Monday, November 14, 2016

Haemonine (Faktor IX, Injeksion, solucion)

Lënda vepruese

Faktor IX koagulimit me orgjine nga plazma humane.

Indikacionet

Trajtimi dhe profilaksinë e gjakderdhjes në pacientët me hemofili B (në mangësi kongjenitale te faktor IX).

Dozimin, mёnyrёn dhe kohёzgjatjen e pёrdorimit

Doza dhe kohëzgjatja e terapisë zëvendësuese  varet nga gjendja klinike e pacientit me mangësi faktor IX,  për vendndodhjen dhe shtrirjen e gjakderdhjes.

Ruajtja
Të ruhet në vend të thatë e të freskët.
Të ruhet nën temperaturë 25 Gradë Celcius.
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive