Monday, October 24, 2016

NDALIMI I FRYMËMARRJES

Duhet menjëherë të vazhdohet me frymëmarrje artificiale(me metodën gojë-gojë apo gojë-hundë) për të dërguar ajrin në mushkëritë e të dëmtuarit,duke u qartësuar më përpara që rrugët e frymëmarrjes nuk janë
të bllokuara.Frymëmarrja gojë-gojë kryhet në mënyrën e mëposhtme:


të mbahet koka e të dëmtu-
arit me një dorë poshtë qafës
dhe të mbyllen vrimat e hun-
dës.

të fryhet në mushkëritë e të
dëmtuarit për të patur një
ngritje të gjoksit.

të largohet goja për të favo-
rizuar nxjerrjen e ajrit të të
dëmtuarit duke verifikuar
uljen e gjoksit.
Fryrjet e ajrit praktikohen në intervale 3-4 sek deri kur i dëmtuari të rifillojë frymëmarrjen spontanisht;

vdekja nga asfiksia(zënia e frymës) mund të vijë pas 3 minutash.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive