Wednesday, October 12, 2016

Dr. Albana Daka

SpecialitetiMjek Laboratori
VendndodhjaTiranë

Edukimi:

1995-2001 Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë

2003 – 2006 Specializim në kiminë klinike dhe hematologji në qendrën spitalore universitare (QSUT), Tiranë

Shtator 2006 – Shtator 2007 rezidente pranë departamentit klinik mikrobiologjik Fatih, Universiteti Ankarasë, Turqi

Shtator 2006 – Dhjetor 2006 Diagnostikime Roche & Biomeriuex dgs training mbi kalibrimin dhe specifikimin e kontrollit për këto instrumenta, Ankara, Turqi

Maj 2010 – Qershor 2010 në Acibadem Labmed Stamboll, Turqi studim mbi vlerësimet e procedurave për akreditimin e laboratorit klinik ISO 18159

Qershor 2010 trajnim mbi menaxhimin e infeksioneve spitalore, Salzburg, Austri

Nëntor 2009  fillon procesin e PhD në studimin mbi “Vlerën e biomarkerave të rinj në pre – eclamsia

Eksperienca Profesionale:

Shefe e laboratorit klinik në Spitalin Amerikan

Shtator 2009 e në vazhdim Profesor në kiminë klinike pranë Departamentit  Mjekësor në Universitetin e Tiranës

2004 – 2005 Prof. në Universitetin Privat “Frymë Dashurie”

2005 – 2006 Prof. në Universitetin Privat “Medicom”

Publikime Shkencore:

Rëndësia e trajtimit të hershëm me acid tranexamic në gjakderdhje tek pacientët traumatik:
një analizë eksploruese e CRASH-2 e kontrolluar nga ana gjyqësore nga grupi mjekësor shqipëtar, pjesë e këtij programi që prej vitit 2009

Profili bilirubin, lipoproteinik  dhe duhanpirja në pacientët me sëmundje koronare të arteries BCLF 2004

Tetor 2009 Hemoglobinopatia në popullsinë shqiptare. (Buletini i shkencave mjekësore, pjesë e Universitetit të Tiranës)

Vlerësimi i fosforit dhe kalciumit në metabolizmin e pacientëve me hemodializë BCLF 2010

Vlera e Rose-Bengale, Elisal gM, IgG dhe Wright në  Brucelën e diagnozës së endokardit. BCLF2010

Rëndësia e biomarkerave të rinj ne preclamsia, takimi i 6 – të IASH, Prishtinë, Kosovë

Dhjetor 2011 Diagnoza dhe trajtime për coniloma perianale
Konferenca kombëtare e infeksioneve seksualisht të transmetueshme

Dhjetor 2011 Rëndësia e monitorimit laboratorik të funskionit të tiroideve tek neonatët
Buletini i shkencave mjekësore

Pjesëmarrje në Konferenca:

27 – 28 Prill 2001 përvjetori i parë i Konferencës shqiptare mbi Dhimbjen

23 – 24 Prill  2004 përvjetori i 4-rt i Konferencës shqiptare mbi Dhimbjen

31 Maj – 1Qershor 2004 Takimi i parë kombëtar mbi Laboratorin Klinik, Tiranë

29 Tetor 2005 Takimi i 13-të ballkanik mbi Laboratorin Klinik, Tiranë, Shqipëri

28 Shtator – 2 Tetor 2008 Kongresi Ndërkombëtar i Kimisë Klinike dhe Mjekësisë Laboratorike

16 -19 Shtator 2009 Takimi i 17-të Ballkanik mbi Laboratorin Klinik, Ohër, Maqedoni

7-11 Qershor 2009 Kongresi Europian i 18-të IFCC-EFCC i Kimisë Klinike dhe Mjekësisë Laboratorike, Innsbruck, Austri

22-25 Shtator 2010 Takimi i 18-të Ballkanik mbi Laboratorin Klinik, Tiranë, Shqipëri

6 -12 Qershor 2010 Seminari Weill Cornell i Salzburgut mbi Sëmundjet Infektive, Salzburg, Austri

2-6 Shtator 2010 Viti i pestë i takimit ndërkombëtar të Institutit Alb-Shkenca, Tiranë, Shqipëri

1-4 Shtator 2011 Viti i gjashtë i takimit ndërkombëtar të Institutit Alb-Shkenca, Tiranë, Shqipëri

12 Nëntor 2011 Konferenca e parë e IVF dhe Gjinekologjisë, Spitali Amerikan, Tiranë, Shqipëri

Nëntor 2011 Konferenca Kombëtare e Imunologjisë, Tiranë, Shqipëri

Dhjetor 2011 Konferenca Kombëtare e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme, Tiranë, Shqipëri
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive