Wednesday, October 12, 2016

Dr. Luljeta Marku

SpecialitetiMjek Laboratori
VendndodhjaTiranë
Edukimi:

2011- në vazhdim  Specializim  pasuniversitar Laborator Klinik Biokimik Fakulteti i Mjekësisë Qendra spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë

2002-2008   Mjekësi e Përgjithshme, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës

1998- 2002   Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Perikli Ikonomi”, Fier

Eksperienca:

Korrik 2008-  Dhjetor  2009  Mjeke e Përgjithshme (vullnetare ) pranë Poliklinikës Iraniane

Janar 2009-  Nëntor 2010  Mjeke në Sherbimin e Hemodializës dhe Transplantit Renal   “ Spitali Amerikan”

Mars 2010- Maj 2010 Moderatore në projektin “Edukim mbi shëndetin riprodhues”  Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me kompaninë “Procter & Gamble”

Nëntor 2010- në vazhdim   Mjeke në Laboratorin e Spitalit Amerikan

Trajnime:

Nëntor  2011   Konferenca Kombëtare e Imunologjisë
Nëntor  2011  Konferenca e IVF dhe Gjinekologjisë Spitali Amerikan
23-24 Tetor 2011 Pjesëmarrëse në kursin e 11 EFCC , Dubrovnik Inflamacioni, klasifikimi, diagnoza, biomarkerat e rinj.
Tetor 2010 Konferenca Medikokirurgjikale
Qershor 2009  Pjesëmarrëse në seminarin “ Problemet aktuale të TBC”
Maj 2009 Pjesëmarrëse  në Konferencen “Asthma dhe kontrolli i saj”
26- 29 Tetor 2007 Seminari Shkencor mbi “Hipertensionin, risku kardiovaskular dhe trajtimi i dhimbjes”, Dubrovnik
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive