Monday, October 10, 2016

Dr. Marjeta Miraka

SpecialitetiAneztesist-Reanimator
DepartamentiAnesteziologji
VendndodhjaTiranë
Edukimi:

Mars 2007: Diplomuar si mjeke Anesteziste në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë Shqipëri

2003-2007: Mjeke Anesteziste dhe e Kujdesit Intensiv në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë, Shqipëri

1995-2001: Diplomuar si mjeke e Përgjithshme në Fakultetin e Mjekësisë, Tiranë, Shqipëri.

1991-1995: Shkolla e Mesme “Shefqet Guzi” Gramsh, Shqipëri

Eksperienca Profesionale:

2009-2011: E punësuar pranë departamentit të anestezisë dhe të Kujdesit Intensiv në Spitalin Amerikan 1 Tiranë, Shqipëri.

2007-2009: E punësuar pranë departamentit të anestezisë dhe të Kujdesit Intensiv, pranë departamentit të kirurgjisë kardio-vaskulare në Aleancën Ballkanike Medical Center

2003-2007: E punësuar në repartin e anestezisë dhe të kujdesit intensiv në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”. Gjatë kësaj periudhe janë fituar aftësi shumë të mira përsa i përket departamentit kardio – vascular, të obstetrikes dhe gjinekologjisë, të kirurgjisë së përgjithshme, të kirurgjisë së kraharorit dhe onkologjisë, oftalmologjisë dhe njësisë së Kujdesit Intensiv.

2001-2003: Mjeke e Përgjithshme në Qendrën Mjekësore Shemrize, Gramsh

Trajnime dhe Kualifikime:

Prill 2011: Kongresi i tretë EAMS (European airëay management society)

Workshop:
Endoskopi për anestezi dhe për urgjencën
Video laringkoskopie C-MAC
Pajisja Supraglotic LMA, I-gel

Prill 2011: Kongresi i parë Mesdhetar për kancerin, (MTTC) Tiranë, Shqipëri.

2003-2011: Konferencë vjetore e organizuar nga ASAI (Albanian Society of Anesthesiology and Intensives)

2003-2011: Konferencë vjetore e kirurgjisë e organizuar nga “Albanian Health Fund”

2002-2003: Trajnime të organizuara nga USAID
Shtator 2001 – Planifikim Familjar
Dhjetor 2002 – Kujdesi për gratë shtatzëna dhe për ushqyerjen me gji
Maj 2003 – Parandalimi i sëmundjeve seksualisht të transmetueshme dhe     HIV-it

2002: Kurs trajnimi i organizuar nga bashkëpunimi i “International Medical Education” Shëndeti mendor,  problemet që hasen në ndihmën e parë mjekësore

2001-2003: Koordinatore mjekësore në projektin “Plan Albania” për zhvillimin e zonës rurale.

2000:  Kurs i orgnizuar nga IMC (International Medical Corps) lidhur me mjekësinë emergjente dhe sigurimin e ndihmës së parë

Publikime:

Shtator 2008:  Këndvështrimi nga ana anestezisë i bllokimit te qarkullimit të gjakut në kirurgjinë e aortës kryesore

Kongresi i 11të  kardiotorakal dhe i anestesizë vaskulare. Berlin, Gjermani

Maj 2008:  Anestezi tek pacientët e kirurgjisë së aortës. Kongresi i 8të  i ASAI. Tiranë, Shqipëri

Mars 2010: Mosfunksionime post-operative të veshkave në kirurgjinë kardio – vaskulare me dhe pa pompë CABG

Kongresi i 10të i ASAI. Tiranë, Shqipëri

ANËTARËSIME:

Anëtare e Urdhërit të Mjekëve të Shqipërisë

Anëtare e ASAI

Anëtare e Shoqatës Europiane të Anestezisë
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive