Saturday, October 1, 2016

Ialgin (ovula vaginale)

Acid Hialuronik 0.2 %
Indikacionet
Përdoret në formen e dushit vaginal  një herë në ditë ose një herë në dy-tre ditë, në varësi të gravitetit të afeksionit.
·         Parandalimi dhe trajtimi i dëmtimeve të mukozës vulvo-vaginale nga faktorë mekanikë të ndryshëm (raporte seksuale, përdorimi i kontraceptivëve, ekzaminime gjinekologjike invazive).
·         Parandalimi i infeksioneve mykotike vaginale të shkaktuara nga Candida Albicans.Menjëhere pas trajtimit me antimykotike ovula, këshillohet përdorimi i ialgines ZERO 1 herë në ditë për 20 ditë.Më pas vazhdohet me 1 herë në çdo 3 ditë.
·         Në të gjitha rastet që shoqërohen me rënie të nivelit të estrogjeneve (terapi hormonale, pre dhe menopauze), me pasojat përkatëse vaginale, (kruarje, djegie, tharje e mukozes vaginale).
Për një regjim korrekt të mukozës vulvo – vaginale, ialgin ZERO mund të përdoret rregullisht me dozë 1 aplikim në çdo 3 ditë për një periudhë të pacaktuar kohore.
Mënyra e përdorimit
Përdoret në formën e dushit vaginal.
Lahen mirë duart përpara aplikimit.
Hiqet kapsula e flakonit .
Futet me delikatesë në vaginë dhe më pas shtypet flakoni.
Lihet të dalë gjithë solucioni në brendësi të vaginës dhe më pas tërhiqet.
Kujdesi gjatë përdorimit
Vetëm për përdorim të jashtëm.
Vetëm për një përdorim.
Të mbahet larg vendeve të arritshme nga fëmijët.
Të ndërpritet përdorimi në rast mbindjeshmërie ndaj produktit.


Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive