Sunday, November 27, 2016

Tetramil (solucion)

Përbërja:
Flakoni multidozë: 100 ml përmbajnë:
Principi aktiv: Tetrizolinë klorhidrat 0.05 gr Feniraminë maleat 0.30 gr.
Shtesat: Acid borik, Boraks, Sodë etilmerkursalicilat, Sodë karboksimetilcelulozë, ujë për përgatitjen e injeksioneve.

Flakon monodozë: 100 ml përmbajnë:
Princip aktiv: Tetrizolinë klorhidrat 0.05 gr, Feniraminë maleat 0.30 gr.
Shtesat: Acid borik, Boraks, Ujë për përgatitjen e injeksioneve.

Forma farmacuetike dhe përmbajtja:
Kolir , solucion,:Kuti nga 1 flakon 10 ml ;Kuti me nga 10 flakone të vogla monodozë 0.5 ml.

Kategoria farmakoterapeutike:
Dekongjestionant dhe antialergjik.

Indikimet:
Gjëndje alergjike dhe inflamatore të konjuktivës të shoqëruara me fotofobi, lotim, ndjenjë të trupit të huaj, dhimbje.

Kundërindikimet:
Hipersensibilitet ndaj çdo lloj përbërësi të preparatit ose substancave të tjera të përafërta nga ana kimike veçanërisht xilometazolina, tetrizolin.
Glauçoma të këndit të syrit dhe sëmundje të tjera të rënda të syrit.
Kundërindikohet tek fëmijët nën 12 vjeç.Përgjithësisht kundërindikohet tek gratë shtatëzëna dhe gjidhënia(Shiko këshilla speciale).
Kundërindikohet dhënia paralel me preparatet inhibitore të monoaminoxidazës (Tranilcipromina fenelzina pargilina).

Kujdesje gjatë përdorimit:
Produkti mund të shfaqë një përthithje të lehtë sistemike,kështu duhet të përdoret me kujdes në pacientët me hipertension, me hipertirozë, aritmi kardiake, hiperglicemi, (diabeti). Në raste të vazhdimit apo agravimit të simptomave pas një periudhe të shkurter trajtimi pacienti duhet të konsultohet me mjekun. Në çdo rast preparati nuk duhet të përdoret më shumë se 4 ditë rresht,kjo sipas përshkrimit të mjekut,sepse në rast të kundërt mund të fillojnë efektet e padëshirueshme .
Produkti nëse merret aksidentalisht me doza më të larta ose periudha më të gjata mund të shkaktojë fenomene toksike. Infeksionet, pusi, trupat e huaj në sy, dëmtimet mekanike, kimike, nga të nxehtit, kërkojnë ndërhyrjen e mjekut.

Ndërveprime me barna të tjera:
Bashkëveprimi me preparatet inibitore të monoaminooxidazës (IMAO) mund të shkaktojnë kriza të rënda hipertensive.

Këshillime speciale:
Përdorimi i gjatë i medikamentit mund të japë fenomene të sensibilitetit.
Në raste të tilla duhet ndërprerë mjekimi dhe të zëvendësohet me terapi të ngjashme. Flakoni multidozë përmban mertiolat si konservant i cili mund të jetë origjina e një reaksioni sensibiliteti dhe nuk duhet të aplikohet kur vendosen lentet e kontaktit(në rastet e pacientëve që mbajne lente,vendosini ato 15 minuta pas përdorimit të preparatit). Në këto raste mund të përdoren flakoni monodozë që nuk përmban konservantë.

Përdorimi në shtatëzëni dhe gjidhënie:
Në shtatëzëni dhe gjatë gjidhënies përdoret vetëm në rastet teper të nevojshme dhe nën kontrollin e mjekut.

Mbajeni në vende të paarritshme nga fëmijët tuaj.

Doza, mënyra e koha e përdorimit të barit:
Hidhni në syrin e sëmurë 1-2 pika të kolirit, 2 ose 3 herë në ditë.
Mos i kaloni dozat e këshilluara .Mbajuni rigorozisht dozave të përcaktuara.
Një dozim më i madh i preparatit megjithëse i marrë me rrugë lokale dhe në periudha të shkurtra kohe mund të japë efekte të rënda sistemike.

Instruksione për përdorimin e flakonit monodozë.
1) Ndani flakonin nga të tjerët.
2) Hapni flakonin duke e rrotulluar dhe tërhequr kapakun.
3) Përdoreni menjëherë pas hapjes:pas përdorimit flakoni duhet hedhur edhe pse është përdorur pjesërisht.

Instruksione për përdorimin e flakonit multidozë.
Për ta hapur kutinë e preparatit merrni kapsulën mbyllëse dhe zhvidhoseni me kujdes atë.
Pas përdorimit mbylleni tapën me kujdes.

Mbidozimi:
Preparati i përdorur për një kohë të gjatë apo me doza të larta i marrë aksidentalisht mund të japë fenomene toksike .
Marrja aksidentale e preparatit sidomos tek fëmijët mund të shkaktojë depresion të sistemit nervor qëndror:sedacion të shprehur (somnolencë të shprehur),komë.
Nëse kjo ndodh drejtohuni menjëherë pranë qëndres mjekësore më të afërt.

Efekte të padëshiruara:
Përdorimi i këtij preparati mund të japë ndonjëherë dilatacion të pupilës,efekte sistemike të përthithjes(hipertension ,çrregullime kardiake,hiperglicemi).
Rritje të presionit okular, nauzea,dhimbje koke.Te fëmijët nëse merret aksidentalisht preparati mund të japë dremitje,ndonjëherë të thellë dhe hipotoni.

Rrallë mund të manifestojnë fenomene hipersensibiliteti.
Në raste të tilla ndërprisni trajtimin,konsultoheni me mjekun dhe në qoftë se është e nevojshme ndryshoni terapinë
.Respektimi i instruksioneve të paraqitura në fletën ilustrative ulin riskun e efekteve anësore.
Këshillohet pacienti të komunikojë me mjekun ose farmacistin për çdo efekt të padëshiruar jo të përshkruar në fletën illustrative.

Skadenca dhe ruajtja: Shikoni datën e skadencës, të treguar në kuti. Kjo tregon që preparati në konfeksion është plotësisht i rregullt dhe brenda parametrave.

Vëmendje:
Mos e përdorni preparatin pas datës së skadencës të treguar në kuti.
Flakoni multidozë nuk duhet përdorur mbi 30 ditë pas hapjes së parë të flakonit.

Flakoni monodozë nuk përmban konservantë:pas përdorimit flakoni duhet hedhur edhe pse është përdorur pjesërisht.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive