Tuesday, October 25, 2016

Aflovag (solucion)

Aflovag (solucion)

lavanda vaginale (shpëlarës vaginal). Ruan pH vaginal në vlera normale.

aflovag

Indikacionet:

Përdoret si trajtim ndihmës në vulvovaginite së bashku me terapinë tjeter shoqëruese.

Mund të përdoret për:

Higjienë intime (1- 2 herë në javë)
Pas periudhes menstruale
Pas marrëdhënieve seksuale,
Pas përdorimit të kontraceptivëve lokale
Në rast të pranisë së sekrecioneve etj
Përparësitë:

Tolerohet mirë edhe në trajtime të zgjatura
Përmirëson veprimin e terapisë tjetër shoqëruese
Lë një ndjenjë freskie dhe arome të mire
Dozimi:

1 lavandë në ditë.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive