Monday, October 10, 2016

Dr. Nereida Xhabija (Ulqini)

SpecialitetiKardiolog
VendndodhjaTiranë
Formimi dhe edukimi:

1989-1994
Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Mjekesisë,,dega Mjekesi e Pergjithshme, diplomuar me titullin ” Mjeke e përgjithshme “, me note mesatare 9,6.

1996-1999
Specializimi postuniversitar ne degen e Kardiologjise, prane klinikes se pare kardiologjike, QSU “Nene Tereza”.

Janar 2000
Diplomë Specializimi Pasuniversitar me titullin ” Mjeke Specialiste, Kardiologe “, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës

2001-2003
Diplomë e Studimeve të Thelluara Pasuniversitare(SHPU), në Mjekësi, me drejtim në Kardiologji , me temën: “Efekti antiaritmik i Diovanit në vesin aortal”

Dhjetor  2010
Aprovuar teza e Doktoratures me teme: Korrelimi i sklero-kalcifikimeve kardiovaskulare te deduktuara nepermjet ekokardiografise dhe angiografise tomografike te kompjuterizuar (CTAK) me aterosklerozen ne popullaten shqiptare

Trajnimet:

Janar-Korrik 2000
Burse e fituar nga Shoqata Evropiane e Kardiologjise (ESC) Training Fellowship, pranë laboratorit të Ekokardiografisë, në Qendrën Spitalore Universitare, Padova, Itali.

Qershor-Shtator 2002
Specializim i thelluar ne fushën e ekokardiografise transtorakale dhe transezofageale, pranë Laboratorit te  Ekokardiografisë doppler, në Qendrën Spitalore Universitare (Centre Hospitalier Bichat-Claude Bernard), Paris, Francë.

Maj 2008
Seminaret e Kardiologjisë, (Salzburg Weill Cornell Seminares ) Austri

Korrik 2008
Cardiology live teaching course, pranë King’s College Hospital, London, organizuar nga British Society of Echocardiography.

Dhjetor 2011
Salzburg Weill Cornell Seminares in Cardiac Images, Austri

Eksperience pune :

1994- 1995
Stazh pranë spitalit ” Jorgji Karamitri “, Shkodër

1996 –1999
Mjeke ordinatore, pranë Klinikës së parë të Kardiologjisë, Qendra Spitalore Universitare ” Nënë Tereza “, Tiranë.

2000-2007
Mjeke kardiologe, si dhe ekokardiografiste në Laboratorin e Ekokardiografisë, pranë Klinikës së parë të Kardiologjisë, Qendra Spitalore Universitare ” Nënë Tereza “, Tiranë.

2004 – 2007
Konsulente Kardiologe (me kohë të pjesshme), pranë Qendrës Diagnostike ” IKEDA “.

Nga 2007 -vazhdim
Kardiologe, specialiste në ekokardiografi adulte, në Departamentin Kardiologji/kardiokirurgji, pranë Spitalit Amerikan, Tiranë.

Botimet dhe prezantimet:

Qershor 2001
” Efektet e Nebivololit mbi dispersionin e QT në të sëmurët me Insuficiencë Kardiake ”

Maj 2003
” Zemra dhe Tiroidja “, prezantuar në konferencën mujore te Shoqatës Shqiptare te Kardiologjise

Qershor 2003
“Efekti i Valsartanit në reduktimin e aritmive ventrikulare tek të sëmurët me ves aortal”, botuar si artikull origjinal në Revistën Shqiptare të Kardiologjisë, vëllimi II, nr 1,

“Vlerësimi i kritereve elektrokardiografike të zmadhimit të AD-së pëmes ekokardiografisë dypërmasore”; botuar si artikull origjinal në Revistën Shqiptare të Kardiologjisë, vëllimi II, nr 1

2004
“Efekti i Valsartanit mbi dispersionin e rritur të QT-së në vesin aortal” botuar si artikull origjinal në Buletinin e Shkencave Mjekësore,vëllimi 35,2, fq 19.

2006
” Qasje të reja të mjekimit farmakologjik të Insuficiencës Kardiake “; botuar në Revistën  Shqiptare të Kardiologjisë, 1 :35-36 dhe prezantuar në Konferencën e Pranverës, organizuar nga Shoqata Shqiptare e Kardiologjisë,2005

Tetor 2006
” Native Aortic Valve Endocarditis complicated by aortic root abscess “, prezantuar në Teaching Course in Echocardiography, aktivitet  ndërkombëtar i organizuar nga Shoqata Shqiptare e Ekokardiografisë

Tetor 2007
“A rare abdominal tumor with cardiac involvement”; prezantuar në Konferencën e Parë Shqiptare të Ekokardiografisë, aktivitet ndërkombëtar i organizuar nga SHSHE

Janar 2008
” Një rast me tumor metastatik në zemër ” ; botuar ne Buletinin e Shoqatës Shqiptare të Ekokardiografisë, Nr 1

Maj 2008
Paraqitje rasti, prezantuar në seancën e  Case Report gjatë seminareve kardiologjie të Weill Cornell në Salzburg

Nëntor 2008
“Modest experience in mitral valve annuloplasty for Ischemic Mitral Regurgitation”. Prezantuar dhe botuar në librin e abstrakteve të Konferencës së 16-te Mediko-Kirurgjikale, organizuar nga QSUT dhe Albanian Health Fund.

2009
“Correlation between CAD and Ca-score in a low and intermediate risk asymptomatic smoker Albanian population”, prezantuar në Konferencen e I-rë të Cardiac Images, organizuar nen kujdesin e prof Reinmuller,pranë Spitalit Amerikan

Gusht 2009
“Aortic Root Calcification (ARC) is a simple echocardiographic indicator of significant Coronary Artery Disease (CAD) in a relatively young albanian population”. Prezantuar si poster dhe botuar në librin e abstrakteve te kongresit qendror evropian te kardiologjisë, organ i European Society of Cardiology dhe EBAC

Shtator 2010
“Gerbode ventricular septal defect following endocarditis and misinterpreting as severe pulmonary arterial hypertension” Case Report, botuar ne revisten internacionale Cardiovascular Ultrasound, indeksuar ne PubMed (medline)

Dhjetor 2010
Prezantim rasti (case report) ne seminaret e imazherisë kardiake në Seminaret e Salzburgut, Austri

Mars 2011
“Contrast-enhanced cardiac MRI in evaluation of myocardial viability after MI- correlation between extent of nonviable myocardium and complication” botuar si artikull origjinal ne International Journal of Cardiology dhe prezantuar si poster oral ne International Congress of Update in cardiology and Cardiovascular Surgery, in association with TCT Mediterrnean, Antalya, Turkey.

Pjesëmarrje në të gjitha aktivitet shkencore brenda vendit dhe në shumicën e kongreseve jashtë vendit.
Interesat klinike dhe shkencore:
Kardiologjia klinike, imazheria joinvazive kardiake (eko, skaner dhe rezonance kardiake)

Anëtare e SHSHK (Shoqata Shqiptare e Kardiologjisë)
Anëtare e ESC (European Society of Cardiology)
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive