Wednesday, November 2, 2016

Cipronerton (tableta)

Paketimi: 10 tableta 750mg (Ciproflaxacin).

Dozimi: 1-2 tableta në ditë.

Për infeksion:
- të rrugëvë te frymëmarrjes
- të Lëkurës, artikulacioneve dhe kockave
- të komplikuara intra-abdominale
- të traktit urinar

Infeksione të traktit urinar të shkaktuara nga Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Serratia marcescens, Proteus mirabilis, Providencia rettgeri, Morganella morganii, Citrobacter diversus, Citrobacter freundii, Pseudomonas aeruginosa, methicillin-susceptible Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus ose Enterococcus faecalis.
Cistitet akute jo të komplikuara te femrat të shkaktuara nga Escherichia coli ose Staphylococcus saprophyticus.
Prostata kronike bakteriale e shkaktuar nga Escherichia coli ose Proteus mirabilis.
Infeksione të traktit të poshtëm respirator të shkaktuara nga Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, or penicillin-susceptible Streptococcus pneumoniae. Also, Moraxella catarrhalis
Sinusitet akute të shkaktuara nga Haemophilus influenzae, penicillin-susceptible
Streptococcus pneumoniae ose Moraxella catarrhalis.
Infeksionet e lëkurës të shkaktuara nga Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia stuartii, Morganella morganii, Citrobacter freundii, Pseudomonas aeruginosa, methicillin-susceptible Staphylococcus aureus, methicillin-susceptible Staphylococcus epidermidis ose Streptococcus pyogenes.
Infeksione të kockave dhe artikulacioneve të shkaktuara nga Enterobacter cloacae, Serratia marcescens ose Pseudomonas aeruginosa.
Infeksione të komplikuara intra-abdominale (duke u përdorur në kombinim me metronidazolin) të shkaktuara nga Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae ose Bacteroides fragilis.
Diarrea e shkaktuar nga Escherichia coli (enterotoxigenic strains), Campylobacter jejuni, Shigella boydii †, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri ose Shigella sonnei kur terapia bakteriale është e indikuar.
Typhoid Fever (Enteric Fever) e shkaktuar nga Salmonella typhi.
Gonorrea jo e komplikuar cervikale dhe uretrale si pasojë e Neisseria gonorrhoeae.

Ruajta
Të ruhet larg arritshmeriseë së fëmijëve.
Të mbahet nën temperaturën 30 Gradë Celcius.

Mënyra e dhënies së medikamentit
Jepet vetëm me recetë mjeksore.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive