Monday, October 10, 2016

Dr. Arben Dhima

SpecialitetiRadiolog
VendndodhjaTiranë
Mjek  Nuklear dhe Radiolog
Sektori Mjekesi Nukleare
Spitali Universitar “Nene Teresa”

Edukimi

1. Korrik 1994  Diplloma ne Mjeksi te Pergjitheshme ,Fakulteti I Mjekesise se Per-gjotheshme
2. 1997-2001  Specializimi ne radiologji,Ne Qendren Spitalore Universitare “Nene Teresa”, diploma Rdiolog
3. Mars  2001- Shtator 2001 kurs trajnimi ne  “total body CT” in “Policlinico Di
Bari“ Itali.
4. 2005 17 prill – 17 korrik kus trajnimi ne mjeksine nukleare ne Universitetin Sacro Cuore Unita-Policlinico Gemelli.
5. 2003-2004 Shkolla Pas Universitare .
6. 2007  kurs per  mjeksi nukleare ne QU “Nere Teresa” bashkpunim me IFB Tirane .
7. English course et Lincoln School Tirana 2006 ,500/600 score
8. 2008-2009 nje vit specializim ne shintigrafine konvecionale ,dhePET/CToncologji.  Innsbruck University Medical Center ,Austria.
9. Gusht 2010 specializim mujor ne trajtimin e cancerit te tiroides Innsbruck .
10. Shtator 2012 , specializim nje mujor ne Rome , thyroid cancer treatment and SPECT/CT.
11. Tetor 2013 annual congress nuclear medicine lion .
12. Tetor 2015, annual congres nuklear medicine , Hamburg
13. Tetor 2016 , annual congres nuklear medicine , Barcelona

Community service

1. 1994-1996  mjek I pergjithshem ne spitalin e Vlores.
2. 2001-2005  radiolog kryesisht me CT  abdomen,thorax,neuroradiology, Diagnostic Medical Center “Medicare“.

Experience

1. 1997-2001 Shkolla e Radiologjise  Spitali Universitar “Nene Teresa “ Tirane.
2. 2001-6 muaj experience ne CT  abdomen dhe thorax ,“Policlinico Di Bari”Italy
3. Tetorr 2001 – july 2007 punoj ne radiologji dhe mjeksi nukleare kryesishtmeshintigrafine renale, kockore, tiroide dhe pulmone, rralle me 131Jod–MIBG.
4. Korrik 2007 dhe aktualisht Shef ne sektorin e mjeksise nukleare ne Qendren Universitare “Nene Teresa”.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive