Wednesday, October 12, 2016

Dr. Brunilda Hyseni

SpecialitetiMjek Laboratori
VendndodhjaTiranë
Edukimi:

1997 – 2001 E Mesme e Përgjithshme në Vlorë “Ali Demi”
2001 – 2007 Universiteti i Tiranës – Fakulteti i Mjekësisë

Eksperienca:

Gusht 2007 Mjekë vullnetare në fushën e edukim promocionit pranë
D.SH.P Qarkut Vlorë

Janar 2008 e në vazhdim mjeke pranë QKTGJ Tiranë

Trajnime:

Prill 2007-TIRANË SHPREHI TË SUKSESSHME PREZANTIMI
Certifikuar nga NET, Network for Exchange and Training

Dhjetor 2007-TIRANË MENAXHIM EFEKTIV I KOHËS
Certifikuar nga NET, Network for Exchange and Training

Nëntor 2007- TIRANE TEKNIKA TË FACILITIMIT
Certifikuar nga NET, Network for Exchange and Training

Tetor 2008- TIRANË HEPATITET VIRALE
Certifikuar për pjesëmarrje nga Prof.A.Harxhi
Departamenti i Sëmundjeve Infektive dhe Dermatologjisë Universiteti i Tiranës
dhe ProfP.Dentico, Dipartimento Di Clinica Medica Immunologia E Malattie Infettive Universita Di Bari

Mars 2009- TIRANË TRANSFUSION SAFETY;FROM THE DONOR TO THE PATIENT
Certifikuar nga ESTM ”Europian School Of Transfusion Medicine

Maj 2009-TIRANË
ANËTARËSUAR NËURDHRIN E MJEKËVE TË SHQIPËRISË

Mars 2010- TIRANË TRANSFUSION EFFICACY:THE RELEVANCE OF HOSPITALS AND
CLINICANS Certifikuar nga ESTM”Europian School Of Transfusion Medicine

Mars 2010 –TIRANË “KURSI  FORMIMIT Certifikuar nga QKEV, për pjesëmarrje në kurs,
organizuar nga ESTM e  QKTGJ.

Mars 2011-TIRANË APLIKIMET E BIOLOGJISË MOLEKULARE NË DIAGNOZËN E
SËMUNDJEVE GJENETIKE DHE INFEKTIVE

TETOR 2010 Pajisur me lejë individuale për ushtrimin e profesionit për mjeke. Certifikuar nga
SËMUNDJEVE GJENETIKE DHE INFEKTIVE Ministria e Shendetesise me specialitetin
Mjekesi Transfuzive.

MARS 2011- e në vazhdim, specializante pranë Fakultetit të Mjekësisë. Dega Laborator
Biokimi – Klinikë.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive