Tuesday, November 1, 2016

Bronchobos 375mg (kapsula)

UDHËZIME PËR PACIENTËT:

Ky ilaç mund të blihet pa recetë.
Ju duhet të ndiqni këtë udhëzim të përdorimit të këtij produkti për të marrë rezultatet më të mira.
Nëse keni pyetje shtesë, kontaktoni mjekun apo farmacistin tuaj.
Çfarë është  BRONCHOBOS® 375 mg kapsula dhe për çfarë përdoret
BRONCHOBOS ® 375 mg kapsula përmban substanca aktive si karbocisteinën, e cila i takon grupit të ilaçeve të quajtur “Mukolitik”.
Mukolitikët bëjnë uljen e densitetit dhe viskozitetit në sekrecione bronkiale (mukusit) në këtë mënyrë lehtëson kollitjen.
BRONCHOBOS ®375 mg kapsula janë aplikuar për problemet në traktin respirator, të cilat fillojne kur krijohen shumë sekrecione bronkiale ose është tepër  i trashë dhe  ngjitet.

Para se të përdorni BRONCHOBOS ® 375 mg kapsula
Informojeni mjekun tuaj nëse jeni duke marrë ilaçe të tjera, keni ndonjë sëmundje kronike, ndonjë çrregullim metabolik, jeni alergjik ndaj medikamenteve ose kanë pasur reaksione alergjike në disa prej tyre.

Mos përdorni BRONCHOBOS ® 375 mg kapsula
BRONCHOBOS ® 375 mg kapsula Mos e merrni:
• Nëse jeni alergjik (ndjeshëm) në karbocistein dhe / ose ndonjë nga ekscipientëve në përbërjen e ilaçeve BRONCHOBOS®.
Simptomat e një reaksion alergjik përfshijnë: skuqje, vështirësi në gëlltitje dhe frymëmarrje, ënjtje të buzëve, fytyrë, fyt apo gjuhë.
• Nëse ju keni një Ulçera në stomak apo zorrë.
Mos përdorni ilaçe BRONCHOBOS ® 375 mg kapsula, në qoftë se keni ndonjë nga këto simtoma.
Nëse keni dyshim, konsultohuni me mjekun ose farmacistin tuaj para se të përdorni këtë medikament.

Kini kujdes me BRONCHOBOS® 375 mg kapsula
Ju duhet të jenë të kujdesshëm me përdorimin e BRONCHOBOS ® 375 mg kapsula nëse keni vuajtur nga një ulçerë, sepse ky medikament mund të dëmtojë kufizimin mukozal të stomakut.

Aplikimi i barnave të tjera me BRONCHOBOS® 375 mg kapsula
Ju lutem vini re se ky informacion mund të zbatohet për ilaçet të cilat  ju nuki merrni më, dhe ilaçeve që ju planifikoni ti merrni në të ardhmen.
Tregoni mjekut tuaj nëse jeni duke marrë ose keni marre kohët e fundit ndonjë ilaç tjetër, duke përfshirë edhe ilaçe të blera  pa një recetë.
Nuk dihet ndërveprim në mes të karbocisteinës dhe medikamenteve të tjera.

Aplikimi i ushqimit dhe pijeve me BRONCHOBOS ® 375 mg kapsula
Ushqimi dhe pijet nuk ndikojnë në absorbimin e  karbocisteines.

Shtatzania dhe gjidhënia
Para se të filloni të aplikoni disa medikamente, konsultohuni me mjekun ose farmacistin për këshilla.
• Tregoni mjekut tuaj nëse jeni shtatzënë, nëse planifikoni të mbeteni shtatzënë ose nëse mendoni se jeni shtatzënë.
• BRONCHOBOS® 375 mg kapsula në tremujorin e parë të shtatzënisë nuk është e
rekomanduar.
• Tregoni mjekut tuaj nëse ju jeni në gjidhënie ose planifikoni të jepni gji.
• Nuk dihet se karbocisteina ka efekte të shprehura në periudhën e gjidhënies.

Ngarja dhe përdorimi i makinerive
Medikamenti nuk ka asnjë efekt të njohur në aftësinë e ngarjes dhe / ose punës me makineri.

Vërejtje të tjera
Asnjë nga ekscipientëve nuk ndryshon efikasitetin dhe sigurinë e medikamentit.

Si të përdorni BRONCHOBOS ® 375 mg kapsula
Medikamentin aplikojeni sipas udhëzimeve të caktuara.
Nëse ju mendoni se ilaçi është shumë i fortë ose shumë i dobët, bisedoni me mjekun ose farmacistin tuaj për këshilla.

Udhëzime për përdorimin e ilaçit
• BRONCHOBOS drogës ® 375 mg kapsula merret në mënyrë orale.

Si përdoret medikamenti
Të rriturit (duke përfshirë edhe të moshuar)
• Doza e zakonshme është 2 kapsula 3 herë në ditë.
• Nëse vëreni një përmirësim të simptomeve, doza mund të reduktohet në 1 kapsulë katër herë në ditë.
Fëmijët
• BRONCHOBOS ® kapsula nuk janë përshtatura për përdorim te fëmijët.
• Tek fëmijët rekomandohet marrja BRONCHOBOS ® 2,5% shurup.

Nëse ju merrni BRONCHOBOS® 375 mg kapsula më teper se duhet
Nëse ju aplikoni më shumë se sasia e përcaktuar e ilaçeve, kontaktoni mjekun apo farmacistin tuaj!
Nëse ju aplikoni BRONCHOBOS® 375 mg kapsula se rekomanduara në këtë manual, kontaktoni mjekun tuaj menjëherë ose institucionin më të afërt shëndetësor.
Merrni me vete  një paketë të medikamentit, në mënyrë që personeli shëndetësor të dijë saktësisht se çfarë ilaçi jeni duke përdorur.
Nëse ju aplikoni më shumë BRONCHOBOS ® 375 mg kapsula është shumë e mundshme që ju  të keni çrregullim gastrointestinal.

Nëse keni harruar të merrni BRONCHOBOS ® 375 mg kapsula
Nëse keni harruar të aplikoni medikamentin, nuk duhet të përdorni dy herë  sasinë e tij më vonë, por vazhdojni ta përdorni medikamentin në orar të zakonshëm.

Nëse e ndërpreni marrjen e BRONCHOBOS  ® 375 mg kapsula
Nese ju papritur keni ndërprerë marrjen e këtij medikamenti, nuk pritet asnjë lloj efekti negativ.
Nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme për përdorimin e BRONCHOBOS® 375mg kapsula pyesni mjekun apo farmacistin tuaj.

Efektet e mundshme anësore
Ashtu si të gjitha medikamentet dhe BRONCHOBOS ® 375 mg kapsula mund të shkaktojë efekte anësore.
BRONCHOBOS® 375 mg kapsula  në përgjithësi  është i asimilueshë mirë, dhe efektet anësore nuk  manifestohen tek të gjithë pacientet.
Nëse vëreni ndonjë nga efektet anësore të mëposhtme, duhet të ndërpritet përdorimi i tij dhe menjëherë kontaktoni me mjekun tuaj apo vizitoni institucionin më të afërt shëndetësor:
• Reaksionet alergjike përfshijnë vështirësi në gëlltitje dhe frymëmarrje, ënjtje e buzëve, fytyrës, fytit  apo gjuhës.
Nëse vëreni ndonjë nga këto efekte anësore serioze, menjëherë tregoni mjekut tuaj:
•Vjellje e gjakut nga stomaku, ose jashtqitje e zeze e katranosur.
Nëse ndonjë nga efektet anësore bëhet serioze, vëreni ndonjë efekt anësorë i cili nuk është i përshkruar në këtë fletëudhezim,  kontaktoni mjekun apo farmacistin tuaj.

Si duhet ruajtur BRONCHOBOS® 375 mg kapsula
BRONCHOBOS® 375 mg kapsula të mbahet larg fëmijëve.
Afat: 3 vjet nga data e prodhimit.
BRONCHOBOS® 375 mg kapsula Mos e përdorni pas afatit të mbarimit të deklaruar në paketim.

Informatat shtese
Çfarë  përmban  BRONCHOBOS® 375 mg kapsula
Një kapsulë BRONCHOBOS ® 375 mg kapsula përmban: 375,00 mg Karbocisteina BRONCHOBOS ® kapsulë 375 mg përmban eksipientëve e mëposhtme: misri , koll xhelatinë, silic dioksid colloidal, stearate magnez, xhelatinë kapsulë e forte Nr 0.

Si duket BRONCHOBOS ® 375 mg kapsulë dhe përmbajtja e paketës
BRONCHOBOS ® 375 mg kapsula janë të forta të zgjatura kapsula xhelatine me madhësi 0, përbërë nga trupi dhe kapak të verdhë.
Përmbajtja e kapsulave është pluhur i bardhë.
BRONCHOBOS ® 375 mg kapsula janë të paketuara në kuti e cila përmban 30 kapsula.

Mënyra e dhënies së medikamentit.
Medikamenti  jepet pa një recetë.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive