Monday, October 10, 2016

Dr. Albana Shahini

SpecialitetiRadiolog
VendndodhjaTiranë

EKSPERIENCA PUNE:

1988 – 1999 Mjeke e përgjithshme Melan/ DIBËR
1999 – 2000 Specialiste mjeku në DSH.P Peshkopi/DIBËR
2000 – 2004 Specializim pas universitar në degën Imazheriste pranë Departamentit të Radiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare/TIRANË
2003 – Qershor 2007 Mjeke Radiologe në Qendrën Diagnostike, IKEDA/TIRANË
Korrik 2007-Tetor 2012 Mjeke Radiologe Imazheriste në Qendrën Diagnostike Ungjillëzimi/TIRANË

TRAJNIME DHE SPECIALIZIME:

Doktoratura 2010 e në vazhdim  me temën “ Diagnostikimi i hershëm i pathologjive të gjirit.

21-22    Janar 2012 Workshop mbi Elastografinë  Athinë/Greqi

01 Korrik – 30 Tetor 2007 Specializim për CT kardiak dhe të koronareve në
Euromedica Geniki Kliniki Selanik/GREQI

08 Janar – 05 Shkurt 2007 Specializim në Departamentin e Shkencave Radiologjike
“LA SAPIENZA” Romë/ITALI

27-30 Shtator 2007  Seminar Italo-Shqiptar për Ultrasonografinë organizuar nga projekti
Tempus

09  – 13 Mars 2007 Pjesëmarrëse në ECR Vienë/AUSTRI

25 – 29 Tetor 2006 Pjesëmarrëse në Kongresin e 4 –t Ballkanik të Radiologjisë
BULLGARI

10  Janar – 03 Shkurt 2006 Intership në Departamentin e Neuroradiologjisë në
Allgemeinen Krankenhaus Hospital Vienë/AUSTRI

30 Shtator – 02 Tetor Kursi i 4 – t Aegean i Radiologjisë në Rodos/GREQI

01 Prill 2004 – Prill 2005 SHPU. Shkolla pas universitare pranë Departamentit të
Radiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza/TIRANË

04 – 08 Mars 2005 Pjesëmarrëse në ECR 2005 Vienë/AUSTRI

15 – 15 Tetor 2004 Pjesëmarrëse në Workshopin e CT multisclice zhvilluar në
Augsburg/GJERMANI akredituar me 10 CME 1 pikë nga academia gjermane e
edukimit Radiologjik.

30 Tetor – 05 Nëntor 2004 Pjesëmarrëse në Seminarin e Weill Cornell
Salzburg/AUSTRI

01Maj – 30 Korrik 2003 Internship pranë Departamentit të Imazherisë në Princess
Royal Hospital romley/LONDËR/ANGLI

01  Maj – 15 Maj 2001 Trajnim nga fizikantë dhe radiologë italianë për mbrojtjen nga
rrezatimi/TIRANË

2000 – 2004 Specializim pas universitar në degën e Imazherisë në QSU/TIRANË

BOTIME DHE REFERIME:

Tetor  2001 Konferenca Vjetore e Radiologjisë. Autore në temën: “Roli i ekografisë
në diagnozën e kancerit kolorektal”.

Tetor 2002 Konferenca Vjetore e Radiologjisë. Autore me temën: “Absceset e
heparit”.

Tetor 2003 Konferenca Vjetore e Radiologjisë. Tema: “Vlera e ekografisë në
vlerësimin e noduseve të tiroides”.

2005 Konferenca e parë e DCI, Tema: “HRCT në bronkoektazinë pulmonare”.

Tetor 2006 Konferenca Vjetore e Radiologjisë. Tema: “Roli i CT në vlerësimin e Ca
të ovarit”. Tema: “HRCT në vlerësimin e sëmundjeve difuze pulmonare”.

2006 Konferenca e dytë e DCI, Tema: “CT në patologjitë pulmonare”.

Maj 2005 Ngritje profesionale, Pseudocistet e pankreasit

Prill 2006 Tema e SHPU – së HRCT në bronkoektazi krahasuarme CT konvencional.

2007 Parimet dhe diagnostikimi me Eko Doppler.

1-4 Dhjetor 2010 Kurs trajnimi për mbrojtjen nga rrezatimi jonizues.

Tetor 2008 Konferenca Vjetore e Radiologjisë

Maj 2009 Seminar në Imazherinë e kraharorit American Hospital – Tiranë

Tetor 2009 Konferenca Vjetore e Radiologjisë

2010 Konferenca Vjetore e Radiologjisë

20 Nëntor 2010 Seminar Shkencor  Epoke  e Re në përballimin e Kancerit: Hygeia
Hospital Tiranë

2011 Konferenca Vjetore e Radiologjise. Tema: CT Angiografia  principet dhe
aplikimet b.a në temën:Ca i gjirit .Metodat bashkëkohore të trajtimit

15 Tetor 2011Konferenca sevoflurani dhe përdorimet e tij në praktiken klinike.

2011Konferenca Vjetore e Onkologjisë

2012 Kongresi i 61 Internacional  i Kirurgjisë
Endovaskulare dhe Kardiovaskulare b.a me temën Limb arterial trauma in Albania
Dubrovnik
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive