Saturday, October 1, 2016

Acadimox (tableta)

Acadimox (tableta)
Lexoni me kujdes këtë fletëudhëzim para se të përdorni këtë bar.
Nëse keni pyetje të tjera, ju lutemi drejtohuni tek mjeku ose farmacisti.
Ky bar është përshkuar për ju personalisht prandaj nuk duhet t’ua jepni të tjerëve.
Ai mund të jetë i dëmshëm për ta edhe nëse simptomat e tyre janë të njëjta me tuajat.
Përmbajtja e substancave aktive:
Amoxicillin trihydrate ,clavulanic acid
Përmbajtja e substancave ndihmëse:
Film tableta të mbështjellura me:
Silicë koloidal, stearat magnezi, natrium glikolate, celulozë microcristalline, hidroxipropil metilcellulozë, dioksid titaniumi, macrogol 4000, macrogol 6000, dimeticone. Pluhur për suspension oral:
Dioksidit silici, aromë limoni, shije luleshtrydhe, gomë xanthan, saharozë.
1. ÇFARË ËSHTË ACADIMOX DHE PËR ÇFARË PËRDORET
Acadimox i takon grupit farmakoterapeutik të kombinimeve të penicillinës, duke përfshirë beta-laktamazë frenuesit.
Acadimox është baktericid kundër një game të gjerë të mikroorganizmave.
Forma farmaceutike dhe përmbajtja: Film tableta të mbështjellura,dhe një film tabletë përmban Amoxicillin trihydrate ekuivalent me amoxicillin 875 mg dhe klavulanat kaliumi ekuivalent me acid klavulanik 125mg. Pluhur për suspension oral dhe një qese përmban Amoxicillin trihydrate ekuivalent me amoxicillin 875 mg dhe klavulanat kaliumi ekuivalent me acid klavulanik 125mg.
Paketimi
Film tableta të mbështjellura:vijnë në paketim prej 12 film tabletave të mbështjellura.
Pluhur për suspension oral:vjen në paketim prej 12 qeseve me pluhur për suspension oral.
SI VEPRON ACADIMOX
Acadimox përmban si përbërës aktiv acid clavulanic dhe amoxicillin. Amoxicillin është një antibiotik semisintetik me një spektër të gjerë të veprimtarisë antimikrobiale ndaj shumë mikroorganizmave Gram pozitive dhe Gram negative.Amoxicillin është e ndjeshme ndaj degradimit, megjithatë, nga beta -lactamaze dhe për arsye të spektrit të veprimtarisë Amoxicillin vetëm nuk përfshin mikroorganizmat që prodhojnë këto enzime.
Acidi Clavulanic është një-beta lidhje strukturore me penicilina, i cili posedon aftësinë për të inaktivuar një gamë të gjerë beta -lactamet, enzimat gjenden zakonisht në mikroorganizmat rezistent ndaj penicillinës dhe cefalosporinës.
KUR PËRDORET ACADIMOX
Acadimox përdoret për trajtimin e infeksioneve bakteriale të shkaktuara nga bakteret e ndjeshme të tilla si zakonisht gjenden në:
·         infeksionet e traktit respirator dhe infeksionet otomastoide;
·         infeksionet e traktit uro-gjenitale;
·         Infeksionet e lëkurës dhe të indeve të buta;
·         infeksione gjinekologjike;
·         infeksionet e zorrëve dhe të sistemit të tëmthit.
2. ÇFARË DUHET TË DINI PARA SE TË PËRDORNI ACADIMOX
Informoni mjekun nëse vuani nga ndonjë sëmundje kronike, çrregullim metabolik, nëse e dini që jeni alergjik ose nëse jeni duke marrë barna të tjera.
KUR NUK DUHET TË PËRDORNI ACADIMOX
Acadimox nuk rekomandohet në raste të:
Pacientëve me një histori të hipersensitivitetit në beta-antibiotikët të tilla si penicilina dhe cephalosporinët. Verdhëz e mëparshme / mosfunksionim hepatik të lidhur me Amoxicillin / acid -clavulanic.
PËRKUJDESJET
Para fillimit të terapisë me Acadimox, duhet të kryhet një hetim i plotë në lidhje me reagimet e mëparshme hipersensitive të penicillinës, cephalosporinës ose alergeneve të tjera. Në pacientët e trajtuar me penicilinë reagimet e raportuara janë hipersensitiviteti serioz dhe herë pas here fatal (reagime anafilaktoide). Këto reagime janë raportuar kryesisht si rezultat i përdorimit të penicilinës parenterale, shumë rrallë me përdorim oral. Shfaqja e këtyre reagimeve, megjithatë, është më e shpeshtë në subjekte me një histori të hipersensitivitetit në penicilina.
Nuk mund të kalojnë alergjitë me penicilina dhe cefalosporine.
Në rast të reaksionit alergjik ju duhet të ndërpreni trajtimin dhe të përdoret terapi e përshtatshme (aminet, antihistaminet, kortikosteroidet) apo në prani të anafilakses, trajtim të menjëhershëm me epinefrine dhe masa të tjera emergjente si të përshtatshme (mund të kërkohet trajtimi me oksigjen, steroid vena.për të siguruar qartësinë e rrugëve të frymëmarrjes, gjithashtu duke përdorur, kur është e nevojshme, intubimin).
Ne duhet shmangur administrimin e Acadimox tek rastet me mononukleozë të dyshuar infektive, pasi në këtë gjendje përdorimi i Amoxicillinës është i shoqëruar me shfaqjen e puçrrave morbilliform.
Përdorimi i zgjatur i penicillinës, si dhe të antibiotikëve të tjerë, mund të promovojnë zhvillimin e organizmave jo-të ndjeshëm, duke përfshirë kërpudhat, që kërkojnë miratimin e masave të duhura terapeutike. Trajtimet e zgjatur janë të rekomanduara me monitorimin periodik të hematologjisë dhe mëlçisë dhe funksionin e veshkave. Rrallë, në pacientët e trajtuar me Acadimox është raportuar zgjatje e kohës së protrombinës.
Prandaj, në rastin e administrimit shoqërues me anticoagulantë, ju duhet të kryeni monitorimin adekuat të këtij parametri.
Acadimox duhet të përdoret me kujdes në pacientët me disfunksion hepatik.
Në pacientët me dëmtim të veshkave, doza duhet të jetë e rregulluar për shkallën e dëmtimit të veshkave.Në pacientët me prodhim urinë të reduktuar, kristalluria është raportuar shumë rrallë, sidomos pas terapisë parenterale. Gjatë administrimit të Amoxicillin në doza të larta, është e rekomandueshme që të mbajmë një futje fluide dhe një prodhim adekuat urine, me qëllim të reduktimit të mundësinë e nga kristalluria me amoxicillin.
ACADIMOX 875 mg + 125 mg Pluhur për suspenzionv Oral përmban saharozë, produkti duhet të aplikohet me kujdes në pacientët me probleme të rralla të trashëguara të intolerancës në fruktozë, glukozë-me malabsorbim galaktozë ose mangësi sukrozë-izomaltozë.
MARRJA E BARIT ACADIMOX ME USHQIM DHE PIJE
Nuk ka të dhëna për përdorimin e barit Acadimox me ushqim ose pije .
SHTATZËNIA DHE USHQYERJA ME GJI
Këshillohuni me mjekun ose farmacistin para se të filloni të merrni ndonjë bar.
Shtatzënia Studimet e riprodhimit të kryera në kafshë (minj të cilëve ju është dhënë doza deri në 10 herë më të larta se ato të përdorur në njerëz) nuk kanë treguar efekte teratogjenike pas administrimit të Acadimox.
Në rrjedhën e një studimi të vetëm në gratë me thyerje premature të parakohshme të membranave të fetusit (pPROM) është vënë në dukje se trajtimi profilaktik me Acadimox mund të shoqërohet me një rrezik në rritje të nekrotizues enterocolitis në të porsalindur.
Si me të gjitha barnat, ju duhet të shmangni administrimin e Acadimox në shtatzëni, përveç në rastet e nevojës aktuale dhe nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të një mjeku.
Ushqim me gji
Kujdes i këshilluar gjatë laktacionit. Me përjashtime të mundshme, sensibilizimin e gjurmëve të amoxicillin në qumështin e nënës është i njohur nuk ka efekte negative tek fëmija.
EFEKTET MBI AFTËSINË PËR TË DREJTUAR AUTOMJETIN DHE PËR TË PËRDORUR MAKINERI
Nuk ka pasur efekt negativ në aftësinë për të drejtuar automjet apo për të përdorur makineri.
NË ÇFARË DUHET PATUR KUJDES NËSE PËRDORNI BARNA TË TJERA
Informoni mjekun ose farmacistin nëse jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit barna të tjera, qoftë edhe ato pa përshkrimin e mjekut. Të keni parasysh se këto informacione mund ti përkasin barnave të cilat më nuk i pini, si dhe barnat të cilat planifikoni ti merrni në të ardhmen.
Ne nuk e rekomandojmë përdorimin shoqërues të probenecidit.
Probenecid zvogëlon sekretimin renal me tuba të Amoxicillinës: Ko-administrimi me Acadimox mund të shkaktojë një rritje dhe një kufizim në nivelet e gjakut të Amoxicillin por jo të clavulanic acidit.Administrimi i njëkohshëm i allopurinol dhe amoxicillin mund të rrisë gjasat e reaksioneve alergjike të lëkurës. Nuk ka të dhëna që janë në dispozicion në përdorimin shoqërues të allopurinol dhe acadimox.
Kjo është një e njohur terapeutike e operimeve semisintetike ku efekti midis penicillinës dhe aminoglikozideve. Acidi acetilsalicilik, phenylbutazone, apo barna të tjera anti-inflamator në doza të larta, të administruara njëkohësisht me penicilina,rrisin nivelet e plazmës dhe e gjysmë-jetës. Sikuse edhe antibiotikët e tjerë me spektër të gjerë, acadimox mund të reduktojë efektivitetin e kontraceptivëve oral për këtë pacientët duhet të këshillohen.
3. SI PËRDORET ACADIMOX
Nëse vëreni se efekti i barit është shumë i fortë ose shumë i dobët këshillohuni me mjekun ose farmacistin.
Të rriturit, duke përfshirë të moshuarit:
1 tabletë ose 1qeskë 875 mg + 125 mg, dy herë në ditë. Doza mund të rritet në 1 tabletë ose 1 qeskë 875 mg + 125 mg, tri herë në ditë, në varësi nga lloji dhe shkalla e infeksionit.
Për fëmijë që peshojnë mbi 40 kg duhet të përdoret i njëjti orar, doza vlen edhe për të rriturit (shih më lart). dështim renale.
Për të rriturit dhe fëmijët me pastrim të kreatininës mbi 30 ml / min nuk kërkojnë rregullime doze.
Formulimet acadimox nuk janë të përshtatshme për administrimin në të rriturit dhe fëmijët me pastrim të kreatininës nën 30 ml / min.
Dështim hepatik
Të rriturit dhe fëmijët
Aktualisht ka të dhëna të pamjaftueshme për të sugjeruar orientimeve të nevojshme për dozimin. Administrimi me kujdes, monitorimi i funksionit tuaj të mëlçisë në intervale të rregullta Metoda e administratës
Për të përmirësuar thithjen dhe tolerancën gastrointestinale të ACADIMOX, këshillohet të administrohet menjëherë para ngrënies. Aty ku është e nevojshme, ju mund të filloni trajtim me një injeksion me formulimin e amoxicillin dhe acid clavulanic, dhe pastaj të vazhdojë me acadimox.
Kohëzgjatja e trajtimit duhet të krijohen në lidhje me evolucionin e formave infektive.
Si me ndonjë trajtim tjetër antibiotik, ndërpritet administrata më herët se 48 orë pasi pacientit i është bërë shërim klinik.
Nëse trajtimi duhet të zgjatet përtej 14 ditëve, ajo është e përshtatshme nën mbikëqyrje mjekësore.
Në fillim të fëmijërisë produkti duhet të administrohet në raste të nevojës aktuale të mbikëqyrjes së drejtpërdrejtë mjekësore .
Qeskat Përmbajtja e qeskës duhet të shkrihet në një gotë të vogël të ujit para se të administrohet Tabletat Për të lehtësuar gëlltitjen, tableta mund të ndahet, por duhet të merret menjëherë.
NËSE PËRDORNI ACADIMOX MË SHUMË SE SA DUHET
Nëse keni marrë një mbidozë, këshillohuni menjëherë me mjekun ose farmacistin !
Simptomat dhe shenjat
Ju mund të vëzhgoni ndryshimet në simptome gastrointestinale dhe ekuilibrin e lëngjeve dhe elektrolitëve.
Është vëzhguar nga Amoxicillin kristalluria, në disa raste çoj në dështim të veshkave.
Trajtimi
Trajtimi mund të jetë simptomatik, me vëmendje në rivendosjen e hidro-energjisë elektrike. Acadimox mund të hiqet nga qarkullimi me hemodializë.
Fëmijët
Një studim i ardhshëm i 51 pacientëve pediatrik i kryer në një qendër anti-helm ka treguar se mbidoza e më pak se 250 mg / kg Amoxicillin nuk janë të shoqëruara me simptoma të rëndësishme klinike dhe nuk kërkojnë zbrazje gastrike.
Abuzimi dhe varësia

Nuk ka patur asnjë abuzim të raportuar apo varësi e barit.
NËSE HARONI TË MERRNI ACADIMOX
Kurrë mos merrni dozë të dyfishuar për të zëvendësuar dozën e harruar.
Mos përdorni një dozë të dyfishtë për të zëvendësuar një dozë të harruar.
EFEKTET E NDËRPRERJES SË TRAJTIMIT ME ACADIMOX
Nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme në përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun apo farmacistin tuaj.
4. EFEKTET ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjitha barnat e tjera, edhe Acadimox mund të shkaktojë efekte anësore.
Për të përcaktuar frekuenca e efekteve anësore, nga të përbashkët në shumë të rralla, janë përdorur të dhëna nga studime të gjera klinike. Frekuencave të caktuara për të gjitha efektet e tjera anësore (ose atyre të ndodhura <1 / 10.000) ishin të vendosur kryesisht duke përdorur të dhëna pas marketingut dhe që i referohen me frekuencën e raportimit në vend se të frekuencës aktuale. Konventa e mëposhtme ka qenë përdorur për klasifikimin e frekuencave : shumë e zakonshme:> 1 / 10
përbashkët:> 1 / 100 dhe <1 / 10
pazakontë:> 1 / 10000 dhe <1 / 100
të rralla: 1/10000and <1 / 1000
shumë të rralla <1 / 10000
Infeksionet dhe infestationet
Përbashkët Candidiaza mukokutaneous
Gjakut dhe sistemit limfatik
Rralla Leukopenia (përfshirë neutropenia) dhe trombocitopenia e kthyeshme
Shumë të rralla Agranulocitozë dhe anemi hemolitike e kthyeshme. Zgjatja e kohës së gjakderdhjes dhe prothrombin ,purpura, eosinophilia
Sistemi imunitar
Shumë rrallë Edemë angioneurotike, anafilaksa, sindromi serum sëmundjes-si, vasculitis hipersensitivitet
Ç’rregullime të sistemit nervor qendror
Pazakontë Marramendje, dhimbje koke
Shumë të rralla Hiperactivitet kthyeshëm dhe kriza.Konvulsionet mund të ndodhin në pacientët me funksion të dëmtuar veshkave ose te pacientët e trajtuar me doza të larta të barit.
Ç’rregullime të tretjes
Të rritur
Shumë të zakonshme Diarre
Të përbashkëta Të përzier, të vjella
Fëmijët
Të përbashkët Diarre, të përzier, të vjella
Gjithë popullsinë Të përzier është më së shpeshti lidhur me doza më të larta orale
Nëse reagimet gastrointestinal janë të dukshme, ato mund të reduktohen nëse administrohet ACADIMOX menjëherë para ngrënies.
Pazakontë Dispepsi
Shumë të rralla Kolit i shoqëruar – antibiotik (duke përfshirë kolit pseudomembranor dhe kolit hemoragjik). Rrallë është raportuar në fëmijët një variant me ngjyra në sipërfaqen e dhëmbëve.Higjiena e mirë orale mund të ndihmojë në parandalimin e këtij ndryshimi, të cilat zakonisht mund të hiqet nga brusha. Shkëlqimi
Hepato-biliar(tëmth)
Pazakonshme Rritje e moderuar në nivelet e ALT, AST dhe / ose ALT janë vërejtur në pacientët që trajtohen me antibiotik të klasës së beta-antibiotikëve, por rëndësia e tyre është e panjohur.
Shumë të rralla Hepatiti dhe verdhëza cholestatic. Këto ngjarje janë raportuar me të tjerë Penicilina dhe cefalosporine.
Ngjarjet e mëlçisë janë raportuar kryesisht tek pacientët meshkuj dhe në pacientët e moshuar dhe mund të jenë të lidhur me trajtimin e zgjatur.
Fëmijët Këto ngjarje janë raportuar shumë rrallë te fëmijët.
Gjithë popullsinë
Shenjat dhe simptomet zakonisht shfaqen gjatë apo menjëherë pas trajtimit, por në disa raste mund të shfaqet pas javëve të fundit të trajtimit. Këto janë zakonisht të kthyeshëm. Ngjarjet e mëlçisë mund të jenë serioze dhe vetëm në rrethana jashtëzakonisht të rralla u raportuan viktima. Këto raste kanë ndodhur kryesisht në pacientët me sëmundje të rënda themelore ose marrjen e barnave shoqërues të njohur të mundshëm për të nxitur efektet hepatik.
Ç’rregullime të lëkurës dhe të indeve të nënlëkurës
Pazakontë skuqje të lëkurës, kruarje, urtikarie
Rralla eritemë multiforme
Shumë të rralla Stevens-Johnson Sindromi, necrolizë toksike epidermik, pezmatim shtresor i lëkurës, puçra akute të pergjithshme, lija.
Trajtimi duhet të ndërpritet nëse reagimet e mbindjeshmërisë duken si dermatologjike. Incidenca e reagimeve të lëkurës mund të jetë më e lartë te pacientët me mononukleozë infektive ose leukemi limfatikeVeshkave dhe rrugëve urinare
Shumë të rralla Krystalluria nefrit intersticiale
Nëse vëreni ndonjë nga efektet anësore të renditura më sipër ose ndonjë efekt anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhezim, ju lutemi informoni mjekun ose farmacistin .
5. RUAJTJA DHE AFATI I PËRDORIMIT
RUAJTJA
Mbajeni larg fëmijëve dhe syve!
Të ruhet në paketim origjinal që të mbrojë produktin nga drita dhe lagështia në një temperaturë jo më tepër se 25 ° C.
AFATI I PËRDORIMIT
Bari nuk duhet përdorur pas kalimit të afatit të përdorimit të shënuar në paketim.
Mos përdorni Acadimox pas datës së skadimit e cila është shënuar në paketim.

MËNYRA E DHËNIES SË BARIT
Bari merret me përshkrim të mjekut.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive