar në gjykimin e mjekut.

Dozimi te pacientët me dëmtime në veshka dhe mëlçi
Tek të sëmurët me funksion të dëmtuar të veshkave (klirensi i kreatininës më i ulët se 50 ml/min) rekomandohet doza 50 mg e dhënë përgjatë 18 deri 24 orëve.
Bari mund të merret edhe më shpesh, p.sh. çdo 12 orë ose më pak, bazuar në gjykimin e mjekut dhe në varësi të gjendjes së pacientit.
Nëse keni dëmtim  të funksionit të mëlçisë mund të nevojitet ulje  e mëtejshme e dozës për sigurinë tuaj.
Efekti i dozës së zakonshme për të rriturit, rritet tek pacientët e moshuar me funksion të ulur të veshkave dhe mëlçisë.
Hemodializa ul nivelin e ranitidinës qarkulluese në  gjak.
Nëse jeni në hemodializë, duhet të merrni dozën e përshkruar (të rradhës) në fund të dializës.

Nëse merrni më shumë Ranital se sa duhet:
Dozat e tepërta mund të shkaktojnë para së gjithash përgjumje, marramendje, të përziera dhe të vjella, bradikardi dhe çrregullime të tjera të zemrës.
Simptomat pas mbidozimit duhet të trajtohen.
Ranitidina mund të eliminohet nga organizmi me anë të hemodializes.

4. EFEKTET E PADËSHIRUARA TË MUNDSHME
Si të gjithë medikamentet, Ranital mund të shkaktojë efekte anësore, edhe pse mund të mos shfaqen tek të gjithë.

Nëse përjetoni gjëndjen e mëposhtme, ndërprisni marrjen e Ranital dhe tregojini menjëherë mjekut tuaj ose drejtohuni në spitalin më të afërt:

Një reaksion alergjik të rëndë (rash, të kruara, ënjtje të fytyrës, buzëve, gojës ose fytit që shkakton vështirësi në gëlltitje ose frymëmarrje).
Ky është një efekt anësor serioz por shumë i rrallë, i cili prek më pak se 1 në 10 000 pacientë. Mund t’ju duhet përkujdesje urgjente mjekësore ose shtrim në spital.

Jo të zakonshme (prekin më pak se 1 në 100 pacientë por më shumë se 1 në 1 000 pacientë).

Dhimbje koke
Lodhje
Vertigo
Eksantemë (erupsion kutan)
Ndryshime të përkohshme të nivelit të enzimave të mëlçisë
Diarre
Konstipacion
Të përziera
Të rralla (prekin më shumë se 1 në 10 000 pacientë por më pak se 1 në 1 000 pacientë )

Eritemë multiforme (erupsion kutan, të kruara, reaksione alergjike kutane të tilla si rash me pika të kuqe të çrregullta)
Rash kutan
Dhimbje të artikulacioneve
Dhimbje muskulare
Inflamacion i mëlçisë
Inflamacion i pankreasit (pankreatit)
Rritje e nivelit plazmatik të kreatininës.
Shumë të rralla (prekin  1 në 10 000 pacientë):

Dhimbje koke e rëndë
Çrregullime të pavullnetshme të lëvizjes
Gjëndje konfuzionale dhe nervozizëm
Haluçinacione
Depresion
Shikim i turbullt
Shtim i rënies së flokëve
Inflamacion renal (nefrit interstitial)
Çrregullime të ritmit kardiak
Inflamacion i enëve të gjakut (vaskulit)
Ndryshimi i vlerave të gjakut
Dhimbje gjoksi
Rritje e gjoksit tek meshkujt
Humbje e dëshirës seksuale dhe dobësim i potencialit seksual
Ju lutemi, flisni me mjekun tuaj nëse ndonjë nga kata efekte anësore përkeqësohet ose nëse vini re ndonjë efekt anësor që nuk përmendet në këtë fletë udhëzuese.

5. SI RUHET RANITAL
Të ruhet në vende të paarritshme nga fëmijët.
Të ruhet në temperaturë nën 25°C.
Të ruhet në paketimin origjinal.
Bari nuk duhet të përdoret pas dates së skadencës të shënuar mbi paketë.

6.INFORMACIONE TË MËTEJSHME

Çfarë përmban Ranital  injeksion
Substance aktive është ranitidina, në formën e hidroklorurit  të ranitidinës.
Çdo 2 ml tretësirë për injeksion (1 ampulë) përmban 50 mg ranitidinë, në formën e hidroklorurit të ranitidinës.
Çdo 1 ml tretësirë për injeksion përmban 25 mg ranitidinë, në formën e hidroklorurit të ranitidinës.
Përbërësit e tjerë janë monohidrati i acidit citrik, hidrogjenfosfatdodekahidrat dinatriumi, hidroksid natriumi (për rregullimin e pH), ujë për injeksion.

Si paraqitet Ranital dhe paketimi
Ranital injeksion ka ngyrë të verdheme deri në të verdhë, tretësirë trasparente, pa grimca të dukshme.

Paketimi:
Kuti me 5 ampula tretësirë për injeksion, secila prej tyre përmban 50 mg/2 ml ranitidine në  formën e hidroktorurit të ranitidinës.

Zotëruesi i autorizimit për tregatim dhe prodhuesi
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovëkova 57, Ljubljane, Slloveni .

Nevoja për recetë mjekësore
Mund të përdoret vetëm me recetë mjekësore.
Të përdoret në spitale dhe klinika ambulatore.

Data e rishikimit të fundit të këtij informacioni Mars 2008
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive