Monday, October 10, 2016

Dr. Sonila Bitri (Tivari)

SpecialitetiToksikologe
VendndodhjaTiranë
Mjeke Toksiokologe

Edukimi:

1998-2004 Universiteti i Tiranës, Diplomim si Mjeke e Përgjithshme

2008-2010 Universiteti i Tiranës dhe departamenti i Toksikologjisë
Klinike, Specializim ne Degën Toksikologji Klinike

Eksperienca profesionale:

Tetor 2004-Qershor 2008:  Mjeke Familje në rrethin Malësi e Madhe

Shkurt 2005-Prill 2008: Mjeke Urgjence në shërbimin e Urgjencës Koplik

Mars 2011 – në vazhdim: Mjeke e Check Up dhe Urgjence në Spitalin Amerikan 2 Tiranë

Trajnime:

Koordinatore  në projektin “COOPERAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE”,  me Dr Fabrizio Arzilli si përfaqësues, për ndërtimin e laboratorit biokimik në spitalin e Koplikut.

Tetor 2005 Kurs mbi “Ekografi Abdominale e Tiroide” dhe “Shërbim Urgjence” në Spitalin  RIUNITI DI S.CHIARA. Pisa, Itali.

14 Maj – 21 Maj 2006 E ftuar në seminarin “Për mjekun e familjes” në Salzburg Austri. I organizuar nga Soros dhe Austrian – American Fondation.

Qershor – Dhjetor 2006 Pjesëmarrëse në kursin e trajnimit në MJEKËSINË E FAMILJES organizuar në qarkun e Shkodrës, nga USAID dhe Ministria e Shëndetësisë.

1-7 Korrik 2007 E ftuar në seminarin “Për mjekun e familjes” në Salzburg Austri. I organizuar nga Soros dhe Austrian – American Fondation.

25- 28 Prill 2006 Pjesëmarrëse në seminarin “Edukimi dhe promocioni shëndetësor mbi kujdesin e gruas shtatzënë dhe të porsalindurit”, Tiranë nga USAID dhe Ministria e Shëndetësisë.

Qershor 2006 Pjesëmarrëse në seminarin “Teknika lehtësuese për aktivitete në komunitet mbi planifikim familjar dhe mbrojtjen e dyfishtë”, Shkodër nga USAID dhe Ministria e Shendetësisë.

18 Dhjetor 2006 Pjesëmarrëse në Konferencën e parë të Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor, nga QK-CSA, Tiranë.

26-27 Shkurt 2007 Pjesëmarrëse në Konferencën Ndërkombëtare për Institucionalizimin e cilësisë në Vendet e Evropës Juglindore, Tiranë.

7 Dhjetor 2009 Pjesëmarrëse në Konferencën e 4-t të QKCSA-ISH Tiranë.

28-29 Janar 2010 Pjesëmarrëse në trajnimin “Mjekësia e Bazuar në të Dhëna” ,Tiranë, Shqipëri. (nr i krediteve 11)

8-17 Shkurt 2010 Pjesëmarrëse në trajnimin “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit, Tiranë, Shqipëri. ( nr i krediteve 51)

26-27 Mars 2010 Pjesëmarrëse dhe refereruese në konferencën Kombëtare të Anestezi Reanimacionit, Tiranë, Shqipëri. (nr i krediteve 10)

Mars 2010 Pjesëmarrëse në konferencën e Neurologji/Neuropediatri., Tiranë, Shqipëri (nr. i krediteve 6)

22-25 Shtator 2010 Pjesëmarrëse në Kongresin e tretë Ndërkombëtar të Shëndetit Rural për Vendet e Mesdheut dhe të Ballkanit,Tiranë, Shqipëri. (nr. i krediteve 21)

10 Mars 2011 Pjesëmarrëse në Trajnimin “Njohja dhe zbatimi i të drejtave të pacientëve në Institucionet tona Shëndetësore. (nr I krediteve. 4)

18-19 Mars 2011 Pjesëmarrëse dhe refereruese në konferencën XI  Kombëtare të “Anestezi,  Reanimacion, Urgjence, Politraume dhe dhimbje” Tiranë, Shqipëri. (nr i krediteve 15)

11 Nëntor 2011 Pjesëmarrëse në konferencën Kombëtare të Kirurgjisë,  Tiranë, Shqipëri. (nr of krediteve 8)

12 Nëntor 2011 Pjesëmarrëse në seminarin “Konceptet bashkëkohore në Obs-Gjinekollogji, Diagnoza prenatale  dhe Fertilizimi in vitro., Tiranë.  (nr i krediteve 5)

Dhjetor 2011 Pjesëmarrëse në konferencën Ndërkombëtare të Alkoologjisë dhe Adiksionit, 3, Tiranë , (nr i krediteve 7).
Share:

Shqiperia JO Duhanit

Blog Archive