Thursday, November 10, 2016

Florical (kapsula)

I vetmi preparat për të kuruar otosclerosis (humbjes së dëgjimit).
Dietik shtesë,  nuk është një medikament.
Tre kapsula në ditë .
I sigurt dhe i efektshëm.
100 kapsula Floride dhe calcium.

Përfitimet nga përdorimi:
Florikali është orientuar në kurimin e otosclerosis (humbjes së dëgjimit).
Ideja e përdorimit të Florikalit jo vetëm në përdorimin e florideve për dhëmbët,ku rrit shpejtësinë e forcimit të kockës.

Secila kapsulë përmban:
Fluroide: 3.75 mg Calcium: 145 mg (oyster shell).

Përdorimi:
Florikali mund të përdoret tre herë në ditë për otosclerosis mos dëgjueshmërisë.
Pas 2 vjetesh dieta mund të pakësohet në 1 kapsulë në ditë.
Kur vërtetohet kurimi i fazës otospongiosis të otosclerosis, i dokumentuar nga drejtimi  i humbjes së dëgjimit, Floricali mund të ndërpritet.

Kujdes:
Në rastë se ndjeni dhimbje në kaviljet, ndërprisni përdorimin e Floricalit për 30 ditë.
Dhimbja kalon pas disa javësh, mbas kësaj fillohet përdorimi me doza më të vogla, duke përdorur juve vetë sa të jetë e tolerueshme.
Probleme me stomakun mund të ketë vetëm në 9% të rasteve, diarre dhe tharje të lëkurës shumë rrallë.
Të dhënat nga Cause Clinic Në NaF Terapy për Cochlear Otospongiosis.

Doza ditore.
Të merren instruksione nga mjeku apo farmacisti juaj.

Shënim:
Deri në 25% të otospongiosis me humbje sensorineutral spontanisht.

Përqindja nga terapia NaF duhet të ulet në 25%.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive