Wednesday, November 16, 2016

Ketoftil (xhel oftalmik)

Përmbajtja:
Në 100 gr xhel përmbahet: Ketotifen fumarat 0.069g të njëjtë me 0.05g Ketotifen.
Shtesat: Hidroksietilceluloz, Sorbitol, Klorur benzalkoni, ujë për përdorim injeksionesh.

Forma farmaceutike dhe përmbajtja:
Xhel oftalmik,tubet nga 10gr , 0.05%.

Kategoria farmakoterapeutike:
Antihistaminik-antialergjik okular.

Indikimet:
Konjuktivit dhe keratokonjuktivit akut dhe kronik me natyrë alergjike (pranverore, atopike dhe të tjera).

Kundërindikimet:
Hipersensibilitet të njohur ndaj këtij produkti ose substancave ngushtësisht të ngjashme nga pikpamja kimike.
Eshtë i kundërindikuar plotësisht në shtatzëni(raste të veçanta përdorimi).

Këshilla speciale dhe vëmendje gjatë përdorimit
Subjektet sensibël ndaj trajtimit me KETOFTIL gel mund të japin një lloj reaksioni .
Ketoftil gel mund të shkaktojnë në momentin e aplikimit një skuqje të lehtë disa minuta pas aplikimit dhe nuk këshillohet drejtimi i makinës në këto momente.
Prania e klorurit të benzalkonit ,tek Ketoftili gel është e papranueshme tek pacientët me lente kontakti.

Shtatzënia :
Edhe se studimet në kafshë nuk kanë treguar asnjë efekt negativ mbi fetusin administrimi në gratë shtatzëna sidomos gjate 3 mujorit të parë të shtatzanisë duhet të bëhet e limituar vetëm në rastet e marrjes së domosdoshme.

Ndërveprime me barna të tjera
Nuk duhet të përdoret sëbashku me medikamentet trankuilizante ,hipnotikët dhe alkool ,përqëndrimet plazmatike okulare japin fenomene të padëshiruara.
Të mbahet në vende të paarritshme nga fëmijët .

Përdorimi
1 pikë ne qesen konjuktivale 2 herë në ditë.

Mënyra e dhënies së barit:
Për të marrë një efekt te mirë mbajeni tubin në drejtimin pingul poshtë.

Efekte të padeshiruara
Në raste te rralla ,vihen re djegie te lehta, iritime lokale me skuqje dhe blefarite(inflamacione te kendeve te palpebrave).Ftohen pacintet te komunikojne me mjekun dhe farmacistin per cfaredolloj efekti jo te pershkruar ne letren shoqeruese te medikamentit.

Skadenca dhe konservimi
Shiko datën e skadencës mbi paketim, kjo datë tregon që produkti është i konservuar në mënyrë korrekte.

Vëmendje:
Mos e perdoni medikamentin pas dates se skadences te treguar ne paketim.
Medikamenti nuk duhet perdorur 30 ditë pas hapjes së parë të preparatit.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive