Saturday, October 15, 2016

Dr. Ada Simeoni

Specialiteti Pediatër
DepartamentiNeonatologji – Pediatri

Mjeke Pediatre – Neonatologe

Edukimi:

Shkurt 2012 Internship 2 javor prane Sherbimit te Terapise Intensive Neonatore, Spitali Mitera,Athine.

Nentor-dhjetor 2010 Program internship prane Charles University, Qendra e Perinatologjise, Republika Ceke

2003-2007 Specializim pasuniversitar, Diplome “Mjeke Specialiste Pediater”

Dhjetor 2001 Kurs trainimi per Urgjencat Mjekesore prane EMT, Q.S.U “ Nene Tereza”, Tirane

1995-2001 Fakulteti I Mjekesise, Diplome “Mjeke e pergjithshme”

EKSPERIENCA PUNE:

Tetor 2012- vazhdim Mjeke Pediatre-Neonatologe prane Spitalit Amerikan nr.2

Shkurt 2012-shtator2012 Koordinatore e Sherbimit te Neonatologjise prane Spitalit “Hygeia”, Tirane.

Maj 2009-Janar 2012 Mjeke Neonatologe prane S.U.O.GJ “Mbreteresha Geraldine”, Tirane.

Gusht 2007-shkurt 2008 Mjeke vullnetare prane Sherbimit te Neonatologjise S.U.O.GJ “ Koco Gliozheni”, Tirane.

Shkurt 2008-prill 2009 Mjeke vullnetare prane Sherbimit te Pediatrise se Pergjithshme nr.1, Q.S.U.T “ Nene Tereza”.

SEMINARE/ARTIKUJ:

Shkurt 2013 Teme “ Epidermoliza Bulloze tek I porsalinduri, paraqitje rasti”, Konferenca e 6-te Kombetare e Perinatologjise, Tirane

Mars 2012 “Eksperienca e perdorimit te protoksidit te azotit tek prematuret e vone”, Spitali Mitera, Athine

Mars 2012 Simpoziumi I 3-te Perinatal Maria Delivoria Papadopulos “Kufizimi I rritjes Intrauterine- Programimi Fetal”,
Universiteti I Athines, Divizioni Neonatal dhe departamenti I 2-te I Obstetrikes e Gjinekologjise, Athine

Nentor 2011 Teme “Tromboza Sinovenoze Cerebrale tek I porsalinduri ne term”, Buletini I Shkencave Mjekesore, vell 41. Nr.2.

Mars 2010 “Anestezia, Urgjencat, Terapia Intensive, Dhimbja”, Konferenca e X-te ASAI, Tirane.

Qershor 2010 “Artriti Rheumatoid-Diagnostikimi dhe trajtimi bashkekohor”, Konferenca Kombetare e Reumatologjise, Tirane.

Tetor 2010 “Tendencat e reja per vaksinat”, Konferenca Kombetare, Tirane

Tetor 2010 “Menaxhimi perioperator ne obstetrike-gjinekologji”, Konferenca e pare Kombetare

Dhjetor 2009 Teme “Sindroma West dhe faktoret etiologjike”, Medicus 2009, Vol XII (2)

Maj 2008 Teme “Koha dhe menyra e lidhjes se kordonit umbilikal dhe efektet e tyre tek I porsalinduri”, Buletini I shkencave Mjekesore, vell 39, Nr3.

Korrik 2008 “ Menaxhimi I urgjencave pediatrike”, OMI Satellite Symposium.

Nentor 2008 Teme “Koha dhe menyra e lidhjes se kordonit umbiliKal, efektet tek I porsalinduri”; Teme “ Sindroma West, Diagnostikimi I hershem, efektet ne prognoze”;
Teme “ Protokolli I mjekimit te infeksioneve bakteriale ne rruget e poshtme respiratore”, Konferenca e II-te e Pediatrise me pjesemarrje nderkombetare, Tirane.

Prill 2005 Konferenca Kombetare e Pediatrise, Prishtine.

Shtator 2005 “Riaftesimi I paaftesise degjimore tek femijet shqiptare”, Kuvend promovuar nga Magis, Tirane.

Shtator 2004 Teme “ Tuberkulozi, nje emergjence boterore, cfare duhet te dije nje klinicist”, Konferenca e pare e Shoqates se Pediaterve te Kosoves, Prishtine.

Prill 2003 Konferenca e 3-te vjetore Kombetare e Dhimbjes

Korrik 2003 Konferenca Kombetare e Perinatologjise
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive