Monday, November 14, 2016

Hepatect CP (injeksion, vaksinë)

Lënda vepruese
Imunoglobulinë Hepatitit B (HBs) 50 IU në 1ml  ( Human proteina 50 g / l të cilat të paktën 96% është e IgG, me një përmbajtje të antitrupave te Hepatitit B (HBs) ne 50 IU / ml).

Indikacionet
- Në të porsalindurit  nga nëna bartëse e infektuar me virusin e hepatitit B.
-  Parandalimi e hepatitit B ( ri-infeksionin) pas transplantit të mëlçisë Immunoprophylaxis e hepatitit B.
- Në rast të ekspozimit aksidental si shpimet aksidentale nga aget ose kontaktet mukozale direkte aksidentale (p.sh. kontakt seksual i pa mbrojtur) me një person mbartës  (përfshirë edhe personat të cilëve vaksinimi ka qene i pa plote kunder Hepatitit B ose kur antitrupat janë nën normë .)
- Në pacientët që fillojnë hemodializën dhe s’kanë bërë më parë vaksinë bëjnë njëkohësisht marjen e Hepatect CP dhe vaksinimin.
Në subjektet që nuk tregojnë një përgjigje imune (nuk ka antitrupa të matshme hepatitit B) pas vaksinimit dhe për të cilët një parandalimin e vazhdueshëm është i nevojshëm për shkak të rrezikut të vazhdueshëm për të qenë të infektuar me hepatitin B.

Dozimin, mёnyrёn dhe kohёzgjatjen e pёrdorimit

- Të porsalindur nga nëna virus bartës sa më shpejt të jetë e mundur pas lindjes: doze e vetme 2 ml Hepatect CP brenda 12 oresh i.v per 5-15 minuta.
Njëkohesisht bëhet dhe vaksinim me vaksinën ricombinante të hepatitit B.

- Në  fëmijë e të rriturit:
Doza është 8-10 IU kg peshë equivalent 0.16-0.2 ml kg/peshe.

Metoda e administrimit
Hepatect CP duhet të aplikohet intravenë me një normë fillestare prej 0.1 ml / kg / orë për 10 minuta. Nëse tolerohet mirë, shkalla e administrimit mund te rritet gradualisht deri në një maksimum prej 1 ml / kg / orë.
Përvoja klinike në të sapolindur me hepatitit B nga nëna bartëse të virusit ka treguar, se Hepatect CP përdoret intravenë me një normë infuzioni 2 ml midis 5 deri 15 minuta dhe është toleruar mire.

Kundërindikacionet
Mbindjeshmeri ndaj përbërësve dhe Imunoglobulinave.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive