Saturday, October 15, 2016

Dr. Ermir ROÇI

SpecialitetiNeurolog
VendndodhjaTiranë
Edukimi:

2003  Diplomuar si mjek i përgjithshem me notë mesatare 8,56.

2009  Diplomuar si mjek neurolog me notë përfundimtare 9 (nëntë)

Aktiviteti profesional:

2003-2005 Mjek i përgjithshëm pranë Poliklinikës Nr. 2 të Specialiteteve Tiranë.
2005-2009 Specializim pasunivesitar në degën Neurologji pranë Departamentit Neurologji-Neurokirurgji- Psikiatri në QSU Nënë Tereza Tiranë.
Dhjetor 2005 Pjesëmarrës në Konferencën e 11 të Shoqatës së Neurologjisë.
Janar 2007 Pjesëmarrës në Konferencën e 12 të Shoqatës Shqiptare të Neurologjisë me temë Imazheria në Neurologji.
15-18 Maj 2007 Pjesëmarrës në 8th Course, EFNS Academy for Young Neurologist,
Stare Splavy, Czech Republic.
Tetor 2007 Pjesemarrës në kursin Dhimbjet Parësore të Kokës organizuar nga IRCCS, C Mondino Foundation, Shoqata Shqiptare e Neurologjisë, Shoqata Shqiptare e Cefaleve.
19-21 Tetor 2007 Pjesëmarrës në Kongresin Shqiptar të Psikoterapisë
Maj 2008 Pjesëmarrës në Konferencën e 13 të Shoqatës Shqiptare të Neurologjisë me temë Dhimbja Neuropatike.
31 Janar 2009 Pjesëmarrës në simpoziumin Vertigo Qendrore dhe Periferike dhe Trajtimi i Fazave të Avancuara të Parkinsonit, Shoqata e Neurologjisë dhe ORL.
Korrik 2009  Pjesëmarrje me prezantim rasti në Movement Disorders Society European Section Summer School for Young Neurologist
Korrik 2009 Philipps-Universitat Marburg, Germany.  Vlerësuar me 30 kredite Europiane.
Anëtar i Movement Disorders Society, Anëtar i Foundacionit Neurologist Society Europiane të Shoqërisë Neurologjike ( EFNS )
Prill 2010 Pjesëmarrës në European Headache School 2010 Videoconference Course
Vlerësuar me 20 kredite.
Maj 2011 Pjesëmarrës në konferencën Epilepsia Update
Korrik 2011 Pjesëmarrës në konferencën ndërkombëtare: Hemorragjia Sub – Araknoidale.
Vlerësuar me 5 kredite.
Shtator 2011 Pjesëmarrës në konferencën Neuroonkologjia Sot. Vlerësuar me 6 kredite

BOTIME:

– Publikim për cefalenë “Cefalgjia” i prezantuar në  konferencën Cefaleve në Stokholm. Co- Autor
Olanzapine is more effective than risperidon in treating the nocturnal agitation in dementia.
Poster presentation. Co- Autor
World federation of Societies of Biological Psychiatry, Congress, Prague May 2011
– Konsiderata teorike dhe spektri diagnostik i elektroneurografisë dhe elektromiografisë.
Sëmundjet Neuromuskulare – Konferencë e Shoqatës Shqiptare të Neurologjisë dhe
Shoqatës Neuropediatrike Shqiptare. Co- Autor
– Migrena abdominale si diagnozë diferenciale gastroenterologjike.
Simpozium për Abdomenin Akut , Kërcovë 2010
MEDICUS ISSN 1409-6366 Suplement 5 Co- Autor
– Cramps in pregnancy are not a predictor of peripheral neuropathy
Poster presentation – Albanian second  Congress on Obstetric-Gynecology                                                                                                                      Co-Autor
– Bashkëpunëtor në studimin  neuroepidemiologjik për sëmundjet më të shpeshta  neurologjike
(Tiranë-Sarandë) prezantuar në Neuromediterano, Firence 2009.

DOKTORATURA (në vazhdim)

Tema: “Zhvillimi i një modeli matematikor në parashikimin e evolucionit të dinamikes së rritjes së gliomave të gradës së ulët pas trajtimeve të ndryshme onkologjike”.
Udhëheqës shkencor:  Prof. Mentor PETRELA PU-PH PARIS.
– Demenca vaskulare
Poster presentation  Riga – Latvia 2011. Kongresi  Ndërkombetar i demencave.
Co- Autor
Vazhdoj punën si Drejtues në Poliklinikën e Specialiteteve Paskuqan.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive