Saturday, November 5, 2016

Zutectra (injeksion)

Lënda vepruese
Imunoglobulinë  Hepatitit B IU 500 në 1ml.
Proteina humane 150 mg / ml të cilat të paktën 96% është  IgG, me një përmbajtje të antitrupave të hepatitit B.

Indikacionet
Parandalim të hepatitit B (HBV) (ri-infeksioni) në pacientët  me HBV-DNA negative me kohë mbi 6 muaj pas transplantit të mëlçisë .
Zutectra përdoret vetëm për të rriturit.
Përdorimi i njëkohshëm  Zutectra me agjentët virostatik është bazë për profilaksinë në rastet e transplantove.

Dozimin, mёnyrёn dhe kohёzgjatjen e pёrdorimit
Në të rritur HBV-DNA negative   >  6 muaj pas transplantit të mëlçisë:
- Pacientët me peshë trupore <75 kg: 500 IU (1 ml) / javë
- Pacientët me peshë trupore  > 75 kg: 1.000 IU (2 here 1 ml) / javë.

Para fillimit të trajtimit nën lëkurë me Zutectra,  nivelet ne serum anti-HBs duhet të jenë te stabilizuar me Hepatect CP intravenoze mbi 300-500 IU / l.
Doza e parë  Zutectra duhet të administrohet rreth 14-21 ditë pas dozës së fundit intravenoze të Hepatect CP për të stabilizuar nivelin anti-HBs gjatë kalimit nga intravenoze në dozimin nën lëkurë.
Doza e Zutectra mund të adaptohet deri në 1.000 IU / javë për të mbajtur një nivel të anti-serum i HBs > 100 IU / l në pacientët HBsAg-negative dhe HBV/DNA negative.
Pacientët duhet të monitorohen për  nivelet  e antitrupave anti-HB ne serum rregullisht.
Nuk ka asnjë tregues relevant për përdorimin e Zutectra tek fëmijët.
Zutectra duhet të administrohen nëpërmjet rrugës nënlëkurës.

Kundërindikacionet

Mbindjeshmëri ndaj ndonjë nga komponentët përbërës.
Mbindjeshmëri të imunoglobulinave të njeriut.
Zutectra nuk duhet të administrohet intravenoz.Reagimet e vërteta të mbindjeshmërisë janë të rralla.
Zutectra përmban një sasi të vogël të IgA. Individët të cilët janë të mangët në IgA kanë potencial për zhvillimin antitrupat IgA dhe mund të ketë reagime anafilaktike, pas administrimit të komponentëve të gjakut përmbajnë IgA.
Mjeku duhet pra të shikojë me kujdes gjatë trajtimit me Zutectra per rrezikun potencial të reaksioneve mbindjeshmërisë në individë me mangësi të IgA.
Efektet anësore dhe masat që duhen të ndërmerren
Rrallë, njeriut Hepatiti B imunoglobulinave mund të sjell një rënie të presionit të gjakut me reaksion anafilaktik, madje edhe në pacientët të cilët kanë toleruar trajtim të mëparshme me Ig njerëzore.
Komplikimet e mundshme shpesh mund të shmanget duke siguruar që:
- Pacientët qe janë të ndjeshëm ndaj imunoglobulinë njerëzore normale, duke injektuar ngadalë.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive