Wednesday, November 16, 2016

LEMOD – SOLU

PËRBËRJA
1 flakon pluhur përmban: 1 ampulë me 1 ml tretës përmban: metilprednizolon 20 mg ( në trajtën e suksinat metilprednizoloni natriumi )
1 ampulë me 1 ml tretës përmban: ujë për injeksion me 0.9% alkool benzilik
1 flakon pluhur përmban: metilprednizolon 40 mg ( në trajtën e suksinat metilprednizoloni natriumi)
1 ampulë me 1 ml tretës përmban: ujë për injeksion me 0.9% alkool benzilik
1 flakon pluhur përmban: metilprednizolon 125 mg( në trajtën e suksinat metilprednizoloni natriumi)
1 ampulë me 1 ml tretës përmban: ujë për injeksion me 0.9% alkool benzilik
1 flakon pluhur përmban: benzilik metilprednizolon 500 mg ( në trajtën e suksinat metilprednizoloni natriumi )
1 ampulë me 7.8 ml tretës përmban: ujë për injeksion me 0.9% alkool benzilik

VEPRIMI
Metilprednizoloni është një glukokortikoid sintetik, me veprim antiinflamator dhe imunosupresiv mesatar.
Mekanizmin e veprimit arrihet nëpërmjet receptorëve glukokortikoide të cilët në kompleks me barin veprojnë në nivelin e ADN-së dhe ndikojnë ne ndryshimin e transkriptimit të gjeneve per sintezën e proteinave funksionale ( enzimave ) dhe proteinave strukturale si kolagjeni etj.
Për veprimin antiinflamator është e rëndësishme nxitja e lipomodulinës, proteina që frenon enzimën fosfolipazë A 2 që çon në zvogëlim të çlirimit të acidit arakidonik dhe produktevetë tij: prostaglandinave dhe leukotrieneve dhe zvogëlimin e sintezës së interleukinës IL-1.
Për veprimin imunosupresiv është i rëndësishëm frenimi i transkriptimit të gjeneve, jo vetëm për IL-2 por edhe për citokinat e tjera: interleukina, faktori i nekrozës tumorale ( TNF ), interferoni ( INF ).
Ndaj glukokortikoidet veprojnë në të dy fazat e përgjigjes imunitare: faza induktive, në të cilën frenojnë çlirimin e interleukinave IL-1 dhe IL-2 dhe citokinave të tjera, dhe faza efektore , në të cilën kanë veprim limfocitolitik limfocitet Tc citotoksike dhe qelizat T1k që ekskretojnë limfokina dhe aktivizojnë makrofagët.
Për veprimin antialergjik të rëndësishëm janë efektet membranore që pengojnë degranulimin e mastociteve dhe çlirimin e histaminës.
Farmakokinetikën e metilprednizolonit e karakterizon përthithja e shpejtë dhe pothuajse e plotë , biodisponibiliteti i lartë prej 80 – 99 % dhe depërtimi i mirë në të gjitha indet.
Metabolizmi është rruga kryesore e eliminimit, prandaj në rastin e pacientëve me pamjaftueshmëri të funksionit të mëlçisë duhen dhënë doza më të vogla.

INDIKIMET
Gjendje të rënda akute ose riakutizime të sëmundjeve kronike, kur është i domosdoshëm përdorimi i menjëhershëm sistemik i glukokortikoidëve, në kushtet kur mjekimi nga goja nuk është i mundur ose kur ka përparësi përdorimi parenteral i barit.
Sëmundje alergjike dhe reaksione me mekanizëm imunitar: astmë bronkiale, status astmatikus, edemë angioneurotike, sëmundje e serumit, dermatit atopik.
Sëmundje reumatizmale: artrit reumatoid, osteoartrit posttraumatik, bursiti, tendovaginiti, epikondiliti, mioziti, fibroziti, artrit psoriatik dhe urik.
Kolagjenoza: lupus eritematoz, karditi akut reumatik, dermatomioziti.
Dermatoza me pamje të rëndë klinike: pemfigus vulgaris,dermati eksfoliativ,dermatiti buloz herpetiform,eritema multiforme, trajtat e rënda të dermatitit seboreik dhe të psoriazës, mycosis fungoides.
Sëmundje inflamatore të syrit: uveitis, skeleriti difuz, keratiti i thellë parenkimal, neurit i nervit optik, korioretiniti, oftalmi simpatike, herpes zoster oftalmik.
Sëmundje të nervave: sklerozë multiple ( riakutizimet ).
Sëmundje të mushkërive: sarkoidozë simptomatike, sindromë Loeffler, tuberkuloz i diseminuar, fibrozë difuze intersticiale.
Limfomat dhe leukemitë: si një komponente e programit kompleks terapeutik.
Sëmundjet e zorrëve : koliti ulçeroz dhe sëmundja Crohn.
Sëmundjet e veshkave: sindromi nefrotik  pa uremi, të tipit idiopatik ose në brendësi të lupusit eritematoz.
Edema e trurit: pas lëndimeve dhe operacioneve.
Transplantimi i organeve: reaksioni i mospranimit të transplanteve.

DOZA DHE MËNYRA E PËRDORIMIT
Gjatë trajtimit me LEMOD-SOLU duhen marrë në konsideratë të gjitha parimet për përdorimin sistemik të glukokortikoidëve: përshtatja individuale e dozës sipas efektit, dhënia e dozës më të vogël efikase në periudhën më të shkurtër të mundur, ndërprerja graduale e terapisë.
Preparati LEMOD – SOLU jepet me injeksione intravenoze ose intramuskulare.
Kur është e nevojshme që të jepen doza të larta të metilprednizolonit, këshillohet të përdoret një dozë fillestare prej 30 mg / kg, e cila jepet ngadalë, të paktën për 30 minutave.
Kjo dozë mund të përsëritet çdo 4-6 orë, g,jatë 48 orëve.
Si rregull, dozat e larta të kortikosteroidit duhen dhënë vetëm derisa gjendja e të sëmurit të stabilizohet, dhe jo më gjatë se 48 – 72 orë.
Në rastet e tjera doza fillestare luhatet nga 10 deri 500 mg, në varësi nga indikimi dhe gjendja klinike.
Në rastet e riakutizimit të sklerozës multiple jepen 200 mg për 7 ditë dhe më vonë 80 mg çdo ditë, për 1 muaj.
Dozat për fëmijët dhe foshnjat me gji duhen zvogëluar, por edhe në këto raste duhet patur më tepër kujdes për gjendjen sesa për moshën dhe peshën e fëmijës.
Doza nuk duhet të jetë më e vogël se 0.5 mg / kg /ditë.
Në rastet urgjente preparati duhet të jepet me rrugë intravenoze, për disa minuta.

Përgatitja e infuzionit intravenoz
Përmbajtja e flakonit tretet në sasinë e përshtatme të tretësit dhe përzihet me tretësirë glukoze 5 % ose tretësirë kripore izotonike për infuzion.

EFEKTET E PADËSHIRUARA
Gjatë përdorimit të metilprednizolonit mund të shfaqen të gjitha veprimet sistemike karakteristike për glukokortikoidët: sindromë Cushing, me pamjen klinike të plotë ose të pjeshme të të gjithë simptomave të hiperkorticizmit: akne, fytyrë e rrumbullakët, grumbullim i yndymave në trup dhe qafë, atrofi e muskujve, shtim i oreksit dhe rritje e peshës trupore.
Çrregullime psiqike: shqetësim, pagjumësi, eufori, dhe çrregullime të tjera të sjelljes ose reagime psiqike, konvulsione etj.
Zhvillohet frenimi i aktivitetit dhe atrofia e kores mbiveshkore, për shkak të së cilës ndërprerja e menjëhershme e terapisë do të shkaktonte vështirësi tipike të krizës Addison.
Për shkak të frenimit të proçeseve normale të inflamacionit, rigjenerimit dhe imunitetit mund të zhvillohen çrregullime si: ulçer peptike me perforacion, zhvillim asimptomatik i infeksioneve të shkaktuara prej baktereve, viruseve, fungeve etj, ngadalësim i drenazhimit të plagës , ndërsa te fëmijët ndërprerje e rritjes.
Për shkak të stimulimit të glukoneogjenezës zvogëlohet toleranca e glukozës dhe mund të zhvillohet diabetes mellitus.
Për shkak të mbajtjes e ujit dhe kripës mund të zhvillohen edema, hipertensioni dhe pamjaftueshmëria e zemrës, nëse terapia zgjat shumë.
Metilprednizoloni ka aktivitetin mineralkortikoid më të dobët.
Hipokaliemia mund të jetë e shprehur në atë masë që të kërkojë marrjen e kaliumit.
Në sy mund te rritet presioni intraokular dhe të zhvillohet glaukoma dhe katarakta subkapsulare.
Në shtatzëni mund të ndodhë frenimi i gjëndrrës mbiveshkore fetale dhe mund të zhvillohen edhe defekte në zhvillimin e buzëve dhe qiellzës.
Të gjitha këto dukuri janë në proporcion me dozën dhe më tepër me kohëzgjatjen e mjekimit.

KUNDËRINDIKIMET
Kur përdorimi i metilprednizolonit është i domosdoshëm nuk ka kundërindikime absolute, përjashto mbindjeshmërinë ndaj përbërësve të preparatit dhe infeksionet mykotike sistemike.

PARALAJMËRIMET
Doza e metilprednizolonit duhet shtuar në qoftë se gjatë terapisë shfaqet ndonjë gjendje stresi: infeksion, plagë, ndërhyrje kirurgjikale, sepse nevoja për kortikosteroidë rritet ndërkohë që korteksi atrofik i mbiveshkores nuk mund të përgjigjet me rritje të sekretimit te hormoneve te tij.
Gjatë kohës që i semuri mjekohet me doza farmakologjike e preparatit LEMOD®- SOLU, ai nuk duhet të bëjë asnjë vaksinë!
Kur ky preparat i jepet të sëmurëve me tuberkuloz dhe infeksione të tjera, është e domosdoshme që njëkohësisht të përdoren barnat e përshtatshëm antituberkularë ose antibakterialë.
Grave shtatëzëna dhe atyre që ushqejnë fëmijët me gji parimisht nuk duhet t’iu jepet metilprednizolon por nëse është e nevojshme atëherë duhet të jepen doza sa më të vogla dhe për një kohë sa më të shkurtër.
Ky preparat mund të përdoret vetëm pasi është vlerësuar me kujdes raporti ndërmjet përfitimeve dhe rrezikut.
Te pacientët me rrezik për zhvillimin e trombozave gjatë terapisë me këtë preparat duhen dhënë barna antikoaguluese.
Pacientëve më të moshuar me osteoporozë te të cilët domosdoshmërisht duhet aplikuar ky preparat duhet të jepen anabolizantë dhe t’u rekomandohet një aktivitet i rregullt fizik.
Në rastin e fëmijëve gjatë periudhës së rritjes, duhet aplikuar terapi me ndërprerje.

NDËRVEPRIMET
Gjatë terapisë me metilprednizolon është i mundur një numër i madh i ndërveprimeve me barna të tjerë.
Salicilatet dhe analgoantipiretikët pirazolonik e përforcojnë veprimin dhe toksicitetin e metilprednizolonit për shkak të mekanizmit të ngjashëm të veprimit.
Veprimi i metilprednizolonit pakësohet nga: barbituratet, hidantoina, rifampicina, sedativët dhe nxitës të tjerë të enzimave në mëlçi.
Metilprednizoloni ( dhe glukokortikoidë të tjerë ) rrit rrezikun për glaukomë kur përdoret njëkohësisht me barna antikolinergjikë, antihistaminikë dhe antidepresivë triciklikë,etj. ,si dhe rrezikun për hipokaliemi kur përdoret njëkohësisht me diuretik tiazidikë.
Metilprednizoloni zvogëlon efikasitetin e antidiabetikëve, antikoagulantëve për përdorim nga goja, antihipertensivëve dhe vaksinave.

MËNYRA E RUAJTJES
Shishet me lëndë të thatë dhe ampulat me tretësin duhet të mbahen në temperaturë dhome ( 15-25° C).
Tretësira e përgatitur të ruhet e mbrojtur nga drita dhe mund të përdoret brenda 48 orëve pas përgatitjes.

MËNYRA E DHËNIES
Bari mund të përdoret vetëm në institucionet shëndetësore.

AFATI I PËRDORIMIT
5 vjet.
Bari nuk duhet të përdoret pas dates se skadimit të shënuar në paketim.

PAKETIMI
LEMOD® – SOLU 20 mg – Kuti me 15 flakone pluhur dhe 15 ampula me tretës.
LEMOD®- SOLU 40 mg – Kuti me 15 flakone pluhur dhe 15 ampula me tretës.
LEMOD® – SOLU 125 mg – Kuti me 1 flakone pluhur dhe 1 ampulë me tretës.
LEMOD® – SOLU 500 mg – Kuti me 1 flakone pluhur dhe 1 ampulë me tretës.   HEMOFARMA
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive