Tuesday, November 22, 2016

NALIDIKSINE 500 mg

1. ÇFARË ËSHTË NALIDIKSINE 500 MG DHE PËRSE PËRDORET
Acidi nalidiksik mendohet se e ushtron veprimin e tij duke ndërhyrë në replikimin e ADN-së bakterore, siç duket duke frenuar veprimtarinë e xhirazës (topoizomerazës) së ADN-së.
Acidi nalidiksik vepron kundër baktereve gram – negative, si: Escherichia coli; llojeve të Klebsiella; llojeve të Proteus: llojeve të Enterobacter, llojeve të Salmonella dhe llojeve të Shigella.
Ai zakonisht ushtron veprim baktericid.
Shumica e mikrobeve të ndjeshme frenohen nga 16 mcg/mL ose edhe në përqëndrim më të ulët.
Pseudomonas aeruginosa, bakteret gram – pozitive dhe ato anaerobe, në përgjithesi nuk janë të ndjeshme ndaj acidit nalidiksik.
Rezistenca bakterore mund të shfaqet shpejt, nganjëherë brenda pak ditësh nga fillimi i mjekimit. Rezistenca e kryqëzuar mund të shfaqet me acidin oksolinik dhe kinoksacinën.
Veprimi antibakteror i acidit nalidiksik nuk ndikohet shumë nga ndryshimet e pH-it urinar.
Ndërmjet nitrofurantoinës dhe acidit nalidiksik është vërtetuar antagonizëm in vitro.
Acidi nalidiksik përthithet shpejt dhe pothuajse plotësisht nga aparati tretës.
Përqëndrimet plazmatike prej 20 deri në 50 mcg për mL arrihen brenda 2 orësh pas marrjes nga goja të 1g bari.
Gjysmëjeta plazmatike është rreth 1 deri ne 2.5 orë.
Acidi nalidiksik metabolohet pjesërisht në acid hidroksinalidiksik, i cili ka veprim antibakteror të ngjashëm me acidin nalidiksik.
Rreth 93% e acidit nalidiksik dhe 63% e acidit hidroksinalidiksik lidhen me proteinat plazmatike.
Si acidi nalidiksik, ashtu edhe acidi hidroksinalidiksik metabolohen shpejt në glukuronide dhe rrjedhës të acidit dikarboksilik që janë joveprues; vetëm metaboliti kryesor joveprues, acidi karboksinalidiksik zakonisht mund të zbulohet në urinë.
Acidi nalidiksik dhe metabolitët e tij jashtëqiten shpejt përmes urinës; zakonisht e gjithë doza jashtëqitet brenda 24 orësh.
Afërsisht 80 deri në 90% e barit të jashtëqitur përmes urinës është në trajtë metabolitësh joveprues. Gjurmët e acidit nalidiksik shfaqen në qumështin e gjirit dhe e kalojnë placentën.
Rreth 4% e dozës së acidit nalidiksik jashtëqitet me feçet.

Nalidiksine -500 mg tabletë përdoret në:

Mjekim i infeksioneve akute e kronike, sidomos të atyre të traktit urinar, të shkaktuara nga mikroorganizmat gram – negative (përveç Ilojeve të ndryshme të Pseudomonas), të ndjeshme ndaj acidit nalidiksik;
mund të përdoret edhe për mjekimin e rasteve të veçanta të infeksioneve gastrointestinale, të shkaktuara nga baktere gram – negative, të ndjeshme ndaj acidit nalidiksik (diarre bakterore).
2. PËRPARA SE TË MERRNI NALIDIKSINE – 500 MG
Mos merrni Nalidiksine -500 mg:

Në qoftë se jeni i ndjeshëm (alergjik) ndaj Acidit nalidiksik ose ndaj ndonjërit prej përbërësve të tjerë të Nalidiksine -500 mg.
Mbindjeshmëri ndaj komponimeve të ngjashme me acidin nalidiksik.
çrregullime të mëparshme konvulsive ose porfiri.
Tregoni kujdes të veçantë me Nalidiksine -500 mg
Pyesni mjekun tuaj përpara se të merrni Nalidiksine -500 mg.

Acidi nalidiksik duhet përdorur me kujdes në të sëmurët që kanë një predispozicion të njohur alergjik.
Të sëmurët që mjekohen me këtë bar duhet të mënjanojnë ekspozimin e tepërt në diell.
Acidi nalidiksik duhet përdorur me kujdes në sëmundjet e mëlçisë, sepse ai metabolohet kryesisht në këtë organ.
Gjatë mjekimit për më shumë se 2 javë, është e revojshme dë të kryhen analizat periodike të gjakut, si edhe provat për funksionin e veshkave dhe të mëlçisë.
Kujdes i veçantë duhet treguar gjatë periudhës së shtatzënisë, sidomos gjatë tremujorit të parë, si edhe gjatë ushqyerjes së fëmijëve me gji.
Të sëmurët duhen paralajmëruar clë bari mund të japë përgjumje, prandaj ata duhet të tregohen të kujdesshëm kur drejtojnë automjetin ose kur punojnë me makineri.
Marrja e barnave të tjera:
Trajtimi i njëkohshëm me barna të tjera mund të ndikojë ose të ndikohet nga Nalidiksine -500 mg.
Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuai ne qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë. Mos harroni të informoni mjekun tuaj për trajtimin me Nalidiksine – 500 mg në qoftë se ju jepet ndonjë bar tjetër gjatë trajtimit.
Eshtë veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj të jetë në dijeni të faktit që ju jeni trajtuar me:
Varfarine ;Acidi nalidiksik e rrit efektin e antikoaguluesve që merren nga goja, psh. varfarinës, kështu që doza e antikoagulesve duhet ulur.
Nitrofurantoina dhe Acidi nalidiksik dhe janë antagoniste in vitro, kështu që nuk duhen përdorur së bashku.
Nga përdorimi në të njëjtën kohë i acidit nalidiksik dhe melfalanit është konstatuar helmueshmeri serioze gastrointestinale.
Shtatzania
Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të merrni këtë bar
Këshillohet mënjanimi i përdorimit te Nalidiksine 500 mg gjatë shtatëzanisë.
Nalidiksine – 500 mg nuk duhet të përdoret gjatë tremujorit të parë të periudhës së shtatzanisë vetem në qoftë se mjeku e sheh të nevojshme dhe matet faktori rrisk /benefit.
Prandaj, gjithmonë konsultohuni me mjekun tuaj përpara se të përdorni Nalidiksine -500 mg gjatë shtatzanisë.

Ushqimi me gji
Nalidiksine – 500 mg kalon në qumështin e gjirit dhe prandaj nuk duhet të përdoret gjatë ushqimit të foshnjës me gji.

Drejtimi i makinës dhe përdorimi i makinerive
Nalidiksine -500 mg mund të shkaktojë përgjumje , çka mund t’i dëmtojë aftësitë e të sëmurit për të drejtuar automjetin ose per të punuar me makineri.

3. SI TA MERRNI NALIDIKSINE- 500 MG
Gjithmonë merreni Nalidiksine – 500 mg sipas këshillës së mjekut.
Në qoftë se nuk jeni i sigurt kontaktoni me mjekun ose farmacistin.
Në qoftë se ndjeni që efektet e Nalidiksine -500 mg janë shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.
Tabletat duhet të gëlltiten me të pakten gjysëm gotë ujë.
Tabletat e Nalidiksine disponohen në formdozën 500 mg
Të rriturit, dozimi fillester: 1 g, 4 herë ne ditë, per 2 javë.
Mjekimi afatgjatë: 1 g, 2 herë në ditë, pas mjekimit fillestar.
Fëmijët 3 muajsh — 2 vjeç, mjekimi fillestar: 55 mg/kg peshë /ditë, në 4 doza të barabarta, të ndara.
Mjekimi afatgjate: 33 mg/kg peshë/ditë, në 4 doza të barabarta, të ndara, pas mjekimit fillestar.
Megjithatë doza mund të ketë nevojë per tu rritur ose për tu ulur. Mjeku juaj do tju këshillojë në përputhje me rrethanat.
Në qoftë se keni marrë më shumë Nalidiksine -500 mg:
Në qoftë se keni marrë më shumë Nalidiksine -500 mg se sasia që duhet të merrnit, ose në qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose të telefononi urgjencën per të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë për veprimet që duhet të ndërmerren.
Nuk duhet të merret për kohë të gjatë Nalidiksine – 500 mg sepse shfaqet vartësi ndaj këtij bari .
Në qoftë se keni harruar të merrni Nalidiksine -500 mg:
Në qoftë se harroni një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdim kur të jetë koha për marrjen e zakonshme të saj.
Mos merrni nië dozë të dyfishtë (ose më të lartë) per të plotësuar dozën (dozat) e harruar(a).
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME TË NALIDIKSINE -500 MG
Si të gjithë barnat e tjera. Nalidiksine -500 mg mund të shkaktoje efekte anësore, megjithëse jo çdokush i manifeston.
Ndonjëherë ato janë serioze ndonjëherë jo.
Mos u alarmoni nga kjo listë e efekteve të mundshme anësore.
Mund të mos ju shfaqet asnjë prej tyre.
Efektet e padëshirueshme më të shpeshta janë:

Acidi nalidiksik mund të japë efekte të padëshirueshme në sistemin nervor qendror (përgjumje, dobësi, dhembje koke, marrje mendsh, hipertension intrakranial;
kur përdoren doza të larta mund të shfaqen edhe psikoza toksike dhe konvulsione të shkurtëra);
çrregullime gastrointestinaIe (dhembje abdominale, të përziera, të viella, diarre);
çrregullime alergjike (ekzantema, të kruajtura, urtikarie, angioedemë dhe në raste të rralla reaksione anafilaktike);
reaksione hematologjike (trombocitopeni, leukopeni, eozinofili ose anemi hemolitike, nganjëherë të shoqëruara me pamjaftueshmëri të glukozë – 6 —fosfatdehidrogjenazës).
Janë konstatuar edhe reaksione fotosensibilizimi, parestezi, acidozë metabolike, çrregullime të të parit, ikter kolestatik dhe kolestazë.
Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkeqësohet, ose në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të lajmeroni mjekun ose farmacistin tuaj.

5. SI TA RUANI NALIDIKSINE – 500 MG
Mbajeni larg fëmijeve.
Mos e përdorni Nalidiksine – 500 mg pas datës së skadimit e cila është e shënuar në paketim.
Mos e ruani mbi 25°C
Ruajeni në paketimin original për ta mbrojtur nga drita.

6. INFORMACON I MËTEJSHEM
Çfarë përmban Nalidiksine -500 mg – tabletë
Lënda vepruese është:Acid nalidiksik Çdo tabletë permban 500 mg Acid nalidiksik
Përbërësit e tjerë jasë: Amidon , talk , gelatine aerosil , stearat magnezi
Përmbajtja e paketimit
Format e paketimit: kuti me 30 tableta
Mbajtësi i licences së tregëtimit dhe prodhuesi: PROFARMASh.a.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive