Monday, October 24, 2016

TRUP I HUAJ NË SY

Nëse një trup i huaj gjendet në beben e syrit,të mos kërkojmë absolutisht ta lëvizim dhe të mos lejojmë që i dëmtuari të fërkojë syrin por ta mbulojmë me një fashë të butë dhe të kërkojmë ndërhyrjen e një mjeku.
Kjo situatë është e rëndësishme si për rrezikun e shpimit të kokërdhokut të syrit,ashtu dhe për rrezikun e infeksionit.

Nëse viktima ka një trup të huaj në një sy:


ÇFARË DUHET BËRË

ÇFARË NUK DUHET BËRË
-të fashohet syri pa e lëvizur trupin e huaj;
-të ndalojmë që viktima të prekë syrin e plagosur,
për të evituar dëmtime më të mëdha;
-të fashohet syri dhe të ndalojmë të preket deri në
mbërritjen e specialistit.
-të kërkojmë gjithmonë të lëvizim trupin e huaj për të evituar infeksionet;
-të ndalojmë viktimën të mbyllë syrin për të evituar dëmtime të mëtejshme;
-të fërkojmë qepallat për të favorizuar daljen e lotë-
ve dhe të mos e fashojmë syrin.

Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive