Monday, October 10, 2016

Dr. Mustafa Bajraktari

SpecialitetiAneztesist-Reanimator
VendndodhjaTiranë
EDUKIMI

1985-1990- Fakulteti i Mjeksise, Tirane

1991-1994 – Specializim per Anestezi-Reanimacion QSU “Nene Tereza” TIRANE

Qershor 1997 – Prill 1998 – Kurs 1-vjeçar, Anestezi-Reanimacion. (Bundeswehr Krankenhaus Bad Zwischenahn, Oldenburg, Gjermani)

Tetor – Nëntor 1995 – Kurs Kualifikimi 1.5 muaj GATA, Ankara, Turqi.

2003-2004 -Shkolla Pasuniversitare (MASTER) QSU “Nene Tereza” TIRANE.

2007-2012 – laureuar “Doktor i shkencave mjeksore” prane fakultetit teMjeksise,Universiteti i Tiranes

EKPERIENCE PUNE

1990-1991 – Mjek i Pergjithshem ne Spital Civil, Burrel.

1991-1994 – Mjek Specializant QSU “Nene Tereza” Tirane

1994-2003 – Mjek Anestezist Reanimator –Sherbimi Anestezi-Reanim. Qendra Kombetare e Traumes SUQU Tirane

2003- 2015 – Mjek Anestezist Reanimator – Sherbimi Anestezi-Reanimacion. QSU “Nene Tereza” Tirane.

2016- Vazhdim Pedagog me kohe te Plote – Universiteti i Mjekesise,Tirane

2016 – 1 Prill – vazhdim Mjek Anestezist Reanimator Spitali Amerikan 2,Tirane

PJESMARRJA NE ORGANZIMA TE NDRYSHME

1. Anetar i Urdherit te Mjekut.

2. Anetar i Shoqates se Anestezisteve te Shqiperise.

3. Anetar i Asociuar i Shoqates Europiane të Anestezise (ESA) 2003 dhe në vazhdim.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive