Saturday, October 15, 2016

DR. GENTIAN MEMO

Work Experience

 • 1999-2000 Mjek i përgjithshëm në qëndrën shëndetësore Ksamil, Sarandë
 • 2005 Mjek i përgjithshëm në Spitalin e Korfuzit, Greqi
 • 2005-2007 Mjek i përgjithshëm në qëndrën shëndetësore Othonoi , Greqi
 • 2007 -2009 Mjek patolog në spitalin privat “Merimna Zois” në Pire, Greqi
 • 2007-2009 Mjek patolog (roje) në spitalin privat “Vujuklaqio” në Athinë, Greqi
 • 2009-2011 Mjek specializant patolog ne Spitalin e Pergjithshvm dh të sëmundjeve Torakale “Sotiria” në Athinë, greqi , në kuadrin e specializimit të kardiologjisë.
 • 2011-2015 Mjek specializant kardiolog në Spitalin e Përgjithshëm “hipokratio” në Athinë, Greqi
 • 2016 Mjek kardiolog pranë Spitalit Gjerman DCD në tirane

Education and Training

 • Zotërues Diplome BLS (Basic Life Support ) 2013
 • Zotërues Diplome ALS (Advance Life Support ) 2013
 • Dy prezantime në kongrese ndërkombëtare të kardiologjisë
 • Prezantime të shumta në kongrese kombëtare të kardiologjisë në Greqi
 • 50 abstrakte të prezantuara në kongrese kombëtare dhe ndërkombvtare të kardiologjisë të organanizuara në Greqi.
 • Gjuhë të huaja në nivel shumë të mire Greqisht , Anglisht , Italisht.

Awards Information

 • Dy prezantime në kongrese ndërkombëtare të kardiologjisë
 • Prezantime të shumta në kongrese kombëtare të kardiologjisë në Greqi
 • 50 abstrakte të prezantuara në kongrese kombëtare dhe ndërkombvtare të kardiologjisë të organanizuara në Greqi.
 • Gjuhë të huaja në nivel shumë të mire Greqisht , Anglisht , Italisht.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive