Thursday, October 27, 2016

Albiomin 5% (injeksion)

Përbërja
Albumin Humane 5%, solucion për administrim intravenoz.

Indikime
Albumin humane 5% është solucion për administrim intravenoz. Albumin humane 5% përdoret për të zëvendësuar albuminën në pacientët me hypoalbuminemi.

Mënyra e administrimit
Albumin humane 5% do të jepet në kushte spitalore në prezencën e mjekut ose personelit infermieror, duke e injektuar intravene.

Kundërindikime
Nuk duhet perdorur:
-në raste alergjie (apo mbindjeshmërie) nga pregatitjet e albumines ose ndaj ndonjë prej eksipienteve përbërës të saj.

Efektet anesore/ dhe masat që duhen të ndërmerren
Të vjella, urtikarie, temperaturë, rënie të tensionit, të cilat zhduken menjëherë me uljen e ritmeve të dhënies ose me ndërprerjen e infuzionit për pak kohë.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive