Wednesday, November 16, 2016

Levotuss (shurup, pika)

Levodropropizinë
Kolla një nga arsyet më të zakonshme për të vizituar mjekun 35% e fëmijëve parashkollorë raportojnë kollë në çdo muaj të vitit, dhe 9% e tyre zhvillojnë kollë kronike.

Intensiteti i kollës është i lartë.
Shkaku i kollës është i panjohur.
Terapia specifike kërkon një periudhë të gjatë kohore për të dhënë rezultat.
Mekanizmi i veprimit
Levodropropizinë

Parandalim i bronkaspazmës;
Po aq efektiv sa barnat kundër kollës me veprim qëndror;
Pa ndërveprime me barnat e tjerë;
Pa aktivitet në sistemin nervor qëndror;
Pa aktivitet frenues mbi funksionin respirator ose klirensin mukociliar.
Rekomandohet nga udhëzuesit e ACCP në pacientët me bronkit akut.

Lehtësim i shpejtë nga kolla
Pas ditës së parë të trajtimit,69/70 kishin reduktim të ngacmimeve të kollës.
Efikasiteti i mirë / shkëlqyer në 94% të pacientëve.
Numri i zgjimeve të lidhura me kollën në 130 pacientë pediatrike me kollë,në ditën e 1 dhe ditën e 3 të trajtimit me Levotuss.
Levotuss është një antitusiv po aq efektiv sa dropropizinë,por duket se shfaq rrezik më të ulët për përgjumje ditore.
Levotus është një bar antitasiv kundër kollës me veprim periferik në nivelin trakeobronkial, që zotëron gjithashtu aktivitet anti-alergjik dhe anti-bronkospastik.
Tolerancë e mirë / shkëlqyer në 97% të pacientëve.
LEVOTUSS ka një profil tolerance të shkëlqyer.
Toleranca u vleresua si “dobët” vetëm në 3% të pacientëve.
Pa ndërveprime me barnat që përdoren për trajtimin e sëmundjeve bronko-pulmonare.
Një trajtim jo-specifik me frenues të kollës është i nevojshëm veçanërisht  kur: Kur tek fëmijët, mekanizmi fiziologjik mbrojtës dhe pastrues i kollës bëhet shqetësues dhe i pafavorshëm.

Bar kundër kollës me veprim periferik
Gjykimi i mjekëve mbi efikasitetin në 180 pacientë pediatrikë të trajtuar Levotuss për 7 ditë.
Levotuss është klinikisht efektiv dhe ka një profil tolerance të shkëlqyer tek pacientët pediatrikë.
Në studimet farmakologjike tek njerëzit,kombinimi i levodropropizine-s me benzodiazepinat nuk e modifikon modelin e EEG.
Studime klinike në një popullatë të madhe pediatrie 60% pas ditës së  pare të terapisë e fëmijëve nuk kane kollë ose shfaqin kollë të butë.
Lehtësim i shpejtë i kollës Fiocchi A et al.
Trajtimi me levodropropizine ishte efektiv dhe i toleruar mire tek fëmijët me kollë irrituese dhe potencialisht shqetësuese.
Paraqitja grafike e të dhënave numerike.
80% e fëmijëve me rivendosje të gjumit të natës.
Rivendos modelin normal të gjumit Banderali G.et al.
Bashkë me lehtësimin e kollës u rivendos modeli normal i gjumit.
Gjykimi i mirë / shumë i mirë 94% efikasiteti, 97% toleranca.
Efektiv dhe i toleruar mirë Tamburrano D.et al.
Të dhënat demostrojnë se trajtimi me levodropropizinë tek fëmijët është shumë mirë i tolerueshëm dhe klinikisht efektiv.

Dozimi dhe mënyra e dhënies
Shurup 3 ml 10-20 kg  3 herë në ditë.  5 ml 20-30 kg 3 herë në ditë.
Pika 1 pikë kg / ditë me 3 marrje.
Doza mund të dyfishohet sipas nevojave të mjekut deri në një maksimum prej 20 pika 3 herë në ditë.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive