Monday, October 10, 2016

Dr. Adriatik Daku

SpecialitetiRadiolog
VendndodhjaTiranë

Edukimi:

1996-2000 Shkolla e Mesme Ushtarake “Kuleli Askeri Lisesi” në Stamboll-Turqi.

2000-2006 Fakulteti i Mjekësisë të akademisë  ushtarake  “GATA” (Gulhane Askeri Tip Akademisi)  në Ankara-Turqi.

2006-2010 Specializim 4 vjecar në degën e Radiologjisë-Imazherisë në spitalin “GATA” (Gulhane Askeri Tip Akademisi)  në Ankara-Turqi.

Trajnime – Kurse të kryera:

10 Nentor 2007 Trajnim në fushën e Radiologjisë Genitourinare Ankara.

08 Dhjetor 2007 Trajnim në Radiologjinë e CT-Angiografisë koronare Ankara.

12 Janar 2008 Trajnim në Radiologjinë invasive të sistemit venoz Ankara.

22 Nentor 2008 Trajnim në Radiologjinë Jo-Vaskulare Intervente Ankara.

12 Prill 2008 Trajnim në fushën e Radiologjisë Eko Obstetrike  Ankara.

02-03 Maj 2008 Trajnim në sempoziumin e CT-Multidedektore  Ankara , Turqi.

17-18 Maj 2008 Trajnim në sempoziumin e radiologjisë pediatrike Kajseri, Turqi.

18-22 Nentor 2009 Trajnim 5 ditor në kongresin Ballkanik të Radiologjisë Stamboll,Turqi.

17 Janar 2009 Trajnim në fushën e Radiologjisë Kardiovaskulare Ankara –Turqi.

21 Shkurt 2009 Trajnim në fushën e Radiologjisë së Gjirit  Ankara.

21 Mars 2009 Trajnim në fushën e Radiologjisë së Heparit Ankara.

18 Prill 2009 Trajnim në fushën e Radiologjisë se Ro-grafisë direkte Eskisehir-Tr.

23 Maj 2009 Trajnim në fushën e Radiologjisë Urgjente Ankara.

23 Maj 2009 Trajnim në menaxhimit e Radiologjisë Urgjente Ankara.

21 Mars 2009 Trajnim në fushën e Radiologjisë së Heparit Ankara.

09 Janar 2010 Trajnim në fushën e Radiologjisë Neuro-onkologjike Ankara.

13 Shkurt  2010 Trajnim ne fushen e Radiologjise Geriatrike Ankara.

20 Mars 2010 Trajnim në fushën e Radiologjisë Kardiovaskulare Ankara –Turqi.

17 Mars 2010 Trajnim në fushën e Radiologjisë Gjinekologjike Ankara –Turqi.

24-25 Mars 2010 Trajnim në sempoziumin e Radiologjisë Ro-grafike Eskisehir-Turqi.

20 Prill-01 Maj 2010 Trajnim në Radiologjinë e semundjve të gjirit Ankara –Turqi.

05-08 Maj 2010 Trajnim 4 ditor në sempoz. e Radiologjisë Intervente Kapadokia –Turqi.

15 Maj 2010 Trajnim në fushën e Radiologjisë së Pankreasit Ankara.

15 Maj 2010 Trajnim në fushën e Radiologjisë së Sistemit hepatobiliar Ankara.

12 Dhjetor 2010 Trajnim në fushën e Radiologjisë Vaskulare Intervente Ankara.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive