Thursday, October 27, 2016

AmBisome (flakon)

Lënda vepruese:
1 fl përmban  50 mg amphotericin (50,000 units) te inkapsuluar në liposome. Pas tretjes përmbajtja do të jetë 4 mg/mL amphotericine B.

Indikacionet:
AmBisome është e indikuar në:

Trajtimin e mykozes sistemike të rënde, ku amphotericina B e zakonshme (e cila karakterizohet nga toksiciteti/nefrotoksiciteti) është e kundërindikuar.
Trajtimin e leishmaniosis visceralis në pacientë të rritur dhe në fëmijë.
Trajtimin e infeksioneve të supozuara empirike fungale në pacientët febrile neutropenike, ku ethet kanë dështuar t’i përgjigjen antibiotikëve me spektër të gjerë dhe hetimet përkatëse kanë dështuar për të përcaktuar një shkak bakteriale apo virale.
Infeksionet që trajtohen me sukses me AmBisome përfshijnë: kandidoze, aspergillosis, mucormycosis, mycetoma kronike, meningjitit  cryptococcal dhe leishmanioze viscerale.
AmBisome nuk duhet të përdoren për të trajtuar format e zakonshme e të lehta klinike të infeksioneve fungale.
Dozimin, mёnyrёn dhe kohёzgjatjen e pёrdorimit
AmBisome duhet të administrohet në infuzion intravenoz më shumë se një 30-60pika/minutë.
Doza më e madhe se 5mg/kg/dite, infuzioni intravenoz duhet të vazhdojë për një periudhë 2 orë. (shih seksionin 4.4). Përqëndrimi i rekomanduar për infuzion intravenoz është 0,20 mg / ml për 2,00 mg / ml amphotericin B AmBisome. Terapia me AmBisome duhet administruar për një kohë rreth tre muaj, me një dozë kumulative e 16,8 g të amphotericin B AmBisome pa toksicitetit të rëndësishem.
Te të riturit:
Trajtimi i mukozes: Terapia jepet vetëm një dozë ditore 1,0 mg / kg /peshë trupore, dhe rritet gradualisht deri 3,0 mg / kg. Të dhënat janë aktualisht të pamjaftueshme për të përcaktuar kërkesat e përgjithshme, doza dhe kohëzgjatja e trajtimit të nevojshem për zgjidhjen e mycoses.

Megjithatë, një dozë kumulative e 1,0-3,0 g amphotericin B AmBisome në 3 – 4 javë ka qenë tipike. Doza e amphotericines B AmBisome duhet të përshtatet me kërkesat specifike të secilit pacient.Trajtimi i leishmaniozes viscerale. Një dozë e përgjithshme  21,0-30,0 mg / kg /peshë trupore të dhënë më shumë se 10-21 ditë mund të përdoret në trajtimin e leishmaniozes viscerale. Të dhënat për dozim optimal dhe zhvillimin eventual të rezistencës janë ende të paplota. Produkti duhet të administrohet nën mbikëqyrje të rreptë mjekësore.
Trajtimi empirik të pacienteve me neutropeni:Doza e rekomanduar ditore është 3 mg / kg/ peshë trupore në ditë. Trajtimi duhet të vazhdojë deri sa temperatura e regjistruar është normalizuar për 3 ditë rresht. Në çdo rast, trajtimi duhet të ndërpritet pas një maksimum prej 42 ditësh.

Pacientët pediatrike: Të dyja infeksionet fungale sistemike në fëmijët dhe infeksionet fungale të supozuara në fëmijët me neutropenia febril janë trajtuar me sukses me AmBisome, pa raporte të ngjarjeve të jashtëzakonshme negative. Pacientët pediatrike kanë marrë AmBisome në doza të krahasueshme me ato të përdorura në të rriturit në një bazë për kilogram peshë.

AmBisome nuk rekomandohet për përdorim në fëmijët nën 1 muaj për shkak të mungesës së të dhënave mbi sigurinë dhe efikasitetin.

Pacientët e moshuar: Nuk ka ndryshim në dozë, ose frekuenca e dozimin është e nevojshme.
Dëmtimi renal: AmBisome ka qenë e administruar me sukses në një numër të madh të pacientëve me demtime renale para-ekzistuese në doza duke filluar që nga 1-3 mg / kg / ditë dhe rritja e dozes dhe frekuenca e dhënies duhet te lidhet me aspektin klinik.

Kunderindikacionet
AmBisome është i kundërindikuar te pacientët të cilët kanë treguar mbindjeshmëri ndaj substancës aktive, ose në ndonjë nga ekscipientëve nëse, sipas mendimit të mjekut, gjendja është kërcënuese për jetën dhe  kërkon trajtim adekuat.

Efektet anësore dhe masat që duhen të ndërmerren
Në infuzione te shpeshta te administrimit te AmBisome mund te ndodhin ethe dhe frisione. Më pak të shpeshta të lidhura me reaksionet nga infuzioni mund të jenë një ose më shumë nga simptomat e mëposhtme: Dhimbje gjoksi dhe ndjenje shtrëngimi të tij, dispne, bronkospasme, takikardi, hipotension. Këto efekte shmangen me ndalimin e infuzionit ose me ngadalësimin e fluksit te tij, (mbi 2 orë). Megjithatë, reaksione të rënda që lidhen me infuzionin e medikamentit  mund të kërkojë ndërprerjen e përhershëm të AmBisome.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive