Saturday, October 1, 2016

Famosan 20 mg (film tableta të mbështjellura)

 Lexoni me kujdes këtë fletëudhëzim para se të përdorni këtë bar.
·         Ruajeni fletëudhëzimin. Ndoshta do t’ju duhet ta lexoni përsëri.
·         Nëse keni pyetje të tjera, ju lutemi drejtohuni tek mjeku ose farmacisti.
·         Ky bar është përshkuar për ju personalisht prandaj nuk duhet t’ua jepni të tjerëve.
·         Ai mund të jetë i dëmshëm për ta edhe nëse simptomet e tyre janë të njëjta me tuajat.
Përmbajtja e fletëudhëzimit:
1. Çfarë është Famosan dhe për çfarë përdoret
2. Çfarë duhet të dini para se të përdorni Famosan
3. Si përdoret  Famosan
4. Efektet anësore të mundshme
5. Ruajtja dhe afati i përdorimit
Famosan 20 mg film tableta të mbështjellura.
Përmbajtja e substancave aktive: famotidina.
Përmbajtja e substancave ndihmëse: amidoni i misrit; stearati i magnezit; laktozë monohidrat, celuloza mikrokristalore; silika koloidale anhidroze; hipromeloza, makrogoli 4000; dioksidi i titaniumit E 171; pigmenti oksidi i kuq i hekurit E 172 dhe pigmenti oksidi i verdhë i hekurit E 172.
1.ÇFARË ËSHTË FAMOSAN-i DHE PËR ÇFARË PËRDORET?
Përmbajtja:
- Një film tabletë e mbështjellur  përmban 20 mg famotidinë.
Forma farmaceutike
Famosan 20 mg film tableta të mbështjellura.
Famosan 20 mg film tableta të mbështjelluran janë me ngjyrë roze, të rrumbullakta, të sheshta, film tableta të mbështjellura me vinë e ndarjes në njerën anë.
Tabletat mund të ndahen në dy pjesë të barabarta.
Paketimi:
Famosan 20 mg film tableta të mbështjellura janë të paketuara në blister (blister Al/PVC), secila blister përmban 10 tableta.
Kutia e kartonit përmban dy (2) blister dhe fletëudhëzimin në brendësi.
Si vepron Famosan -i?
Famosan përmban barin e quajtur famotidin (20 mg ose 40 mg).
Ky bar i përket grupit të barnave të quajtura “bllokues të receporëve H2”.
Famosan® vepron duke e ulur sasinë e acidit klorhidrik i cili prodhohet në stomak.
Kur përdoret Famosan -i
- Për parandalimin e ulçerës në stomak (ulçera gastrike) ose në pjesën e parë të zorrëve (ulçera duodenale).
- Për trajtimin e ulçerës dhe për mënjanimin e simptomave.Famosan përdoret gjithashtu edhe për të ulur mundësinë e rikthimit të ulçerës duodenale.
- Për trajtimin e “sëmundjes së refluksit gastro-ezofageal” (GORD) të shkaktuar nga acidi i stomakut dhe nga ushqimi nga stomaku i cili kthehet në ezofag, ose për të parandaluar kthimin e simptomave.
- Për trajtimin e “sindromit Zollinger-Ellison” kur stomaku prodhon acid shumë më tepër sesa normalisht.
Nëse keni ndonjë pyetje ose diçka të paqartë bisedoni me mjekun tuaj ose me farmacistin.
2.  ÇFARË DUHET TË DINI PARA SE TË PËRDORNI FAMOSAN?
Informoni mjekun nëse vuani nga ndonjë sëmundje kronike, çrregullim metabolik, nëse e dini që jeni alergjik ose nëse jeni duke marrë barna të tjera.
Kur nuk duhet të përdorni Famosan?
- Nëse jeni alergjik (hipersensitiv) në famotidin ose në cilindo përbërës tjetër të Famosan të përmendur më parë.
- Nëse keni pasur ndonjë reaksion alergjik në barna të ngjashme.
- Nëse mendoni se mund të jeni shtatzënë.
- Nëse ju planifikoni të mbeteni shtatzënë.
- Nëse jeni gjidhënëse.
Ju nuk duhet ta merrni Famosan-in nëse keni ndonjerën nga gjendjet e përmendura më parë. Nëse nuk jeni të sigurt, bisedoni me mjekun tuaj ose me farmacistin.
Fëmijët
Famosan-i nuk duhet të përdoret te fëmijët.
Përkujdesje të veçanta me Famosan.
- Nëse keni ndonjë problem me veshka para se të filloni ta merrni këtë bar duhet të bisedoni me mjekun tuaj.
- Nëse ju keni marrur doza të larta dhe për kohë të gjatë të  Famosan® -it, mjeku juaj mund të kërkojë të bëni analiza të gjakut dhe të funksioneve të mëlçisë.
- Nëse ju keni ulçerë për kohë të gjatë, është me rëndësi që ju nuk duhet ta ndërpreni përnjëherë marrjen e Famosan® -it pa konsultimin paraprak me mjekun tuaj.
Përdorimi i Famosan-it me ushqime dhe pije
Nuk ka të dhëna për ndërveprime të famotidinës me ushqime dhe me pije.
Shtatzënia dhe ushqyerja me gji
Këshillohuni me mjekun tuaj ose farmacistin para se të filloni të merrni çfarëdo lloj bari.
Nëse jeni  ose mendoni se jeni shtatzënë konsultohuni me mjekun tuaj.
Famotidina nuk duhet të merret gjatë shtatzënisë si dhe gjatë gjidhënies.
Efekti mbi aftësinë për të drejtuar automjete dhe për të përdorur makineri
Disa pacientë kanë pasur efekte të padëshiruara si marramendje dhe kokëdhembje derisa janë trajtuar me Famosan.
Ju nuk duhet të ngisni makinën ose të operoni me makineri të rrezikshme derisa nuk e njihni veprimin e sakt të Famosan-it dhe nëse do të keni këto simptoma. (Shih efektet e padëshiruara.)
Në çfarë duhet patur kujdes nëse përdorni barna të tjera
Informoni mjekun ose farmacistin nëse jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit barna të tjera, qoftë edhe ato pa përshkrimin e mjekut.
Të keni parasysh se këto informacione mund ti përkasin barnave të cilat më nuk i pini, si dhe barnat të cilat planifikoni ti merrni në të ardhmen.
Ju lutemi që ta njohtoni mjekun tuaj nëse keni marrur ndonjë bar në të kaluarën e afërt.
Në veçanti duhet ta njoftoni mjekun nëse ndërkohë merrni edhe këto barna:
-  probenecid, i cili përdoret për trajtimin e artritit dhe uricemisë.
-  itrakonazol ose ketokonazol, të cilat përdoren për trajtimin e infeksioneve mikotike ose kërpudhore.
-  atazanavir, i cili përdoret për trajtimin e infeksionit me HIV.
-  antacidët, të cilët përdoren për trajtimin e hiperaciditetit.
-  sukralfat, i cili përdoret për trajtimin e ulçeres.
Informacione të rëndësishme lidhur me disa përbërës të Famosan
Nëse mjeku juaj ju ka thenë se ju nuk i toleroni disa sheqerna, para se ta merrni këtë bar duhet të kontaktoni me mjekun tuaj.
3.SI TË PËRDORET FAMOSAN-i?
Nëse vëreni se efekti i  barit është shumë i fortë ose shumë i dobët këshillohuni me mjekun ose farmacistin.
Dozimi dhe mënyra e përdorimit.
Këtë bar duhet ta merrni saktësisht sipas rekomandimeve të mjekut tuaj.
Mos e ndryshoni dozën, ose ta ndërpreni marrjen e mëtejme pa konsultim paraprak me mjekun tuaj.
Mjeku juaj do ta përcaktojë dozimin dhe kohëzgjatjen e mjekimit.
Ky bar merret përmes gojës.
Numri i tabletave që ju duhet ti merrni varet nga sëmundja që e trajtoni dhe nga gjendja klinike e sajë si dhe nga gjendja funksionale e veshkave.
• Tableta duhet të merret me pak ujë.
• Mos merrni më shumë ose më pak nga ajo e rekomanduar nga mjeku juaj.
• Ju duhet të vazhdoni ti merrni tabletat për aq gjatë sa ju ka rekomanduar mjeku juaj, edhe nëse ju do të ndjeheni më mirë.
Dozimi i zakonshëm është:
Ulçera
-  Trajtimi: një tabletë 40 mg gjatë natës, për 4 deri në 8 javë.
Kjo mund të ndryshohet në varësi se si do të reagoni ndaj këtij trajtimi.
-  Parandalimi: një tabletë 20 mg gjatë natës.
Sëmundja e “refluksit gastro-ezofageal (GORD)”
-  Parandalimi i simptomave të lehta: një tabletë 20 mg në mëngjes dhe një tabletë 20 mg gjatë natës.
-  Trajtimi i simptomave të lehta: një tabletë 20 mg në mëngjes dhe një tabletë 20 mg gjatë natës, për 6 deri në 12 javë.
-  Trajtimi i simptomave më të rënda: një tabletë 40 mg në mëngjes dhe një tabletë 40 mg gjatë natës, për 6 deri në 12 javë.
Për “Sindromën Zollinger-Ellison”
-  nga një tabletë e 20 mg çdo 6 orë.
-  disa pacientë me këtë gjendje mund të kenë nevojë për doza më të larta.
Nëse përdorni Famosan  më shumë sesa duhet
Në rast të marrjes të sasive më të mëdha të Famosan  sesa që preferohet, duhet të kontaktoni sa më parë me mjekun tuaj ose farmacistin.
Me vete duhet të keni edhe barin ose paketimin e barit, në mënyrë që mjeku ta dijë sa çfarë keni marrë.
Ai do ti përcaktojë masat që duhet të ndërmerren, në vartësi nga ashpërsia e intoksikimit/mbidozimit.
Nëse keni harruar ta merrni Famosan
Mos e dyfishoni dozën.
Nëse keni harruar ta merrni këtë bar, ju duhet ta merrni këtë sa më parë që ju kujtohet.
Nëse është koha për aplikimin e radhës, vazhdoni sipas orarit, ashtu si është përshkruar nga mjeku juaj.
Nëse e ndërpreni marrjen e Famosan
Barin merreni sipas rekomandimeve të mjekut tuaj.
Mjeku juaj do të ju tregojë për kohëzgjatjen e marrjes së barit.
Nëse keni ndonjë pyetje lidhur me këtë bar drejtohuni te mjeku juaj ose te farmacisti.
4.    EFEKTET ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjitha barnat tjera, edhe Famosan  mund të ketë efekte të padëshiruara, por nuk do të thotë se këto do ti ketë secili pacient.
Ky bar mund të japë këto efekte të padëshiruara:
Të zakonshme (shfaqen te më pak se 1 në 10 pacientë të trajtuar).
-  kokëdhembja, marramendja.
-  kapsllëku, diarrea.
Të pazakonshme (shfaqen te më pak se 1 në 100 pacientë të trajtuar).
Nëse ju keni ndonjë reaksion alergjik, ndërprejeni marrjen e Famosan-it dhe menjëherë kërkoni ndihmën mjekësore.
Shenjat e këtij reaksioni mund të jenë:
-  enjtja e fytyrës, buzëve, gjuhës dhe fytit (me vështirësi të frymëmarrjes dhe të gëlltitjes).
-  urtika.
-  tharja e gojës, ndryshim i shijes.
-  nauze dhe vjellje.
-  dhembje të lehta të barkut ose fryrje të barkut.
-  skuqja.
-  humbja e oreksit.
-  ndjenja e lodhjes.
-  kruarja.
Shumë të rralla (shfaqen te më pak se 1 në 10,000 pacientë të trajtuar).
- vështirësi me frymëmarrje ose vështirësi me gëlltitje.
Nëse vëreni ndonjë nga efektet anësore të renditura më sipër ose ndonjë efekt anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzimin, ju lutemi informoni mjekun ose farmacistin.
5. RUAJTJA DHE AFATI I PËRDORIMIT
Ruajtja
Mbajeni larg fëmijëve!
Ky bar nuk kërkon kushte të veçanta për ruajtje.
Afati i përdorimit
Të mos përdoret pas kalimit të afatit të përdorimit të shtypur në pako.
Data i referohet ditës së fundit të muajit të shënuar.
Mënyra e marrjes së këtij bari
Famosani mund të meret vetë me recetë te mjekut.

Masat speciale të shkatërrimit të barit të papërdorur
Barnat nuk duhet të hidhen në vende të papërshtatshme.
Pyeteni farmacistin për shkatërrimin e barnave të cilat nuk ju nevojiten.
Kjo masë do të ndihmojë në ruajtjen e ambientit.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive