Thursday, November 10, 2016

Floragyn (lavandë, intimo, gel, ovulë)

Një linjë gjinekologjike për higjenën dhe mbrojtjen vaginale.

Përse mukoza duhet të jetë e pastër dhe e mbrojtur.
Një nga aspektet më të rëndësishme të higjenës së femrës është higjena vaginale.
Ky fakt meriton të trajtohet me kujdes sepse nga njëra anë lavazhet vaginale janë një instrument i vlefshëm për mbajtjen e higjenës intime,nga ana tjetër lavazhet e shpeshta mund të alterojnë ose japin një ndryshim të ambientit dhe për këtë gjëndja e shëndetit varet nga një ekuliber delikat i shumë faktorëve.
Domosdoshmëria për të përdorur detergjentet intimë provokon shpesh një çrregullim të florës natyrale vaginale e cila sjell një ekspozim për rrezik të infeksioneve bakteriale.
Studimiet klinike kanë treguar se mukozat vaginale kolonizohen nga baktere jo të dëmshme,veçanërisht nga Laktobacili i cili fiton një veprim antagonist kundër baktereve të tjerë të cilët mund të japin një veprim të dëmshëm ,si direkt dhe nëpërmjet produkteve të metabolizmit të tyre.
Gjëndja e një shëndeti të mirë të mukozës vaginale varet në një pjesë të madhe nga prevalenca e baktereve jo patogjene e individializuar,në disa lloj specie të laktobacilit të cilat me veprimin e tyre pengojnë rritjen e shtameve të tyre.
Popullsia bakteriale që shfaqet në vaginën humane përbën një kompleks ekosistemi dhe kështu kontribon një shtrirje të gjëre të “host-derived substances”.
Janë shumë faktorë që mund të alterojnë përbërjen e ekosistemit vaginal(trajtimet me antibiotik,irrigacionet vaginale shumë të shpeshta,kontraceptivët orale,preparatet vaginale,çrregullimet hormonale.)
Alterimet ose minimizimet e flores normale vaginale sjellin një mukozë të prekshme nga infeksionet mikrobike me pasojë sjelljen e efekteve të dëmshme .
Mikroflora e traktit vaginal është studiuar gjërësisht,nëpërmjet përdorimit të teknikave mikrobiologjike të avancuara,për të njohur përbërjen dhe karakteristikat e sekrecioneve vaginale.

Veprimi i kundërt i laktobacilit ndaj alterimit të florës bakteriale dhe shfaqjeve të mundshme infektive shprehet nëpërmjet mekanizmave të mëposhtme:
1)Laktobacilet janë në gjendje të saturojnë receptorët e qelizave të mukozës vaginale duke penguar në këtë mënyrë infektimin e shtameve të mundshme patogene.
2)Laktobacilet prodhojnë substanca antibiotike ndaj shtameve të tjerë.
3)Laktobacilet kontribujnë në mbajtjen e PH të mukozës në vlera fiziologjike (ph 4-4.5) duke ndaluar rritjen e shtameve patogene.

Nga vazhdimësia e observimeve të bëra është studiuar linja e produkteve Floragyn e përbërë nga:

Floragyn lavande
Detergjent acidifikues vaginal që merret në brendësi të vaginës.

Floragyn intimo
Detergjent intim për higjenën e jashtme gjenitale.

Floragyn gel
Hidratant dhe lubrifikant vaginal.

Floragyn ovul
Kontrollon dhe mban ekulibrin natyral të florës dhe PH vaginal.
Produktet e linjës Floragyn mbi të gjitha zhvillojnë funksionin kryesor të thëna mesipër,falë prezencës së shkrirjes së laktobacileve zhvillohen të gjithë së bashku një veprim konstant dhe të kombinuar mbrojtës të mukozës vaginale,duke lënë një ambient të freskët për një kohë të gjatë.
Veprimi sinergjist i lavandës me intimo sjell një mbajtje të paster të ambjentit vaginal,të shëndoshe dhe ekulibrues të PH dhe florës bakteriale .
Përdorimi konstant i lavandës dhe intimo jep një profilaksi të qëndrueshme kundër inflamacionit ose alterimeve me origjinë të ndryshme.
Përdorimi i xhelit jep një hidratim të mukozes i nevojshëm në rastet e një vagine të thatë dhe kur është e nevojshme lubrifikimi i vaginës duke parandaluar irritimet shqetësuese.
Në rastet e rritura të vaginitit shqetësues përdorni ovulat vaginale,të cilat me veprimin e tyre zbutës kontribojnë në mbrojtjen e mukozës epiteliale dhe duke shtrirë veprimin deri në shtresat më të thella.

Floragyn ovul
Kontrollon dhe mban ekulibrimin natyral të florës vaginale,ristabilizon PH fiziologjik , fiton një veprim të lehtë mbi riparimin e epitelit.
6 ovula vaginale të laktobacilit.
Floragyn ovul është zhvilluar si një formulë origjinale sidomos efikase për mbajtjen dhe ruajtjen e florës bakteriale normale të mukozës vaginale.

Floragyn ovul përmban:
Laktobacil i stabilizuar me ekstraktin vegjetal i cili përbën një panel me 6 pjesë (Bulgaricus, Acidophylus, Biphidus, Thermophylus, Plantarum, Casei,) konkurojne aktivisht,me efektin “Enancer”,në inhibimin dhe ngjitjen e baktereve patogene,(dhe në situata të ndryshme subjektive)dhe në mbajtjen e PH (4-4.5) të mukozës vaginale.
Gliceridet e shtameve zhvillojnë një veprim cikatrizant dhe riepitelizant,mbi shtresat më të thella të epitelit të mukozës vaginale .
Vitamina C në formë të stabilizuar jep një veprim epitelio-protektiv.
Acidi laktik i cili kontribon së bashku me vit.C në mbajtjen e PH acid të ambjentit vaginal .
Një ekstrakt i Alga Marina nga eksperimentet jep një aktivitet të lehtë anti irritant i cili kontribon në mënyrë efikase dhe të shpejtë në heqjen e ndjenjës së pruritit,dhe një suport të vlefshëm në mbajtjen e gjëndjes fiziologjike të induktuara nga laktobacili.

Këshilla:
Një ngjyrim i verdhë i dukshëm i ovulit i atribohet prezencës së laktobacilit dhe nuk alteron kualitetin e mirë të preparatit.

Sugjerohet përdorimi i përbashket i Floragyn ovulit me :
Floragyn lavanda detergjent acidifikues vaginal që merret në brendësi të vaginës.
Floragyn intimo detergjent intim për higjenën e jashtme gjenitale.
Paketimi 6 ovula nga 2 gr.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive