Thursday, October 27, 2016

Albiomin 20% (injeksion)

Përbërja
Albumin humane 20%. (Human Plasma Protein 1000 ml solucion përmban 200 g nga të cilat 96% Albumin.)

Indikime
Albumin humane 20%, është solucion për administrim intravenoz. 1000 ml solucion përmban 200 g proteina plazmatike humane nga të cilat të paktën 95% është albumin humane. Albumin humane 20%, përdorët për të zëvendësuar albuminën në pacientët që kanë mungesa të mëdha të albuminës.

Mënyra e administrimit
Albumin humane 20% jepet në kushte spitalore nga një mjek ose infermiere. Mund të injektohet direkt intraven ose i holluar me klorur natriumi 0.9%.

Kundërindikime
Nuk duhet përdorur:
- në raste alergjie (apo mbindjeshmërie) nga pregatitjet e albuminës ose ndaj ndonjë prej eksipienteve.

Efektet e padëshirueshme dhe masat që duhen të ndërmerren
Të vjella, urtikarie, temperaturë, rënie të tensionit, të cilat zhduken menjëherë me uljen e ritmeve tëe dhënies ose me ndërprerjen e infuzionit për pak kohë.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive