Tuesday, November 8, 2016

Eudorlin extra (tableta)

Eudorlin® extra Tableta të veshura me film, 400 mg.

Lënda vepruese: ibuprofen .
Për përdorim në fëmijë mbi 6 vjeç (mbi 20 kg) dhe në të rritur.

Lexoni me kujdes gjithë këtë fletë udhëzuese sepse përmban të dhëna të rëndësishme.
Ky produkt mjekësor mund të merret në farmaci pa recetë.
Megjithatë, me qëllim që të merrni rezultate sa më të mira, është e nevojshme që ju ta përdorni Eudorlin® Extra me kujdes.
- Në rast se keni pyetje të tjera, drejtohuni mjekut ose farmacistit.
- Në rast se simptomat tuaja nuk përmirësohen ose përkeqësohen pas 4 ditësh përdorim të Eudorlin® Extra këshillohuni me mjekun.
- Në rast se efektet e padëshiruara bëhen serioze ose në rast se vëreni të shfaqen efekete të padëshiruara që nuk janë përshkruar në këtë fletë udhëzuese, njoftoni mjekun ose farmacistin.

1. ÇFARË ËSHTË EUDORLIN® EXTRA DHE PËR ÇFARË PËRDORET
Eudorlin® Extra është një bar antiinflamator, qetësues i dhimbjes dhe ulës i temperaturës së rritur trupore (bar antiinflamator jo steroid, AIJS).

Përdorimet e Eudorlin® Extra
- Dhimbje të lehta deri mesatare;
- Ethe (temperaturë trupore e rritur);

2. PËRPARA SE TË PËRDORNI EUDORLIN® EXTRA
Mos përdorni Eudorlin® Extra:
- në rast se e dini që jeni alergjikë (të mbindjeshëm) ndaj ibuprofenit ose ndaj ndonjërit prej përbërësve të tjerë të produktit;
- në rast se në të kaluarën, pas përdorimit të acidit acetilsalicilik (aspirinës) ose barnave të tjerë antiinflamatorë jo steroidë, keni shfaqur kriza.
- të astmës,
- enjtje të mebranave mukoze të hundës.
- reaksione të lekurës;
- në çrregullime të paqartësuara të formimit të gjakut;
- në rastet e pranisë së ulçerave aktive ose të ulçerave rekurente në të kaluarën (ulçera peptike) ose në gjakderdhje të stomakut/duodenit (dy apo më tepër episode të veçanta të ulçerimeve ose gjakderdhjeve);
- në rast se keni vuajtur nga gjakderdhja ose perforimi gastrointestinal, që ka patur lidhje me trajtimin e mëparshëm me barna AIJS;
- në rast se jeni duke vuajtur nga gjakderdhja në tru (hemoragji cerebrovaskulare) ose hemoragji të tjera aktive;
- në çrregullimet e formave të rënda të funksionit të veshkave ose mëlçisë;
- në insufiçiencën kardiake të formës së rëndë;
- në tremujorin e fundit të shtatzënisë;

Fëmijët
Eudorlin® Extra nuk duhet përdorur në fëmijët nën 6 vjeç ose nën 20 kg, pasi doza që përmban tableta, si rregull nuk është e përshtatshme.
Tregoni kujdes të veçantë me Eudorlin® Extra.
Efektet e padëshiruara mund të pakësohen në rast se përdoret doza më e vogël efektive, për një kohë sa më të shkurtër, të nevojshme për kontrollin e simptomave.
Siguria në lidhje me veprimet në traktin gastrointestinal.
Përdorimi i Eudorlin® Extra në të njëjtën kohë me barna të tjerë AIJS, përfshi edhe frenuesit e COX-2 (frenuesit selektivë të ciklooksigjenazës-2) duhet të shmanget.

Të moshuarit
Të moshuarit: paraqesin një shpeshtësi më të madhe të efekteve të padëshiruara nga barnat AIJS, sidomos gjakderdhje dhe perforime të traktit gastrointestinal, të cilat mund të jenë fatale.
Për këtë arsye, përdorimi i këtyre barnave në të moshuar kërkon mbikqyrje të kujdesshme nga mjeku.

Gjakderdhja gastrointestinale, ulçerimi dhe perforimi
Gjakderdhjet gastrointestinale, ulçerimet dhe perforimet e këtij trakti, të cilat mund të jenë fatale, janë raportuar të ndodhin me të gjithë barnat AIJS, në çdo kohë përgjatë trajtimit, me ose pa shenja paralajmëruese, me ose pa të dhëna paraprake (anamnezë) për ngjarje serioze gastrointestinale.
Rreziku për gjakderdhje, ulçerime dhe perforime gastrointestinale është më i madh kur përdoren doza të larta të barnave AIJS (antiinflamatorë jo steroidë), në pacientë me të dhëna për ulçer, sidomos kur ajo ka qenë e ndërlikuar me gjakderdhje ose perforim (shih Seksioni 2: “Mos përdorni Eudorlin® Extra”), si dhe në të moshuar.
Këta pacientë duhet ta fillojnë trajtimin me dozën më të ulët të mundshme.
Në këta pacientë, si dhe në pacientë të cilët kanë nevojë të përdorin doza të vogla të acidit acetilsalicilik ose të barnave që rrisin rrezikun për efekte të padëshiruara gastrointestinale, duhet të merret në konsideratë trajtimi i kombinuar me barna mbrojtës (p.sh. mizoprostol ose frenues të pompës protonike).
Në rast se në të shkuarën ju janë shfaqur efekte të padëshiruara gastrointestinale, sidomos në rast se jeni të moshuar, ju duhet të njoftoni mjekun për çdo simptomë abdominale të pazakontë (sidomos gjakderdhjen gastrointestinale), veçanërisht në stadin fillestar të trajtimit.
Këshillohet të tregohet kujdes në rast se, në të njëjtën kohë ju përdorni barna të tjerë të cilët shtojnë rrezikun për ulçerime ose gjakderdhje, si p.sh kortikosteroidë që merren nga goja, barna antikoagulantë, të tillë si varfarina, frenues selektivë të rikapjes së serotoninës, të cilët përdoren kryesisht për trajtimin e depresionit, ose të barnave antiagregantë trombocitarë, të tillë si acidi acetilsalicilik (shih Seksioni 2: “Përdorimi i barnave të tjerë”).
Në rast se gjatë përdorimit të Eudorlin® Extra ju shfaqen gjakderdhje ose ulçera gastrointestinale, trajtimi duhet të ndërpritet.
Barnat AIJS duhet të përdoren me kujdes në pacientët që vuajnë nga sëmundje të traktit gastrointestinal (kolit ulçeroz, sëmundje Crohn), pasi këto gjendje mund të përkeqësohen (shih Seksioni 4 “Efektet e padëshiruara të mundshme”).

Ndikimet në sistemin kardiovaskular
Përdorimi i barnave të tillë si Eudorlin® Extra mund të shoqërohet me një rritje të vogël të rrezikut për kriza të zemrës (“infarkt miokardi”) ose insult cerebral (goditje në tru).
Rreziqet shtohen kur përdoren doza të larta dhe trajtimi është i zgjatur.
Për këtë arsye, nuk duhet të tejkalohet doza ose kohëzgjatja e këshilluar e trajtimit (maksimumi 4 ditë).
Në rast se keni probleme të zemrës, keni kaluar më parë goditje në tru ose mendoni se jeni të rrezikuar nga këto gjendje (p.sh. vuani nga presioni i lartë i gjakut, diabeti ose niveli i lartë i kolesterolit, apo jeni duhanpirës) ju duhet të diskutoni për trajtimin tuaj me mjekun ose farmacistin.

Reaksionet e lëkurës
Shumë rrallë, gjatë përdorimit të barnave AIJS (shih Seksioni 4 “Efektet e padëshiruara të mundshme”), janë raportuar reaksione të rënda të lëkurës, me skuqje dhe shfaqje bulëzash (vezikash), ndonjëherë fatale, përfshi dermatitin eksfoliativ, sindromën Stevens-Johnson dhe nekrolizën toksike të epidermës. Pacientët duket se janë më të rrezikuar në fillim të trajtimit.
Shfaqja e këtyre reaksioneve në shumicën e rasteve vërehet në muajin e parë të trajtimit.
Në rast se shfaqen shpërthime (rash) në lëkurë, lezione të membranave mukoze ose shenja të tjera të mbindjeshmërisë Eudorlin® Extra duhet të ndërpritet dhe duhet të njoftohet menjëherë mjeku.

Shënime të tjera
- Në disa sëmundje autoimune (lupus eritematoz sistemik dhe sëmundje e përzier e indit lidhor); Eudorlin® Extra duhet të përdoret vetëm pasi të jetë vlerësuar paraprakisht raporti përfitim/rrezik.
Ekziston rreziku i zhvillimit të simptomave jo infektuese të inflamacionit të meningitit aseptik.

Nevojitet një mbikqyrje e veçantë nga mjeku në:
- rastet me ankesa gastrointestinale ose në rastet e vuajtjes nga sëmundje intestinale inflamatore kronike (kolit ulçeroz, sëmundje Crohn);
- të sëmurët me presion të rritur të gjakut ose insufiçiencë kardiake;
- të sëmurët me dëmtim të funksionit të veshkave ose mëlçisë;
- menjëherë pas ndërhyrjeve kirurgjikale madhore;
- gjendjet alergjike (p.sh. në reaksione të lëkurës ndaj barnave të tjerë, astmë bronkiale, ethe nga bari), enjtjet kronike të mebranave mukoze të hundës ose sëmundjeve kronike të rrugëve të frymëmarrjes që shoqërohen me ngushtim të tyre;
- Reaksionet akute, të rënda, të mbindjeshmërisë (p.sh. shoku anafilaktik) janë vënë re shumë rrallë. Trajtimi me Eudorlin® Extra duhet të ndërpritet menjëherë sapo të shfaqen shenjat e para të reaksioneve të mbindjeshmërisë, si dhe duhet t’i drejtoheni mjekut;
- Ibuprofeni, lënda vepruese e Eudorlin® Extra, mund të frenojë përkohësisht funksionin e trombociteve (agregimin e trombociteve). Pacientët me çrregullime të koagulimit duhet të mbikqyren me kujdes;
- Në rast se përdoret në të njëjtën kohë, produktet mjekësore që përmbajnë ibuprofen mund të dëmtojnë efektin antikoagulant të dozave të vogla të acidit acetilsalicilik (përdoret për parandalimin e mpiksjeve të gjakut). Në këto raste, produktet mjekësore që përmbajnë ibuprofen nuk duhet të përdoren pa një udhëzim të qartë nga mjeku;
- Në rast se përdorni në të njëjtën kohë me barna që pengojnë mpiksjen e gjakut ose që ulin nivelin e rritur të sheqerit, këshillohet që të kontrollohen parametrat e koagulimit dhe niveli i sheqerit në gjak;
- Në rastet e përdorimit të zgjatur të Eudorlin® Extra, është e nevojshme që të kontrollohet rregullisht funksioni i mëlçisë, veshkave dhe formula e gjakut;
- Përpara kryerjes së proçedurave kirurgjikale duhet të njoftoni mjekun ose dentistin në rast se keni përdorur Eudorlin® Extra;
- Gjatë përdorimit të zgjatur të barnave kundër dhimbjes mund të shfaqet dhimbje koke, e cila nuk duhet të trajtohet duke rritur dozën e barit. Këshillohuni me mjekun në rast se pavarësisht se përdorni Eudorlin® Extra, keni dhimbje të shpeshta koke;
- Në përgjithësi, përdorimi i vazhdueshëm i barnave kundër dhimbjes, sidomos i shoqërimeve të disa prej tyre, mund të shkaktojë dëmtim të përhershëm të veshkave dhe rrezik të shtuar për insufiçiencë renale (nefropati nga analgjezikët).

Përdorimi i barnave të tjerë
Njoftoni mjekun ose farmacistin në rast se para pak kohësh keni përdorur ose jeni duke përdorur barna të tjerë, përfshi edhe ato që merren pa recetë.
Disa produkte mjekësore të cilat përmbajnë lëndë me veprim antioagulant (që pengojnë mpiksjen e gjakut) (p.sh. acidi acetilsalicilik/aspirina, varfarina(warfarin), tiklopidina), disa barna që përdoren për trajtimin e presionit të rritur të gjakut (ACE-frenuesit p.sh. kaptoprili, barnat bllokues të receptorëve beta-adrenergjikë, antagonistët e angiotenzinës II) dhe disa barna të tjerë mund të ndikojnë ose mund të ndikohen nga trajtimi me ibuprofen.
Për këtë arsye, përpara se të përdorni ibuprofenin njëkohësisht me barna të tjerë këshillohuni me mjekun.
Efekti i produkteve mjekësore ose i grupeve të barnave të mëposhtëm mund të ndikohet nga përdorimi në të njëjtën kohë i Eudorlin® Extra.

Shtim i efektit dhe/ose efekteve të padëshiruara
Në rast se barnat e mëposhtëm përdoren njëkohësisht, përqendrimet e tyre në gjak mund të rriten:
- Digoksinë (bar për fuqizimin e punës së zemrës);
- Fenitoinë (bar për trajtimin e epilepsisë dhe konvulsioneve);
- Litium (bar për trajtimin e çrregullimeve psikiatrike).
Në rast se Eudorlin® Extra përdoret sipas udhëzimeve (jo më shumë se 4 ditë), si rregull, kontrolli i përqëndrimeve në serum të digoksinës, fenitoinës dhe litiumit nuk është i nevojshëm.
- Barnat që pengojnë mpiksjen (koagulimin) e gjakut;
- Metotreksat (bar për trajtimin e kancerit dhe disa sëmundjeve reumatizmale): Mos përdorni Eudorlin® Extra përgjatë 24 orëve përpara ose pas marrjes së metotreksatit.
Në të kundërt, përqendrimet e metotreksatit në plazmë mund të rritet dhe për pasojë mund të shtohen efektet e padëshiruara të tij.
- Acidi acetilsalicilik dhe barnat e tjerë antiinflamatorë që përdoren kundër dhimbjes, përfshi edhe frenuesit selektivë të COX-2 inhibitors (barnat antiinflamatorë josteroidë), frenuesit selektivë të rikapjes së serotoninës (barna për trajtimin e gjendjeve depresive), si edhe produktet farmaceutike që përmbajnë kortizon (glukokortikoidët): Është i pranishëm një rrezik i shtuar për ulçera dhe gjakderdhje në traktin gastrointestinal;
- Produktet farmaceutike që përmbajnë probenecid ose sulfinpirazon (barna për trajtimin e uricemisë): Këto barna mund të pengojnë jashtëqitjen e ibuprofenit. Për këtë arsye, është e pranishme mundësia që ibuprofeni të grumbullohet në organizëm dhe, për pasojë, mund të rriten efektet e padëshiruara të tij.

Pakësimi i efektit:
- Barnat të cilet shtojnë jashtëqitjen e lëngjeve nga organizmi (diuretikët) dhe barnat për trajtimin e presionit të rritur të gjakut (antihipertensivët).
- Frenuesit e ACE (barna për trajtimin e insuficiencës kardiake dhe hipertensionit): Është i pranishëm një rrezik i shtuar për çrregullime të funksionit të veshkave.
- Acidi acetilsalicilik në doza të vogla: Ndikimi i dozave të vogla të acidit salicilik mbi trombocitet mund të dëmtohet (shih paragrafin 2: “Tregoni kujdes të veçantë me Eudorlin® Extra”).

Ndërveprime të tjera të mundshme:
- Zidovudinë (bar për trajtimin e AIDS): Është i pranishëm një rrezik i shtuar për gjakderdhje në kyçe dhe lëkurë (hematoma) në pacientët me infeksion nga HIV.
- Ciklosporinë (bar për frenimin e përgjigjes imunitare që përdoret pas transplantove ose për trajtimin e reumatizmës): Është i pranishëm një rrezik i shtuar për dëmtime të veshkave.
- Takrolimus: Është i pranishëm një rrezik i shtuar për dëmtime të veshkave.
- Barnat diuretikë mbajtës të kaliumit (disa diuretikë): Në rast se përdoren njëkohësisht, ato mund të shtojnë nivelin e kaliumit në gjak.
- Sulfoniluretë (barna për uljen e nivelit të sheqerit në gjak): Megjithëse (ndryshe nga barnat e tjerë antiinflamatorë josteroidë) akoma nuk janë përshkruar ndërveprime ndërmjet ibuprofenit dhe sulfonilureve, në rast se këto barna përdoren njëkohësisht për qëllime parandalimi këshillohet që të kontrollohet niveli i sheqerit në gjak.
- Barnat antikoagulanë: Ka patur raportime të veçuara për ndërveprime ndërmjet ibuprofenit dhe barnave antikoagulantë. Në rast se këto barna përdoren për trajtim njëkohësisht, këshillohet që të kontrollohet gjendja e koagulimit të gjakut.

Përdorimi i Eudorlin® Extra së bashku me ushqimin dhe pijet
Sa herë që të jetë e mundur, gjatë përdorimit të Eudorlin® Extra ju nuk duhet të konsumoni alkool pasi efektet e padëshiruara, sidomos ato që prekin traktin gastrointestinal dhe sistemin nervor qendror, mund të shtohen.

Shtatzënia dhe ushqyerja me gji
Shtatzënia
Në rast se zbuloni që keni mbetur shtatzënë ndërkohë që përdorni Eudorlin® Extra, duhet të njoftoni menjëherë mjekun.
Eudorlin® Extra mund të përdoret vetëm me këshillën e mjekut në 6 muajt e parë të shtatzënisë.
Për shkak të rrezikut të shtuar për nënën dhe fëmijën, Eudorlin® Extra nuk duhet të përdoret gjatë tremujorit të tretë (fundit) të shtatzënisë.
Eudorlin® Extra bën pjesë në një grup barnash (antiinflamatorët jo steroidë–AIJS) të cilët njihen si dëmtues të pjellorisë tek gratë.
Megjithatë, ky ndikim është i rikthyeshëm pas ndërprerjes së barit.

Ushqyerja me gji
Ibuprofeni dhe metabolitët e tij kalojnë në qumështin e gjirit në sasi të vogla.
Meqënëse deri në këto momente nuk janë përshkruar raste të ndikimit negativ mbi fëmijën, në rastet e përdorimit afatshkurtër të ibuprofenit, nuk është e nevojshme që të ndërpritet ushqyerja me gji. Sidoqoftë, kur ibuprofeni duhet të përdoret për një kohë të gjatë ose me doza të larta, duhet marrë në konsideratë shkëputja (heqja) e fëmijës nga gjiri.
Këshillohuni me mjekun ose farmacistin përpara përdorimit të çdo lloj bari.

Drejtimi i automjeteve dhe përdorimi i makinerive
Duke qenë se gjatë përdorimit të dozave të larta të Eudorlin® Extra mund të shfaqen efekte të padëshiruara në sistemin nervor qendror, të tilla si lodhje dhe marrje mendsh, ka mundësi që mënyra e reagimit të ndryshojë dhe, në raste të veçuara, aftësia për të drejtuar automjetet në trafik rrugor apo për të përdorur makineri të dëmtohet.
Sa më sipër është veçanërisht e vërtetë kur njëkohësisht me marrjen e barit konsumohet edhe alkool.
Në këto kushte, ju nuk do të mund të jeni në gjendje të reagoni shpejt dhe saktë ndaj ngjarjeve të papritura.
Në këto raste nuk duhet të drejtoni automjete, as të përdorni makineri.
Mos punoni në vende pa një mbështetje të sigurtë.

3. SI PËRDORET EUDORLIN® EXTRA
Eudorlin® Extra duhet të përdoret gjithmonë sipas këshillave që jepen në këtë fletë udhëzuese.
Në rast se nuk jeni të sigurtë këshillohuni me mjekun ose farmacistin.

Dozimi
Në rast se mjeku nuk e përshkruan ndryshe, doza e zakonshme është:

Pesha trupore (Mosha) Doza e vetme Doza maksimale ditore

20 kg – 29 kg (Fëmijë 6 – 9 vjeç) ½ tablete (e barabartë me 200 mg ibuprofen) 1½ tableta (e barabartë me 600 mg ibuprofen).

30 kg – 39 kg (Fëmijë 10 – 12 vjeç) ½ tablete (e barabartë me 200 mg ibuprofen) 2 tableta (e barabartë me 800 mg ibuprofen).

> 40 kg (Fëmijë dhe të rinj mbi 12 vjeç, të rritur) ½ – 1 tabletë (e barabartë me 200 – 400 mg ibuprofen) 3 tableta (e barabartë me 1200 mg ibuprofen).
Në rast se keni marrë një dozë të vetme maksimale, duhet të prisni të paktën 6 orë përpara se të merrni dozën tjetër.

Dozimi në të moshuarit dhe në pacientët me ulçer të stomakut apo duodenale:
Këta pacientë duhet të fillojnë trajtimin me dozën më të ulët (shiko sesionin 2: “Tregoni kujdes të veçantë me Eudorlin® Extra”).

Dëmtimi i funksionit të veshkave apo mëlçisë:
Nuk nevojitet ndonjë pakësim i dozës në kushtet e dëmtimit të lehtë deri mesatar të funksionit të veshkave apo mëlçisë.

Mënyra e përdorimit
Përdorim nga goja.
Tableta duhet të gëlltitet e tëra, e shoqëruar me shumë ujë (p.sh. një gotë me ujë) përgjatë ose pas marrjes së ushqimit.
Udhëzime për ndarjen e tabletës:
Tableta mund të ndahet në dy pjesë të barabarta.
Tableta mbahet me gishtin tregues dhe të madh të secilës dorë, me vijën ndarëse lart, dhe thyhet në dy gjysma, përgjatë vijës ndarëse, duke ushtruar presion, në drejtimin poshtë, me gishtat e mëdhenj.

Kohëzgjatja e përdorimit
Për përdorim me afat të shkurtër.
Mos e përdorni Eudorlin® Extra më tepër se 4 ditë pa këshillën e mjekut.
Njoftoni mjekun në rastet kur keni përshtypjen se efekti i Eudorlin® Extra është tepër i fortë ose i dobët.
Në rast se merrni më tepër Eudorlin® Extra nga sa duhet Eudorlin® Extra duhet të përdoret sipas udhëzimeve të mjekut ose sipas këshillimit që jepet në këtë fletë udhëzuese lidhur me dozimin.
Në rast se doza e përdorur nuk jua qetëson në mënyrë të përshtatshme dhimbjen, MOS e shtoni dozën me iniciativën tuaj, por këshillohuni me mjekun.

Shenja të mundshme të mbidozimit janë:
- Shfaqja e çrregullimeve të sistemit nervor qendror, të tilla si dhimbje koke, marrje mendsh, ndjesi të fikti apo humbje të ndërgjegjes (si dhe në fëmijë konvulsione),
- dhimbja e stomakut, të përzierat dhe të vjellat, gjakderdhje nga trakti gastrointestinal.
- çrregullime të funksionit të mëlçisë dhe veshkave.
- rënie e presionit të gjakut,
- rrallim i shpeshtësisë së frymëmarrjes (depresion respirator).
- mavijosje e lëkurës dhe membranave mukoze (cianozë).

Për trajtimin e mbidozimit të ibuprofenit nuk ka antidot specifik.
Në rastet kur dyshohet për mbidozim të Eudorlin® Extra, duhet njoftuar menjëherë mjeku.
Në varësi të shkallës së helmimit ai do të përcaktojë edhe masat e nevojshme që duhen marrë.

Në rast se harroni të merrni Eudorlin® Extra
Mos dyfishoni dozën për të kompensuar dozën e harruar.
Në rast se keni pyetje të mëtejshme lidhur me përdorimin e këtij produkti drejtohuni mjekut ose farmacistit.

4. EFEKTET E PADËSHIRUARA TË MUNDSHME
Ashtu si të gjithë barnat, Eudorlin® Extra mund të shkaktojë efekte të padëshiruara, të cilat, megjithatë, nuk shfaqen tek të gjithë.
Në rast se ju shfaqen efektet e padëshiruara të mëposhtme, këshillohuni me mjekun, i cili do të vendosë se si duhet të veproni më pas.
Për vlerësimin e efekteve të padëshiruara janë marrë për bazë shpeshtësitë e mëposhtme të shfaqjes së tyre:
Shumë të zakonshme: Me shume se 1 ne 10 paciente te trajtuar;
Të zakonshme: Më pak se 1 në 10 por më tepër se 1 në 100 pacientë të trajtuar;
Të pazakonshme: Më pak se 1 në 100 por më tepër se 1 në 1,000 pacientë të trajtuar;
Të rralla: Më pak se 1 në 1,000 por më tepër se 1 në 10,000 pacientë të trajtuar;
Shumë të rralla: Më pak se 1 në 10,000 pacientë të trajtuar, e paditur (e pamundur të vlerësohet nga të dhënat që disponohen).

Efektet e padëshiruara të mundshme
Efektet e padëshiruara të rreshtuara më poshtë përmbledhin të gjithë efektet anësore të njohura për ibuprofenin, përfshi edhe ato që shfaqen kur bari përdoret me doza të larta dhe për një kohë të gjatë në trajtimin e sëmundjeve reumatizmale.
Shpeshtësitë e treguara, të cilat shtrihen përtej raportimeve shumë të rralla, kanë të bëjnë me përdorimin afatshkurtër të barit, me doza deri 1200 mg ibuprofen në ditë për format farmaceutike që merren nga goja (= 3 tableta Eudorlin® Extra) dhe deri në një maksimum prej 1800 mg në ditë për supostat.
Gjithashtu, duhet mbajtur parasysh që efektet e padëshiruara varen kryesisht nga doza e përdorur dhe ndryshojnë nga njëri pacient në tjetrin.
Efektet e padëshiruara më të zakonshme shfaqen në traktin gastrointestinal.
Mund të ndodhin ulçera stomaku/duodeni (ulçera peptike), perforim ose gjakderdhje gastrointestinale, të cilat ndonjëherë mund të jenë fatale, sidomos në të moshuarit (shih Seksioni 2: “Tregoni kujdes të veçantë me Eudorlin® Extra “).
Pas përdorimit të barit janë raportuar të përziera, të vjella, diarre (heqje barku), shtim të gazrave, kapsllëk (konstipacion), ankesa të tjera digjestive, dhimbje abdominale, feçe (uji i trashë) me ngjyrë të errët, të vjella me gjak, stomatit ulçerativ, përkeqësim i kolitit ulçeroz dhe sëmundjes Crohn (shih Seksioni 2: “Tregoni kujdes të veçantë me Eudorlin® Extra”).
Më rrallë, janë raportuar raste të inflamacionit të mebranave mukoze të stomakut.
Rreziku për shfaqjen e hemorragjisë gastrointestinale varet veçanërisht nga doza e përdorur dhe kohëzgjatja e trajtimit.
Gjatë përdorimit të barnave antiinflamatorë jo steroidë janë raportuar raste me edema, rritje të presionit të gjakut dhe insufiçiencë kardiake.
Barna të tillë si Eudorlin® Extra mund të shoqërohen me një rritje të vogël të rrezikut për atake të zemrës (infarkte miokardi) ose goditje të trurit (insulte cerebrale).

Çrregullime të zemrës
Shumë të rralla: perceptim i rrahjeve të zemrës (palpitacione), insufiçiencë kardiake, atake të zemrës.

Çrregullime të gjakut dhe sistemit limfatik
Shumë të rralla: çrregullime të formimit të gjakut (anemi, leukopeni, trombocitopeni, pancitopeni, agranulocitozë).
Shenjat e para mund të jenë shfaqja e ethes, dhimbja e fytit, plagë sipërfaqësore në gojë, ankesa të ngjashme me gripin, lodhje e theksuar, gjakosje nga hunda dhe lëkura.
Në këto raste, bari duhet të ndërpritet menjëherë dhe duhet të kërkohet sa më parë ndihma mjekësore. Vetëmjekimi i dhimbjeve ose ethes është i ndaluar.

Çrregullime të sistemit nervor
Të pazakonshme:
Çrregullime të sistemit nervor qendror, të tilla si dhimbje koke, marrje mendsh, pagjumësi, agjitim, irritim ose lodhje.

Çrregullime të syve
Të pazakonshme:
Çrregullime të pamjes.

Çrregullime të veshit dhe labirintit
Të rralla:
Zhurmë në vesh (tinnitus).

Çrregullime gastrointestinale
Të zakonshme:
Ankesa gastrointestinale, të tilla si djegie stomaku, dhimbje stomaku, të përziera, të vjella, shtim të gazrave, diarre (heqje barku), konstipacion (kapsllëk) dhe humbje të vogla gjaku nga trakti gastrointestinal, të cilat në raste të veçanta mund të shkaktojnë anemi.
Të pazakonshme:
Ulçera stomaku/duodeni (ulçera peptike), të cilat mund të perforohen ose rrjedhin gjak, inflamacion i membranave mukoze të gojës, të shoqëruara me formim të ulcerave (stomatit ulçerativ), përkeqësim dhe rëndim i kolitit ulçeroz ose sëmundjes Crohn, inflamacion i membranave mukoze të stomakut (gastrit).
Shumë të rralla:
Inflamacion i ezofagut dhe i pankreasit , shfaqja e ngushtimeve në zorrët e holla dhe të trasha (striktura intestinale).
Në rastet kur ju shfaqen dhimbje të forta në pjesën e sipërme të barkut, të vjella me gjak, feçe me gjak ose feçet kanë ngjyrë të zezë, duhet të ndërprisni përdorimin e mëtejshëm të Eudorlin® Extra dhe të njoftoni menjëherë mjekun.

Çrregullime të veshkave dhe rrugëve urinare
Shumë të rralla:
Mbajtje e shtuar e ujit në inde (edema), sidomos në të sëmurët që vuajnë nga presioni i lartë i gjakut ose dëmtimi i funksionit të veshkave, sindromë nefrotike (grumbullim i ujit në organizëm [edema] dhe ekskretim i theksuar i proteinave në urinë), sëmundje inflamatore të veshkave (nefrit interstitial), të cilat mund të shoqërohen me çrregullime akute të funksionit të veshkave.
Gjithashtu, mund të shfaqet dëmtim i indit veshkor (nekrozë papilare) dhe shtim i përqendrimit të acidit urik në gjak.
Pakësimi i sasisë së urinës, grumbullimi i ujit në organizëm (edema), si edhe ndjesia e të qënit sëmurë, mund të jenë shenjat e para të një sëmundje të veshkave ose të insuficiencës renale.
Në rast se gjatë trajtimit me Eudorlin® Extra shfaqen, ose përkeqësohen më tej, simptomat e mësipërme, ndërprisni përdorimin e mëtejshëm të barit dhe këshillohuni menjëherë me mjekun.

Çrregullime të lëkurës dhe indit nën lëkurë:
Shumë të rralla:
Reaksione të formave të rënda të lëkurës, si p.sh. shpërthime në lëkurë (rash) të shoqëruara me skuqje dhe krijim vezikash (p.sh. sindromë Stevens-Johnson, nekrolizë toksike të epidermës / sindromë Lyell), rënie të flokëve (alopeci).
Në raste të jashtëzakonshme, gjatë infeksioneve nga varicela ose erizipela e fytyrës mund të shfaqen infeksione të formave të rënda të lëkurës dhe ndërlikime të indeve të buta nën të (shih gjithashtu “Infeksionet dhe infestimet”).

Infeksione dhe infestime
Shumë të rralla:
Janë përshkruar raste të përkeqësimit të inflamacioneve të shkaktuara nga infeksionet (p.sh. zhvillimi i fascitit nekrotizant) të cilat kanë koinçiduar me përdorimin e disa prej barnave antiinflamatorë (barnave antiinflamatorë jo steroidë, tek të cilët bën pjesë edhe Eudorlin® Extra).
Gjatë trajtimit me ibuprofen janë vërejtur simptoma të meningitit aseptik, të tilla si dhimbje e fortë koke, të përziera, të vjella, ethe, ngurtësim i qafës, mjegullim i ndërgjegjes.
Duket se ka një rrezik të shtuar, sidomos për pacientët të cilët vuajnë nga disa sëmundje autoimune (lupus eritematoz sistemik, sëmundje e përzier e indit lidhor).
Në rast se gjatë trajtimit me Eudorlin® Extra shfaqen ose përkeqësohen më tej shenjat e infeksionit (p.sh. skuqje, enjtje, shtim i nxehtësisë, dhimbje, ethe) këshillohuni me mjekun pa humbur kohë.

Çrregullime vaskulare
Shumë të rralla:
Rritje e presionit të gjakut (hipertension arterial).

Çrregullime të sistemit imunitar
Të pazakonshme:
Reaksione mbindjeshmërie me shpërthime (ekzantema) dhe kruarje të lëkurës, si edhe kriza astmatike (të cilat mund të shoqërohen me rënie të presionit të gjakut).
Në këto raste, duhet të njoftohet menjëherë mjeku dhe të ndërpritet përdorimi i mëtejshëm Eudorlin® Extra.
Shumë të rralla:
Reaksione mbindjeshmërie të gjeneralizuara të formës së rëndë.
Ato mund të shfaqen si edemë e fytyrës, enjtje e gjuhës, enjtje e brendshme e laringut e shoqëruar me ngushtim të rrugëve të frymëmarrjes, vështirësi në frymëmarrje, shtim të shpeshtësisë së rrahjeve të zemrës, rënie e presionit të gjakut, deri në gjendje shoku, kërcënuese për jetën.
Në rast se ju shfaqet ndonjë nga këto simptoma, gjë që mund të ndodhë edhe pas përdorimit për herë të parë të barit, nevojitet ndihma e menjëhershme mjekësore.

Çrregullime hepatobiliare
Shumë të rralla:
Çrregullime të funksionit të mëlçisë, dëmtim i mëlçisë, sidomos gjatë trajtimit afatgjatë, insufiçiencë hepatike, inflamacion akut i mëlçisë (hepatit).
Gjatë trajtimit afatgjatë, vlerat e funksionit të mëlçisë duhet të kontrollohen rregullisht.

Çrregullime psikiatrike
Shumë të rralla:
Reaksione psikotike, depresion.
Në rast se ndonjë nga efektet e padëshiruara bëhet serioz apo në rast se vëreni t’ju shfaqen efekte të padëshiruara të cilat nuk janë rreshtuar në këtë fletë udhëzuese, njoftoni mjekun ose farmacistin.

5. SI RUHET EUDORLIN® EXTRA
Mbajeni në vende që nuk mund të shihen dhe arrihen nga fëmijët!
Mos e përdorni Eudorlin® Extra pas kalimit të datës së skadencës, e cila është shënuar në kuti dhe në blister pas fjalës “EXP”.
Data e skadencës nënkupton ditën e fundit të muajit të shënuar.

Kushtet e ruajtjes
Nuk nevojiten kushte të veçanta për ruajtjen e këtij produkti.

6. TË DHËNA TË TJERA
Çfarë përmban Eudorlin® Extra
Lënda vepruese është ibuprofeni.
Çdo tabletë e veshur me film përmban 400 mg ibuprofen.
Lëndë të tjera jo vepruese janë:
Bërthama e tabletës:
Amidon misri (Ph. Eur.), silicë koloidale anhidër, amidon natrium glikolat (type A) (Ph. Eur.), stearat magnezi (Ph. Eur.) [vegjetal]
Veshja me film:
Hipromelozë, makrogol 4000, povidon K 30, dioksid titani (E 171)
Si paraqitet Eudorlin® Extra dhe përmbajtja e paketimit
Tabletat e Eudorlin® Extra kanë ngjyrë të bardhë ose pothuajse të bardhë, kanë formë të zgjatur, janë të veshura me film, dhe në të dy anët kanë një vijë ndarëse. Në faqen e sipërme, në të dy anët e vijës ndarëse, është shënuar “E” dhe “E”. Tableta mund të ndahet në dy pjesë të barabarta. Blisteri, i përbërë nga fletë alumini me film PVC, në kuti me 10, 20, 30, dhe 50 tableta të veshura me film.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive