Sunday, November 27, 2016

Tobrastill (solucion)

Përbërja:
100 ml solucion përmban:
Principi aktiv: tobramicinë 0.3 gr.
Shtesat: tyloxapol, acid borik, sodë sulfat anhidrike, klorur sodike, klorur benzalkoniumi, ujë i distiluar.

Forma farmaceutike dhe përmbajtja:
5 ml kolir solucion me pika.

Kategoria farmakoterapeutike:
Antibiotik.

Indikacionet terapeutike:
Preparati rekomandohet për trajtimin e infeksioneve të syrit dhe anekseve të tij, të shkaktuara nga mikrobet e ndjeshme ndaj Tobramicines: Konjuktivite katarrale akute, subakute dhe kronike; Blefaritë; Keratitë bakteriale; Dakrocystite; Profilaksi pre dhe post operatore në ndërhyrjet e segmentit anterior.

Kundërindikimet:
Hipersensibilitet ndaj përbërësve të produktit dhe të ndonjë substance të afërt kimikisht me të.

Kujdesje për përdorimin:
Si të gjithë antibiotikët përdorimi i gjatë mund të shkaktojë rritje të mikroorganizmave resistent,përfshirë funget.
Në rastet kur antibiotikët aminogluzid merren me rrugë sistemike së bashku me Tobramicinen lokalisht duhet të kontrollohet përqëndrimi total i antibiotikut në serum.

Ndërveprimet:
Tyloksapoli është i papajtueshëm me tetraciklinën.

KËSHILLA SPECIALE

Shtatzënia dhe gjidhënia:
Në shtatëzëni dhe gjidhënie preparati duhet të jepet vetëm në raste shumë të nevojshme dhe nën kontrollin e rreptë të mjekut.
Preparati nuk duhet të përdoret gjate gjidhënies.
Ushqimi me gji duhet të ndërpritet në rastet kur mjeku gjykon që trajtimi është i domosdoshëm.

Dozimi, mënyra dhe frekuenca e përdorimit:
Hidhni 2 pika në qesen konjuktivale 4 herë në dite në rastet akute,dhe 3 herë në ditë në format kronike,në përputhje me këshillën e mjekut.
Mos e rrisni dozën dhe periudhën e trajtimit pa u konsultuar me mjekun.

Mbidozimi:
Nuk njihen raste të mbidozimit.

Efektet anësore:
Si të gjithë antibiotikët aminogluzid me përdorim lokal okular,preparati mund te shkaktojë reaksione alergjike ose hipersensibilitet lokal si kruarje, enjtje të kapakut të syrit ose skuqje të konjuktivës.Këto fenomene janë vërejtur në më pak se 3 % e pacientëve të trajtur. Ndjekia e këtyre këshillave ul riskun e efekteve të padëshiruara. Këshillohen pacientët të konsultohen me mjekun ose farmacistin për çdo efekt anësor që nuk është i përshkruar në fletën illustrative.

Skadenca dhe ruajtja:
Kontrollo datën e skadencës të shënuar në paketim.
Data e skadencës tregon që preparati është ruajtur dhe paketuar në mënyrë korrekte.

Paralajmërim:
Mos përdoni medikamentin pas datës së skadencës të shënuar në paketim.
Ruajeni preparatin në temperaturë jo më lartë se 25°C.
Preparati duhet të përdoret deri në 30 ditë pas hapjes së parë.

Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive